Ak Partiye oy kaybettiren Yusuf Kaplan'dan Erdoğan'a nasihatlar

Seçim süreci boyunca AK Partiye tek bir tweetle bile destek vermeyen Yusuf Kaplan, bu günkü yazısında AK Partiye akıl vermeye kalktı. İşin ilginç tarafı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı cemaatlerle karşı karşıya getiren gruplarla hareket eden Yusuf Kaplan iken Yeni Şafak, yazarın işine son vermek yerine bir de yazısını manşete taşıdı

Ak Partiye oy kaybettiren Yusuf Kaplan'dan Erdoğan'a nasihatlar

Seçim süreci boyunca AK Partiye tek bir tweetle bile destek vermeyen Yusuf Kaplan, bu günkü yazısında AK Partiye akıl vermeye kalktı. İşin ilginç tarafı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı cemaatlerle karşı karşıya getiren gruplarla hareket eden Yusuf Kaplan iken Yeni Şafak, yazarın işine son vermek yerine bir de yazısını manşete taşıdı

29 Haziran 2018 Cuma 17:41
Ak Partiye oy kaybettiren Yusuf Kaplan'dan Erdoğan'a nasihatlar
banner310

DİNİHABER.COM / ANALİZ

Türkiye'de "Ehli Sünnetin kalesi cemaatlerdir. Diyanet cemaatlere yardım etmeli..." deyip ilk kutuplaşma ateşini yakan Yusuf Kaplan idi.

Yusuf Kaplan'ın rehberliğini yaptığı gruplar bu çıkıştan pek kısa süre sonra Diyanet'e saldırıya geçerek Diyanet'i yönetilemez hale getirmişlerdi. 

Yeni Şafak'taki köşesinden Ehli Sünnet fitnesini ortaya atan Yusuf Kaplan'ın bu ayrıştırıcı çıkışı kısa sürede Müslümanlar arasında kutuplaşmaları beraberinde getirmiş duruma son vermek isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Bozdağ, "Ehli Sünnet tartışmasının yurtdışı kaynaklı olduğu ve bir fitne hareketi olduğu..." beyanatları tarikatçı grupların hoşuna gitmemiş sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti aleyhine kıyasıya eleştiriler gelmişti. 

Yine Yusuf Kaplan'ın içinde bulunduğu tarikatçı tekfirci grupların başlattığı hadis tartışmaları sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hadisleri tartışmaya açan bazı türediler..." çıkışı ile Kur'an merkezli düşünen grupları; "Hadisler Kur'an'a arzedilmelidir. Kur'an onay veriyorsa o hadisi alırız. Onay vermiyorsa o hadisi kabul etmeyiz" çıkışı ile de tarikatçı grupları bir anda karşısına almıştı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yalnızlaştırma operasyonu burada son bulmamış ardından İhsan Şenocak'ın görevden alınması aşamasında Diyanet aleyhine açılan hashtag'de başı çeken Yusuf Kaplan ile tarikatçılar iki gün boyunca Diyanet'e hakaretler yağdırmışlardı.

Diyanet'e hakaretleri yağdıran tarikatçı gruplar istediklerini elde etmiş olmalılar ki Ali Erbaş'ın atanması sonrasında kendisini ziyaret ederek "Ehli Sünnet Başkan" ilan etmişlerdi. 

Ali Erbaş'a iltifatlar devam ederken Erbaş'ta bu iltifatların altında kalmayıp İsmailağa cemaatine ziyaretlerde bulunurken İsmailağa grubunun Hafızlık mezuniyet törenlerine katılmaktan da geri durmuyordu.

Diyanet'in yıkım sürecinde eski Başkan Mehmet Görmez'e iftiralarıyla gündem olan diğer bir grubun etkin yazarlarından Ahmet Şimşirgil de Erbaş'ın ziyaret listesinde yer almıştı. 

Ali Erbaş'ın bu ziyaretleri öncesinde Diyanet Genişletilmiş İstişare Kurulunca Kutlu Doğum Haftası'nın Nisan ayından alınıp tarikatçıların isteğince Mevlid Kandili'ne fikslemesi ilim ehlini oldukça rahatsız etmiş İlahiyat camiası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepkisini seçim sürecinde sessiz kalmakla göstermişti. 

Operasyona alet olan hükumet kanadından iki bakan ve Kaplan'ın içinde bulunduğu grupların ustaca tertiplediği operasyonla Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı anda hem tarikat gruplarını hem de İlahiyat, Diyanet ve İmam Hatip camiasını bir anda karşısında buluvermişti. 

Bu sürecin mimarlarından Yusuf Kaplan tek bir tweetle bile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vermezken bu günkü yazısında AK Partiye öneri olarak İslam ülkelerini içerden çökertmekle haçlıların apaçık destek verdiği tarikatların güçlendirilmesini istedi.

Süreci izlemekle yetinen gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı zorda bırakıp oy kaybettiren Yusuf Kaplan'ın bu halini köşesine son vererek haddini bildirmek yerine ilginç bir şekilde Kaplan'ın bu günkü yazısını manşetine taşıdı.

Haliyle bu durum akıllara, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan operasyonda Yeni Şafak yönetimi veya yönetimin gafletinden faydalanıp gazetenin içine konuşlanmış bir grubun mu olduğu" sorularını akla getirdi. 

Hatırlanacağı üzere  ülkede tarikatlar üzerinden AK Parti'ye çekilen operasyonu gözler önüne seren dinihaberler, Yeni Şafak Gazetesi'nin de destek verdiği yeni Diyanet yönetimince kapatılmıştı.  

Yuvarlak cümlelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a akıl veren Yusuf Kaplan, Ehli Sünnet fitnesini ön plana çıkartırken övgü altında AK Parti'nin 14 yılını da beğenmediğini bir noktada göstermiş oldu. 

İşte Yusuf Kaplan'ın o yazısı:

1-İslâmî duyarlıkları güçlü, dünyayı iyi tanıyan, vizyonu geniş, dertli, çaplı öncü bir kadro kurulmalı; kifâyetsiz, muhteris, kendi çıkarlarını düşünen ruhsuz tipler temizlenmeli.

İlke şu: Yol, sefasını sürenlerle değil, cefasını çekenlerle yürünür...


2-Değerlerimizi çözen, İslâm’la ilişkisini sıfırlayan ‘’salaş’’ bir kuşak yetiştiren, gençlerimizi sığ, ruhsuz Batı kültürünün kölesi haline getirerek mankurtlaştıran eğitim, kültür ve medyada devrim yapılmalı.
Eğer bu üç alanda devrim yapılmazsa, 20 yıl içinde yok oluruz! Her zaman söylediğim gibi, 10 yılda 100 yılın tohumları ekilmeli.

3-Ehliyet ve liyakat sahibi insanlarla çalışmalı.

Sağına ‘’yol açacak’’ Hz. EBUBEKİR, soluna ‘’adaleti hatırlatacak’’ Hz. ÖMER KARAKTERi yerleştirmeli.

4-İslâmî ilkelerle yoğrulan, herkese hayat hakkı tanıyan medeniyet iddialarımıza dayalı kısa, orta, uzun vadeli kapsamlı bir gelecek tasavvuru geliştirilmeli ve yol haritası çizilmeli.

5-Genç kuşak hızı ve hazzı kutsayan tüketim kültürünün KÖLEsine dönüşüyor. İslâmî şuuru gelişkin, dünyayı iyi tanıyan, özgüveni yüksek, komplekssiz bir gençlik yetiştirilmeli. Unutmayalım: Gençlerini ihmal edenler, geleceklerini imha ederler.

6-İslâm Birliği’nin kurulmasını sağlayacak fikrî, kültürel, sanatsal, sosyal, siyasî, ekonomik ve stratejik yapı taşları döşenmeli.

7-Ruhsuz kentler yaptık. Dünyanın en güzel, en estetik, en âdil örneklerini oluşturan Osmanlı şehirlerini yokettik; bu güzelim şehirlerimiz Balkanlar’da, Kuzey Afrika’da ve Arap dünyasında yaşıyor artık.

Şehircilikte devrim yapılmalı, ŞİİR-ŞEHİRlerimiz diriltilmeli!

8-Pergelin sabit ayağını İSLÂM’a basan, hareketli ayağıyla DÜNYAya açılan, Arapça, İngilizce ve Latince bilen, Kendini HAKİKATE adayan, bu dünyada yaşayan ama bu dünyayı yaşamayacak, çağrısı çağını kuracak, önümüzü açacak, bizi medeniyet yolculuğuna çıkaracak vefakâr, cefakâr ve fedakâr bir öncü kuşak yetiştirilmeli.

9-Tarihi kitle değil, ilim, irfan ve hikmet yolcusu, insan-ı kâmil timsali öncü kuşaklar yapar.

Yeni Gazâli, İmam Rabbânî, İbn Arabî, Yunus, Sinan ve Itrî’ler yetiştiremezsek yok oluruz!

10-Acilen çaplı, küre ölçekli en az bir İslam Üniversitesi kurulmalı. Ezher’le, İslamabad’la, Suud’la yarışmalı.

İSTANBUL yeniden dünyanın

ÇEKİM MERKEZİ OLMALI!

11-Dünya çapında yetenekli isimler yetiştirecek, küre ölçekli, çok dilli bir medeniyet üniversitesi kurulmalı.

AB, ABD, Rusya, Çin, Hint, İbrani, Türk, Arap dünyası enstitüleri hatta üniversiteleri açılmalı.

12-Hem KUR’ÂN hem de SÜNNET Üniversiteleri kurulmalı; burada dünya çapında çığır açacak çalışmalar yapılmalı.

Ayrıca Hıristiyanlık, Yahudilik, Budizm, Hinduizm, Taoizm, Şintoizm enstitüleri açılmalı.

13-Medya, kültür ve sanatta Batı, Doğu, özellikle İslâm dünyasıyla yakın ilişkiler kuracak büyük projeler hayata geçirilmeli.

14-Medyada devrim yapılmalı. TRT silbaştan ‘’yenilenmeli’’! Derdi HAKİKAT olan çaplı, karakterli, kameraya ruh üfleyecek öncü isimler yetiştirilmeli.

Dünya çapında ses getirecek dev projeler, diziler, belgeseller yapılmalı.

15-MEB yeniden yapılandırılmalı. Anaokulundan üniversite öğrenimine kadar medeniyet ruhumuza ve dinamiklerimize göre yeniden kurulmalı!

Yeni kuşaklarımızı bizim medeniyet ilkelerimiz ışığında yetiştirecek yeni bir ‘’Hasan Âli Yücel’’ bulunmalı. Geleceğimizi kurmalı.

16-Diyanet yeniden yapılandırılmalı.

Diyanet, Balkanlar, Kafkaslar, Afrika, Asya, Latin Amerika’da ön almalı! Buralarda İngiliz destekli Suud kökenli Selefî oluşumlar temizlenmeli!

Batılılar, Selçuklu’nun 5 asırda kurduğu, Osmanlı’nın 6 asır koruduğu, bin yıl, İslâm dünyasını hem dimdik ayakta tutan hem de tarihi bizim yapmamızı mümkün kılan Ehl-i Sünnet Omurga’yı çökertmeye çalışıyorlar. Yüz yıllık projeleri bu Batılıların.

Diyanet, mezhepçilik tuzağına düşmeden Ehl-i Sünnet Omurga’nın küre ölçeğinde yeniden köksalması için büyük entelektüel ve stratejik adımlar atmalı.

17-İnsan yetiştirmeye odaklanan, cemiyeti koruyup kollayan cemaatler, güçlendirilmeli. FETÖ’yle diğer cemaatler birbirine karıştırılmamalı.

Ayrıca cemaatler kendilerini sıkı bir muhasebeye tabi tutmalı. Siyasete değil insan yetiştirmeye ve cemiyete odaklanmalı.

Dünya ölçeğinde Ehl-i Sünnet omurganın bayraktarlığını yapmalı, öncü ilim, fikir ve sanat adamları yetiştirecek kurumlar inşa etmeli.

18-Süper zeki çocuklar artık masonik şebekelerin elinden kurtarılmalı! Bu çocuklarla özel olarak ilgilenilmeli. Enderun sistemi yeniden ve âcilen hayata geçirilmeli.

19- Başka kültürlerin gönüllü acentalığını yapan üniversiteler ‘’yıkılmalı’’; bunların yerine tıpkı ABD’de olduğu gibi Ivy League üniversitelerine benzer, bir Amerikan ruhu geliştirmeye çalışan, bizim Nizamülmülk medreselerini andıran, öncü kuşaklarımızı, bizim medeniyet iddialarımız doğrultusunda yetiştiren, medreseyi yenileyen çaplı pilot / Enderunvârî üniversiteler kurulmalı!

20-Belki en önemlisi de, çözücü postmodern kültür, bir sel gibi bütün dünyayı tek tipleştiren sığ bir kültürü ve hayat tarzını bütün dünyaya anında yayıyor. Eğer bu çözücü postmodern kültüre karşı kendi değerlerimizi koruyacak ve kendi medeniyet ilkelerimiz doğrultusunda İslâmî duyarlıkları gelişkin yeni bir kuşak yetiştiremezsek, iki kuşak sonra İslâm bu ülkede azınlıkların dini haline gelebilir -Allah korusun!

Eğer bu toplumda İslâm “biterse”, bu toplumun biteceğini, bu ülkenin kurda kuşa yem olacağını aslâ unutmayalım, diyorum. Vesselâm.

Kaynak: DiNiHABER.C0M / Özel İçerik

Son Güncelleme: 30.07.2018 00:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Mümtaz Uysal 2018-06-29 21:23:59

Yusuf Kaplan gibi bir şahsi elestirmeye sizin entellektuel kariyeriniz yetmez. Hem dini hem milli bir mucahittir Kendisi. Yazıları ve sözleri mutlak surette dikkate alınmalıdır. Zaten tayyip erdogan son derece dikkate alıyor yusuf kaplanı.

Misafir Avatar
Ferit 2018-07-03 02:53:36

Ciddiye mi aldınız?

Beğenmedim! (0)
Avatar
Hakan 2018-06-29 19:51:17

Seçimlerden önce nerdeydin yusuf kaplan madem önce uyarsaydında oy kaybeymeseydi Erdoğan .Seçimlerden önce sesin soluğun çıkmıyordu

Avatar
Fatma 2018-06-29 20:07:31

Yusuf kaplan fetõyle diğer cemaatler birnirine karıştırılmamalı demişsin de
Süleymancılar meral akşenere oy verdiler bunu nasıl açıklıyacaksın

Avatar
Halil 2018-06-29 20:13:52

Osmanlı şehirlerini yokettik ruhsuz şehirler yaptık diyen biri çağın gerisinde kalmış nostaljik takılan eski kafalı biri diye dūşünüyorum yani osmanlı kendinden önceyi taklit mi etti hayır yeni mimari geliştirdi yusuf kaplanın hiçbişey bildiği yok hep aynı nakaratları tekrar edip.duruyor

Avatar
Ayşe 2018-06-29 20:17:03

Böyle tiplerle hedefe varılmaz eskiyi õzleyen yeniye ayak uyduramayan tūredi tipler bunlardan çok malesef bunları kafaya takmamak lazım durmak yok

Avatar
Yaşar 2018-06-29 20:21:53

bõyle analizleri yaparak gerçekleri bize anlatan .olayların iç yūzünün fakına varabildiğimiz bu değerli site yi çok tebrik ederim uzun zamandïr bekliyorum emeğinize sağlık

Avatar
imam ekrem 2018-06-30 00:11:31

bu siteyi kurulduğu günden beri takip ediyorum. dinihaberler sayesinde diyanet gerçekten diyanet oldu. yeni yönetim ve yusuf kaplan diyanette tarikatçı kadrolaşma yapacaktı ama dinihaberler engel oldu. sırf bu yüzden dinihaberleri kapadılar. iyi ki dinihaberler var

Avatar
müftü ihsan 2018-06-30 00:20:56

dört dörtlük tespitler, aynen durum bu ve diyanet yusuf kaplan ve havarilerinden dolayı şu an felç olmuş durumda. yeni şafak gerçekten ne yapıyor anlamış değilim

Misafir Avatar
başka bir müftü 2018-07-01 21:11:10 @müftü ihsan

sıkıntı varsa bunun yusuf kaplanla ne alakası var müftü bey. yusuf kaplanın tespitlerinin neresi yanlış anlat ta müstefid olalım efendim.

Beğenmedim! (0)