Güya FETÖ gitti! Aynı zihniyette tarikatlar hala etkin...

Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esergül Balcı ve ekibinin 4 ay süren saha çalışması, Türkiye’de eğitim sorunlarının artık bir ulusal güvenlik meselesi haline geldiğini ortaya koydu.

Güya FETÖ gitti! Aynı zihniyette tarikatlar hala etkin...

Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esergül Balcı ve ekibinin 4 ay süren saha çalışması, Türkiye’de eğitim sorunlarının artık bir ulusal güvenlik meselesi haline geldiğini ortaya koydu.

12 Şubat 2019 Salı 15:47
Güya FETÖ gitti! Aynı zihniyette tarikatlar hala etkin...
banner310

Çalışma kapsamında MEB, TÜİK, eğitim sendikaları ve diğer devlet kurumlarının verileri incelendi. Ayrıca İstanbul, Ankara, İzmir, Van, Diyarbakır, Bursa, Sakarya, Düzce, Denizli, Adıyaman, Siirt, Şırnak, Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa ve Batman illerinde tek tek bireylerle yüz yüze görüşülerek nitel araştırma yoluyla saha çalışması yapıldı. Elde edilen bilgiler rapor haline getirildi. “Eğitimde Tarikat Gerçeği: Bir Milyon Çocuk Tarikatların Elinde” başlıklı rapor, eğitim sistemindeki korkunç gerçekleri ortaya koyuyor.

Prof. Balcı Müslüman mahalleyi tanımadan bu araştırmayı yaptığı anlaşılıyor. Oysa durum onun ortaya koyduğu verilerden daha vahim. FETÖ ile tarikatların beslendiği kaynaklar aynı. Bu gerçeği ortaya koyan Cübbeli Ahmet, Sansürsüz programında Fetullah Gülen'i yere göğe sığdıramamıştı. Tarikatlar ve FETÖ birbirinin muhalifi görülse de tamamı yurtdışından idare edilmekte, isimleri farklı olmakla birlikte aynı merkezden idare ediliyorlar. Hepsinden önemlisi tüm tarikatlar öğrencilerini; zihni çalıştıran, alternatifsel düşünceyi tetikleyen, aklı disipline eden kula kulluğu yasaklayan Kur'an'dan uzak tutuyor. Aslında tarikatlar İslam ülkelerinde haçlı batının istihbarat ağı olduğu kadar kritik dönemde kaos çıkarmak için kullandıkları psikolojik harp üsleri...

Aşağıdaki müridler gerçekten saf, temiz, rızai ilahiyi düşünmekten başka bir dertleri yok. Lakin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tespit ettiği gibi aşağısı ibadet, ortası ticaret, yukarısı ihanet olan bu odakların artık çözülmesi gerekiyor. Yukarıdaki şeyh/mürşit denen şahısların gerçek soy ağaçlarının ortaya konulması devletin öncelikli işi ama her nedense birileri bunların ortaya konulmasını istemiyor gibi...

Kula kul olmanın yasaklandığı İslam'da tarikatlar, kandırdıkları müslümanları mürşitlere mürid yapmakla kula kul etttiler. 

Raporun önemli bölümlerini yayımlıyoruz:

BİR MİLYON ÇOCUK

Türk eğitim sistemi ve eğitim kurumları cumhuriyet tarihinin en vahim tablosuyla karşı karşıyadır. Tarikat yapılarının devleti ele geçirmesinin en acı sonucu 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişiminde yaşanmıştır. Henüz bu olay sıcaklığını korurken, toplum düzenine yönelik daha büyük tehditlerin her an ortaya çıkmasına neden olacak uygulamalar, eğitim alanında tarikatlar yoluyla artarak sürmektedir. Türkiye’de 1 milyon çocuk tarikatların elinde eğitim görmekte, daha doğrusu beyinleri yıkanarak, aldıkları eğitim ve yönlendirme nedeniyle her türlü istismara açık ve her an kullanılmaya müsait hale getirilmektedirler. Bu çocuklar, yakın gelecekte milli güvenliği tehdit edecek faaliyetlere rahatlıkla sürüklenebilecek bir potansiyel haline dönüşmüşlerdir. 

Hizbullah, IŞİD ve FETÖ benzeri örgütlerin yakın tarihimizde yüzlerce masum vatandaşımızı katlettiği terör olayları ortada dururken, kapalı dini yapılara sağlanan eğitim imtiyazları, yakın gelecekte milli güvenliğimizi tehdit edecek faaliyetler olarak karşımıza çıkacaktır. Üstelik bu yapıların büyük çoğunluğu yabancı ülke ve gruplarla bağlantılıdır. Hatta bu tarikatların bir kısmı karışıklık içindeki komşu ve bölge ülkeleriyle AB Öğrenci Değişim Programı Erasmus benzeri kanallar oluşturmuş, Türk vatandaşı çocuklar bölge ülkelerindeki medrese ve tarikat okullarına bu kanallar yoluyla gönderilmektedirler. Bu sistem bir çeşit tarikat Erasmus’u olarak adlandırılabilir.

Türkiye’de belli başlı 30 tarikat silsilesi ve bunların 400 kolu bulunmaktadır. Sadece İstanbul’da 445 tekke faaliyetlerini açıktan sürdürmektedir. Çoğunluğu İstanbul, Siirt, Diyarbakır, Mardin, Adıyaman, Batman, Van, Hakkâri, Şırnak, Ağrı, Muş, Bitlis, Gaziantep ve Şanlıurfa olmak üzere 800’ün üzerinde faal medrese bulunmaktadır. Üstelik büyük şehirlerde kaç apartman medresesinin faaliyette olduğu ise tam olarak bilinmemektedir. Çoğunluğu kız çocuklarına yönelik açılan apartman medreselerinde 12-18 kişi kalmaktadır.

MEB verilerine göre medreselerin yoğunlaştığı iller okulöncesi eğitimde Türkiye ortalamasının altındadır. Çünkü medreselere kaydolma yaşı, bazı bölgelerde 3’e kadar düşmektedir. Çocukların bu yaşta medreselere alınması, ana ve temel eğitimlerinin yani kişiliklerinin ilk 7 yılda oluştuğu dikkate alındığında, eğitim öğretim açısından son derece anlamlıdır.

KÖRÜ KÖRÜNE İTAAT

Eğitim sistemiyle ilgili hoşnutsuzluk ve gelecek kaygısı artık hâd safhada. Medreselere giden çocukların zihin yapısına bakılınca yaratıcılıktan uzak, düşünmeyen, beyni yıkanmış halleriyle kolay yönetilebilen ülke yaratma hedefine ulaşmak için bu yapıların değerlendirildiği anlaşılıyor.

Bu çocuklar adeta mutant bir ara form haline getiriliyorlar. Anne-baba şefkati yok. Aile sıcaklığı yok. Sorgulama yok. Tam bir itaat ve kör bir bağlılık var. Metafizik bir hayal âlemine hapsedilmiş, tek tipleştirilmiş insanlara dönüşüyorlar. Her türlü istismara açıklar. Düzce’de bir kız çocuğu tarikata katılıyor. Sonra eve döndüğünde ‘Hocamız böyle emretti’ diyerek tüm mobilyaları kaldırtıp yerde oturmalarını istiyor. O kadar ısrar ediyor ki; sonunda annesi salondaki koltukları kaldırıp yere minder sermek zorunda kalıyor. Sahada tanık olduğumuz bunun gibi daha pek çok olay var.

Burada neredeyse metropollerdeki her mahallede açılmış apartman medreseleri söz konusu. Çoğunluğu kız çocuklarının kaldığı, 10-12 kişilik medreseler bunlar. Başlarında bir iki abla bulunuyor, hem ders veriyorlar hem de göz kulak oluyorlar. Gelip giden hocalar var. Biz çalışmayı yaparken halktan birileri sürekli bize adres gösteriyordu, ‘Bizim mahallede şu apartmanda çarşaflı küçük kızlar kalıyor’ diye. Ama hepsini incelememiz, hele bilgi almamız mümkün değil. Zaten çoğunu kiralayan kâğıt üzerinde o ‘ablalar’. Tıpkı FETÖ yapılanmasında olduğu gibi...

EKONOMİK SIKINTI VE ALTERNATİFSİZLİK TARİKATLARA YARIYOR

Bu illerin arasında İstanbul’un da olması düşündürücüdür! Köy nüfusunun çeşitli nedenlerle kente göç etmesi ve kentlileşememesi, kentte belli bölgeler oluşturarak yaşamaları sonucunda bu durum ortaya çıkmıştır. Ekonomik adaptasyon da bu açıdan belirleyicidir. Kente gelip gettolar şeklinde kendi bölgelerinde hemşehrilik yaklaşımı içinde yaşayan ve bu sarmalın ya da kısır döngünün dışına çıkamayan aileler, tarikatların eline düşmektedirler. Bu insanlar kentte tutunamamanın ezikliğini ve ekonomik yetersizliklerinin sıkıntısını “hiç değilse çocuğumuz parasız eğitiliyor” düşüncesiyle azaltmaktadırlar. Bu durum bir yerde çaresizliğin çaresi halini almıştır.

Aile dört çocuğuyla taşradan büyük şehre göçmüş, üçü okul çağında... Babanın annenin işi yok. Zaten yoksulluk onları toprağından koparmış. Okutmaları mümkün değil. Kültür, gelenekler ve yaşam tarzı farklı. Büyük şehrin hengâmesi gözlerini iyice korkutmuş. Namus ve töre belirleyici; çünkü geldikleri yer hemşerilerinin akrabalarının olduğu mahalle/semt. Bir çeşit getto; mikro sosyal yapılar. ‘Kızım kötü yola düşmesin, oğlum serseri olmasın’, ‘El âlem ne der’ baskısı şeklinde bir korumacılıktan söz ediyoruz. Servise, kılık kıyafete, okul harçlığına yetecek para da yok. Zaten aile karnını güç bela doyuruyor. Devreye hemşeriler, akrabalar giriyor. ‘Mahallede çok muhterem bir hocaefendi var. Dininde imanında yetiştiriyor’ yönlendirmesiyle çocuklar tarikata teslim ediliyor. Üstelik yatılı kaldıklarından sofradan bir boğaz da eksiliyor. Bu insanlar kentte tutunamamanın ezikliğini ve ekonomik yetersizliklerinin sıkıntısını ‘hiç değilse çocuğumuz parasız eğitiliyor’ düşüncesiyle azaltmaktadırlar. Bu durum bir yerde çaresizliğin çaresi halini almıştır. Kısacası, bu bütün Türkiye’nin acı gerçeğidir.

EZİLMİŞLİĞİ TARİKATLA BAĞDAŞTIRIP 

Aynı sosyal yapıdan besleniyorlar. Yoksul, sahipsiz, itilmiş ailelerin çocukları ilk hedef. Önce çocuklara önemli olduklarını hissettiriyorlar. Sohbet toplantılarında hocalar yeni gelenlere birer yaşam koçu gibi davranıyorlar. Kalabalıklar içinde önemli olduklarını düşündürüyorlar. Yavaş yavaş bir hedefe yönlendiriliyorlar. Onlara bir kimlik, dünyayı değiştirme vadediyorlar. Zaten bilinçaltlarında ‘Bunlar bizi eziyor’ dediklerine karşı bir öfke var. Tarikat öğretisiyle dindarlık nedeniyle ezildikleri işleniyor. Tarikatın sunduğu bu fırsatı kendilerini ezenlere karşı bir intikam aracına dönüştürüyorlar. Bu çocuklar kurtuluşu dinde ve öbür dünyada aramaya başlıyorlar. Kafa kesmeler, kendini havaya uçurmalar hep bu eğitim modelinin sonucu…

‘Bu çocuklar, yakın gelecekte milli güvenliği tehdit edecek faaliyetlere rahatlıkla sürüklenebilecek bir potansiyel haline dönüşmüşlerdir. 

2,6 MİLYON VATANDAŞIN TARİKAT BAĞI

Ülkemizde, 2.6 milyon vatandaşın bir tarikatla organik bağı bulunmaktadır. Tarikat üyesi olan ya da faaliyetlerine sürekli katılan kişi sayısı ise 1.1 milyondur. Sempatizan, destekçi, üye olmasa da toplantılarına en az bir kez katılmış ve yeniden katılabileceğini ifade eden kişi sayısı 1.5 milyondur. (Bu sayıya FETÖ’nün legal sayıldığı dönemde terör örgütünün toplantılarına katılanlar dahildir). Tarikat üyesi olduğunu ifade edenlerin yüzde 9’u Ilımlı İslam tabirini reddetmektedir. Bunlar, İslam’ın özünün cihat olduğuna inanmaktadırlar. 234 bin tarikat üyesi potansiyel şiddet eğilimli ve teröre yatkın kişilerdir. Bu kesim IŞİD, El Kaide, Hizbullah gibi örgütlerin terör eylemlerini cihad adı altında onaylamaktadır.

Kaynak: DiNiHABER.C0M / Özel İçerik

Son Güncelleme: 13.02.2019 11:16
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
diyarbekir21 2019-02-12 21:01:10

olum herif kafadan gidik, sirk maymunu gibi sağda solda ne oynatıyorsunuz , bir de milletin duygularını sömürmek için çocukları kullanmışlar adam konuşamıyor, bile, aslında bu nedir biliyormusunuz çocuk istismarı çocukları kullanarak milleti sömürmektir, dinci yobazların Allahtan korkmadan kuldan utanmadan yaptıkları şey insanların duygularını istismar etmek kendilerine çıkar sağlamak

Misafir Avatar
Üsküplü 2019-02-15 01:54:47

HERKES HERŞEYİN FARKINDA.BU NECİP MİLLET YUNUSUN MEVLANANIN AZİZ MAHMUD HÜDAYİNİN MOLLA GÜRANİLERİN VE ONLARIN İZİNDEN GİDENLERİN NESLİDİR.AKSİNİ SÖYYLEYEN KESİN BİZDEN DEĞİLDİR.ŞİMDİ YIRTIN .....
ADMİNİN YORUMU: ELBETTE SİZİN BATIL TASAVVUF DİNİNDEN DEĞİLİZ. ELHAMDÜLİLLAH DİNİMİZ İSLAM, ADIMIZ MÜSLÜMAN. İLAHIMIZ SİZİN İLAHINIZ GİBİ GAVS VE KUTUPLARDAN YARDIMCI İLAH TUTAN ACİZ İLAH GİBİ OLMAYAN ALEMLERİN RABBİ OLUP ORTAĞI VE ŞERİKİ OLMAYAN ALLAH, PEYGAMBERİMİZ/LİDERİMİZ/REHBERİMİZ HZ. MUHAMMED (AS) DIR.

Beğenmedim! (8)
Avatar
pirifani 2019-02-12 18:13:39

seneler once seyrettigim ingilizce bir haber kanalinda new york taki yeshiva talebesine soruyorlar kime oy vereceksin cevab haham bilir oluyor.gecenlerde karsilastigim bir cemaat mensubu da ayni cevabi verdi.nurcu arkadaslar vardi bir sey sordugumuzda konusmazlardi yeni asyayi beklerlerdi.insani insan olmaktan cikaran utanilasi bir derekeye indiren bu tarikatler konusunda daha dikkatli olmak lazim.kisilik bozukluklari,insani iliskilerin gerilemesi,her hangi bir dine ve ideolojiye bagli olmayan insanlarda gorulmeyecek ahlaki yozlasma.biz Allahin ogullari ve sevgilileriyiz simarikliliginin haleti ruhiyesi icinde bulunma genel karakteristikleridir.

Avatar
pirifani 2019-02-12 22:05:39

tarikat anlayisinda asl olan tek basliliktir.tarikatin catallasmasi durumunda sadece birisi tarikatin gercek temsilcisidir digerleri sahte seyhlik iddasinda bulunanlarin kurduklari uyduruk yapilardir. ancak menfaatler mevzubahis olunca isikcisi ile mamutcusunu sarmas dolas gormek hic de sasirtici degildir.her nedense feto konusunda bircogu yanildi.siyasi partiler konusund da ayni fikirde degiller.zaten tarikat cemaat hizmet ve zikir anlayislari da birbirleriyle uyusma icerisinde degil. daha gecen isikcilarin mahmutculari elestirdigi bir video izlemistim.takiyeniz mubarek olsun.

Avatar
Gerektiği zaman açıklanır 2019-02-13 12:31:55

Dini aleni bir şekilde istismar ediyorlar rasülün sünneti olan cübbe ve sarığı leketiyorlar (azı hariç)menfaat perest olmuşlar müslümanları sömürüyorlar sonra onlara dirsek çalıyorlar tapuları üzerlerine geçiriyorlar var mı var rabbim bunları helâk etsin.

Avatar
ŞEYHİM VAR ELHAMDÜLİLLAH 2019-02-12 18:28:55

OF KURBAN OLURUM ŞEYHİME
BU SİTE OLMASAYDI SENİN KIYMETİNİ ANLAYAMIYACAKTIK.
ALLAH CC DÜŞMANLARINI KAHRETSİN

Misafir Avatar
tarikatci 2019-02-12 22:59:30

seref yoksunu admin... bu resmi yayınlarken izin aldın mi bu bir.. ikinci sen feto belli olmazken bir yerinden korkardin feto demeye adnan oktar demeye.. simdi ne olduda bunlara karşı taraftan oldun.. Allah seni dusmanlariyla hasru cem etsin. sen su resmini yayınladığın kisinin tozu olamazsinda zaman karisik ...
ADMİNİN YORUMU: SEN FETÖYE CÜBBELİ AHMETLE BİRLİKTE HAYIR DUA EDERKEN BU YAZIYI YAZAN BEN 1998 DE FETULLAH GÜLEN ERMENİ BİR PAPAZDIR DEYİP MÜCADELE EDİYORDUM. SEN AK PARTİ Mİ FETÖ MÜ GALİP GELECEK DİYE BAKARKEN BİZ BU SİTEDE İLK VURUŞU GERÇEKLEŞTİRDİK VE 134 DAVA AÇILDI. SEN DAHA NE OLDUĞUNU ANLAMAZKEN BU SİTE 17 ARALIKTAN ÖNCE MECLİSE DARBE HAZIRLIĞI VAR DİYE RAPOR SUNDU. OTURDUĞUNUZ YERDEN KONUŞUN DURUN BÖYLE. GÜYA HAKİKATE ULAŞIYOR, GECE ODASINDA ZİNA YAPAN MÜRİDİ BİLE GÖREN GAVS VE KUTUPLARINIZ VAR AMA BİZ SİZDEN İYİ GÖRÜYOR BİLİYORUZNEREDEN SİZİN BU GAVS VE KUTUPLARINIZ HAA SÖYLESENE. KENDİNE HAYRI YOK O RESİMDE OTURAN ADAMIN. ADAMDAN MEDET BEKLERSİNİZ.

Beğenmedim! (12)
Avatar
pirifani 2019-02-12 21:45:49 @ŞEYHİM VAR ELHAMDÜLİLLAH

senin seytanin var vah vah. bu sitede yazilan bunca yazi bile seni uyandirmadiysa sana yine vah vah.herseye ragmen Allah sana hidayet etsin.

Beğenmedim! (1)
Misafir Avatar
Şeyhi olana, şeytanı bol olsun 2019-02-12 20:54:09 @ŞEYHİM VAR ELHAMDÜLİLLAH

şirk mahsulü mal herif, aynen şeyhin gibi beyni gidik bi taraflrarı tutmayan Allahın belasını verdiği molozgillerdensiniz. elhamdulillah senin gibileri gördükçe peygamber efendimizin şirkle nasıl mücadele ettiğini daha iyi anlıyorum. i̇yi ki varsın Allahım iyiki varsın

Beğenmedim! (1)
Avatar
musluman 2019-02-12 21:34:51

böyle konuşanlar acaba din için ne hizmetler yapiyor merak ediyorum işleri güçleri alimlere laf atma yazıklar olsun

Avatar
BU SİTE ÇOK İLMİ BİR SİTE 2019-02-12 20:53:02

Ya arkadaş taktınız şeyhlere tarikatlara
Türkiye toprağının her yanı şeyh TARİKAT dergah dolu
Hem de bin yıldan fazladır.
Bu millet boş adamların peşinden BİN YIL gidecek bir millet mi?
Vah beyinsiz maşalar
Şeyhler baştacıdır.

Avatar
pirifani 2019-02-13 09:13:27 @BU SİTE ÇOK İLMİ BİR SİTE

bu milletin bos adamlarin pesinden gitmeyecegi garantisi mi var? bu milletin diger milletlerden farki ne? bu milletin icindeki tarikat karsitlari hangi milletten? bu milletten cikan bunca kominist hangi milletten? laikler hangi milletten? uyusturucu fuhus cetecilik santaj tehdit tecavuz cocuk istismari vs suclardan hapishaneleri dolduran ve disarida dolasan lar hangi milletten? hidayet bireyseldir.kisi musluman bir toplumda ve ailede dogdugu icin musluman degildir.sahsi ve bilincli olarak tercih etmedikten sonra muslumanlik bir iddadan ibarettir.ilk olarak dini asil kaynagindan yani kurandan ogrenecek ve kuran ahlakiyla ahlaklanacak.sahtekar alimlerin pesinden gitmeyecek.insanlarin peygamber bile olsa onunde el pence durmayacak elini ayagini opmeyecek.bir buyuk geldiginde ayaga kalkmayacak.gerekirse yer acacak.

Beğenmedim! (0)
Misafir Avatar
müslümacıklar 2019-02-12 23:04:44 @BU SİTE ÇOK İLMİ BİR SİTE

doğruya alimleriniz elektriği buldu, emar cihazını buldu, araba icat ettiler, uçak icat ettiler, bilgisayarı buldu. ne çok şey bulmuş alimleriniz hayran kalmamak elde değil.. hay öyle alimlerin (anladın sen onu) alimlerinizin gerçek ilme vermedikleri önem sayesinde milletin kafasını uyduruk dinle uyuştura, uyuştura islam dinini ve müslümanları rezil duruma düşürdüler. uyan uyan alimlerinizin bir tane bile icadı, insanlığa faydası buluşu yok

Beğenmedim! (1)
Avatar
Erdem 2019-02-12 19:56:02

Devlet yetiştirsin, ama maaşını alan yan gelip yatıyor. maaşın hakkını vererek mücadele eden çok az.