Menzil'in Gavsı Allah, kıyamet ve mahşer ile dalga geçti

Menzil'in Kur'an ve Hadis cahili Gavsı kıyamet ve mahşer gününü alaya alırken, Allah'ı haşa ahmak yerine koydu. Yetinmedi, Müslümanları sinek yapıp aşağıladı. Alın size EHLİ SÜNNET bahanesiyle İslam alimlerine, Diyanete ve İlahiyata saldıranların hem de en büyükleri olarak gördükleri GAVSLARININ halini görün...

Menzil'in Gavsı Allah, kıyamet ve mahşer ile dalga geçti

Menzil'in Kur'an ve Hadis cahili Gavsı kıyamet ve mahşer gününü alaya alırken, Allah'ı haşa ahmak yerine koydu. Yetinmedi, Müslümanları sinek yapıp aşağıladı. Alın size EHLİ SÜNNET bahanesiyle İslam alimlerine, Diyanete ve İlahiyata saldıranların hem de en büyükleri olarak gördükleri GAVSLARININ halini görün...

02 Eylül 2020 Çarşamba 13:40
Menzil'in Gavsı Allah, kıyamet ve mahşer ile dalga geçti
banner310

Yazıyı okuduğunuzda TASAVVUF EHLİnin neden EHLİ SÜNNET TİYATROSU çevirdiğini daha iyi anlayacaksınız! 

Unutmayın! EHLİ SÜNNET TİYATROSU, BATIL TASAVVUF DİNİNE mensup tarikatçıların pisliklerinin ortaya çıkmaması adına var güçleriyle kendilerini deşifre edenleri susturma operasyonudur.

TASAVVUF denen BATIL DİN, İslam’ın Kur’ansız bir şekilde klonlanmış halidir. Tıpkı kanser hücresi gibi kendini diğer hücrelere/Müslümanlara benzettiği için TASAVVUF DİNİ’ne mensup tarikatçıları Müslümanlardan ayırdetmek ilk bakışta zordur.

Bu batıl dinin temsilcilerini ayırd edebilmeniz için iyi bir KUR’AN ve HADİS bilgisine sahip olmanız gerekir. Nihayetinde İslam’ın kötü bir kopyası olduğu için İslam’ın ana kaynaklarına hakim olan bir kimse bu BATIL DİN mensuplarını HAK OLAN İSLAM DİNİ’nden çok çabuk ayırır.

"Ve sizin dininize uyanlardan başkasına inanıp güvenmeyin. De ki: "Şüphesiz doğru yol Allah'ın dosdoğru yoludur.” (Ali İmran, 73)

“TASAVVUF güzel ahlaktır” deyip milleti kandıran bu Vatikan müritlerine de kimse itimat etmesin. Kur’an ve Allah Resulü’nün rehberliğinde ahlakı düzelmeyen bir insanın şeyhlerle düzeldiğini iddia ettiği imanından ve ahlakından zaten kimseye hayır gelmez. Ahlakın kurallarını Kur’an ve sünnet belirlediğine göre Kur’an ve sünnetin dışında ahlak edinen o öğrendiği kimsenin ahlakına bürünür. Lakin asla İslam ahlakından olamaz. Kur’an ve sünnet ahlakından olmadığı içindir ki tasavvuf ahlakına sahip olanlar Müslümanlarla daima harp halinde, kavga ve niza içindedirler.

TARİKATTA KUTUP/GAVS BİLGİ VE TAKVAYA GÖRE DEĞİL PARA GÜCÜNE SAHİP OLMAKLA MÜMKÜNDÜR

Şu noktayı da vurgulamadan geçmeyelim! Tarikatlarda kutupluk ve gavslık paranın üstünde oturanındır. Takva ve ilim sahibi olanın değildir. Dikkat edin ölen şeyhin geriye bıraktığı parayı yöneten kim ise o otomatikman şeyh/mürşit/kutup/gavs/müceddit ünvanlarını sırasıyla alır. Tarikat içi amigolar ve tarikatın yayınevleri ve sosyal medya hesaplarıyla bu durum bir şekilde beyinsiz müridlere kısa sürede benimsettirilir. Kimse bu tespitimize kızmasın. Allah Kur'an'da "İlim sahipleri Allah'tan hakkıyla korkar" der ve İslam'ın ilk emri "Oku!"dur. Lakin Menzil'in şeyhi okuma yazma bilmeyen bir cahildir. Ama gavstır. Çünkü gavs olmak tarikatta ilimle değil para iledir.

TASAVVUF, KUR’AN’DAN KOPUK MÜSLÜMAN YETİŞTİRME PROJESİDİR

Türkiye’de TASAVVUF DİNİ’nin en etkin temsil edildiği yerlerden biri de Menzildir. Menzil’in şeyhi/gavsının yaptığı şu konuşma kendilerinin İslam’dan ne kadar kopuk olduğunu ortaya net olarak koymaktadır. Bu İslam'dan habersiz adam, aynı zamanda İhsan Şenocak ile Cübbeli Ahmet'in hürmet edip önünde el pençe durdukları, Serdar Tuncer denen şovmenin “Meleklere saman taşıttıran Gavsı!”dır.

Buyrun! Gavs, Şeyh, Pir, Mürşit, Kutup deyip sahte ünvanlarla göklere çıkartılan İslam cahili adamın kıyamet ve mahşer sahnesini hep birlikte okuyalım:

 “Büyüklerden birisi bir rüya görmüş. Rüyada baktı ki kendine asfalt yoldan çamura girmiş tam boğaza kadar. Kıyamet günüdür. Allahü Tealanın karşısına çıkmışlar. Bir kafile kafile ifadesini alıp şefaatini yapıp kendi kavminden, ailesinden kafile kafile Allah’ın huzura girip çıkıyor. Hz. Adem geldi. Bağırdı çağırdı huzurdan fayda etmedi. Yüzüme bakmadı gitti. Ademden Peygamberimize kadar bağırdım çağırdım hiç yüzüme bakmadan gittiler. Sahabelerde evliyalarda geldiler gittiler. Eyvah ben burada kaldım, bittim dedim. Ümidimi kesmiştim. Bir sofi geldi sırtıma şöyle bir dokundu. Çağırsam mı çağırmasam mı derken o “Ben sizi kurtarayım mı” dedi. Şok geçtim. Hemen elini uzattı, beni o çamurdan kurtardı. Asfaltın üzerine bıraktı. ‘Hadi gidelim’ dedi. “Bu kim?” dedim. O kadar peygamberler o kadar sahabeler kurtarmadı o kurtardı. Dedim ki “Sen kimsin?” “Ben dedi Şahı Nakşibend’im.” dedi. “Şahı Nakşıbend’in o kadar dünyada müritleri tabileri sofileri, halifeleri vardı. Yalnız bir şekilde onları bırakıp nereye gidiyorsun?” dedim. Hemen elini koltuğunun altında bir kutu koydu çıkardı. Onun içinde çok ince ince sinekler var. Dedi ki, “Bunların hepsi sofimizdir. Bunlara hepsi kabirden kalkınca hepsi toplantı bu kutuya koydum. Ben istedim ki hepsi haşir neşir kıyamet görmesin. Allahü Tealaya huzura çıkıp utanmasın. Oraya koyduk onların şefaatini yaptık. Evraklarını düzelttirdik. Herkesin kendi makamına cennete koyduk. Allah da şefaatimizi kabul etti.” Biz de dileyelim ki o kutuya girebilelim. Allah’a dua etmişiz ona niyet etmişiz ki o kutuya girelim…”

TASAVVUFTA RÜYALAR, AYETLERDEN DAHA ÖNEMLİDİR

Tasavvuf mensupları millete bol bol rüya anlatırlar. Zaten asıl amaçta esrar/haşhaş (menkıbe) içirebildikleri Müslümanların hep rüya aleminde gezinmesi bu dünyaya ayak basmamasıdır. Rüyalardan sonra nerede uydurma hadis varsa onları millete sahih hadis diye yutturmaya çalışırlar. Uydurma hadislerden sonra tarih kitaplarından, menkıbelerden buldukları ne varsa gayet inandırıcı ve ikna edici bir dil ile bunları İslam diye müntesiplerine sunarlar. Ama ne Kur’an’a ne de Hadislere konuşmalarında, kitaplarında pek yer vermezler. Tasavvufçular İmamı Rabbani ve Said Nursi de olduğu gibi kitap veya vaazlarına ayet alacaklarsa da İncil ve Tevrat’a ters düşmeyen Allah’a iman, güzel ahlak ile ilgili ayetleri ele alır geçerler.

Tasavvuf Din mensuplarının Kur’an ve Sahih Hadislerle alakaları sadece İman ve ahlak ile ilgilidir.

Menzil’in Kur’an ve Hadisten uzak Gavsın anlatımına göre bir büyük rüyasında kıyametin koptuğunu görür. Rüyayı gören adam çamura batmış. Millet asfaltta hesap vermeye gidiyor. Hz. Adem dahil tüm peygamberler ve Hz. Muhammed (as) dahil sahabe, alimler çamura batan adama yardım etmiyor. Sonra Şahı Nakşibend geliyor ve adamı çamurdan çıkarıyor. Şahı Nakşibend'in yalnız olduğunu gören çamura batmış adam "Neden yalnız olduğunu müritlerinin nerede olduğunu" sorar. Şahı Nakşıbend ise soru üzerine "Tüm müritlerini sinek olarak kutuya koymuş bir şekilde asfalt yoldan cennete gittiğini, o sinekleri de makamlarına göre cennete yerleştireceğini" söyler. Bu sinekler haliyle günahkar müritlerden oluşuyor. Ve Şahı Nakşibend o müritlere şefaatla evraklarını tashih edip Allah’ın hesabından kaçırdığını ifade ediyor.

Hani bunu pek alim(!) GAVSIMIZ rüya diye anlatsa lafımız yok! Gülüp geçeceğiz. Lakin, gavsımız anlattığı rüyanın sonunda “bizi o kutuya giren sineklerden eyle!” diye müritleriyle birlikte dua ediyor. Onlarda hep bir ağızdan “Amin!” diyor.

Müslümanları ahırla terbiye eden, tuvalet temizlemekle nefis tezkiyesi yaptıran VATİKAN MERKEZLİ TASAVVUF; bu örnekte görüldüğü  gibi bu defa da Müslümanları B..K VE PİSLİKLERE KONMAKTAN BAŞKA BİR GÖREVİ OLMAYAN SİNEKLER YAPIP ALLAH'I ALDATARAK CENNETE GİRDİRME PEŞİNDE. Ve ne yazık ki sinek gibi bir böcek yerine konulduğunun farkında olamayacak kadar onuru aşağılanmış müritler bu çirkin duaya amin diyebiliyor. 

Şimdi bu manzarayı Kur’an’a arzedelim. Bakalım Kur’an açısından ne derece tutarlı bu hikaye…

HESAP TEK TEK GÖRÜLECEK

Bir cahilin bu hatayı yapması imkan dahilindedir. Ama ardına on binlerce sürüyü takıp “alim, cennetin yolunu gösteren, ahirette kurtuluş vadeden” pozlarıyla bu kadar sorumsuzca bir açıklama yapması, olur olmaz “bu insanlar papaz mı?” sorusunu insanın hatırına getiriyor.

Çünkü, İslam’da bir alim ne konuşursa konuşsun Kur’an ve sünnetten delillerini getirmeden konuşmaz.

Sorumsuz gavsın anlatımına göre insanlar Allah’ın huzurundan Şahı Nakşıbend’in canbazlığı ile kibrit kutuları içinde hesap vermekten kaçırılıyor.  Oysa şu ayet mahşer günü tek bir kişinin bile hesaptan kaçamayacağını vurgulamaktadır. Aynı zamanda bu ayet, her insanın yanında peygamberler, alimler, şefaatçılar, şahı Nakşibendler olmadan tek başına Allah’ın huzuruna çıkacaklarını belirtmektedir:

“Göklerdeki ve yerdeki herkes Rahman’a kul olarak gelecektir. Andolsun, Allah onları ilmiyle kuşatmış ve tek tek saymıştır. Ve onların hepsi, kıyamet günü O'na, 'yapayalnız, tek başlarına' geleceklerdir.” (Meryem, 93-95)

Huzur tek tek gelenlere öyle SİNEK olup KİBRİT KUTULARINA kaçma imkanı verilmeden amel defterleri okutulacak ve konuşma hakkı verilmeksizin amel defterlerinde geçenler elleri, ayakları ve sair bulunduğu yerdeki varlıklar şahitliği ile delillendirilecek:

"O gün onların ağızlarını mühürleriz. İşleyip kazandıklarını bize elleri söyler, ayakları da şehâdet eder." (Yâsin, 65).

“Herkese "amel defterini oku" denilecek.” (İsrâ, 14).

KIYAMET KORKUNÇ BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞECEK

Gavsa göre millet kıyamet günü asfalt yolda yürüyerek Allah’ın huzuruna gidiyor. Bir adam da bu esnada çamura batmıştır. Kıyamet ahvali ile ilgili ayetleri buraya almadan sadece o günün şiddeti ile ilgili ayete bakıldığında TASAVVUFÇULARIN Allah’ın kitabını gırgıra aldıkları, hafifsedikleri görülecektir. Gelen geçenden imdat dilemek ne ki, o gün gebe kadın korkusundan çocuğunu düşürüyor:

“Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kıyamet sarsıntısı gerçekten büyük bir olaydır. Onu göreceğiniz gün, her emzikli kadın emzirdiği çocuğu unutacak, her gebe kadın karnındaki çocuğu düşürecektir. Ve insanları sarhoş olmadıkları halde sarhoş gibi göreceksin; çünkü Allah’ın azabı (kıyametin dehşeti) çok çetindir!” (Hac, 1-2)

O GÜN, HÜKÜM ALLAH’INDIR

O gün, Allah’ın dışında kimse Şahı Nakşıbend gibi HADDİNİ AŞIP ALLAH'DAN MÜRİD KAÇIRANLAR da DAHİL kimse kendi kafasına göre hüküm verip “Hadi sen, gel benimle cennete!” diyemeyecek!:

“Nihayet onlar gerçek Mevlâ'ları olan Allah'a götürülürler. Gözünüzü açın! Hüküm yalnız O' nundur. Ve hesap görenlerin en süratlisi de O' dur.” (Enam, 62)

MAHŞER GÜNÜ HERKES HUZURDA OLACAK

Menzil’in gavsına göre Şahı Nakşibend, HAŞA ALLAH’I APTAL YERİNE KOYUP müritlerini kibrit kutusuna koyarak mahşer yerinden ve hesaptan kaçırıyor. Ama Yasin Suresindeki ilgili ayetler Gavsın anlattığı gibi HUZURUNDAN KAÇIRILAN MÜRİDLERDEN HABERSİZ BİR ALLAH’ın olmadığını gösteriyor:

“Sûra üfürülür. Bir de bakarsın, kabirlerden çıkmış, Rablerine doğru akın akın gitmektedirler. Şöyle derler: “Vay başımıza gelene! Kim bizi diriltip mezarımızdan çıkardı? Bu, Rahman’ın vaad ettiği şeydir. Peygamberler doğru söylemişler.” Sadece korkunç bir ses olur. Bir de bakarsın, hepsi birden toplanıp huzurumuza çıkarılmışlardır. O gün kimseye, hiç mi hiç zulmedilmez. Size ancak işlemekte olduğunuz şeylerin karşılığı verilir.” (Yasin, 51-54)

Hem de öyle bir huzura çağırış ki Şahı Nakşıbend’de dahil herkes isteyerek yada istemeyerek o gün hidayet ettirdikleri veya saptırdıkları ile birlikte Allah’ın huzuruna gelecekler:

"O gün insan sınıflarından her birini rehberleriyle (izinden gittiği kimselerle birlikte) çağıracağız. Artık kimin kitabı (defteri), sağından verilirse onlar kitaplarını en küçük haksızlığa uğratılmayarak okuyacaklardır." (İsrâ, 71).

ŞAHI NAKŞIBEND, PEYGAMBERLERİN BİLE HESABA ÇEKİLDİĞİ GÜNDE…

Bir dinin bu kadar oyun ve eğlenceye çevrilmesinin nedeni elbette dinine sahip çıkmayan ve kitabını okumayan Müslümanlar nedeniyledir. Allah’ın dinine ve kitabına saygısız gavs hazretleri Şahı Nakşıbend ile birlikte SİNEK yapıp KİBRİT KUTULARINDA cennete BÖCEK taşıya dursunlar Allah o gün PEYBAMBERLERİ bile hesaba çekeceği tehdidinde ve ikazında bulunmaktadır:

“Yemin olsun, kendilerine elçi gönderilenleri muhakkak hesaba çekeceğiz; gönderilen elçileri de mutlaka hesaba çekeceğiz.”  (Araf, 6)

PEYGAMBERLERİN DAHİ SUSTUĞU YERDE TASAVVUFÇU SAPIKLAR KONUŞUYOR

Konu gaib ise hiçbir peygamber kendinden bir şey söylemiyor. Ama ne yazık ki hiçbir Kur’an’i bilgiye sahip olmayan gavs, kutup ve mürşitler gaipten haberle konuştukça konuşuyorlar. Oysa bir Müslümana düşen tabi olduğu Peygamberi Hz.Muhammed (as) ve iman ettiği diğer peygamberleri gibi ancak “Hiçbir bilgimiz yok! Bu konuda bize bilgi verilmedi” demek ve susmaktır:

“Allah, resulleri bir araya getireceği gün şöyle der: "Size ne cevap verildi?" Şöyle derler: "Hiçbir bilgimiz yok. Gaybları en iyi biçimde bilen sensin, sen!" (Maide, 109)

ALLAH ZALİM GAVSLARDAN MİLLETİ KORUSUN

Allah’ın en korkunç olarak nitelediği kıyamet ve ahiret gününü oyuncak haline getirip sinek ve kibrit kutusuna indirgeyen GAVS ve MÜRŞİTLERİni de Allah unutmuş değil elbet. Bu zalimler için de Allah’ın bir tehdidi var:

“Artık, Allah’a karşı yalan uydurandan veya O'nun âyetlerini yalanlayandan daha zâlim kim vardır? Şüphe yok ki (böyle) suçlular asla kurtuluşa ermezler.” (Yunus, 17)

Kaynak: DiNiHABER.C0M / Özel İçerik

Son Güncelleme: 03.09.2020 22:13
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Erzincanli 2017-12-10 01:28:35

Imami rabbaniye suleymancilara nurculara menzilcilere cübbeliye. Ve cok kisileri ele$tirdiniz
Gel erzincana sana suleymanci nurcu menzilci cubbelinin arkadaslarinin nasil devlete millete hizmet ettiklerini gör kendi imkanlari ve hayir sever insanlarin yardimlari ile hafiz yeti$tiriyorlar benim camimde suleymanci nurcu menzilci ve mahmut efendinin sofileri var genc ve cok ho$ insanlar
ALLAH onlarin eksikligini vermesin
Sen kime hizmet ediyorsun
Bir tarikatin yanlisini gördünmü git hesap sor gerci imam rabbani hz lerini sen ne bu dunyada nede ahirette göremezsin
Camur atarak haber olmaz arastirarak ve hesap sorarak haber yapin.
Herkes yanlis yolda herkes sapik bir siz dogrusunuz
BEN NE CEMAAT NEDE TARIKATCIYIM SADECE DIYANET PERSONELIYIM
Rabbim dine hizmet edenlerin sayisini arttirsin

Misafir Avatar
Safa 2018-02-03 00:56:40 @Erzincanli

eyyy hoca efendi. eğer sende o culardan değilsen bıyıklarımı keserim. feto cularda karınca incitmiyorlardı ne oldu? müslüman keler deliğine iki defa elini sokmaz. i̇ki defa aldanmaz. biz elli defa aldanmışız illa ellibir olsun öylemi.? onlar önce vahiyle barışacaklar sonra kuranın anlattığı peygamberi tanıyacaklar daha sonra da şeffaf olacaklar başka çaresi yok.

Beğenmedim! (6)
Misafir Avatar
AMAN HA 2017-12-20 14:09:15 @Erzincanli

süleymancilar pusuda !!!!!!!

Beğenmedim! (6)
Avatar
İmam 2017-12-09 22:21:42

Siz tam sapıksınız. Sen kuş tüylü yatağında yatarken o zat insanların yüzünü Allah a döndürmesine vesile oluyor

Misafir Avatar
Öfkeliiiii... 2018-03-08 10:52:23

Yazık cok yazık...hadi üzülerek sòylüyorum ama henüz tasavvufu yakindan tanima firsati olmamiş ve tasavvuf terbiyesine girmemiş olan kardeşlerimi bi nebze anlayabiliyorum..nefis boş durmaz durmayacaktır neticede alemlerin rabbi Allah c.c. dedigi gibi en büyük DÜŞMANIMIZ değilmi... hak yol uzerinde daima pusuda duracaktir O Melun şeytanda... üzülüyorum kardeşlerim semerkand yayınlarının sayısıs kitapları var... Allah rızası icin bi merak edip okuyun.. kuru laflara inanacaginiza.... Ehli-tasavvuf ile başalayabilirsiniz mesela...
Simdi gelecem nefis terbiyesi alma niyeti ile tasavvufa intisap edip devamsızlıktan nasipsiz kardeslerime... dilimizde tüh bitti kardesler OKUYUN diye diye... ILIM'siz bu yol gitmemez gidilmezzz... takılır kalırsiniz... cukuru,bayiri, dikeni,taşı cokkkkktur... sen okumaaaa ilim sahibi olmaaa... okuduklarini hazmetme...amel etme... Allahu telalanin nazargahi olan kalni hic tanima nefsi tanima ruhu tanima setyani tanima...sonra vay efendim tarikat şirktır.. şu zamanda nefislerimizi doyurup,büyütüp,beslediğimiz icin
Hakkiyla yapamadigimiz ibadetleri taaatleri bi düsün kardeşim.. şirkin en büyüğü NEFIS'e yapılandır....esselamu aleykum

Beğenmedim! (7)
Avatar
çakma şeyh 2017-12-09 20:58:22

bu sahtekarların köyüne gittim. çorbada yedi çeşit tat varmış. köpek yalı gibi olan corbanın bırakın 7 çeşit tadını aklı olan onu içmez.

Misafir Avatar
Niyazi 2020-06-24 20:33:17

Aşağılık köpekler bu din sizin gibi köpeklere kalsaydı Budizm’ gibi ineklere tapmıştı şuandada tapmışsınız dinde ne haberin var dangalak ona buna dil uzatıyorsun

Beğenmedim! (0)
Misafir Avatar
Cüneyt 2018-04-16 13:22:49

Anne, nin çorbası bile okadar lezzetli değildir beğenmeseydin yemeseydin @

Beğenmedim! (12)
Avatar
Benix 2017-12-09 21:16:42

Bu gruba bağlı müftüler de var. bence asıl tehlike tam da bu.

Avatar
meral 2017-12-09 20:59:30

milleti kandırdılar şimdide işin içinden çıkmaya çalışıyorlar. vAllahi billahi tAllahi bunların peşinden giden cehennemde yerini hazırlasın

Misafir Avatar
Efdal Taştan 2018-06-28 03:46:41

Burada birileri Menzildeki Seyyid Abdulbaki Şeyhimize dil uzatmış çorbaya dil uzatmış şirk koşmuş ve saire gibi safsatalara değinmişler
Sizler önce diyanetin kurucusu kim onu öğrenin sonra Tarikatı Muhammediye ye bakın.
Dünyada insanlar gelir geçer ama ehlibeyti sevmeyen ehlibeyte dil uzatanlar sizlerin haddinize değil imansız ve itikatsız yahudi zihniyet ne der İslamiyetin içine nifak sokalım içte nifak tohumlarından birilerisiniz
Yaradılanı severiz
Yaradandan ötürü
Ama sizler
Kuran Sünnet ve icma i ümmet dersiniz ama nafile ne Kuranı Kerime ne Peygamber efendimiz Sav in Sünnetine nede Alimlerin verdiği Kuran ve Resulullah Sav. Ahlakına bakmazsınız önce kişi kendini hesaba çeksin Tek Hakim Allah’dır
Hepimizi hesaba çekecek bir Hakk bir Malik il Mülk bir Hakim var. İşte O gün bugünün müjdecisidir ne güzeldir ki
Kişi kendisinin hesaba çekileceğini düşünmeden fani dünyada birilerini hesaba çeker de kendi hallerinin ne olacağını lain şeytanla didişir durur. Acaba şeytan bizim dostumuz mudur Diyanetin kurucusu Atatürk sizin atanız idi unuttum
Elhamdulillah bizim babamız Adem As dır bizim atamız İbrahim As dır biz Muhammed Mustafa Sav. Efendimizin ümmetiyiz ve tarikatı Resulü Ekrem Sav den Ehlibeytinden Hazreti Ali Ra. dan Hz Ebu Bekir Ra. dan öğrendik
Okula gittik ders öğretmenlerinden derslerimizi öğrendik
Diplomayı okul müdüründen aldık

Tarikata gittik Kuran Sünneti ehlibeytten öğrendik edebi hayayı Allahu Teala İçin sevmeyi ve Allahu Teala İçin buğz etmeyi ehlibeytten öğrendik.
Ehlibeytimi seven Beni sever Beni seven Rabbimi sever
diye buyuruyor Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa Sav

Beğenmedim! (14)
Misafir Avatar
İMAM 2017-12-09 22:41:17 @meral

Allah cc. bi̇r i̇nsanin i̇li̇mden nasi̇bi̇ni̇ kesmi̇şse o ki̇şi̇ni̇n di̇li̇ne çeldi̇ri̇ci̇ sorular veri̇r ve si̇z de o adamin i̇li̇mden nasi̇bi̇ni̇n olmadiğini görürsünüz

Beğenmedim! (13)
Avatar
Yolcu 2017-12-10 00:32:57

12- 13 yıllık bu tarikata bağlı olan bir kardeşinizim. Biz de bu duaya çok amin dedik. Kurandan sahih sünnetten bi haber o kadar çok kardeşimiz var ki içlerinde. Doğal olarak her anlatılanı sanki çok kuvvetli delil zannediyorlar. Havsın gözlerinden cubbesinin renginden sarigindan çayından çorbasından vb. Kurana vahye peygamber hayatına sıra gelmiyor ki.icime sinmeyen çoğu durumlarda ; saadati kiram bilir büyükler bilir " diyorduk. İş böyle gidiyordu.iki cilt imami rabbaninin mektubat kitabını aldık. Aldım o kadar. Içeriği nedir ne yazıyor ne anlatıyor... okumak nerdeee. Dini haberler vesilesiyle içeriğinin bir kismindan haberdar oldum. Bu gibi haberlerin ve başka hocalarımızın yazıları tarikatı kaynaklarını araştırmaya kıvılcım oldu. Ve geç de olsa Allahın nisa 48 de hiç affetmeyecegini buyurduğu ve tarikatlerin ekseriyetinde cok cabuk bulasilabilen SiRk günahından kurtulmaya calistigim icin sukrediyorum. Siz de lutfen elestirirken delille kanitla elestirin. Öyle hakaretle kulaktan dolma bilgiciklerle sloganlarla saldirmayin. Gavs merkezli değil kuran merkezli bakmak lazım olaylara. Peygamberin sahabenin müctehid imamların yaşamadığı bir hayat bir ibadet nasıl oldu da tasavvuf tarikat vesilesiyle yaşanır oldu. Ve bu sonradan icat edilen ibadet turu seylere (rabita vird hatmeyi hacegan ibadette duada aracilik vb) ayetler nasıl çarpıtılarak siyakindan sibakindan koparılarak alet ediliyor. Bi bu buna benzer nice sıkıntılı konuları onyargisiz samimi olarak iyice araştırıp oyle bir kaniya varmak lazim diye dusunuyorum. Bir de eleştirilen sirke düşmekle itham edilen sıkıntılı bir yol niye tercih edilsin ki. Son bir örnek: bir yanda Allaha peygambere kurana inanan buna karsilik içki ve kumarın haram olduğuna inanan ama gafletinden bunlara bulaşan bir kişi olsun... Bir yandan da sakallı cübbeli namazını kılan ama tarikatın kaygan zemininde imanına şirki bulaştıran biri olsun... bunların bu halde ölümü halinde nasıl bir durum ortaya çıkar biraz bunun üzerinde de dusunelim derim ben vesselam

Misafir Avatar
Cengizhan 2017-12-10 01:38:22 @Yolcu

sizi kim yemliyor böyle dinihaberler

Beğenmedim! (22)
Avatar
Nezir 2017-12-09 22:01:27

bu kadar saftirik olmayın. kıssa şeklinde burada görülen bir rüya anlatılmış. bu rüya neticede kimseyi bağlamaz. ancak siz o kadar bağlanmışsınız ki gözünüz görmez olmuş. "kim benim veli kuluma düşmanlık ederse ben de ona harp ilan ederim.(buhârî,rikak-38) kuds-i hadisini de unutmayın
ADMİNİN YORUMU: DEMEK SALAK GAVS RÜYADA GÖRÜNEN KİBRİT KUTUSUNUN İÇİNE GİRMEK İÇİN DUA EDİYOR VE DİĞERLERİ DE AMİN DİYOR. ULAN BANA TRİLYON VERSEN HELE ARDIMDA ONUN KOYUN SÜRÜLERİ GİBİ SÜRÜLEİM OLSA AĞZIMA BİLE ALMAM RÜYALARI. CİDDİYETSİZLİĞİNİZ VE LAUBALİLĞİNİZ BURADAN BELLİ OLUYOR

Avatar
Hiçmi sizde vicdan yok. 2017-12-09 21:17:18

‘Dostlarıyla uğraşanlar düşmanlarıyla savaşamazlar’
(Selahaddin-i Eyyubi)
Şimdi sıra menzildeki mübareke geldi size bir din kardeş tavsiyesi şunu unutmayın Alimlerle uğraşan bir insan hiç iflah olmamış ve size bir soru sizin ne hizmetiniz var Taki biz sizden istifade edelim ve size göre o murdet olanlar gelsinler yeniden müslüman olup ve idikatlarını doğrulasınlar bir diğer sorum ne zamandan beri Allah size hidayete getirme yetkisini vermiş ha şimdi siz bu yorumuda yayınlamayacaksınız çünkü tarikatlara hakaret içermiyor ve sizinde hoşlanmadığınız sorular var mahşerde buluşmak özere hayırlı akşamlar.
ADMİNİN YORUMU: KARDEŞ SİZE ESRAR MI İÇİRİYORLAR. KÖR MÜSÜN? ADAM KIYAMET VE AHİRET HAKKINDAKİ AYETLERDEN BİLE HABERSİZ. BUNUN HER TARAFI ALİM OLSA KAÇ YAZAR. ALLAH'I AHMAK YERİNE KOYMAK MI ALİMLİK OLUYOR. SANA ŞAHI NAKŞIBEND VE BU ALİM PEKİ AHİRETTE HALLERİNDEN EMİN MİSİNİZ. ALLAH İLE MUKAVELE Mİ İMZALADINIZ BUNLARIN CENNETLİK OLDUĞUNA DAİR

Misafir Avatar
1234 2017-12-26 23:51:06 @Hiçmi sizde vicdan yok.

madem sadece ruya neden bu kadar takildiniz ki bence siz bir celiski icindesiniz

Beğenmedim! (5)