Tasavvufla hayatımıza giren salât-ı tefrîciye duasının dinî dayanağı var mı?

Müslümanların hayatından Kur'an'ı silmek için var olan ve varlığını devam ettiren tasavvuf/tarikat ekibinin üzerinde durduğu tılsımlı/esrarlı/sırlı dualardan biri de salatı tefriciye denen bu duadır.

Tasavvufla hayatımıza giren salât-ı tefrîciye duasının dinî dayanağı var mı?

Müslümanların hayatından Kur'an'ı silmek için var olan ve varlığını devam ettiren tasavvuf/tarikat ekibinin üzerinde durduğu tılsımlı/esrarlı/sırlı dualardan biri de salatı tefriciye denen bu duadır.

22 Haziran 2019 Cumartesi 14:22
Tasavvufla hayatımıza giren salât-ı tefrîciye duasının dinî dayanağı var mı?
banner310

Allâhümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammedinillezi tenhallü bihil’ükadü, ve tenfericü bihil’kürabü, ve tükdâ bihil’havâicü, ve tünâlü bihir’regâibü, ve hüsnül’havâtimi, ve yüsteskal’ðamâmü bivechihil’ kerimi, ve alâ âlihi ve sahbihî fi külli lemhatin ve nefesin biaded-i külli mâ’lûmin lek.

Allah’ım! Bizim Efendimiz Muhammed’e kusursuz bir salât ve rahmet, mükemmel bir selâm ve selâmet vermeni diliyoruz. O Peygamber ki, onun hürmetine düğümler çözülür, sıkıntılar ve belalar onun hürmetine açılıp dağılır, hacet ve ihtiyaçlar onun hürmetine yerine getirilir. Maksatlara O’nun hürmetine ulaşılır, güzel sonuçlar O’nun hürmetine elde edilir. O’nun şerefli yüzü hürmetine bulutlardaki yağmur istenilir, Allah’ım, onun ehl-i beytine, ashabına da her göz kırpacak kadar zamanda (her an, saniye) her nefes alacak zamanda sana malum olan varlıklar sayısınca salât et. (1)

PEYGAMBERİMİZCE TAVSİYE EDİLMEMİŞTİR
Bu dua olduğu düşünülen bir söz dizisidir. Peygamberimizden nakledilmiş bir dua değildir. Hatta yarım yamalak güvenilmez rivayetlerde bile izine rastlamayız. Sahabe döneminde ya da daha sonrasında da ortaya çıkmamıştır. Peygamberin vefatından yüzyıllarca sonra ortaya çıkmış olsa bile tam olarak ne zaman uydurulduğu bilinmemektedir. Bu dua’nın çok sonraları ortaya çıktığını başka kaynaklarda kabul etmektedir. Örnek vermek gerekirse:
 

“ "Salat-i Tefriciye" olarak bilinen salâtü selam cümleleri  hadislerde bulunmamaktadır. Sadece bazı  Şia kitaplarında ve Mağripte yazılmış dua kitaplarında yer almaktadır. Bizde dua kitabı yazanlar da bunu oralardan almış ve kitaplarına koymuşlardır. Bu kitapları yazanların, kitaplarının satışını artırmak için, "bunu şu kadar okuyan şöyle olur," gibi ümit verici müjdeler zikretmeleri bunun yaygınlaşmasına sebep olmuştur.” (2)

TASAVVUF/TARİKATLA MÜSLÜMAN TOPLUMA ŞİA'DAN BULAŞAN BİR DUA

Müslümanların hayatından Kur'an'ı silmek için var olan ve varlığını devam ettiren tasavvuf/tarikat ekibinin üzerinde durduğu tılsımlı/esrarlı/sırlı dualardan biri de salatı tefriciye denen bu duadır. Videoda da görüldüğü gibi Cübbeli Ahmet, Kur'an ve sünnete bakma gereği duymadan, anlamı üzerinde kafa yormadan bu duayı şuna buna dayandırarak meşruiyetini savunmaktadır. Cübbeli iddiasında daha da ileri giderek dua ve duanın yapıldığı sayılarla çözümü istenen sorunların hallolacağını iddia etmekle "dua ve tekrar edilmesi gereken sayıları" Allah'a ortak koşmakta, yaratılış üzerinde tesiri olduğunu söylemektedir. Yaratıcı olan Allah'ı sonradan uydurulan bir dua ve sayısına tabi kılmakla Cübbeli Ahmet açıkça cehaletini ortaya koymaktadır. (3)

İÇİNDE ŞİRK VE KÜFÜR UNSURU OLAN BİR DUA
Salat-ı Tefriciye dedikleri dua şirk doludur.
Yukarıda Türkçe anlamını vermiş olsam da kaynaklarda geçen çeviri  cümlenin iki çeviri şeklinden biridir. Arap dil gramerine göre diğer okunuşu şöyle olur. “Öyle bir nebiye salat olsun ki tüm düğümler onunla/ onun hürmetine çözülür, tüm sıkıntılardan onunla/onun hürmetine kurtulunur. Tüm ihtiyaçlar onunla/onun hürmetine karşılanır vs..” gördüğünüz gibi bir diğer okunuşuna göre ya da normal sitelerdeki çevirisini bile baz alırsak peygamberimizi Allah gibi görmekten başka bir şey değil. Bu peygambere salavat getirdiğine inanılan metin, Allah dışındaki bir varlıktan istemeye davet ediyor. Halbuki her namazın her rekatında okuduğumuz Fatiha suresi ne diyor: ”İyyâke na’budu ve iyyâke nestaîn: (Rabbimiz!) Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım isteriz.” Bu ayet bile bu dua’nın ne kadar büyük bir günah olduğunu görmeye yetmez mi?

 

Peygambere yapacağımız bu duayı vesile tutarak Allah’tan istersek daha hızlı kabul edeceğini ifade ediyorlar. Çok önemli bir noktaya dikkatinizi çekmek isterim. Bu mantığın aynısı Mekke Müşriklerinde de vardı. Putları vesile tutarak Allah’ın onların isteklerine daha hızlı cevap vereceklerine inanıyorlardı. Mekke Müşrikleri puta tapmıyorlardı. Onlar Allah’tan istemek için putları vesile ediniyorlardı.

BU DUANIN FAYDALARI VAR MI? GERÇEK NEDİR?

Bu duayı okuyan çoğu insan, ve bu duayı önerecen Cübbeli Ahmet gibi tasavvuf ehli çok faydalı olduğunu sanmaktadır. Oysa bu duanın yapılması durumda sorunların hallolduğuna dair yapılan hiçbir araştırma ve gözlem bulunmamaktadır. Konuyla ilgili şu kadar okunursa şu kadar faydası olur diyen sözde alimler Allah'ı uyduruk bir dua ve sayısına tabi ve mecbur kılmakla apaçık küfür içerisindedirler. Bu tür şeytani alimler şu ayetin tehdidi kapsamındadırlar:

"Size ne oluyor, nasıl hüküm veriyorsunuz? Yoksa size ait bir kitabınız var da (bu batıl hükümleri) ondan mı okuyorsunuz? Onda, "Seçip beğendiğiniz her şey mutlaka sizindir" (diye mi yazılı?) Yahut bizden, her ne hükmederseniz Mutlaka öyle olacağına dair Kıyamete kadar sürecek kesin sözler mi aldınız? Sor onlara: "Onların hangisi bu (iddianın doğruluğu)na kefildir?" Yoksa onların ortakları mı var? Doğru söyleyenler iseler, haydi getirsinler ortaklarını!" (Kalem Suresi, 36-41.ayetler)

Umut tacirliğinden başka bir anlamı olmayan bu duanın faydalarını bu şeytanlar şöyle uyduruyorlar:

 

“1. Formül: Her gün 11 Kere Okumak
Her gün 11 kere Salat-ı Tefriciye okumakla ilgili olarak İmam Dinnuri: Herhangi bir kimsenin günde beş vakit namazdan hemen sonra 11 kere Salat-ı Tefriciye okumayı kendine adet edinirse geçim darlığı çekmez, Cenab-ı Hakk’ın yüksek mertebe ve derecelerine erişir; demiştir.

2. Formul: Her gün 21 Kere Okumak
İmam Muhammed Tunusi: Herhangi bir kimse Salat-ı Tefriciye’yi 21 kere okumaya devam ederse , “sanki rızkı gökten iner, yerden biter gibi kolay ve rahat elde eder” buyurmuşlardır

3. Formül: Her Gün 41 Kere Okumak
Yine İmam Kurtubi: ”her gün 41 kere salavat-ı şerife okunursa Allah-u Teala hazretleri o kimsenin kalbinden gam ve üzüntüyü giderir. Ve bağlı işini fetheder. Ayrıca o kimseden zararlı şeyleri kaldırır ve dünya işleriyle geçimini kolaylaştırır.

4. Formül: Her Gün 100 Kere Okumak
Hazinetü’l-Esrar’da denilmektedir ki : Bir kimse günde 100 kere Salat-ı Tefriciye’yi okumaya devam etse bütün hayırlı istek ve arzularına kavuşur.

5. Formül: Her gün 1000 Kere Okumak
Yine Hazinetü’l-Esrar’da: Bir kimse günde 1000 kere Salat-ı Tefriciye okursa, artık akla hayale gelmeyen ve gözle görülmeyen manevi haller kendisine bildirilir, denilmektedir. Hastalıktan; üzüntü gam ve kederden; stres ve sıkıntıdan; iş ve hizmetlerinde haksızlığa uğramaktan; zalimin zulmünden ve haksız yere hapse girmekten kurtulmak isteyen kimse , Peygamberimiz’in üzerine çokça salavat-ı şerife getirirse , o salavat-ı şerife’nin bereketiyle sayılan ve sayılmayan benzeri felaketlerden kurtulur, istediğini elde eder Allah’ın izniyle.” (4)

Bir başka kaynak bu duanın okunuşunu ve faydasını şöyle verir:
 

“Bu Salavat-i Serifeyi Hulus-u Kalp ile Okunduğunda
Günde 100 defa okumaya devam eden maksadına ulaşır arzu ettiği şeye nail olur.
Günde 100 defa okumaya devam eden kimse hatır ve hayaline gelmeyen şeylere nail olur.
Günde 4444 kere okuyan idam mahkumu bile olsa Allah’u Teala’nın izniyle kurtulur.
Hastaya okunmaya devam edilirse Allah’u Teala’nın izniyle şifa bulur.
Bu salavat- şerife’ye devam edenler her türlü düşmanların şerrinden Allah’u Teala’nın izniyle kurtulur.” (5)

Hatta bazı çevreler uydurmanın zirvelerini oynamaya kalkar ve aşağıdaki akıl tutulması okunuşu tavsiye eder. Gerçekten aşağıdaki kurguyu uyduran kişinin aklı zehir gibi çalışmaktadır. Bilim kurgu filmleri için senaryo tekliflerini düşünmesi gerekir. Çünkü aşağıdaki kurgu sadece uydurmak isteyen bir insanın kurgulayabileceği bir senaryo olmayıp tam bir şeytan işi uydurmadır:
 

“Salatı Tefriciye okumak isteyenler için ilmi adabına uygun gerçek manada havasını size bahsetmek istiyoruz. Hayırlı bir dileğiniz ve muradınız için niyet ettiğiniz anda Hulusi bir kalp ve iyi bir niyet ile öncelikle normal namaz abdesti alın ve akabinde hemen gusül abdesti alın ve sonrasında tekrardan namaz abdesti alın. Perşembeyi cumaya bağlayan bir gece Arabi ayın ilk haftası olmalı, yani her hangi bir ayın ilk perşembe gecesi yatsı namazından sonra olan bir saat dilimini seçin ama daha güzel olsun derseniz, gece yarısı başlamanızı tavsiye ederiz. Selatı  tefriciye okunuşuna başlamadan önce misk, amber veya gül yağından tütsü yakmanızı tavsiye ederiz bunlara riayet etmeniz Salavatı Tefriciye adabındandır. Okuma esnasında Temiz beyaz giysiler giymeniz ve misvak kullanmanız ağzınızı temiz tutmanız ve karnınız çok tok olmaması gereklidir. Bahsettiklerimizi yapmanız isteğinizin kolay bir şekilde gerçekleşmesine büyük katkı sağlayacaktır. İki  Rekat Allah  rızası için namaz kılın tövbe ve istiğfar getirin, niyetinizi kalbinizden geçirin sesinizle kulağınızın duyacağı şekilde söylemeniz tekrar etmenizde büyük fayda var.  Kıbleye karşı oturun tesbih kullanmaya özen gösterin sayaç vs. kullanmayın tek oturuşta 400 defadan aşağı okumayın! Gücünüz yetiyorsa günde 1000 defa okuyun 4. günün gecesinde 444 defa daha okuyun ve dileğinizi 3 kez tekrar edin. Dikkat edin 4444 Salavatı Tefriciye duası iki ucu keskin bir kılıç gibidir kötüye ve olmayacak bir şeyin gerçek olmasına direterek okunması sahibine manevi hayal kırıklığı ve maddi zarar verir istediğiniz şey meydana gelmeyebilir.” (5)

Bazılarınız sadece ben diyorum diye kabul etmeye razı olmayabilir  bu yüzden başka bir kaynağın bu konudaki görüşünü kendi görüşümden önce vereyim:
 

“Bununla yapılan dua mutlaka kabul edilir diye de inanmamalıdır. Yani bu kelimelere ve bu sayıya bir kutsiyet vermemek gerekir. Çünkü kutsallık Allah’tandır ve Allah bu kelimeleri bize ne kendi öğretmiştir, ne de Rasulü vasıtasıyla öğretmiştir. Yani buna Allah’ın bir kutsallık verdiği bilinmemektedir.”(6)

Allah aşkına aklımızı kullanalım. İslamiyeti araştırıp, sonradan islamiyete monte edilen bu anlamsız kirleri üzerimizden atalım. Kimin uydurduğu belli olmayan sözlerin arkasından gidip bunu din olarak kabul etme gafletine düşmeyelim. Allah Enfal suresi 22’de insanlara şöyle seslenir: ”İyi bilin ki, Allah katında canlıların en şerlisi aklını kullanmayan (gerçek) sağır ve dilsizlerdir.” Dikkatle bakarsanız Allah, ayette sadece insanlar arasında demiyor canlılar yani tüm akıllı varlıklar için en şerli varlığı aklını kullanmayanlar  olarak nitelendiriyor.

UYDURDUKLARI DUA VE SAYIYI HALLETMENİN SAHTEKARLIĞI DA TARİF EDİLMİŞTİR

Dilin kemiği yok tabi uyduran kişi hızını alamamış rastgele kafasından 4444 rakamını sallamıştır.
 

“İmamı Kurtubî, şöyle buyurmuştur: “Bir kimse, çok önemli bir işinin veya önemli bir dileğinin gerçekleşmesini, ya da üzerinde devam edip duran büyük bir belanın üzerinden çekilip gitmesi (kalkması) için “Salât-i Tefriciye”yi (4444) defa okuyup, bu mübarek Salât-ü Selâm ile Yüce Peygamberimiz’i vesile edinse, hiç şüphe ve tereddüt yoktur ki, Yüce Allah, okulunun istek ve muradının olması için hayırlı bir sebeb yaratır ve ona muradını verir.” (4)

“Çok önemli işlerin gerçekleşmesi için bu selavat (4444) defa okunur: Gelecek musibetlerden (bela ve kazalardan) korunmak ve kurtulmak için de (4444) defa okunur.” (7)

Hatta bu konuda insanlara dinini kolaylaştırmaya çalışan zekiler de çıkmıştır ve şöyle demiştir:
 

“4444 defa okumak kişi için zor olacağından başka insanların yardımı ile okumak gerekir”


Biz Müslümanlar olarak dinimize ciddiyetle yaklaşmadıkça daha çok 4444’ler çıkar. Allah Fatır suresi 5’inci ayette şöyle buyurmaktadır: ”Siz ey insanlar! İyi bilin ki Allah’ın vaadi gerçekleşecektir! Şu halde dünya hayatı sizi asla ayartmasın! Dahası aldatıcının hiçbir türü sizi Allah ile aldatmasın!” Evet, Kur’an bize sesleniyor ve insanların bazılarının bizi Allah ile aldatmasına karşı uyanık olmamızı istiyor. Mantıklı düşünmeliyiz.

Eğer gerçekten böyle dualar ile Allah isteği kabul etseydi peygamberimiz bu duayı Uhud Savaşından önce okurdu ve yenilmezdi. Ya da Taif şehrine gidip hicret için izin istemeden önce Salat-ı Tefriciye okur ve peygamberin arzusu gerçekleşir onu taşlayıp tüm yüzünü kanlar içinde bırakmalarına izin vermezdi. 
 

  1. salavat.gen.tr
  2. sorularlaislamiyet.com
  3. cübbeli ahmet video
  4. muhammed.gen.tr
  5. ruyaburcyorumlari.com
  6. sorularlaislamiyet.com
  7. biriz.biz sitesi

Kaynak: dinihaber.com / fehmiuyar.net / diyanet fetva

Kaynak: DiNiHABER.C0M / Özel İçerik

Son Güncelleme: 24.06.2019 11:14
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
bozeren 2019-06-23 10:09:10

insan sevdiğinin adını sayıyla anmaz. sayıyla anmış olursa da, gidip ona, "ben senin adını şu kadar andım!" demeye utanır.

Avatar
pirifani 2019-06-22 19:52:26

ayet dua ve salavatlari cesitli sayilarda okuyup Allaha emrivaki yapmaktir. hangi dua zikir ayet vs nin sayilarla okunmasi ve su sakar okunursa su olur turu rivayet ve bilgilerin tumu uydurmadir.hadis ilminin de bunun boyle oldugunu desteklemesine de ihtiyac yoktur zira kuranin hic bir ayetinde ne peygamberimize boyle bir sey ogretilmis ne de ornek almasi emredilen eski peygamberlerde boyle birsey gorulmus ne de Allah resulunun uymasi emredildigi hz ibrahimde bunlara benzer bir uygulama gorulmustur.eski peygamberlerle ilgili sadece kuranda degil eski kavimlerin kitablarinda dahi boyle sayilarla okunan dualar yaptiklarini hatirlamiyorum.sadece hz isaya atfedilen matta 6:7 deki sozu ki o donemde de yahudilerin arasinda bir putperest adeti olan anlami bilinmeye sozlerin tekrarlanmasi ile yapilan dualara karsi cikmaktadir. ayrica hint dillerindeki mantralarin tekrariyla olustugu idda edilen durumlari da unutmayalim.