Çiçeği burnunda şeyhimiz Mustafa Atmaca Müslümanlara yeni bir bayram buldu

Gün geçmiyor ki tasavvuf/tarikat erbabının bir hurafesi, bid'ati, şirk kokan açıklaması, Hz. İsa bağlaması gündeme gelmesin. Hristiyan ve Yahudilik karışımlı bu hareketin peygamberimiz sevdasıyla yola çıkıp gerçekte Kur'an'ı gölgeleme gayreti gözlerden kaçmıyor. Son yıllarda EHLİ SÜNNET adı altında yeniden örgütlenip yeni bir strateji çizen tasavvuf MUHAMMEDİLİK denen yeni bir din türetmekle İslam'ı ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Çiçeği burnunda şeyhimiz Mustafa Atmaca Müslümanlara yeni bir bayram buldu

Gün geçmiyor ki tasavvuf/tarikat erbabının bir hurafesi, bid'ati, şirk kokan açıklaması, Hz. İsa bağlaması gündeme gelmesin. Hristiyan ve Yahudilik karışımlı bu hareketin peygamberimiz sevdasıyla yola çıkıp gerçekte Kur'an'ı gölgeleme gayreti gözlerden kaçmıyor. Son yıllarda EHLİ SÜNNET adı altında yeniden örgütlenip yeni bir strateji çizen tasavvuf MUHAMMEDİLİK denen yeni bir din türetmekle İslam'ı ortadan kaldırmayı hedefliyor.

23 Ekim 2019 Çarşamba 07:30
Çiçeği burnunda şeyhimiz Mustafa Atmaca Müslümanlara yeni bir bayram buldu
banner310

İngiliz ajanı olarak gündeme gelen Nazım Kıbrısi'nin talebesi Mustafa Atmaca denen şahıs Sakarya'da açtığı bir dergahla kendince tasavvuf denen dinin mücadelesini yapıyor. 

Adının önüne MOLLA sonuna da SAKARYEVİ ilave eden Mustafa Atmaca isimden elde ettiği büyülü güce ilave başına geçirdiği süslü sarık ve sırtına attığı süslü cübbeler ile kitleleri etkilemek niyetinde olduğunu anlıyoruz.

Son yıllarda EHLİ SÜNNET çıkışıyla gündeme gelen tasavvuf/tarikat erbabının MUHAMMEDİLİK stratejisiyle kendini güncelleyip hadis savunuculuğu altında Müslümanları Kur'an'dan koparmak için kıyasıya bir mücadele içinde olduğu görülüyor. 

Tabi ki amaç, Hristiyanların İsacı (İsevi), Yahudilerin Musacı (Musevi) yapılıp hak dinden saptırıldığı gibi Müslümanları MUHAMMEDİ denen yeni bir din ile İslam'dan saptırmak.

Mustafa Atmaca bu işin içinde nerede yer aldığını bilemeyiz ama kendisini uyarıp girdiği bu yanlış yoldan tez zamanda dönmesi dileğimiz. 

Biliyoruz ki ehli dalle olan tasavvuf erbabının elinde uydurma hadisler büyük bir kazanç kapısı. Hele hele KADİR GECESİ DIŞINDAKİ uydurulmuş KANDİL GECELERİ kendileri için bulunmaz fırsatlar sunuyor. 

Diyanet'in Mevlid Kandili ile ilgili rivayetlerin uydurma olduğu açıklaması sonrasında bir açıklama yapan Mustafa Atmaca'nın kendi içinde tutarsız, çelişkili ama MUHAMMEDİLİK dini oluşturma gayreti dikkatlerden kaçmıyor. 

Mustafa Atmaca özetle diyor ki:

"Diyanet'in (mevlid kandili ile ilgili rivayet edilen hadislerin uydurma olduğuna dair) yaptığı açıklama doğrudur. 'Peygamberin söylemediği şeyi söyledi' demek tehlikelidir... "Peygamberimiz kim benim hakkımda hadis uydurursa cehennemdeki yerini hazırlasın" demiştir. Kaynağı bilinmeyen paylaşımlar yapılmasın. Diyanet bir tarafı eksik bıraktı. Peygamberimizin doğduğu ay bizim bayramımızdır. Bu uydurmalar bizim çok hoşumuza gitti. Peygamberimizin doğdu gün bayramdır. Bu ayın her gecesinde Allah'ın ikramı var. Herkes birbirine Resulü Ekrem geldi diye müjdelemeli. Bu ayda yapılan ibadetler Allah'ın muhakkak bize bir ikramı olur. Bu konuda hadis olmayabilir. Ama insanda akıl var. Bunu hepimiz müjdeleyeceğiz. Dünyanın gafletine düşmüş olabilirsin. Peygamberimiz için sadaka ver muhabbetle dol. Peygamberimizin amcası Ebu Lehep Kur'an'da cehenneme gideceği belirtilmiş kişi. Bu kadar kafir ve cehennemlik olmasına rağmen Ebu Lehep doğduğu haberi kendine geldiği zaman bir köle azat eyledi. Ondan dolayı diyor Peygamber Ebu Lehep gibi birinin azabı hafifliyor cehennemde. Peygamber olduğunu bilmediği halde sırf yeğeni olduğu için Resuli Erkem doğdu diye köle azat etti. Allah karşılıksız bırakmadı ve sırf buna binaen Allah onun azabını hafifletiyor Pazartesi günü... Biz bu ayı birbirimize haber edip bu ayda ibadete teşvikle Allah katında bir çok ikramlara nail olacağımız muhakkaktır. Bu konuda şüphemiz yok. Resulullah'a aşık olan biri Peygaberin doğduğu ayı kendine haber vermeyi vazife tayin eder o ayı bayram bilir. Öyle bir hadisi ille de duymasına gerek yok. Nasıl bir zamana gelmişiz ki karşılık olmadan bir şey yapmıyoruz. Diyanet'in söylediği doğrudur. Paylaştığımız şeylerin kökenini bir araştırmamız lazımdır. Ama efendimizin doğduğu ayı birbirine müjdeleyen insanları bunu da söylemeli Diyanet. Böyle bir ayı birbirine müjdeleyen insanların Allah katında bir ikrama mazhar olacağı muhakkaktır. Bunda şüphemiz yok..."

Mustafa Atmaca'nın konuşmasını kritize edersek;

1- Kendisi Diyanet'in uydurma hadis konusunda hassasiyetini takdir edip hadis uydurma konusunda Peygamberimizin CEHENNEM TEHDİDİni hatırlatırken Peygamberimizin tasvip etmediği şekilde yeni bir bayram "PEYGAMBERİN DOĞUM GÜN/AY BAYRAMI" icat etmektedir. 

Oysa Allah Resulü, Medine’ye hicret ettikten sonra, bölge sakinlerinin İran’dan alınma Nevruz ve Mihricân bayramlarını kutladıklarını görür. Hz. Peygamber (as),“Allah sizin için o iki günü daha hayırlı iki günle, Kurban ve Ramazan bayramlarıyla değiştirmiştir.” (Müsned, III, 103, 235, 250; Ebû Dâvûd, Salât, 245; Nesâî, Salâtü’l-îdeyn, 1) buyurarak Müslümanların bayramlarını Ramazan ve Kurban Bayramı ile kayıtlamıştır.

2- "Peygamberimizin doğduğu ay bizim bayramımızdır." diyen Mustafa Atmaca'nın tarih bilgisinin de olmadığı anlaşılıyor. 

Peygamberimizin doğum tarihi kesin olarak belirsizdir. Zaten bedevi olarak yaşayan o günün Arabı, okuma yazma konusunda oldukça fakirdi. Kağıt kalem dünyada yaygın olmadığı gibi takvim denen zaman derecelendirilmesi Araplar arasında bulunmuyordu. İlk takvim uygulaması Hz. Ömer döneminde Bizans'tan takliden geliştirildi. 

Peygamberimizin doğumu ile ilgili olarak o günün Arabı doğal felaketler ve insanlığın üzerinde tesir bırakan olaylarla hayatını idame ettiriyordu. Fil Vak‘ası’ndan 50-55 gün sonra Rebîülevvel ayında Pazartesi günü dünyaya geldiğine dair rivayet gerçek değil sadece bir tahmindir. Bu bağlamda TAHMİNİ farklı hesaplamalara göre; Mısırlı astronom Mahmut Paşa el-Feleki'ye (ö. 1302/1885) göre Hz. Peygamber’in doğum tarihi 20 Nisan (9 Rebîülevvel) 571'dir.

Muhammed Hamidullah’a (ö. 2002) göre ise 17 Haziran (12 Rebîülevvel) 569 Pazartesidir. 

Dikkat edilirse peygamberimizin doğum tarihi ile ilgili tespit yapan her iki şahısta 1850 sonrasında yaşamış olup birinci ve ikinci kuşak kendi dedelerinin dahi doğum tarihini tespit etme imkanı olmayan şahıslardır. 

3- "Bu ayın her gecesinde Allah'ın ikramı var." diyen Mustafa Atmaca Allah'a iftira atmaktadır. Çünkü bu ayın her gecesine ikram yapıldığına dair herhangi bir ayet ve hadis bulunmamaktadır. Diğer taraftan zamanı belirsiz olan bir ayın her gecesine Allah'ın ikramda bulunduğunu iddia eden ancak yalan söylemiş olur. 

4- Mustafa Atmaca diyor ki: "Bu konuda hadis olmayabilir. Ama insanda akıl var. (Peygamberimizin doğum gününün bayram olduğunu) Bunu hepimiz müjdeleyeceğiz."

Din üç şubeden oluşur. a) İman, b) İbadet, c) Ahlak 

Şimdi Mustafa Atmaca'nın kutlanmasını istediği MUHAMMED (AS)'IN DOĞUM GÜNÜ BAYRAMI dinin üç şubesinden İBADET kısmına giriyor. Dinin İMAN, İBADET ve AHLAK bölümlerinin her biriyle ilgili emir ve nehiyleri belirleme yetkisi Allah'a aittir. İnsanlara düşen sadece İBADET kısmıyla ilgili olarak ayet ve hadislerde olmayan ama yeni ortaya çıkan sorunlarda var olan konuya yakın ayet ve hadislerden hüküm çıkarmaktır.

Peygamberimizin doğum gününün bayram edilmesi bir sorun olmadığına göre bu konuda hüküm de çıkarılamayacak demektir. Çünkü bir günü bayram ilan etmek hüküm çıkarmak değil Allah'tan sevap umularak yapıldığı için nihayetinde hüküm koymak, yeni bir ibadet icat etmektir. Dinde olmayan bir ibadeti icat etme cesaretini gösteren Mustafa Atmaca'yı muhatap olduğu şu ayetlerle başbaşa bırakıyoruz:

"Size ne oluyor, nasıl hüküm veriyorsunuz? Yoksa size ait bir kitabınız var da (bu batıl hükümleri) ondan mı okuyorsunuz? Onda, "Seçip beğendiğiniz her şey mutlaka sizindir" (diye mi yazılı?) Yahut bizden, her ne hükmederseniz mutlaka öyle olacağına dair Kıyamete kadar sürecek kesin sözler mi aldınız? Sor onlara: "Onların hangisi bu (iddianın doğruluğu)na kefildir?" Yoksa onların ortakları mı var? Doğru söyleyenler iseler, haydi getirsinler ortaklarını!" (Kalem Suresi, 36-41)

5- Mustafa Atmaca yukarıda attıklarına ilave en büyük atışını yapıyor ve kendince 'o gün/ay'ın neden bayram ilan edilmesi gerektiğine dair yalanlanmış bir rivayetten hareketle kendine delil arayarak diyor ki: "Peygamberimizin amcası Ebu Lehep Kur'an'da cehenneme gideceği belirtilmiş kişi. Bu kadar kafir ve cehennemlik olmasına rağmen Ebu Lehep doğduğu haberi kendine geldiği zaman bir köle azat eyledi... Peygamber olduğunu bilmediği halde sırf yeğeni olduğu için Resuli Erkem doğdu diye köle azat etti. Allah karşılıksız bırakmadı ve sırf buna binaen Allah onun azabını hafifletiyor Pazartesi günü..."

Tasavvuf erbabının Kur'ansız bir İslam yaşadığını defalarca belirtmiştik. Kur'an'dan habersiz olan Mustafa Atmaca'nın şu ayetlerden habersiz olduğu gayet açık:

“Kâfirler öldürülmez ki ölsünler, Cehennemdeki azapları da hiç hafifletilmez.” (Fatır, 35/36)

“Kâfirlerin azapları hiç hafifletilmez.” (Bakara, 2/86)

“Onlar, cehennemin bekçilerine, 'Rabbinize yalvarın da hiç değilse bir gün, azabımızı hafifletsin.' derler. Hâlbuki kâfirlerin yalvarması boşunadır.” (Mümin, 40/49, 50)

Mustafa Atmaca, “Cuma günü hariç, zeval vakti namaz kılmayı mekruh görmüş ve şunu ilave etmiştir: ‘Çünkü cuma günü dışındaki günlerde cehennem ateşi iyice tutuşturulur.”  (Ebu Davud, Salat, 223) bu hadisi gündeme getirip yukarıdaki ayetleri hadislere kurban edebilir. Lakin hadisi rivayet eden Ebu Davut'un kendisi bu hadisin munkatı/mürsel olduğunu söylemekle hadisin zayıf olduğunu belirtmiştir. 

Güneş'in dürüldüğü, kainatın yok olup insanların tabi olduğu gün kavramının ortadan kalktığı bir anda bu tür ahirete yönelik gün belirten hadislerin ne kadar tutarsız olduğu ortadadır.  

Gelelim Mustafa Atmaca'nın Ebu Lehep rivayetine: 

Urve’nin bildirdiğine göre, Ebu Leheb’in Süveybe adlı bir cariyesi vardı. Ebu Leheb onu azat etmişti. Bu kadın aynı zamanda Hz. Peygamberi (asm) emzirmişti. Ebu Leheb ölünce, onun bazı yakınları RÜYADA kendisini çok kötü bir durumda görmüş ve halini sormuştu. Ebu Leheb:“Sizden (ayrıldıktan / öldükten) sonra bir rahat yüzü görmedim. Sadece Suveybe’yi azat ettiğimden dolayı bana su içirildi” diyerek cevap verdi.” (Buhari, Nikah, 20)

Görüldüğü gibi bu meselenin aslı bir rüyadır. Rüyalarla amel edilemeyeceği, özellikle böyle bir hükmün delili olarak kullanılamayacağı açıktır. Nitekim İbn Hacer de “Urve’nin bu ifadeleri mürseldir, kimden naklettiğine dair bir beyanı yoktur." demiştir.

Üzüntümüz o ki bu gün tasavvuf denen batıl din üzerine kurulu müfredata sahip medreseler Mustafa Atmaca gibi ilimden yoksun öğrenciler yetiştirmekte ve piyasaya salmaktadır. Bu öğrencilerden ağzı laf yapan, birileri tarafından (haçlılar) destek bulan, dini geçim kapısı gören kimseler maalesef şeyh/mürşit adı altında cennete vaadiyle milleti cehenneme sevketmektedirler. Ahiretin cehennem olması bir tarafa bu ilim postuna oturmuş şahısların söyledikleri yalanları ortaya çıkaran İmam Hatip, İlahiyat ve Diyanet personelini kıyasıya hain ilan edip bir de gerçek ilim sahiplerine halkı düşman etmektedirler. 

7 dakikalık bir konuşmada dahi dini konuda 5 yanlış yapan Mustafa Atmaca'nın ve Mustafa Atmaca'yı alim postuna oturtan hocalarının cennetin yolunu tarif etmekten yoksun olduğu ortadadır.

Kaynak: DiNiHABER.C0M / Özel İçerik

Son Güncelleme: 22.10.2019 23:32
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Safa 2019-10-23 09:36:41

i̇şine geldi mi aklı hatırlıyorsun. helal size. . daha yaratılmamış cehennemde nasıl azap olur. bu kafayla kimse cehenneme gidemeyecek. uydurma hadislere göre istediğini anlat bakalım.

Avatar
pirifani 2019-05-01 16:46:57

amerikadaki camilerin yuzde seksen yuzde doksani terorist camisidir diyen, islamla nasil mucadele edilir dersi veren benim diyen amerikalinin bile kapisinin onunden gecemedigi kurumlarda amerkan sagina konferans veren sheyhtanin muridlerinden ne beklenir? siz tefsir okumayin tefsir okumak bizim isimiz siz tarih okuyun diyen sheyhtanin muiritlerinden ne beklenir? ayaklarini open muritlerini ikaz etmeyen dahasi memnun olan sheyhtanin muritlerinden ne beklenir? bunlarla ilgilenmem cok sinirli olmakla beraber her seferinde sahit olduklarim digerleri gibi tam birer sahtekar olduklarini ortaya seriyor.bunlari kinadigimiz zaman kimse bizimkisi farkli demesin.hepsi birbirinden daha beterdir.yok sulocusu isikcisi mamutcusu fetocusu nurcusu kadyanisi evrenescisi oktarcisi mezarcisi rabbanisi hic fark etmez tasavvuf bastan asagi sirk kufur ve sapikliktir.hakikisi sahtesi iyisi kotusu olmaz.onlarin namazi hacci takkesi sarigi sakali besmelesi tilaveti vs kimseyi kandirmasin.

Avatar
Abdullah 2019-05-01 15:23:21

Sizin işiniz tasavvuf ve ehli sunnet olanlarla ugrasmak bosuna capalamayin yakindir belanizi bulmanız

Misafir Avatar
abdullah'a 2019-05-01 17:36:38 @Abdullah

evladım adamın 3-5 dakikalık konuşmasının her tarafı yalan dolan. Allaha, peygambere dil uzatma iken hala hamasetle bu adamı mı savunuyorsun. mustafa atmaca tüm yalanlarına rağmen sana göre Allah dostu, seni bu sahtekarlara karşı uyarıp Allahı, hak yolu hatırlatan dinihaber ehli sünnet/tasavvufçularla uğraşan oluyor haa. bir de sana hakkı anlatan adamlara belanızı bulacaksınız deyip sitem mi ediyorsun. yazıklar olsun size ve sizi bu hale getirenlere

Beğenmedim! (0)
Avatar
Yunus Emre 2019-07-03 00:44:40

Mustafa hocayı ziyaret edecektim sayenizde nerede yaşadığını öğrendim sağolun

Misafir Avatar
pirifani 2019-10-23 08:34:46 @Yunus Emre

sayin mahmud islam dini dingonun ahiri degildir.neyin bayram olarak kutlanacagi ve nasil kutlanacagi onun bunun zevkine hevasina gore tesbit edilip dine ilavede bulunulamaz.rabbi Allah olanlarin dini islamdir.rabbi sozde hocalar sozde alimler seyhler pirler olanin dinleri de bllidir.siz anlasilan kendinize dinde kurallar koyan rabler edinmisiniz veya bu karallari siz koymaya ve rablik taslamaya kalkiyorsiniz. 23 nisan ve 1 mayisla kiyaslamakla da ne kadar cahil oldugunuz ortaya koyuyorsiniz.tabi ki muslumanlarin yasadiklari gayri muslum ulkelerin ve sozde musluman ulkelerin bayramlarina karsi kurani bir tavir gelistirip ona gore davranmalari gerekmektedir.ama kimse kalkip hristiyanlar noeli kutluyor oyleyse biz de mevlid kutlayalim diyemez.katolik ve ortodoxlarin takviminde oldugu gibi din buyuklerinin dogum olum kirki vs gibi insan uydurmasi gunlerin dinin mesaji ve yasanmasiyla ilgisi olmadigi gibi dini rotasindan cikaran yonleri oldugu da bilinmelidir.

Beğenmedim! (0)
Misafir Avatar
Mahmut tumur 2019-09-03 20:00:07

Alimlar peygamberimizin varisleridir Allah onlardan razi olsun mustafa hoca da onlardan birisidir.3uncu bayram olmasını buyurmuş.çok güzel olur .resulAllah in doğumu kadar daha büyük daha önemli bir gün bir daha asla gelmiyecek.23 nisan .1 mayıs nevruz bayramı olurda .doğumuyla kainatı aydınlatan ahir zaman peygamberin doğumu bayram olmaz.bal gibi bayramdir.islamin en büyük bayramidir mustafa hocanın bunu muslumanlara hatırlatması büyük öneme sahiptir Allah kendisinden razi olsun.

Beğenmedim! (1)
Avatar
Ali 2019-07-25 15:59:36

siz yazdığınız bu yorumlar ise mustafa i̇slamoğlu 'nun grubunun yorumlarını çağrıştırıyorsonuz. sizler yanlış yoldasınız. peygamber efendimiz (s.a.v.) çıkarıp muhammed (s.a.v.) siz bir din oluşturmaya çalışıyorsunuz da nafile nafile. kendinize aynanın karşısına geçip bir soru sorun ben doğrumuyum diye.

Misafir Avatar
Safa 2019-10-23 15:05:55 @Ali

onu siz soracaksınız. bütün bunlar peygambere iftira değil mi diye beyefendi. bu adanım anlattığı hangi din? i̇slam olmadığı kesin.

Beğenmedim! (0)
Avatar
Xx 2019-10-05 23:10:28

Bu haberi yazanin iletisim bilgileri varmi? Mail adresi gibi.

Avatar
diyarbakırlı 2019-10-23 21:49:11

Ulan mealci site şimdi de Mustafa hocayı mı hedef aldınız. İşte neymiş efendim Peygamber efendimiz sav doguşuna bayram demiş miş miş. e ne olmuş yani zorununuza mı gitti.

Avatar
Taner 2019-10-27 00:27:06

Yetkililere sesleniyorum! Dur deyin artık şu pişkinlere.

Misafir Avatar
pirifani 2019-10-27 09:43:07 @Taner

yahu arkadas laik ve demokratik bir sistemde kimsenin kimseye mudahale etmemesi gerektigini kimseye mudahale edemeyecegini hala anlamadiniz mi? bu pisliklere karsi halki uyarmak bizim isimiz olmali.devlet bu islere burnunu sokarsa isin nereye varacagini kimse kestirmez.devlete iki vazife duser birincisi oy icin ve baska siyasi ekonomik menfaatler icin bunlari beslememek.ikincisi kendi inisiyatifleriyle cesitli devlet birimlerine yerlesip oralari ele gecirip darbe firsati kollamamalari icin gerekenleri yapmasidir.gerisi bos isteyen istedigine inanir hesabini Allaha verecektir.

Beğenmedim! (0)