Meleklere saman taşıttıran hurafeci Serdar Tuncer!

İhsan Şenocak'a destek verip EHLİ SÜNNET adı altında Müslümanların kurumlarına saldıranlardan biri de hurafeci Serdar Tuncer idi. Serdar Tuncer'in EHLİ SÜNNET aşkını görünce dinihaberler olarak sosyal medyada paylaşılan bir anlatısı dikkatimizi çekti. Bakalım Serdar Tuncer elmalarla armutları ayırt edebilecek kapasite de biri mi değil mi?

Meleklere saman taşıttıran hurafeci Serdar Tuncer!

İhsan Şenocak'a destek verip EHLİ SÜNNET adı altında Müslümanların kurumlarına saldıranlardan biri de hurafeci Serdar Tuncer idi. Serdar Tuncer'in EHLİ SÜNNET aşkını görünce dinihaberler olarak sosyal medyada paylaşılan bir anlatısı dikkatimizi çekti. Bakalım Serdar Tuncer elmalarla armutları ayırt edebilecek kapasite de biri mi değil mi?

21 Temmuz 2020 Salı 09:28
Meleklere saman taşıttıran hurafeci Serdar Tuncer!
banner310

İhsan Şenocak'a destek çıkanlardan biri de EHLİ SÜNNETÇİ Serdar Tuncer idi. Bakalım İhsan Şenocak'a destek veren EHLİ SÜNNETÇİ Serdar Tuncer İhsan'ın gölgesinde nasıl bir eğitim ve terbiye aldı. İhsan Şenocak gerçekten Kur'an ve sünnet üzere eğitim veriyor mu, vermiyor mu hep birlikte haberimizi okuyalım:

Tarikatlarda nefis tezkiyesi bahanesiyle gariban sofilerin tuvalet ahır muhabbeti nedense hiç eksik olmaz.

Dikkat edilirse laikçiler, yaptıkları filmlerinde Müslümanları her daim tuvaletçi, işçi, şoför, kapıcı, paspasçı rolü vererek aşağılar. Aynı şekilde İngiliz Veliler Ordusunun tarikat odakları da ağlarına düşürdükleri sofileri, laikçilerin kalbur altı olarak gördüğü işlerle terbiye etmeye çalışırlar. 

Oysa hiçbir peygamberin eğitim metodunda bu şekilde bir nefis tezkiyesi bulunmamaktadır.

İŞTE ALLAH'A İFTİRA ATARAK, MELEKLERE AHIR TEMİZLETTİREN SERDAR TUNCER VE GAVSININ O VİDOSU

İslam'da kulluk hangi iş üzerinde olursa olsun tüm insanlığa tekliflerden ibarettir. Ve kimse insan nefsine ağır gelen işlerde çalışmakla ne menzil alır ne de kendine sunulan teklifleri yerine getirmediği sürece sevap kazanabilir.
 

Allah resulü de diğer peygamberler gibi asla sahabeye kendi yapmadığı işi yaptırmadığı gibi tuvalet temizletmek, saman attırmak gibi falan filan işi yaptırmakla nefis tezkiyesi de yaptırmış değildir.

TARİKATIN NEFİS TEZKİYESİ İNSANI KÖLELEŞTİRME YOLUNDA BİR ADIMDIR

Tarikat erbabının bu tür nefis tezkiye sahneleri Müslümanları köleleştirmek, aptal olduğunu hissettirmek ve cep ve vicdan sömürüsüne yol açmaktır.

Eğer tuvalet temizlemekle manevi alanda menzil alınıyorsa kimse kusura bakmasın Diyanet’in fedakar imam ve müezzinleri her gün görevli olduğu caminin tuvaletini Allah rızası için temizlemekle hurafecilerin tüm sofilerinden daha çok menzil almış oluyorlar.

Ne yani şimdi Menzil’in sofilerine Gavs Hazretleri(!) saman taşıttığı için sevap alacak ama Diyanet’in Din Görevlileri kendi irade ve istekleriyle caminin içini dışını, bahçesini, tuvaletini temizleyecek ama hiç sevab alıp makam atlamayacaklar. Üstüne üstelik bir de Ehli sünnet düşmanı, sapık, vahhabi olacaklar öyle mi?

Daha uç bir örnek vermek gerekirse saman atmak, tuvalet temizlemekle nefis tezkiyesi gerçekleşecek, menzil alınacaksa memleketin en salih veli kullarının Belediye Kanalizasyon İşçilerinin olması kendilerinden beklenir. Lakin görüldüğü gibi her kanalizasyon işçisinin veliliği de deliliği de kendi ilmi ile orantılıdır.

Serdar Tuncer görüldüğü gibi bol keseden atıyor. Menzil almak saman atmak, tuvalet temizliği ile oluyorsa Tuncer gelsin, kendisine bulalım bir cami tuvaleti her gün b..k temizlesin, bol bol sevap alsın.

EHLİ SÜNNET BUNLARA KALDI İSE VAY HALİMİZE!

Serdar Tuncer yanındaki hurafecilerle ekran ekran dolaşıp Kur’an ve sünnet havariliği yapıyor. Son dönemlerde de tutturdular bir Ehli Sünnet safsatası kimseye tabakta kül bırakmıyorlar.

Şimdi Serdar Tuncer’in anlattığı menkıbeyi Kur’an ve sünnet noktasında hep birlikte ele alalım.

Ele alalım ki bu hurafeci zihniyetin dilinde Kur’an ve Sünnet’in kapana fareleri çekmek için kullandığı bir peynir olduğunu görebilelim.

Ele alalım ki bunların ehli sünnetten kasıtlarının Kur’an ve sünnetsiz İngiliz Veliler Ordusunun bid’at ve hurafe karışımı bir din anlayışı olduğunu, yalan yanlış bilgilerle oluşturdukları tarikat ve cemaat odaklarında farklı anlayışla Müslüman yetiştirip kendi aralarında kavga ettirmek olduğunu millet anlasın!

Serdar Tuncer'in Anlattığı Menkıbede Kur’an ve sünnete aykırı yerler:

İSLAM'DA GAYBÜ'R-RİCAL DENİLEN DİN ADAMI SINIFI YOKTUR

Kur’an ve sünnette Gavs, Kutup, Mürşit… gibi din adamı sınıfı var mı?

İslam’da Gavs, Veli, Kutup, Abdal, Mürşit… gibi özel sıfatlarla donatılmış din adamı sınıfı yoktur. Ve bu tür ilahi özelliklerle donatılmış din adamı sınıfı Kur’an ve sünnette müşrik olarak adlandırılır. Bu sahte ünvanlarla ilgili rivayet edilen hadislerin tamamı da mevzudur.

Birileri uydurma hadis dedikçe bu hurafe ehlinin mızmız çocuklar gibi hop oturup hop kalkmasının nedeni yalanlarının ortaya çıkması korkusudur. Çünkü hurafeci kanat uydurma hadislerden beslenmektedir. Uydurma hadis demek, Allah Resulü'ne iftira atmak demektir. Kendi adına hadis uyduranları Allah Resulü cehennemle tehdit etmekte iken bu cehennem ehli nasıl oluyor da EHLİ SÜNNETçi olabiliyor?

Veli, Kur’an’da dost anlamında kullanılır. Allah Mü’minlerin; Mü’minlerde Allah’ın dostudur. Allah indinde takva dışında kimse özel bir statüye sahip olmadığı gibi velilikte Kur'an'a göre özel bir statü değildir. Velinin Kur'an'da kullanımına bakıldığında Allah indinde tüm Mü'minler birer velidir.

ALLAH'A VE MELEKLERE İFTİRA ATANLAR BAŞIMIZA EHLİ SÜNNETÇİ KESİLDİ

Melekler Allah’ın dışında başkalarından emir alabilir mi?

Serdar Tuncer’in anlattığı bu menkıbe bile Kur’an ve Sünnet adına hiçbir bilgiye sahip olmadığını göstermeye yeter de artar bile. Anlattığı kendi uydurması ise ne ala…

Yok eğer bu anlattığına Menzil’in görevlisi dediği zatta inanıyor ve bunu iddia ediyorsa bu durumun tek bir açıklaması vardır. Meleklerle ilgili ayetleri bilmediği, inkar ettiği veya bile bile dini saptırdığı anlamı çıkar.

“Allah’ın izniyle bu işi meleklere bile yaptırırdık ama istiyoruz ki sofiler kazansın.”

Lafa bakar mısınız?

Meleklere bile saman attıracak insanüstü güçleri olan ve meleklerin kendisiyle konuştuğu ve emir aldığı bir GAVSSSS(!)             

Peygamber, peygamber iken Cebrail ile ancak o da geldiğinde muhatap iken bizim sahtekar gavsımız meleklerle görüşmek bir tarafa meleklere saman bile attırıyor.

“Ve melekler: 'Biz ancak, Rabbinin buyruğuyla ineriz. Geçmişimiz, geleceğimiz ve aralarındaki herşeyimiz O'nundur, yani O'nun emrine tabidir ve Rabbin asla hiçbir şeyi unutmaz.” (Meryem, 64)

“Onlar (Melekler), söz ile O’nun (Allah’ın önüne) geçmezler. Ve onlar, O’nun (Allah’ın) emriyle amel ederler.” (Enbiya, 27)

Ayetler gayet açık…

Melekler sadece Allah’ın emrinde ve O’nun buyruğu ile hareket ediyor. Peygamberlerin bile emrinde değillerken şimdi burada Allah’a mı Serdar Tuncer’e ve Gavsı’na mı inanacağız?

Veya (haşa) Allah mı yoksa Serdar Tuncer ile Gavsı mı yalan söylüyor?

Elbette Serdar Tuncer burada yalan söylüyor ve utanmadan Allah’a ve Meleklere iftira atıyor. Aynı zamanda ayeti inkar ile dini de tersyüz ediyor.

EBU HANİFE: 'BAŞKASININ KALBİNDEN GEÇENLERİ BİLİRİM DİYEN KAFİRDİR'

Bir kimse başkasının kalbinden geçenleri bilebilir mi?

Serdar Tuncer’in iddiasına göre pek kıymetli Gavsı, Sofi’nin kalbinden geçenleri biliyor. Ona müdahale ediyor. Yetmiyor sofinin kalp gözünü açıp ona meleklerin saman taşıdığını dahi gösterebiliyor. Peki Kur’an ve sünnette bu durumu destekleyen bir ayet ve hadis var mı?

Kur’an ve sünnette bu tür bir anlatım ve inanış tam olarak şirk, Allah’a başkaldırı, haddi aşmak iken İmamı Azam Ebu Hanife’ye göre de tam bir kafirlik…

 • “Şüphesiz ki Allah, kalplerde olanı hakkıyla bilendir.” (Lokman, 23) ayetine göre kalplerde geçeni bilen sadece Allah’tır.

 • Yusuf Suresi 8-14. ayetlerde Hz. Yakup (as) peygamber olduğu halde çocuklarının kalbinden Hz. Yusuf(as) hakkında geçen kötü düşüncelerini okuyamamıştı.

 • “Çevrenizdeki bedevilerden münafık olanlar vardır ve Medine halkından da nifakı alışkanlığa çevirmiş olanlar vardır. Sen onları bilmezsin, biz onları biliriz. Biz onları iki kere azablandıracağız, sonra onlar büyük bir azaba döndürülecekler” (Tevbe, 101)

Görüldüğü gibi Allah bizzat kendisi Peygamberine münafıkların kalbinden geçenleri bilemeyeceğini söylüyor.

 • Peygamberimiz kalplerde geçenleri bilecek olsaydı ne Mekke’de kendisine kurulan tuzaklara müsaade eder. Ne de Medine döneminde kendine ve Müslümanlar aleyhine döndürülen dolaplara müsaade ederdi. Uhud Savaşı’nda kendisiyle beraber Medine’den çıkan münafıklar bir anda karar değiştirmiş ve savaştan geri kalmışlardı. Allah Resulü bu şerefsizlerin kalbini okusa ilk başta elbette tedbirini alır Müslümanları uyararak morallerini bozmamalarını söylerdi.
   
 • Bi’ri Maune faciası olarak tarihe geçen 70 Kurra Hafız, tuzağa düşürülüp şehit edilirken de Allah Resulü kalpleri okuyamadığı için nasıl bir tuzağa çekildiklerini anlayamamıştı.
   
 • Hz. Peygamber (as) kendi pak eşi Hz. Aişe’ye atılan iftira karşısında ayet gelinceye kadar ne yapacağını bilememişti. Ne iftira öncesi ne de iftira sonrası kimsenin kalbinden geçenleri bilememiş ve tedbir alamamıştı.

 • Tarikat ve Tasavvufçu kardeşler sahtekar Gavs ve Kutuplarının kalplerde geçeni okuyabileceğini ileri sürerler. Aynı zamanda kendilerinin de sıkı bir Hanefi mezhebi bağlısı olduklarını iddia ederler. Güya kendileri MEZHEBÇİ kendileri dışında kim varsa MEZHEP İNKARCISI...

Bakalım pek mezhepli tarikatçılarımız bu konuda İmamı Azam Ebu Hanife'neye ne derece tabiiler ve ne derece İmamı Azam'ın fetvalarını dikkate alıyorlar?

İşte İmamı Azam'ın fetvası ve bizim mezhepsiz tarikatların fetva karşısındaki durumu:

“Kalplerde gizli olan şeyleri ancak Allah bilir. Keza kiramen katibin melekleri bile insanların açığa vurdukları amelleri yazmakla vazifelidirler. Çünkü kalplerde bulunan şeyleri bilmeye imkan yoktur. Kalplerde olanı ancak Allah ve Allahın kendisine vahyettiği peygamberlerinden başkası kimse bilemez. Vahiy olmadan kalplerde bulunanı bildiğini iddia eden alemlerin Rabbinin ilmine sahip olduğunu iddia etmiş olur. Kalplerde ve Hariç de Allahın bildiğini kendisinin de bildiği iddiasında bulunan insan büyük bir Günah işlemiş Cehennem ve küfrü hak etmiş olur..”   (İmam-ı Ebu Hanife’nin Beş Eseri Arapça metin s:24)

Kaynak: DiNiHABER.C0M / Özel İçerik

Son Güncelleme: 21.07.2020 10:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
İmam 2017-10-29 22:48:23

Siz beye hizmet ediyorsunuz. Bu ülke serdar tüncerde ihsan hocanın nasıl biri oldugunu iyi bilir. Ama siz büyükmimtihanla imtihan olacaksınız. Ehli sünnet düşmanlarına. Hic lafınız yok

Avatar
ALİ HOCA 2017-10-30 01:06:28

oğlum gi̇t yahudi̇yle uğraş, sen nasil bi̇r müslümansin

Avatar
Kul 2017-10-30 00:18:14

Behey gafiller siz kendinizi ne zannediyorsunuz ilim desem yok ahlak desem yok nasil bunlardan yoksun birisi boyle guzel insanlari elestirir.

Avatar
imam 2017-10-30 08:16:59

siz kimsiniz cıa ajanımı mossadmı kime çalışıyorsunuz

Avatar
Ali 2017-10-29 23:18:41

Bu yazıyı paylaşan diyanetten görevli arkadaşlar
Din kimsenin babasının dini değil din kainatın sahibi yüce Allah’ındır siz kim okuyorsunuzda bu kadar küçülüyorsunuz.
Soruyorum hanginiz çıkıp Allah’ın emir ve yasaklarını koltuk sevdasından vaz geçipte gerçekleri haykırdınız?
Sizi tanıyoruz yöneticilere hareket ettiniz çünkü korkuyorsunuz neden yıllarca Yaşar Nuri Öztürk’ü görevden almayan bu zavallı diyanet mensubu ne oldu ne zorunuza gitti ihsan hoca ne yaptı size

Avatar
Nusret 2017-10-30 11:06:54

ey site sahipleri ey bu haberi yapan zevat ne hakla sizi her eleştireni hurafeci, tam deaşçı kafası deaşçılar da bizden olmayan olmayan tağutçu kafir ehli bidat...vs demiyor mu? diyor. Allahın haram kıldığını helal mi diyeceğiz. tabi ki de demeyeceğiz. yanlış yapıyorsunuz. şenocak bir turnosal kağıdı olmuştur.

Avatar
vaiz 2017-10-30 15:48:58

diyaneti seviyorum
İhsan hoca gibi hizmet edenleri seviyorum
serdar Tunceri ve tüm Allah dostlarını seviyorum
mü'minleri seviyorum
fitne sokmak isteyenleri kınıyorum

Avatar
Oko 2017-10-30 00:43:31

Yazınız okadar güzel olduğu gibi bi okadar da berbat tasavvufun eğitimi insanı kolelestirmek değil insanı insan yapmaktır bir insanı kotuleyeyim diye tasavvufu kotulemek yanlıştır siz daha önce de imamı Rabbani hz dil uzatmistiniz sizin yapıniz bu

banner312

banner298