Yunanlar İzmir'den salât-ı tefrîciyelerle mi kovuldu?

Müslümanların hayatından Kur'an'ı silmek için var olan ve varlığını devam ettiren tasavvuf/tarikat ekibinin üzerinde durduğu tılsımlı/esrarlı/sırlı dualardan biri de salatı tefriciye denen bu duadır. Cübbeli salatı tefriciyelerle İzmir'in işgalden kurtulduğunu söylüyor. Lakin İzmir'den Yunanların çıkma gerekçesi İngilizlerin Anadolu'yu terketmeleri noktasında verdiği emirdir. İşin tuhaf tarafı bu tarikat ehli neden hep zaferlere sahip çıkarda mağlubiyetlerde ortadan sıvışır. Yoksa mağlubiyetimizde tasavvufçular kafirlerle el ele mi veriyor?

Yunanlar İzmir'den salât-ı tefrîciyelerle mi kovuldu?

Müslümanların hayatından Kur'an'ı silmek için var olan ve varlığını devam ettiren tasavvuf/tarikat ekibinin üzerinde durduğu tılsımlı/esrarlı/sırlı dualardan biri de salatı tefriciye denen bu duadır. Cübbeli salatı tefriciyelerle İzmir'in işgalden kurtulduğunu söylüyor. Lakin İzmir'den Yunanların çıkma gerekçesi İngilizlerin Anadolu'yu terketmeleri noktasında verdiği emirdir. İşin tuhaf tarafı bu tarikat ehli neden hep zaferlere sahip çıkarda mağlubiyetlerde ortadan sıvışır. Yoksa mağlubiyetimizde tasavvufçular kafirlerle el ele mi veriyor?

11 Şubat 2020 Salı 16:22
Yunanlar İzmir'den salât-ı tefrîciyelerle mi kovuldu?
banner310

Allâhümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammedinillezi tenhallü bihil’ükadü, ve tenfericü bihil’kürabü, ve tükdâ bihil’havâicü, ve tünâlü bihir’regâibü, ve hüsnül’havâtimi, ve yüsteskal’ðamâmü bivechihil’ kerimi, ve alâ âlihi ve sahbihî fi külli lemhatin ve nefesin biaded-i külli mâ’lûmin lek.

Allah’ım! Bizim Efendimiz Muhammed’e kusursuz bir salât ve rahmet, mükemmel bir selâm ve selâmet vermeni diliyoruz. O Peygamber ki, onun hürmetine düğümler çözülür, sıkıntılar ve belalar onun hürmetine açılıp dağılır, hacet ve ihtiyaçlar onun hürmetine yerine getirilir. Maksatlara O’nun hürmetine ulaşılır, güzel sonuçlar O’nun hürmetine elde edilir. O’nun şerefli yüzü hürmetine bulutlardaki yağmur istenilir, Allah’ım, onun ehl-i beytine, ashabına da her göz kırpacak kadar zamanda (her an, saniye) her nefes alacak zamanda sana malum olan varlıklar sayısınca salât et. (1)

PEYGAMBERİMİZCE TAVSİYE EDİLMEMİŞTİR
Bu dua olduğu düşünülen bir söz dizisidir. Peygamberimizden nakledilmiş bir dua değildir. Hatta yarım yamalak güvenilmez rivayetlerde bile izine rastlamayız. Sahabe döneminde ya da daha sonrasında da ortaya çıkmamıştır. Peygamberin vefatından yüzyıllarca sonra ortaya çıkmış olsa bile tam olarak ne zaman uydurulduğu bilinmemektedir. Bu dua’nın çok sonraları ortaya çıktığını başka kaynaklarda kabul etmektedir. Örnek vermek gerekirse:
 

“ "Salat-i Tefriciye" olarak bilinen salâtü selam cümleleri  hadislerde bulunmamaktadır. Sadece bazı  Şia kitaplarında ve Mağripte yazılmış dua kitaplarında yer almaktadır. Bizde dua kitabı yazanlar da bunu oralardan almış ve kitaplarına koymuşlardır. Bu kitapları yazanların, kitaplarının satışını artırmak için, "bunu şu kadar okuyan şöyle olur," gibi ümit verici müjdeler zikretmeleri bunun yaygınlaşmasına sebep olmuştur.” (2)

TASAVVUF/TARİKATLA MÜSLÜMAN TOPLUMA ŞİA'DAN BULAŞAN BİR DUA

Müslümanların hayatından Kur'an'ı silmek için var olan ve varlığını devam ettiren tasavvuf/tarikat ekibinin üzerinde durduğu tılsımlı/esrarlı/sırlı dualardan biri de salatı tefriciye denen bu duadır. Videoda da görüldüğü gibi Cübbeli Ahmet, Kur'an ve sünnete bakma gereği duymadan, anlamı üzerinde kafa yormadan bu duayı şuna buna dayandırarak meşruiyetini savunmaktadır. Cübbeli iddiasında daha da ileri giderek dua ve duanın yapıldığı sayılarla çözümü istenen sorunların hallolacağını iddia etmekle "dua ve tekrar edilmesi gereken sayıları" Allah'a ortak koşmakta, yaratılış üzerinde tesiri olduğunu söylemektedir. Yaratıcı olan Allah'ı sonradan uydurulan bir dua ve sayısına tabi kılmakla Cübbeli Ahmet açıkça cehaletini ortaya koymaktadır. (3)

İÇİNDE ŞİRK VE KÜFÜR UNSURU OLAN BİR DUA
Salat-ı Tefriciye dedikleri dua şirk doludur.
Yukarıda Türkçe anlamını vermiş olsam da kaynaklarda geçen çeviri  cümlenin iki çeviri şeklinden biridir. Arap dil gramerine göre diğer okunuşu şöyle olur. “Öyle bir nebiye salat olsun ki tüm düğümler onunla/ onun hürmetine çözülür, tüm sıkıntılardan onunla/onun hürmetine kurtulunur. Tüm ihtiyaçlar onunla/onun hürmetine karşılanır vs..” gördüğünüz gibi bir diğer okunuşuna göre ya da normal sitelerdeki çevirisini bile baz alırsak peygamberimizi Allah gibi görmekten başka bir şey değil. Bu peygambere salavat getirdiğine inanılan metin, Allah dışındaki bir varlıktan istemeye davet ediyor. Halbuki her namazın her rekatında okuduğumuz Fatiha suresi ne diyor: ”İyyâke na’budu ve iyyâke nestaîn: (Rabbimiz!) Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım isteriz.” Bu ayet bile bu dua’nın ne kadar büyük bir günah olduğunu görmeye yetmez mi?

 

Peygambere yapacağımız bu duayı vesile tutarak Allah’tan istersek daha hızlı kabul edeceğini ifade ediyorlar. Çok önemli bir noktaya dikkatinizi çekmek isterim. Bu mantığın aynısı Mekke Müşriklerinde de vardı. Putları vesile tutarak Allah’ın onların isteklerine daha hızlı cevap vereceklerine inanıyorlardı. Mekke Müşrikleri puta tapmıyorlardı. Onlar Allah’tan istemek için putları vesile ediniyorlardı.

BU DUANIN FAYDALARI VAR MI? GERÇEK NEDİR?

Bu duayı okuyan çoğu insan, ve bu duayı önerecen Cübbeli Ahmet gibi tasavvuf ehli çok faydalı olduğunu sanmaktadır. Oysa bu duanın yapılması durumda sorunların hallolduğuna dair yapılan hiçbir araştırma ve gözlem bulunmamaktadır. Konuyla ilgili şu kadar okunursa şu kadar faydası olur diyen sözde alimler Allah'ı uyduruk bir dua ve sayısına tabi ve mecbur kılmakla apaçık küfür içerisindedirler. Bu tür şeytani alimler şu ayetin tehdidi kapsamındadırlar:

"Size ne oluyor, nasıl hüküm veriyorsunuz? Yoksa size ait bir kitabınız var da (bu batıl hükümleri) ondan mı okuyorsunuz? Onda, "Seçip beğendiğiniz her şey mutlaka sizindir" (diye mi yazılı?) Yahut bizden, her ne hükmederseniz Mutlaka öyle olacağına dair Kıyamete kadar sürecek kesin sözler mi aldınız? Sor onlara: "Onların hangisi bu (iddianın doğruluğu)na kefildir?" Yoksa onların ortakları mı var? Doğru söyleyenler iseler, haydi getirsinler ortaklarını!" (Kalem Suresi, 36-41.ayetler)

Umut tacirliğinden başka bir anlamı olmayan bu duanın faydalarını bu şeytanlar şöyle uyduruyorlar:

 

“1. Formül: Her gün 11 Kere Okumak
Her gün 11 kere Salat-ı Tefriciye okumakla ilgili olarak İmam Dinnuri: Herhangi bir kimsenin günde beş vakit namazdan hemen sonra 11 kere Salat-ı Tefriciye okumayı kendine adet edinirse geçim darlığı çekmez, Cenab-ı Hakk’ın yüksek mertebe ve derecelerine erişir; demiştir.

2. Formul: Her gün 21 Kere Okumak
İmam Muhammed Tunusi: Herhangi bir kimse Salat-ı Tefriciye’yi 21 kere okumaya devam ederse , “sanki rızkı gökten iner, yerden biter gibi kolay ve rahat elde eder” buyurmuşlardır

3. Formül: Her Gün 41 Kere Okumak
Yine İmam Kurtubi: ”her gün 41 kere salavat-ı şerife okunursa Allah-u Teala hazretleri o kimsenin kalbinden gam ve üzüntüyü giderir. Ve bağlı işini fetheder. Ayrıca o kimseden zararlı şeyleri kaldırır ve dünya işleriyle geçimini kolaylaştırır.

4. Formül: Her Gün 100 Kere Okumak
Hazinetü’l-Esrar’da denilmektedir ki : Bir kimse günde 100 kere Salat-ı Tefriciye’yi okumaya devam etse bütün hayırlı istek ve arzularına kavuşur.

5. Formül: Her gün 1000 Kere Okumak
Yine Hazinetü’l-Esrar’da: Bir kimse günde 1000 kere Salat-ı Tefriciye okursa, artık akla hayale gelmeyen ve gözle görülmeyen manevi haller kendisine bildirilir, denilmektedir. Hastalıktan; üzüntü gam ve kederden; stres ve sıkıntıdan; iş ve hizmetlerinde haksızlığa uğramaktan; zalimin zulmünden ve haksız yere hapse girmekten kurtulmak isteyen kimse , Peygamberimiz’in üzerine çokça salavat-ı şerife getirirse , o salavat-ı şerife’nin bereketiyle sayılan ve sayılmayan benzeri felaketlerden kurtulur, istediğini elde eder Allah’ın izniyle.” (4)

Bir başka kaynak bu duanın okunuşunu ve faydasını şöyle verir:
 

“Bu Salavat-i Serifeyi Hulus-u Kalp ile Okunduğunda
Günde 100 defa okumaya devam eden maksadına ulaşır arzu ettiği şeye nail olur.
Günde 100 defa okumaya devam eden kimse hatır ve hayaline gelmeyen şeylere nail olur.
Günde 4444 kere okuyan idam mahkumu bile olsa Allah’u Teala’nın izniyle kurtulur.
Hastaya okunmaya devam edilirse Allah’u Teala’nın izniyle şifa bulur.
Bu salavat- şerife’ye devam edenler her türlü düşmanların şerrinden Allah’u Teala’nın izniyle kurtulur.” (5)

Hatta bazı çevreler uydurmanın zirvelerini oynamaya kalkar ve aşağıdaki akıl tutulması okunuşu tavsiye eder. Gerçekten aşağıdaki kurguyu uyduran kişinin aklı zehir gibi çalışmaktadır. Bilim kurgu filmleri için senaryo tekliflerini düşünmesi gerekir. Çünkü aşağıdaki kurgu sadece uydurmak isteyen bir insanın kurgulayabileceği bir senaryo olmayıp tam bir şeytan işi uydurmadır:
 

“Salatı Tefriciye okumak isteyenler için ilmi adabına uygun gerçek manada havasını size bahsetmek istiyoruz. Hayırlı bir dileğiniz ve muradınız için niyet ettiğiniz anda Hulusi bir kalp ve iyi bir niyet ile öncelikle normal namaz abdesti alın ve akabinde hemen gusül abdesti alın ve sonrasında tekrardan namaz abdesti alın. Perşembeyi cumaya bağlayan bir gece Arabi ayın ilk haftası olmalı, yani her hangi bir ayın ilk perşembe gecesi yatsı namazından sonra olan bir saat dilimini seçin ama daha güzel olsun derseniz, gece yarısı başlamanızı tavsiye ederiz. Selatı  tefriciye okunuşuna başlamadan önce misk, amber veya gül yağından tütsü yakmanızı tavsiye ederiz bunlara riayet etmeniz Salavatı Tefriciye adabındandır. Okuma esnasında Temiz beyaz giysiler giymeniz ve misvak kullanmanız ağzınızı temiz tutmanız ve karnınız çok tok olmaması gereklidir. Bahsettiklerimizi yapmanız isteğinizin kolay bir şekilde gerçekleşmesine büyük katkı sağlayacaktır. İki  Rekat Allah  rızası için namaz kılın tövbe ve istiğfar getirin, niyetinizi kalbinizden geçirin sesinizle kulağınızın duyacağı şekilde söylemeniz tekrar etmenizde büyük fayda var.  Kıbleye karşı oturun tesbih kullanmaya özen gösterin sayaç vs. kullanmayın tek oturuşta 400 defadan aşağı okumayın! Gücünüz yetiyorsa günde 1000 defa okuyun 4. günün gecesinde 444 defa daha okuyun ve dileğinizi 3 kez tekrar edin. Dikkat edin 4444 Salavatı Tefriciye duası iki ucu keskin bir kılıç gibidir kötüye ve olmayacak bir şeyin gerçek olmasına direterek okunması sahibine manevi hayal kırıklığı ve maddi zarar verir istediğiniz şey meydana gelmeyebilir.” (5)

Bazılarınız sadece ben diyorum diye kabul etmeye razı olmayabilir  bu yüzden başka bir kaynağın bu konudaki görüşünü kendi görüşümden önce vereyim:
 

“Bununla yapılan dua mutlaka kabul edilir diye de inanmamalıdır. Yani bu kelimelere ve bu sayıya bir kutsiyet vermemek gerekir. Çünkü kutsallık Allah’tandır ve Allah bu kelimeleri bize ne kendi öğretmiştir, ne de Rasulü vasıtasıyla öğretmiştir. Yani buna Allah’ın bir kutsallık verdiği bilinmemektedir.”(6)

Allah aşkına aklımızı kullanalım. İslamiyeti araştırıp, sonradan islamiyete monte edilen bu anlamsız kirleri üzerimizden atalım. Kimin uydurduğu belli olmayan sözlerin arkasından gidip bunu din olarak kabul etme gafletine düşmeyelim. Allah Enfal suresi 22’de insanlara şöyle seslenir: ”İyi bilin ki, Allah katında canlıların en şerlisi aklını kullanmayan (gerçek) sağır ve dilsizlerdir.” Dikkatle bakarsanız Allah, ayette sadece insanlar arasında demiyor canlılar yani tüm akıllı varlıklar için en şerli varlığı aklını kullanmayanlar  olarak nitelendiriyor.

UYDURDUKLARI DUA VE SAYIYI HALLETMENİN SAHTEKARLIĞI DA TARİF EDİLMİŞTİR

Dilin kemiği yok tabi uyduran kişi hızını alamamış rastgele kafasından 4444 rakamını sallamıştır.
 

“İmamı Kurtubî, şöyle buyurmuştur: “Bir kimse, çok önemli bir işinin veya önemli bir dileğinin gerçekleşmesini, ya da üzerinde devam edip duran büyük bir belanın üzerinden çekilip gitmesi (kalkması) için “Salât-i Tefriciye”yi (4444) defa okuyup, bu mübarek Salât-ü Selâm ile Yüce Peygamberimiz’i vesile edinse, hiç şüphe ve tereddüt yoktur ki, Yüce Allah, okulunun istek ve muradının olması için hayırlı bir sebeb yaratır ve ona muradını verir.” (4)

“Çok önemli işlerin gerçekleşmesi için bu selavat (4444) defa okunur: Gelecek musibetlerden (bela ve kazalardan) korunmak ve kurtulmak için de (4444) defa okunur.” (7)

Hatta bu konuda insanlara dinini kolaylaştırmaya çalışan zekiler de çıkmıştır ve şöyle demiştir:
 

“4444 defa okumak kişi için zor olacağından başka insanların yardımı ile okumak gerekir”


Biz Müslümanlar olarak dinimize ciddiyetle yaklaşmadıkça daha çok 4444’ler çıkar. Allah Fatır suresi 5’inci ayette şöyle buyurmaktadır: ”Siz ey insanlar! İyi bilin ki Allah’ın vaadi gerçekleşecektir! Şu halde dünya hayatı sizi asla ayartmasın! Dahası aldatıcının hiçbir türü sizi Allah ile aldatmasın!” Evet, Kur’an bize sesleniyor ve insanların bazılarının bizi Allah ile aldatmasına karşı uyanık olmamızı istiyor. Mantıklı düşünmeliyiz.

Eğer gerçekten böyle dualar ile Allah isteği kabul etseydi peygamberimiz bu duayı Uhud Savaşından önce okurdu ve yenilmezdi. Ya da Taif şehrine gidip hicret için izin istemeden önce Salat-ı Tefriciye okur ve peygamberin arzusu gerçekleşir onu taşlayıp tüm yüzünü kanlar içinde bırakmalarına izin vermezdi. 
 

  1. salavat.gen.tr
  2. sorularlaislamiyet.com
  3. cübbeli ahmet video
  4. muhammed.gen.tr
  5. ruyaburcyorumlari.com
  6. sorularlaislamiyet.com
  7. biriz.biz sitesi

Kaynak: dinihaber.com / fehmiuyar.net / diyanet fetva

Kaynak: DiNiHABER.C0M / Özel İçerik

Son Güncelleme: 10.02.2020 23:53
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Safa 2019-10-12 18:39:07

Allah beni affetsin, bu salavatın içeriği şirk kokuyor zamanında manasını bilmeden bu çeşit salavatları çok okuduk. i̇nanıyorduk beleş cennete girip huri verileceğine. dikkat edin derim. salavatın manasını bilen varsa yazmalı. " peygambere destekten " başka

Avatar
bozeren 2019-06-23 10:09:10

insan sevdiğinin adını sayıyla anmaz. sayıyla anmış olursa da, gidip ona, "ben senin adını şu kadar andım!" demeye utanır.

Misafir Avatar
pirifani 2020-01-18 12:41:45 @bozeren

cevabciya devam edelim:muslumanlarin dustukleri bu zelil halin sebebi dogrudan yasadiklari islamdir daha dogrusu islam zannettikleri ama Allahin indirdigi islamla hic bir alakasi olmayann islam zannettikleri uyudrmalardir. yoksa amaeldeki gevseklikleri degildir.

Beğenmedim! (2)
Misafir Avatar
pirifani 2020-01-18 12:39:14 @bozeren

sayin cevabci dinler mezhebler ideolojiler vs zaman icerisinde cesitli ic ve dis sebeblerden dolayi bazi degisikliklerden gecerler.buna islam da dahildir.peygamberden hemen sonar baslayan itikadi ameli ahlaki kirilmalar katlanarak gunumuze islam adi altinda ulasmistir.o zamanki musrklerin vazifesi kurana iman etmek oldugu gibi bizim ve sizin gibi iman islam iddasinda bulunanlarin da vazifesi peygamberin getirmis oldugu islami saf olarak anlamak ogrenmek ve uygulamaya calismaktir.ecdad ve atalar nasil olsa bizden iyi idiler bizden iyi biliyorlardi hatali olamazlar zihniyeti kuranin defalarca red ettigi bir dusubncedir.bunun icin mealcileri suclayacagina her turlu pisligi ve necaseti islam diyerek muslumanlara qaqalayan tasavufcu ve mezepci kisi ve kurumlari elestirsen ve onlarin sapikliklarini haykirsan daha dogru olmaz mi?babadan dededen hazir buldugunu aynen taklid etmenin muslumanlari getirdigi yer ortadadir.hala akillanmayacak misiniz?

Beğenmedim! (1)
Misafir Avatar
Siz mealciler yok musunuz siz mealciler 2020-01-18 02:33:37

Herkes aptal, kafasız, dini yanlış anlıyor; bir siz aklediyor ve kuranda yazılan her şeyi tüm berraklığıyla anlıyor ve akaid konusunda tamsınız değil mi? Allah iyiliğinizi versin

Beğenmedim! (1)
Avatar
Safa 2019-11-09 13:49:30

cübbeli tefriciye tutmayınca sağa sola kıvırıyor sanki. usule dikkat edilmedi samimi olunmadı vs. yahu bu işleri bırakın bunlar düşmanınız şianın işleri zaten. onu bunu bırakın kurana dönün yeter.

Misafir Avatar
pirifani 2019-11-10 08:11:47 @Safa

yahu adam milli takima mac kazandiriyor sen kalkmis nesrin topkapi gibi kiviriyor diyorsun. hani su siyah beyaz yayain yapan trt vardi ya bir zamanlar.her sene yilbasi yaklasirken yilbasi gecesi dansoz ciksin mi cikmasin mi tartismalrinin merkezindeki dansoz.sorsaniz on tane artisitin ismini sayamam ama bu konu oyle tartisiliyordu ki bunun ismini unutamiyorum.o zamanlar nesrin tvye ciksin mi diye tartisiyorduk simdi geldigimiz noktada kiviran cubbeli tvden hic inmiyor ki.nesrin gitti cubbeli geldi yani neticede degisen birsey yok hatta gidisat daha da kotu.haa sunu da ekliyelim yilbasi dansizu tartisilirken trt de cok daha acik yabanci ve yerli dansozler de hic eksik olmazdi.bu nesrin sanki sembolik birseydi.ya da milleti uyutuyorlardi.iste geldigimiz noktada din pazarlamacilari kefen saticilari millete musllat oldu insanlarin imanini caliyor.

Beğenmedim! (0)
Avatar
pirifani 2019-06-22 19:52:26

ayet dua ve salavatlari cesitli sayilarda okuyup Allaha emrivaki yapmaktir. hangi dua zikir ayet vs nin sayilarla okunmasi ve su sakar okunursa su olur turu rivayet ve bilgilerin tumu uydurmadir.hadis ilminin de bunun boyle oldugunu desteklemesine de ihtiyac yoktur zira kuranin hic bir ayetinde ne peygamberimize boyle bir sey ogretilmis ne de ornek almasi emredilen eski peygamberlerde boyle birsey gorulmus ne de Allah resulunun uymasi emredildigi hz ibrahimde bunlara benzer bir uygulama gorulmustur.eski peygamberlerle ilgili sadece kuranda degil eski kavimlerin kitablarinda dahi boyle sayilarla okunan dualar yaptiklarini hatirlamiyorum.sadece hz isaya atfedilen matta 6:7 deki sozu ki o donemde de yahudilerin arasinda bir putperest adeti olan anlami bilinmeye sozlerin tekrarlanmasi ile yapilan dualara karsi cikmaktadir. ayrica hint dillerindeki mantralarin tekrariyla olustugu idda edilen durumlari da unutmayalim.

Avatar
Bahadır 2019-09-05 06:45:56

Teşekkür ederim internette arapçasını ararken sizin sayfada buldum. Yazılarınızı okudum. Sizin islamiyeti karalama kampanyası başlattığınızı da anlıyorum. Bir tarikat ehli genç olarak RABBİM önce bana sonra size hidayet nasip etsin diye dua ediyorum.

Misafir Avatar
pirifani 2019-10-06 19:30:18 @Bahadır

genc arkadas yazini yeni gordum umarim cevabimi okursun.muslumanlarin yuzyillardir kurandan uzak yasamasi sebebiyle basta islam algilari olmak uzere cogu deger yargilari islami ilkelerden uzaklasti ve bu gerceklesirken de insanimiz kendini hak uzerinde zannetti.samimiyetle islami bir arayis icinde olanlar da kendilerine ilk ulasan veya casitli sebeblerle kapildiklari cesitli cemat ce tarikatlari islamin hak temsilcisi zannettiler.bu zihni esaret zincirinden kurtulmaiz icin siz cokca okumanizi sorgulamanizi tavsiye ederim.bilgi birikiminiz arttikca mesleri daha dogru degerlendireceginizden eminim.ilk olarak toplumda yaygin olan bidat hurafe israiliyat ve tasavvufla arastirmaniza baslayin.birkac sene zarfinda taslar yerine eturmaya baslar.sonraki asamada hadis mezheb ve tefsirlerdeki carpitmalara. ve tarihi bilgilerdeki karartmalara gecebilirsiniz.tarih derken ilk besyuz senedeki hilafet mezheb hadis kavgalari ni kasdediyorum yoksa osmanli ve tc tarihlerini degil.

Beğenmedim! (2)
Avatar
pirifani 2019-10-06 19:20:53

yahu kendileri bu kadar buyuk alah dostudurlar.ruyada peygamberi vs gorurler kendilerine tefsir yazmasini emrettigini idda ederler sunu bir daha okusalar da su laiklik denilen seyden kurtulsak.neredeyse yuz senedir basimiza musllaat olup ingilizin fransizin isgal ettikleri yerlerde beceremediklerini yapamadiklarini bu vatan sinirlari icinde fazlasiyla yaptilar. hadi laiklik kalsin bari islamoglu icin okusunlar.

Avatar
Reyhan 2019-11-08 10:49:09

ADMİNİN YORUMU AŞAĞIDADIR::: Ne kadar İslam bilginiz var bilmiyorum ama şu yazıya bakılırsa çok eksiğiniz var. Orda peygamberi Allah'ın önüne koymak gibi bir amaç yok orda Allah'a dua var ki bu dua peygamberimize salât getiriyor bunu tabiki mantıksal olarak peygamber efendimiz yapmadı. Bu dua ondan sonra alimler tarafından yapılan DUA. Kur'an'da dua geçmez sure geçer. Surelerin içinde Allah dua etmemizi söylüyor. Örneğin ey iman edenler peygambere çokca salât getirin diyerek ahzab süresi 56. Ayette söylemiş buyuruyor. Sayı kısmına geldiğimizde ise nasıl ki her harfin numerolojik bir karşılığı var ise arapça harflerinde karşılığı var buna ebced hesabı ile ulaşılıyor 4444 meselesi ise burdan çıkıyor. Ve evet yalnızca Allah'a kulluk eder ve ondan yardım dileriz biz bu duada peygamberimize salât getirip başında ve sonunda Allah'ım senden şu şu hacetimi istiyorum diyoruz. Ama sadece istemek olmaz her nasibe çaba gerek bizde çaba niyetiyle ve ahzap süresinde buyurduğun üzere peygamberimize salât getirdik sende kabul edersen hacetimizi kabul buyur demek istiyoruz.
Umarım derdimi anlatabildim. Ve size tavsiye vermek ne derece haddime bilmiyorum ama bu benim kulluk görevim olarak size Kuran'ı daha çok okuyup anlamanızı tavsiye ediyorum. Ki duanın, peygamber efendimizin, sünnetin ve hadisin değerlerini daha iyi anlayabilesiniz. Kusurum var ise affola kalbinizi kırmış isem hakkınızı helal edin. Hayırlı günler.
ADMİNİN YORUMU: DURUMUNUZ ŞUNA BENZİYOR. ANLAMADIĞINIZ HALDE BAKTINIZ ELEKTRİK DİREĞİNE VE ŞU TELLERE NE GEREK VAR DİREK YETERLİYDİ DİYORSUNUZ. OYSA O DİREKLER O TELLERİ TAŞIMAK İÇİN DİKİLİYOR. YAZININ İÇERİĞİNE BAKIP DA BİLGİYİ GÖREMEYECEK DERECEDE KONUYA VE İSLAMA YABANCINIZ. ZATEN TEFRİCİYELER SİZİN GİBİ ATALAR DİNİNE SAHİP BİREYLERİ OLUŞTURMAK İÇİN UYDURULUYOR. O TAVSİYE ETTİĞİNİZ KUR'AN OKUMAMIZI BİZ ZAETEN OKUYORUZ DA KENDİNİZ KİMSEDEN AKIL ALMADAN BİR AÇIN OKUYUN. TAKILDIĞINIZ YERDE DE CEMAATİNİZİN DIŞINDA BİRİNİN MESELA ELMALILI TEFSİRİNDEN BAKIN. BİR DEFA EBCET DEDİĞİNİZ HESAP FİRAVUNUN KAHİNLERİNİN KADERE KAFA TUTMA ADINA UYDURDUĞU BİR HESAPLAMA. ORADAN İSRAİLOĞULLARINA ORADAN DA SENİN TASAVVUF BATIL DİNİNE ORADAN SAİD NURSİ DENEN VATİKAN PAPAZINA GEÇİYOR. AHZAP SURESİNDE SALAT, ALLAH VE MELEKLER YARDIM EDERLER ANLAMINDADIR. ALLAH KENDİ YARATMA GÜÜCNDE İKEN BİR KULUNA ACİZ BİR VARLIK GİBİ NEDEN DUA ETSİN. ŞU BEYNİNİ DE ARTIK KULLANMAYA BAK OLUR MU

Misafir Avatar
pirifani 2019-11-08 12:31:15 @Reyhan

sayin reyhan ilisikteki videoyu izlemenizi tavsiye ederim. https://www.youtube.com/watch?v=r4bvz5op3b8 youtubede veya google de ararsan cikar.

Beğenmedim! (0)
Avatar
Reyhan 2019-11-09 00:56:41

Elhamdülillah kimseden akıl almıyorum benim bir Allah'ın kelamı olan Kur'an'ım birde resulü olan paygaberi her zaman bana akıl ve yol gösterici olmuştur. Öncelikle hiçbir cemaate bağlı değilim ve orda herhangi bir hocayı cemaati koruyor değilim öncelikle bunu kabullenin! ki tefsiri dizinde dediğiniz üzere elmalılı Hamdi Yazırdan okuyorum. Birde siz deneyin salat meselesini anlayasınız. Peygamberlere inanmak imanın şartında var. Allah ile resulü arasındaki bağı ben size anlatamam bu beni âşacak bir durum lakin hepimiz biliyoruz ki Allah peygamber efendimizi bize önder olsun diye gönderdi onun peşinden gidiyoruz peygamberin yeri konumu İslam'da nerede bir bakın. Allah neden peygamberi için dua etmesin? Ayrıca ben bu kadar alçakgönüllü bir şekilde yazmış bulunurken sizin bu kaba tavrınız gerçekten affedilesi bir durum değil. Ve attığınız linke bakılırsa gerçekten yukarıda bir kardeşin de dediği gibi amacınız dini karalamak. Lütfen sonda bana verdiğiniz kaba tavsiyeyi biraz siz kullanın peygamberi ve hadisleri anlayasınız. Ve son olarak Allah size hidayet versin ıslah etsin. Size başka diyecek bir şey bulamıyorum ve sizinle böyle bir münakaşaya girdiğim için harcadığım vakite üzüldüm. Nasıl olsa kabul edip anlamak istemiyeceksiniz. Ve umarım bu yazıyı da onaylarsınız. Eğer peygambere salât getirmek sizin için kabul edilesi bir durum değilse bileyim ki bundan sonra daha çok salât getireyim. Yok salât getirmekte sorun yok diyorsanız sizin derdiniz şahısları ve belirli bir topluluğu karalamak. Ve şunu unutmayın herkesin dini, imanı kendine kim nasıl dua etmiş ne kadar etmiş size ne! Bir karşılığını almış ve ben böyle yaptım olumlu oldu İSTERSENİZ sizde deneyin diye paylaşılmış bir şey bunuda kabul edin istemiyorsanız da insanların aklına kurt sokmayın mani olmayın. Ahirette görüşmek üzere almaniz gereken bir hak var. hayırlı akşamlar..

Misafir Avatar
pirifani 2019-11-09 14:14:42 @Reyhan

simdi kalkip kuran ayetlerini cekistirip kuranda asli olmayan mitolojik bir peygamber uydurup sonra da iste gercegi budur buna uymalisiniz buna inanalari rahat birakin yoksa cehenneme gidersiniz gibi tarikatcilarin cemaatcilarin ve geleneksel anlayistakilerin kaliplasmis kliselesmis soylemelri tekrarlasaniz da biz size karsi olan vazifemizden asla donmeyecegiz.dogru bildiklerimiz anlatip duracagiz.siz ister kabul edin isterse kabul etmeyin degisecek bir sey olmayacaktir.biz bu konuda yunus gibi olmamasi emredilen resulun sunnetine uyariz.sonraki alimlerin kim olursa olsun dine gun ekeme ibadet ekleme dua uydurma yetkisi yoktur.kuranda peygamberlerin ve muminlerin dualarina ornek verilir ve son resulun de bunlari ornek almasi emredilir.kurani okurken tefsire bakmak elbet iyidir ama sakin tefsirler sizi kurandan uzaklastirmasin.ebced hesabinin hak dinde yerinin olmadigini bilmediginize gore bir hayli eksiginiz var demektir.size ogretecegiz.

Beğenmedim! (0)
Misafir Avatar
pirifani 2019-11-09 14:04:25 @Reyhan

1-kimse sizden Allah ile resulu arasindaki bagi sormuyor zira bu konuda kuran yeterli aciklamayi yapiyor ve peygamberimize de bu konuda neyi nasil soyleyecegini ayetlerle bildiriyor.Allah peygamberi icin dua ederse kim kabul edecek?dua Allaha edilir Allah dua etmez.ayetler meseleyi kesin olarak hukme baglamisken bizim kalkip da isteyen istedigi sirki surdursun demek gibi bir hakkimiz yoktur.siz de eger muslumansaniz ve kurana da idda ettiginiz gibi gercekten inaniyorsaniz kurana teslim olmaktan baska yapabileceginiz birsey olmamasi gerekirdi.peygamberlerin gonderilis sebebi Allahin mesajini iletmektir.onun icin resul denir yani mesaji oldugu gibi degistirmeden eksiltmeden ve artirmadan nakleden demektir.peygamberin bizi ilgilendiren ornekligi de kuranda anlatildigi kadaridir.ayni zaman diliminde yasasaydik siyasal askeri emirlerine itaat etmek durumundaydik. zira kendisi kendisine imdirilenle hukmediyor hata yaptigi zaman Allah tarafindan yine ayetle uyariliyordi.

Beğenmedim! (0)

banner312

banner298