Mehmet Şevket Eygi'ye hatırlatma: "Şeyhin gerçeği olmaz ki sahtesi olsun!"

Mehmet Şevket Eygi, Milli Gazete'deki köşesinden toplumsal sorunlara çok güzel değinen bir abimiz, büyüğümüz. Kendisini Osmanlı nezaketi denilen naif ahlakı ile tanırız. Ama Şevket abimizin bir kusuru var ki tüm güzelliklerini alıp götürüyor bir anda... Tasavvuf/tarikat takıntısı...

Mehmet Şevket Eygi'ye hatırlatma: "Şeyhin gerçeği olmaz ki sahtesi olsun!"

Mehmet Şevket Eygi, Milli Gazete'deki köşesinden toplumsal sorunlara çok güzel değinen bir abimiz, büyüğümüz. Kendisini Osmanlı nezaketi denilen naif ahlakı ile tanırız. Ama Şevket abimizin bir kusuru var ki tüm güzelliklerini alıp götürüyor bir anda... Tasavvuf/tarikat takıntısı...

15 Şubat 2019 Cuma 16:04
Mehmet Şevket Eygi'ye hatırlatma: "Şeyhin gerçeği olmaz ki sahtesi olsun!"
banner310

DİNİHABER/ANALİZ

Mehmet Şevket Eygi, yazısında İslam toplumun sorunlarına değinirken yazının sonunda "gerçek şeyh"ten söz etmiş.

Bir de, "Hz. Mevlananın ruhaniyetinin göç ettiği iddia ediliyor" diye bir cümle kullanmış yazının ilerleyen bölümlerinde...

İslam'da ruhçuluk/ruhaniyyat yoktur. Ruhçuluk, Animizm/Şamanizm ilkel dinlerinin bir parçası olarak tasavvuf/tarikat yoluyla Müslümanlara bulaşmıştır. Bu din  mensuplarına göre ruhların dünyadaki varlıklar üzerinde etkisi olduğu düşünülür. Bir kişi veya topluluğun İslam üzere kalıp kalmaması Kur'an'da sünnetullah kapsamında değerlendirilir. Sünnetullah Kur'an'ın tamamıdır. Sünnetullah'a uygun yaşamak veya yaşamamak noktasında o toplum adalete kavuşur veya uzaklaşır. 

***

Şevket abimiz!

Şeyhin gerçeği, sahtesi olmaz.

İslam'da şeyhlik diye bir müessese yoktur. Buradan Arap Kültürünün kendi hocalarına "şeyh" lakabı vermesini istisna tutuyoruz tabi ki...

Sen de biz de biliyoruz ki Türkiye'de "şeyh" Batıl Tasavvuf Din liderlerine verilen bir isimdir. 

Şeyhlik senin de bildiğin gibi İslam'a alternatif olarak ortaya çıkıp Hristiyanlık, Yahudilik, Budizm, Şamanizm ve Şiilik karışımı; Kur'an'ı yeterli görmeyip hakikat denen bir zırvanın peşinde koşan; İslam'ın ibadetlerini yeterli görmeyip kendi içinde ilave hatme, zikir ve rabıta denen ritüeller geliştiren; kula kulluğun mürşide müridlik şeklinde tezahür ettiği; Allah'ın gaybına muttali gavs ve kutuplarla ilahlık payesi verilen liderle mukim; Allah'ın takva hedefi dışında müridlerine makamlar ve mevkiler tahsis edip bir de her müridin makam ve mevkini bildiğini iddia eden mürşitlerle sevk ve idare edilen; Kur'an'ın yerine uydurma hadis ve şeyh hikayeleri ile hayatın şekillendiği; İslam'ın klonlanmış yoz hali Tasavvuf denen batıl din mensuplarının liderlerine şeyh denir. 

Yani İslam din ilmi ile meşgul olanlara şeyh denmez "âlim/bilen" denilir. Bu terimi sana şöyle anlatayım Şevket abi: "Tükeci kredisi helal mi haram mı gidin bir bilene sorun?" denildiğinde eminim senin de gözünün önünde tüm şeyhler, hacılar, hocalar, pirler, dedeler, mürşitler, imamlar, müftüler... geçti ama bu soruyu bilmediklerini düşünüp bu işi bilen birilerini içlerinden seçmenin derdine düştün, değil mi? 

İşte "din adamı" ile Kur'an'ın "bilen/bilmeyen" kavramını bu soru çerçevesinde düşünürsen İslam'da neden din adamı sınıfının olmadığını daha iyi anlarsın.

Şevket abimiz! 

Kur'an'da rabbimiz, "bilenler ve bilmeyenler" den söz eder. Bir de, "savaşta arkada bırakılması istenen ilimle meşgul taife" den söz edilir. Bu kapsamda peygamberimizin hayatında var olan "ashabı suffe"nin yerini zamanla "medreseler" aldı. Medreseler devlet denetim ve gözetiminde tüm ilimlerin gösterilip devletin memur ihtiyacıyla birlikte halkın din ve dünya işlerini düzenleyen tüm elamanların karşılandığı güzide kurumlardı. 

2. Mahmud medreselere bulaşan tasavvuf/tarikat erbabının ihanetleri/nifakları sonrasında bu kurumlardan pozitif bilimleri kaldırıp mahalle sıbyan mekteplerine dönüştürdü. Sonraki gelen padişahlarda bu karara saygı duyup tarikat erbabına mesafeli durdular. Hatta 2. Mahmut Nakşi/Halidileri İstanbul'dan Sivas'a sürecek kadar tasavvuf/tarikat erbabının İslam'dan öte Vatikan ile İngiliz istihbaratının bir uzantısı haline dönüştüklerini bilecek kadar basiret sahibidir. 

Bu gün var olan şeyhleri 2. Mahmut dönemi öncesinde medreseler "akli ve ahlaki yetersizlikten" adamdan sayıp medreseye kayıtlarını dahi yapmayacakları gibi verdikleri icazetleri de kağıttan bile saymayacaklarını en iyi sen bilirsin, Şevket abi...

***

Mehmet Şevket Eygi'nin "İslam’a ve Millet’e hizmet hayalleri kuran gence" başlıklı yazısı...

İslama, Millete, hayra, Hakka hizmet etmeyi düşünen gence: Aşağıda açık seçik yazdığım şeylere riayet etmezsen gerçek hizmet edemezsin.

Hizmet niyetin sırf Allah rızası için olacak, ihlâsla yapacaksın. İhlâsla yapmazsan münafık olursun ve Cehennemi boylarsın.
Egonla, nefsinle, benliğinle Büyük Cihad yapacaksın ve galip sen olacaksın.
Hizmetini para kazanmaya, zengin olmaya, lüks hayat sürmeye alet etmeyeceksin, bedava yapacaksın.
Hizmetini ikbaline, prestij kazanmaya, ünlenmeye, alkış toplamaya alet etmeyeceksin.
Ödülünü ve ücretini sadece Allahtan bekleyeceksin.
Dünyada değil, ahirette bekleyeceksin.
Hizmetini Kur'an, Sünnet, Şeriat, İslam ahlakı, Ehl-i Sünnet (Doğru İslam), fazilet, hikmet dairesi içinde istikametle yapacaksın.
İslam'ın, Millet'in, Hakkın parayla tutulmuş kiralık askeri olmayacaksın, gönüllü askeri olacaksın.
İmam Şamil ahlakına, ihlâsına, karakterine sahip olacaksın.
Bu dokuz maddeyi dikkatle oku, ikinci kez oku, çok iyi ve derin düşün. Bir yol ayrımındasın, sakın yanlış yolu seçme, ebedî zarar ve ziyana uğrarsın.
**

Yediden yetmişe herkesin elinde cep telefonu var. Cep telefonu devrinde yaşıyoruz. Yüz cep telefonludan birinin elinde faydalı bir kitap olsa ne iyi olur.

***

Parkta bir sıraya oturdum, yerler çekirdek atıklarıyla doluydu. Hiç kimse bana kızmasın, yazacağım: Çok pasaklı, çok kaba, çok görgüsüz bir toplum olduk. Yediği kabak çekirdeklerinin kabuklarını yere değil, çöpe atanlara bir şey dediğim yok, lakin onlar binde bir bile değiller.

***

Yemekleri lezzetli ve temiz bir esnaf lokantasında lokma ediyoruz. Masada iki sandalye boş. İki vatandaş geldi, ne selam, ne izin, sandalyeleri çekip oturdular. Eski İstanbul görgüsüne göre, “Afiyet olsun... Müsaadenizle oturabilir miyiz?” diye sormaları uygun olurdu.  Japonyada en ucuz ve en basit bir Suchi lokantasına gidip yemek yiyenler beş altı kere Japon selamı veriyor, reverans yapıyor. (İnternette /Japan TraditionSuchi/ kelimeleriyle arayıp bulup ibretle seyretmenizi istirham ediyorum.)

***

Dedesi veya babası yaşında olduğum o zat, gayet terbiyesiz bir mektup göndermiş, verip vermiş, hakaret etmiş, aşağılamış. Yazıklar olsun!..

***

Genelkurmay Özel Harp Dairesine alındığım konusundaki yalan iddialar ve iftiralar üzerine sağcı kesimden bazıları saldırdılar ama aklı başında nice solcu böyle bir densizlik ve haksızlık yapmadı.

**

İslamî kesimin, islamî hareketin, islamî hizmet ve faaliyetlerin içine solcular, ateistler, dinsizler, eşkıya, hergeleler sızdı. Karpuz gibi dışları yeşil içleri kızıl. Müslümanların haberi yok.

***

15 Temmuz darbesini yapan cemaatin içine de dini imanı para olan hergeleler sızmıştı. Darbeden önce bu konuyu defalarca yazmıştım ama kimse ilgilenmemişti.

***

Kartalda çürük olduğu için yıktırılan (daha önce kendi kendine yıkılan değil) binada oturanlara, itfaiye asansörü ile çıkıp kıymetli eşyalarını almak için beş dakika izin vermişler. Sonra bina, içindeki bütün eşyalar ile birlikte paldır küldür yıkılmış. Hatıralar, fotoğraflar herşey moloz içinde kaybolmuş. Evlerin bazısındaki kediler, kuşlar ne oldu acaba? Zikr eden saksı bitkileri çiçekler de yok oldu. Yüreğim sızladı. Bile bile çürük bina yapanlar, bunlara izin ve ruhsat verenler nasıl hesap verecek?

***

Uludağdaki barların birinde büyük bir kavga olmuş, mermiler atılmış, civardaki otellerin camları kırılmış, müşteriler dehşete düşmüş, gece yarısı nice tatilci bavullarını toplayıp kaçmış. Türkiyemiz bir tatil cennetidir edebiyatı yapanlar bir kere daha düşünsün. Emir Sultan hazretlerinin şehrinde neler oluyor?

***

KONYALILARA: Selam ve hürmetten sonra... Vaktiyle Konya Müslüman, dindar, muhafazakâr, sakin bir şehirdi. Ahlaksızlar fasıklar facirler, açıkta günah işlemekten kötülük yapmaktan çok korkarlardı. Son duyduklarım beni çok üzüyor. Konya Müslümanları, yasal sınırlar içinde iyiliklerin hâkim olması, kötülüklerin fenalıkların engellenmesi konusunda harekete geçmezse, azap inmesinden korkulur. Hz. Mevlananın ruhaniyetinin göç ettiği iddia ediliyor. Fazla yazmıyorum...

***

Sohbet esnasında bir zatı o kadar çok övdüler, semanın yedinci katına çıkarttılar, uçurdukça uçurdular... Daha fazla tahammül edemedim, şiddetli baş ağrısı bahanesiyle meclisten kaçtım.

***

Tarih kesin değil ama Ortadoğu'da 2022'ye kadar büyük patlamalar olacağını, bir devletin haritadan silineceğini zannediyorum.

***

En sıkıcı, tahammül edilmez insanlar, kendilerini adam sanan ham kimselerdir

***

İnsanı bozan on şey. Para... Servet... Lüks... Aşırı konfor... Aşırı tüketim... İsraf... Gösteriş... Gurur... Kibir... Kendini beğenmek.

***

Halk akın akın bir yere doğru gidiyordu. Bendeniz aksi istikamete yöneldim, Istranca dağlarına piknik yapmaya gittim. Çay takımı götürdüm, biraz dolma, biraz börek, peynir zeytin, mandalina... Biraz ayaz vardı ama hava güneşliydi, biz de sıkı giyinmiştik. Şahane bir piknik, gezinti, eğlence, teferrüc, tenezzüh, cevelan, tebdil-i hava oldu. Çok zevk aldık.  Politikadan bahs etmedik, gıybetten kaçındık, boş laflardan uzak durduk. Şubat demeyin, kış çiçekleri açmıştı. Fazla kuş görmedik ama gördüklerimiz bizi çok mutlu etti. Hafif esen rüzgâr, bulutlar, ufuklar ne kadar güzeldi. Bir yere giden halk mutlu oldu mu bilmiyorum ama biz çok mesrur memnun mutlu olduk.

***

Kendi şeyhine ettiği hürmeti öteki gerçek şeyhlere de etmeyen kişi, hakikî derviş olamaz.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
gel vatandaş gel şey-h dinine gel 2019-02-15 23:48:46

bunlar tam bir din taciridir, bunların islamla kur'anla alakası yoktur, sakalla, fesle, sarıkla millete din satarlar. hayırlı satışlar kankaa yardırıyorsun yine

Avatar
pirifani 2019-02-16 08:34:33

birbirlerini sevmeyen hatta nefret edip sahtekarlikla cehaletle suclayan tarikat ve cemaatleri ayni listede ehlisunnet dinine hizmetlerinden dolayi seven garib zat. hal ve tavrina bakip aldanmamak lazim. kuzu postu giyinmek bunlarin adetidir. tasavvufun damlasi butun bardaktaki sutu berbat eder.bunlarda damladan fazlasi vardir.

Avatar
BİR garip 2019-02-15 23:06:47

Akşemseddin efendi...
Bayram veli efendi..
Mahmud hudai efendi..
Sümbül efendi.....
ADMİNİN YORUMU: MAŞALLAH 4 VELİYLE TÜM OSMANLI VE DÜNYAYI KURTARDINIZ. O YÜZDEN Mİ ANKARA ATATÜRKLE BÜYÜDÜ DE KOSKOCA HACI BAYRAM VELİ'YE RAĞMEN SIRADAN BİR KASABA İDİ ARADAN GEÇEN 400 YILA RAĞMEN

Avatar
ŞEYHİM VAR ELHAMDÜLİLLAH 2019-02-16 12:10:03

Tabi tabi FİTNEci site.
Lağım ağızlılar sizi.
Dünyanın en güzel insanları ŞEYHLERDİR.
BİZ DE ONLARA GÜZEL MÜRİD OLURUZ İNŞAALLAH.
SİZ Mİ?
SİZ ONLARA ETTİGİNİZ VE ETTİRDİGİNİZ BUNCA KÜFÜR,HAKARET VE İFTİRADAN ÖTÜRÜ CEHENNEMİN DİBİNE KÜTÜK OLMA YOLUNDASINIZ.

Avatar
pirifani 2019-02-16 13:18:18 @ŞEYHİM VAR ELHAMDÜLİLLAH

sizi zehirleyen seyhinizin adini verin de ne kadar muslumanmis hep beraber gorelim.

Beğenmedim! (0)
Avatar
ŞEYHİM VAR ELHAMDÜLİLLAH 2019-02-16 21:45:37

Şeyhimin adını sormuş bir pirifani
Ne kadar müslüman olduğunu ölçecekmiş???
Müslümanı ölçen ancak SAHİBİ OLAN ALLAH'TIR
Azıcık beyni olsa anlardı ama,nerde hani

Misafir Avatar
Lazkopat 2019-02-17 11:36:54 @ŞEYHİM VAR ELHAMDÜLİLLAH

ben senin kadar mal bi adam görmedim. mallığınla gurur duyabilirsin. şeyhine mall olan süper gerzekler yakışır sana, dibine kadar yardır şirki,. beyler bu adamın şeyhi icat yapmış, dünyanın en büyük buluşunu bulmuş, müslümanların hizmetine sunmuş, peki o ne! şirk müslümanlığı. pardon müslüman demeyelim hakaret olur. şirk çocukları bu daha uygun olur

Beğenmedim! (0)
Avatar
pirifani 2019-02-17 08:20:00 @ŞEYHİM VAR ELHAMDÜLİLLAH

oyleyse seyhinin imanini sen nereden biliyorsun? soylersin adini yazariz yazdiklarini ve dediklerini herkes rabbin olcusu kuranla anlar musluman mi degil mi? biz insanlarin samimiyetini olcemeyiz ama kufrunu dediklerinden anlariz.

Beğenmedim! (0)
Avatar
Muzaffer Alev Kopenhag 2019-03-30 01:39:16

mehmed sevket eygi ve büyük islami hizmetlerini anliyamayan, zir cahillere ve hinzir cahillere yaziklar olsun. 100 senedir bütün islami degerlerimiz sinsi hilelerle yok edildi maalesef! mehmet sevket eygi agabeyimizi irfan ve hikmet sahibi kardeslerimiz bilmektedirler. muzaffer alev kopenhag... www.islamimakaleler.simplesite.com

Avatar
Fuad 2019-05-22 00:51:37

ve kimi dalâlette bırakırsa artık onun için velî mürşid (irşad eden evliya) bulunmaz. kehf 17 arapçasını da yazayım da meali çarptırdın demeyin. (ve men yudlil fe len tecide lehu veliyyen murşidâ kehf 17)
Allah kimi dalâlette bırakırsa, artık onun için bir hidayetçi yoktur.(mümin 33)
yani neymiş evet şeyh yani mürşid yani hidayetçi dalalettekiler için yok.

Misafir Avatar
pirifani 2019-05-22 03:03:43 @Fuad

yaratıcıların en güzeli olan Allah pek yücedir. 23:14 qurani anlamanin bir metodu yok mu be kardesim?

Beğenmedim! (0)