Alimlerimizin mahalle baskısı korkusuyla söyleyemediği Said Nursi gerçeklerini Prof. Dr. Şahin Filiz dile getirdi

İngilizlerin İslam topraklarında Müslümanları Kur'an'dan uzak tutmak için yetiştirip desteklediği pek çok oryantalist oldu. Bunlardan biri de şüphesiz Said Nursi idi. Said Nursi de diğer tarikatçı emsalleri gibi yazdığı eserle peşinden gidenleri Kur'an'dan ve Müslüman kardeşlerinden ayırmayı başaran bir kimse idi.

Alimlerimizin mahalle baskısı korkusuyla söyleyemediği Said Nursi gerçeklerini Prof. Dr. Şahin Filiz dile getirdi

İngilizlerin İslam topraklarında Müslümanları Kur'an'dan uzak tutmak için yetiştirip desteklediği pek çok oryantalist oldu. Bunlardan biri de şüphesiz Said Nursi idi. Said Nursi de diğer tarikatçı emsalleri gibi yazdığı eserle peşinden gidenleri Kur'an'dan ve Müslüman kardeşlerinden ayırmayı başaran bir kimse idi.

20 Mart 2020 Cuma 07:16
Alimlerimizin mahalle baskısı korkusuyla söyleyemediği Said Nursi gerçeklerini Prof. Dr. Şahin Filiz dile getirdi
banner310

Müslümanlar bu gün öylesine bir girdabın içindeler ki kendilerini bu girdaba itenleri bile söylemekten aciz durumdalar. Maalesef İslami medya olarak bildiğimiz hiçbir televizyon, gazete ve haber sitesi Müslümanları birbirine düşürmekle kalmayıp Kur'an'dan koparan bu hainleri tepki alma, reklamdan olma, para kaybetme korkusuyla dile getirmiyor.

İslami cenahta yer alan dinihaberler reklam ve para derdi olmaksızın gerçekleri dile getirmekten asla geri durmadı. 

Bir çok alim, profesör, hacı, hoca, ilahiyatçı... özel de bu hainleri dile getirirken yayınlamaya gelince taşlanma ve taşları göğüsleme gücünü kendilerinde bulamadıklarından bir satır yazı dahi dinihaberlere veya yayınlayacak olanlara vermediklerini biliyoruz. 

Müslüman camianın yapamadığını maalesef sol medya yapıyor. 

Dışlanmak ve taşlanmak korkusu yaşayan alim(!)lerimizin söyleyemediğini de birileri beğenmese de Atatürkçü, Solcu sıfatıyla dışlanan, susturulmak istenen Prof. Dr. Şahin Filiz gibi cesur kalemler dile getiriyor.

***

İşte Prof. Dr. Şahin Filiz'in Aydınlık Gazetesi'ndeki "FETÖ ile hortlayan tescilli Deccal: Said-i Şarlatan" başlıklı o cesur yazısı: 

Asıl adı Said-i Kürdi olan şarlatan bunların başında gelir. Kur’an ayetlerinde geçen “Nur” yani ışık, aydınlık kavramını, kendi karanlık ve hainane misyonuna eklemleyen Said-i Kürdi, FETÖ ile yeniden hortlamıştır. Şarlatan nitelemesi aslında bu karanlık tip için çok hafif bir deyim olur. 

Nedeni, emperyalistlerin bilek gücüyle yenemedikleri Türk milletini ve bozamadıkları İslâmiyet’i, Said-i Deccal gibi “kuzu kılığına girmiş çakal”larla bozguna uğratmaktadır. Gerçek İslâm’ın aydınlık yüzünden gözleri rahatsız olan Said-i Kürdi ve şürekası Fetullah gibi emperyalist ajanlar, Türk halkını asırlardır din ve bilimde cahil bırakan maziyi meş’um (kötü, uğursuz) bir insanlık düşmanlığına çevirmeyi hedeflemişlerdir. Türk milletinin üzerine yıllardır cehalet pisliğini boca eden Said karanlığı ve hempası (kötü işler) Fetullah, bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için her yolu denemektedirler. Din işportacılığından mehdilik, peygamberlik hatta tanrılık iddialarına kadar her türlü ahlâksız ve dinsiz yöntemlere başvurmaktan çekinmemekte; olmadı, kendi silahlarımızla bizi vurup kan gölü içinde boğmayı bile denemektedirler.

USTA: SAİD, ÇIRAK: FETULLAH

Konumuz “çırak” Fetullah-ı naşerif değil, halen mevcut veya istikbalde sayelerinde yeniden hortlama imkanı bulabileceği tarihsel ve dini lanete uğramış Nurculuğun ağababası Said-i Deccal’dır.

Said deccal; Cumhuriyetimiz üzerine çöken karanlıkların kaynağıdır. Ülkemizde yüzleri bulan cemaat ve tarikatların çoğu, bir elinden ihanet, öbür elinden cehalet akan bu deccalın safsatalarından, ruhsal rahatsızlığının zahire vuran Risalelerinden beslenir. Karanlık bir ruhtan, mantıksız, akıllarla zarar, dine, Allah’a ve elçisine küfreden sözler dökülürdü ancak. Nitekim böyle de olmuştur.

Köpekten kuzu doğmaz atasözü, Said’le Fetullah arasındaki somut organik ilişkide bir kez daha kanıtlanmış olur. Ülke yanarken saçını tarayandan, ülkeyi darbeyle ateşe atan evlat doğarmış. (Türk Milleti varlık yokluk mücadelesindeyken Said’in Boğaz’daki evine çekilip sözüm ona kitaplarla uğraşması vs., bkz. Sinan Meydan, Odatv, Said-i Nursi hakkındaki yazısı.). Çünkü Fetullah, Said’in hem öğrencisi hem de bir Nurcudur. Cehaletin hortlağı Said, Fetullah’ın kendi ağzından takdis edilir, ululanır:

“Mürşit, bu düşünce ve amel ufkunu-Allah’ın inayetiyle-yakalayabilirse Allah da onun birini bin eder, gönlünü ilham kaynağı yapar. Bir avuç kor olan mahiyetini, okyanusları söndürecek derecede genişletir. İşte kendinden evvel de yüzlercesi gibi Bediuzzaman! Altı aylık tahsil hayatına deryaları sığdıran insan.” (Fasıldan Fasıla 1, M. Fethullah Gülen, Nil Y., 3. Baskı, Eylül 1995, s. 60.)

SAİD’DEN PAPA’YA MEKTUP

Said’le Fetullah, Papa’nın teröristleri olarak da birbirine benzerler. (Bkz. Ramazan Koyuncu, Fetöizm, ss. 215,216.)Papa’ya 1950’de ilk dinlerarası diyalog mektubunu gönderen Said deccalıdır. Çırağı Fetullah ise tam 48 yıl sonra mektupla yetinmemiş, bizzat Papa’ya ziyarette bulunmuştur. Bu ilişki zinciri rastlantısal değil, emperyalizmin plânlı uşaklığının kanıtıdır. Bu uşaklık, bir ihanet şebekesinin dini ve milli değerlere yönelik bölücü faaliyetidir. Papa’nın teröristi ile ırkçı terörizmin Türkiye versiyonu Abdullah Öcalan teröristi arasında bu şarlatanlar için herhangi bir ayrım yoktur. Çünkü dinsel cehalet ve vatana ihanet at başı gider. Cehalet ve ihanet, terörün her türlüsüne teşne (istekli hazır) bir ahlâk ve ruh bozukluğudur.

Usta-çırak ortaklığındaki cehalet örgütünün Risaleler veya kitaplar olarak yazdıkları hezeyanlar öyle çok, öyle sayısızdır ki, neresinden tutsanız dökülür. Said cahilinin altı ayda tüm ilimleri bellemesi, kendine ilhamlar (dilinin altında vahiy vardır ama açık etmez) geldiğini, Risaleler’in Kur’an’ın tek tefsiri kutsal kitap olduğunu öne sürmesi bu tehlikeli zırvalardandır. Ancak bu zırvalar, salt cehaletin ürünü değil, altında ülkeye, Türk milletine ve özellikle İslâm dinine yönelik subliminal iletiler saklıdır. Örneklerini yazının ilerleyen kısmında kendi palavralarından vereceğim.

Said-i Deccal, 130 küsür mavrasından oluşan Risalelerde sürekli kendini kutsal bir kişi gibi öne sürer. Kerameti kendinden menkul birçok ifadesinde, Risalelerin doğrudan Allah tarafından kendisine yazdırıldığını söyler. Bu teoloji diliyle: “Bana vahiy geliyor, son Peygamber Hz. Muhammed değil, benim” demektir. İkincisi, bu tür saçmalıklar tüm Müslümanlar için şeksiz (kuşkusuz) kutsal kitap olan Kur’an’ı gölgede bırakmak, onu Risaleler karşısında ikincil duruma sokmak hatta önemsizleştirmektir. (Örneğin bkz. Risale-i Nur, Şualar, Sözler Yayınevi, s.833; s.693, s.681, s.756; Risale-i Nur Kastamonu Lahikası, Yirmiyedinci Mektuptan, Yeni Asya Neşriyat, s.29, 49.)

Daha bir yığın tezviratla ve zırvalıklarla dolu Risaleler’in Kur’an-ı Kerim’e denk tutulduğu hatta ondan bile üstün görüldüğüne ilişkin dipnotları çoğaltmaya gerek yoktur. Ancak Kur’an’ın bu ve benzeri küfre ve sapıklığa karşı verdiği birkaç yanıtı buraya alıyorum, anlayan için fazla ayet zikretmeye zaten gerek yoktur:

“Kitabı elleriyle yazıp da sonra az bir pahayla satabilmek için, bu, Allah katındandır, diyenlerin vay haline! Artık vay o elleriyle yazdıkları yüzünden onlara, vay o kazandıkları vebal yüzünden onlara!” (Bakara Suresi, 79.)

“Hiçbir bilgiye dayanmaksızın, insanları saptırmak için Allah’a karşı yalan yere iftira edenden daha zalim kimdir? Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.” (En’am Suresi, 44.)

PEYGAMBER VE VAHİYLE DALGA GEÇİYOR

Tüm ilimleri altı ayda kutsal ilham yoluyla elde ettiğini öne sürmesi, İslâm yerine, üstadlarının cehaletini din edinmiş sürünün, profesörlüğü, İslâm alimliğini, bilgiyi, felsefeyi, sanat, edebiyat ve hatta insaniyeti küçümseme paranoyasına tutulmasına yol açmıştır. Onlara göre tüm ilimler altı ayda üstat tarafından elde edilirken, yıllarca süren araştırmalarla elde edilen bilimsel bilginin hiçbir kıymeti yoktur. Ayrıca, Hz. Muhammed’in 23 yılda aldığı vahyi, altı ayda kotarmıştır... Ne diyelim, zurnada peşrev olmaz.

Said-i Şarlatan, Said-i Ekfer, Said-i Casus, Said-i Hain, Said-i Deccal... Onun binbir surat bir İslâm, vatan ve millet düşmanı olduğunu gösterir. 

Said-i Şarlatan gerçek bir ruh hastasıdır, zaten kendisi de bunu söyler. Ruh hastası olması onun emperyalist bir provakatör, bir hain ve yaman bir İslâm düşmanı olmasına mani değildir. Burada çelişki yoktur, çünkü terör örgütleri intihar bombacılarını ruh hastalarından ya da uyuşturucuya müptela ettikleri kişilerden seçerler. Ancak bu, intihar bombacıları gibi kendini de patlatacak kadar aptal değil, kurnazdır. Öldürüleceği paranoyasını, Risalelerinde zaman zaman dillendirerek etrafına tabilerinden koruma duvarı örer. Ülkemizin en nadide yerlerinde bir eli yağda, bir eli balda yaşar bu cehalet bombacısı. Ülkeyi cehalet bombasıyla patlatırken, cehalet ve hıyanetinin kölelerini her çağda yaratır.

SAİD NURSİ İYİ BİR HADİS UYDURMACISIDIR

Said-i Naşerif, hadisleri, ayetleri kullanarak kendince müptezel çıkarımlar yapar. Eğer saçmalığına dayanak olabilecek bir nass (açıklık) bulmazsa, hemen bir hadis uydurur. Yeter ki kirli ve hastalıklı sayıklamalarına medar olabilsin.

Bununla da kalmaz, uydurduğu hadislerden ve kendi ruhsal saplantılarından ve dahi emperyalizmin ona yüklediği ihanet misyonundan yola çıkarak, işi din üstüne din uydurmaya kadar vardırır. Evet, Nurculuk aynen Batınilik, Hurufilik, Bahailik gibi, İslâm’a karşı kurulmuş emperyalist bir proje dindir. Nasılki bu kökten türeyen Fetullahçılar Müslüman değillerse, bu dini kuranlar ve ona uyanlar, hayli hayli Müslüman değildir. Çünkü cemaat ve tarikatlar, İslâm’ı sahih nass ve ruhundan saptırmada ortak bir yol izler.

DİYANET, "NURCULUĞUN BİR İLHAD HAREKETİDİR"

Diyanet’in Said şarlatanının kurduğu Nurculuk adlı emperyalist örgüt ve Risaleleri hakkında tuttuğu rapor, bu kurumun bir zamanlar Cumhuriyet kurumuna yakışır tarzda nasıl işlev gördüğünü gözler önüne sermektedir. Raporda ebcet hesabıyla ve ruhsal dalgalanmalara göre nasslara anlam verildiği, bunların ise dini ve ilmi değeri olmadığı,Said’in kendisine manevi rütbe verdiği ve ona muhalefetin Allah’ın rızasına uygun düşmeyeceği, duayı sırf Nurcular için isteyip Müslümanlar arasında tefrika yarattığı, Risalelere olağanüstü kutsallık atfedildiği, hatta bunların Kur’an’ın manevi mucizesi olduğu gibi daha pek çok karanlık tarafı ifşa edilmekte; Müslüman Türk halkı bu şeytanlığa ve ilhada karşı Diyanet tarafından uyarılmaktadır.

Diyanet’in 1964’teki bu raporunda Nurculuk, dini ve hukuki yönden zararlı olarak tescillenmekte, devamı olan Fetullahçılığın 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimini adeta haber vermektedir.

Nurculuğun ve Fetullahçılığın felsefeye, pozitif bilimlere, İslamiyet’e, Türk milleti ve vatanına, insanlığa, barış ve kardeşliğe, 15 Temmuz darbesiyle ülkenin üstüne kustukları ölüm ateşiyle izah edilmezse, neyle izah edilebilir?

Son Güncelleme: 20.03.2020 08:54
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
kkö semra 2019-11-28 17:24:47

ne güzel yazmış, az bile demiş, vatikanın kardinali said nursi

Avatar
pirifani 2019-11-28 09:26:24

nurcu cemaatlerin tabi gulencilerin de soguk savas donemindeki baticiligi amerikanciligi ve hristiyanciligi herkesce biliniyor.guya mutlak kufur olan ateizme karsi hristiyanlikla ittifak halinde olunmaliymis zira tek basina ne bati ne de islam alemi buna karsi duramazmis gibi laf kalabaliklarini bir zamanlar bolca duyardik.gel zaman git zaman sovyet imparatorlugu yikildi bu ulkeler resmiyette hristiyanliga donerken halk indinde sovyet doneminde oldugundan cok daha fazla dinden uzaklasip materyalizme kaydilar.tabi bu arada cogu batinin dogal muttefiki haline geldi.rusya ise kendi basina ayri bir duzen kurdu.yani masa basinda kagit ustunde risaleinurdaki soylemlerin bom bos iddalar oldugu ortaya cikti.hristiyan dunyasi sovyetlerin aksine islam dunyasina topyekun bir savas baslatti.bunu derken en makul oryantalizmin sovyet oryantalizmi oldugunu hatirlatmak isterim.batinini diyalogcularinin asil niyetleri de bu arada ortaya cikti.yani nereden bakarsaniz nursi gulen ve digerlerinin bu soyle

Avatar
Avni Bingöl 2019-11-28 16:57:29

Bu Şahin Filiz denilen cehaletin profesörünü tanıyan birisi varsa bir izah etsin. Bu sersem nur derslerini ve hakiki nur talebelerini bellimi tanımamış ve aslında bu kimse İslamiyeti de bilmiyor.

Bu cahil şunu okumuş mu acaba
Vema medehtu Muhammed'i bimakaleti diye başlayan beyiti.
Said-i Nursi bu beyitte ben sözlerinle

Misafir Avatar
arif 2020-03-30 21:01:16 @Avni Bingöl

i̇şte cehaletini ortaya seren bir mayın!şahin filiz'i senin tanımıyor olman başkalarınında tanımıyor olmasını gerektirmez.doğruları yazınca tanıyan varmı diye soracağına verdiği kaynaklara bakıp sirat-ı müstakımi bulsaydın keşke!ben tanıyorum sadece din kemirgenleri onu tanımak istemez yada eleştirir.yetmez mi?

Beğenmedim! (2)
Misafir Avatar
Reis Hürdolaş 2020-03-20 15:38:15 @Avni Bingöl

baıyorum da bu meczub hakkındaki gerçekleri görmemezlikten gelen var. bu meczubun ve meczubname olan risaleleri hakkında 1966 yılında yaşar kutluay hocanın makalesini görsünler. hoca o makaleden sonra uluslararası örgütlerin nurcu v kolu tarafından bir deniz kazasında yok edildi. hocanın şu anda cesedi orta hala yok. o yüzden bu saidi meczub tehlikesini göremeyen körler gözlerini açsınlar

Beğenmedim! (2)
Misafir Avatar
pirifani 2019-11-29 10:46:58 @Avni Bingöl

nursinin sapik oldugunu artik sadece kuran talebeleri degil kuranla iliskisi olmayanlar bile anlamaya basladi.umarim siz de en kisa zamanda nursi ve risaleler hakkindaki gercekleri ogrenip tevbe eder ve musluman olursunuz. burada nurcu kollarin hepsine hitaben yaziyorum yani hakiki nurcu sahte nurcu ayrimi yapmiyorum.ebcediyle kurani delip kitmiri buklmasiyla cevseniyle rabbanisi gelyanisiyle yazdirilidi cizdirilidisiyle gizli bir peygamberlik iddasiyla karsi karsiyayiz.evrenesoglu esittir nursi. tavsiye edecegim kitabi mutlak bastan sona okuyun risallaerden yapilan alintilar sebebiyle cok bezdirici ve biktirici olamsina ragmen sabredip sonuna kadar okuyun. risalei nura elestirel bir yaklasim mustafa gok suleymaniye vakfi yayinlari keske yazar risalelerden yaptigi alintilarla kitabini kirletmeseydi.ayni yayiinevinden cikan baska bir kitab daha var daha kisa ona da bakabilirisiniz.durumunuz vahim,sakin ihmal etmeyin.su anda bu itikad uzerine olurseniz ebu cehile komsu olursunuz.

Beğenmedim! (4)
Avatar
Şahin Filiz 2019-11-28 01:40:14

bize künyedeki telefonumuzdan ulaşabilir misiniz, gerekli düzeltmeler yapıldı... konu ile ilgili bir haber yapıp olayın nasıl çarpıtıldığı şeklinde bir haber yapalım derim, aramanızı bekliyoruz

Misafir Avatar
pirifani 2019-11-29 18:25:27 @Şahin Filiz

peygamber kendisinin kurandan baska mucizesi olmadigini bildirmisken.kuranda bu konuyu teyid eden bircok ayete ragmen rivayetlerden 300 degil 3000 tanesini getirseniz ben muslumanim diyen birine nasil kafir olamadan kabul ettireceksiniz?

Beğenmedim! (0)
Misafir Avatar
Adanalı 2019-11-29 15:05:16

Pirifani siz ne Mektûbât'ı ve ne de 19.Mektup'u okumuşsunuz.Ben donanımlıyım diye bir ifade mesajımda kullanmadım.Lâkin görüyorum ki sizi eleştirenlere dahi tahammül edemiyorsunuz.19.Mektup'ta 300 tane Efendimiz(A.S.M)'in mucizesini yazmış.Çok istifâdeye medâr olmuştur.

Beğenmedim! (3)
Misafir Avatar
Omer 2019-11-28 10:55:51

Valla gercek hayin siz siniz eminim siz ingiliz ajanisiniz yoksa bu kadar futursuzca saldirmazdiniz ruslara karsi savasirken en onde cephede iken kalemiyle kitap yazan kiliciyla savas meydaninida yaralaninica sen daha yoktun Allah insaf versin

Beğenmedim! (7)
Avatar
Meriş yürekli 2019-11-28 12:51:01

Son zamanlarda dini adamlarını karalama politikası başladı 15 temmuz sonrası patlak verdi insanlar cemaatlere yaklaşmıyor
ADMİNİN YORUMU: DİN ADAMI DEĞİL BUNLAR ŞARLATAN, İNGİLİZLERİN KURDUĞU CEMAATLER TAMAMI... BU FURYAYI DA BAŞLATAN ÇAKMA EHLİ SÜNNETÇİLER... NEREDE SEVİLEN BİR İLAHİYATÇI VARSA ONA SALDIRDILAR. BİZ DE VAYY DEMEK ÖYLE HAA, DEDİK. BUYRUN SİZ DE BOYUNUZUN ÖLÇÜSÜNÜ ALIN DEDİK. BAŞLADIK BUNLARI DEŞİFRE ETMEYE. İSTERİZ Kİ HERKES KONUŞSUN. AMA BUNLAR ÖYLE YAPMADI. KENDİLERİ BOŞ OLUNCA DOLU OLANLARI KARALAYARAK KABİL GİBİ HABİLLERİ SUSTURMAYI DENEDİLER VE BOYLARININ ÖLÇÜSÜNÜ ALDILAR

Avatar
Adanalı 2019-11-28 11:10:14

Risale-i Nurları hakikaten okudunuz mu ki böyle bir yazı(hakaret içerikli) yazıyorsunuz?Bir şeyleri tabiki herkes eleştirme hakkına sahiptir.Fakat hakaret etmeden bunu yapamıyoruz.

Misafir Avatar
pirifani 2019-11-28 13:43:23 @Adanalı

adanali risalaei nurlarin ne kadar sacma ve islam disi seyler olduklarini anlamak icin hepsini okumak sart mi?sadece mektubati veya mucizati ahmediyeyi okumak yetmez mi?bir yemegin kokmus oldugunu anlamk icin hepsini yemek gerekir mi?yoksa hafiften tad ve kokusundan bozulmus oldugu anlasilamaz mi?siz risalei nurlari bastan sona okuduktan sonra mi karar verdiniz?ayni sekilde diger butun nurcular risaleinurlari bastan sona okuyup mi karar verdiler?diyelim bastan sona okudunuz peki onlari islami acidan degertlendirecek yeterli donaniminiz var miydi? yoksa diger nurcular ve diger tarikatlarda oldugu gibi kisilerden etkilenerek manevi arayisinizi kolayca nihayetlendirdiniz?daha once defalarca tavsiye ettim yine edeyim,risaleinura elestirel bir yaklasim yazan mustafa gok,suleymaniye vakfindan cikmis internette de ulasabilrsiniz.okuyun ki nasil kandirildiginizi anlayasiniz.yapilan alintilardan carpitma degistirme ve context disi alinti varsa hodri meydan.

Beğenmedim! (0)
Avatar
Yasin han 2019-11-28 12:08:48

İslam düşmanları islama değil onu yaşayan onu savunan din adamlarına saldırmakla ve böylelikle islamı zedelemekte lakin islamiyet güneş gibidir üflemekle sönmez, gündüz gibidir göz yummakla gece olmaz gözünü kapatan ancak kendine gece yapar. Onların gözleri vardır görmezler. Fehum la yubsirun sadakAllahulazim
ADMİNİN YORUMU: NE ALAKASI VARGERİZEKALI... SAİDNURSİ NE ZAMANDAN BERİ KUR'AN'A VE İSLAMA DENK OLDU. BU VATİKANIN VELİLERİNİ TEMİZLEMEK İFŞA ETMEKLE İSLAM TEMİZLENİR

Avatar
BEDİÜZZAMAN PEYGAMBER DEĞİL, RISALEI NUR VAHİY DEĞIL, BUNU KENDİSİ SÖYLÜYOR BÖYLE TEZLER ORTAYA ATMAK BIR HABER KANALINA YAKIŞIR MI 2019-12-03 15:06:19

DAVASI İSLAM OLAN KORKMAMALI

Ehli vicdani ağlattiran ince bir nükte. Günahlarina aşık ve meftun olanlar kör olduklari gibi başka gözlere dahi perde çekmek istiyorlar. Vasıta olarak istimal ettikleri zemin ise sanal medya ortamı. Üstün Irk Modeli ile yüz yıl önce kalplerde ve Kalbi İslam olan İstanbul da bir gedik açanlar yine iş başında. Müsait buldukları zemin ise mizacları vahşi, cahil kaba tabiatlı çabulcu kabilelerdir. Uyuşturucu, alkol, ve hırsızlık gibi günahı besleyen unsurlar bu çapulcuları lehinde kullanmak için buldukları çirkin vasıtalardır. Akillari zaten sarhoş. Çünkü KURAN ve Onu tarif eden eserler ile tanışmamış önyargıları, inad ve tassubları buna sed çekmiş. Kalpleri dahi çok cihetle hasta. Tedaviye çalisanlari divane diye aleme neşretmek ingilizlerden tevarüs eden çirkin meslekleridir. Hususen medya elinde bir silah ise. Halk ise mütehayyir ve şaşkin. İbadetlerinde gevşek olanlar tenbelliğini setr için fetö hadisesini kamçı olarak kullaniyor. Nerede Rabbine yaklaşmak isteyen bir abid varsa düşmandan evvel kamçısını onlar ona vuruyor. Rüşvet olarak aldiğı şey bir kaç iltifatı gayri meşrua, ve ehli imanı parçalasa doymak bilmeyen siyaseti gayri islam ve bundan mütelezziz olan mürai ve ikiyüzlü nifak ehlinin sohbeti. Zalim Medeniyet Cihan harbinde bu çirkefliği bir kere kustu, Kader kanla abdest aldırttı, eğer aklini başına alıp İslama tarziye verip özrünü beyan etmezse şu çirkefliği ve zulmü bir daha kusacak, Kaderin hükmünü bekliyor , Hakimin merhameti ise mani , bir gusül lazım aklı beşere , Hikmeti ilahi izin verirse şu kainatı çalkalar çok cihetlerle bir inkılâbı azim yaptırır, yada bir kıyamet ile onu dahi vazifeden azleder her cihetle Hakimi Hakiki olduğunu gösterir.Dünya ise zaten yaşlandı sekeratı çok cihetle aşikar . Ondan sonra olur zalime fena bir ölüm, nihayette ise cehennem. Mazluma verir şehadet ve mehri müecceli ise olur CENNET.
Dikkat şu zamanda en ehemmiyetli vazifemiz Allah 'ın emrettiği İman esasları ve kuvvet verdiği Kardeşlik Hukuku, vefa, sadakat, sebat, takva gibi KASRI İSLAMİ yi himaye etmektir. Bunun yolu ise düşmanınla beraber kardeşine tokat atmamak.

Misafir Avatar
Safa 2020-03-20 12:35:44 @BEDİÜZZAMAN PEYGAMBER DEĞİL, RISALEI NUR VAHİY D

peki bu risaleler bana kuranın geldiği yerden yazdırıldı ne demek o zaman ?

Beğenmedim! (0)
Misafir Avatar
pirifani 2019-12-03 17:09:06 @BEDİÜZZAMAN PEYGAMBER DEĞİL, RISALEI NUR VAHİY D

dediginiz gibi olduguna inaniyor olabilir ve dediginiz gibi oldugunu zannediyorsiniz ancak bi hakikati degistirir mi? turkiyede peygamberlik idda etmek dogrudan deliliktir ve saidi nursi ve digerleri de bunu bilmeyecek kadar ahmak degiller.ancak peygamberlere verilen hattta peygamberlere bile verilmemis olan ozellikleri veli evliya Allah dostu gavs kutub mursidikamil dedikleri kisilere vererek kendilerine pay cikartmak istedikleri bunlarla ilgilenenler icin ap acik ortadadir.bu cemaat mensublarinin islamla tanismalari bu cemaatler vasitasiyla oldugu icin bunlarin icerdikleri bircok sapiklik ve islam disi dusunce ve inanca tepki vermiyor daha dogrusu veremiyorlar.cunku samimiyetle inandiklari bu sacmaliklari gercek islam zannediyorlar. siz e bastan sona okuyacaginiz bazi kitablar tavsiye edecegim.1- risaleinura elestirel bir yaklasim mustafa gok suleymaniye vakfi 2-kuran isiginda risaleinur saidi nursi ve nurculuk muhammaed bulut suleymaniye yayinlari devam edecegim

Beğenmedim! (0)
Misafir Avatar
Safa 2019-12-03 16:43:33 @BEDİÜZZAMAN PEYGAMBER DEĞİL, RISALEI NUR VAHİY D

Fetö de davamız islam diyordu. Açıkça gayem hırıstiyanlara hizmet deseydi bu kadar saf insanı kandıramazdı. Demek ki söylem yetmez kriptoyada bakmak lazım. Birde risalesinde açıkça " bana yazdırıldı " ifadesinin manası ve maksadı nedir? Mesnevide de aynı, sahte peygamber mihr ali iskender de aynı ifadeleri kullanıyor. Ne iş ???

Beğenmedim! (0)