Zerdüştlerin başkaynağı "Ardavirafname" "Miraç, kabir hayatı, sırat köprüsü" gibi konularda hadislere nasıl etki etti

"Dante’nin ‘İlâhî Komedya’sına ilham veren cennet ve cehennem günlüğü" başlıklı yazısında "Ardavirafname" isimli eseri tanıtan Murat Bardakçı, içerdiği "sırat, kabir hayatı, miraç..." konularıyla İslam hadis tarihine etki ettiğini yazdı. Hindistan Budizmi ve İran Şiizminden neşet eden batıl tasavvuf dini ile İslam alemine sirayet eden Zerdüştlüğün ilginç serüveni Murat Bardakçı'nın açıklamalarıyla bir kez daha ortaya çıktı.

Zerdüştlerin başkaynağı "Ardavirafname" "Miraç, kabir hayatı, sırat köprüsü" gibi konularda hadislere nasıl etki etti

"Dante’nin ‘İlâhî Komedya’sına ilham veren cennet ve cehennem günlüğü" başlıklı yazısında "Ardavirafname" isimli eseri tanıtan Murat Bardakçı, içerdiği "sırat, kabir hayatı, miraç..." konularıyla İslam hadis tarihine etki ettiğini yazdı. Hindistan Budizmi ve İran Şiizminden neşet eden batıl tasavvuf dini ile İslam alemine sirayet eden Zerdüştlüğün ilginç serüveni Murat Bardakçı'nın açıklamalarıyla bir kez daha ortaya çıktı.

21 Mart 2020 Cumartesi 09:46
Zerdüştlerin başkaynağı "Ardavirafname" "Miraç, kabir hayatı, sırat köprüsü" gibi konularda hadislere nasıl etki etti
banner310

İSTANBUL’da, geçtiğimiz İran’da İslamiyet’ten önce yaygın olan Zerdüşt dininin yazılı kaynakları arasında “Ardâvîrâfnâme” adında çok önemli bir eser vardı ve bu eser geçtiğimiz günlerde ilk defa Türkçe olarak yayınlandı. Bazı edebiyat çevrelerinde, Ardâvîrâfnâme’nin Batı klasiklerinin en önemli örneklerinden olan Dante’nin İlâhî Komedya’sına kaynaklık ettiğine inanılıyor.

İSTANBUL’da, geçtiğimiz günlerde “Ardâvîrâfnâme” adında son derece ilginç ve gayet önemli bir eser yayınlandı ama bu önemine rağmen eser hakkında ne tek bir satır yazı yazıldı, ne de bir söz edildi... Eser, adından da belli olduğu gibi “Ardâ Vîrâf” diye birine aitti ve Zerdüşt inancının en önemli kaynaklarından idi... Zerdüşt inancının, daha doğrusu Zerdüşt dininin ne olduğunu, bilmeyenler yahut az bilenler için kısaca izah edeyim: İran’ın Türkiye sınırına yakın Urmiye şehrinde akan Derece çayının sahillerinde milâttan önce beşinci asırda yaşayan Proşaspa ile karısı Dokdo’nun, “Zerdüşt” adını verdikleri bir oğulları olur. Kaynaklarda, Zerdüşt’ün doğum tarihi konusunda değişik bilgiler verilir, bu tarih milâttan önce 3500’ler ile beşinci asır arasında değişir ve İran’dan Hindistan’a kadar uzanan geniş bir alan da Zerdüşt’ün doğum yeri olarak gösterilir. “Ahuramazda” adındaki tanrı ile temas ederek yeni bir din kurduğuna, “Avesta” adındaki kutsal kitabı getirdiğine ve “Gata” denen kendi şiirlerini de Avesta’ya dahil ettiğine inanılan Zerdüşt’ün inancı, dünyanın ilk tek tanrılı dinlerindendir. İyilik ile kötülüğün sürekli olarak savaş halinde bulunduğunu anlatan Avesta, insanlara iyiliğin tarafında olmalarını emreder, iyilik edenlerin ruhlarının cennete, kötülük yapanların ruhlarının ise cehenneme gideceklerini söyler.

YERİNİ İSLÂMİYET’E BIRAKTI

Zerdüştlük zamanla İran’da hüküm süren Pers İmparatorluğu’nun resmî dini oldu. İskender’in milâttan önce 330’larda İran’ı işgali sırasında bu dinle ilgili herşeyi ortadan kaldırmaya çalışması yüzünden zayıflayan inanç daha sonra yeniden toparlandı ve milâdî sekizinci asırdan itibaren yerini İslâmiyet’e bıraktı.

BİR HAFTA UYUDU

Ardâ Vîrâf, Zerdüşt dininin yokolma tehlikesi geçirdiği Makedonyalı İskender yani Büyük İskender döneminden hemen sonra yaşamış yüksek rütbeli bir din adamıydı. İskender‘in kaynakların çoğunu yoketmesi yüzünden Zerdüşt dininin mensupları bildikleri birçok şeyi unutmuş, halkın inancında gerileme meydana gelmişti ve Ardâ Vîrâf, bu yüzden uykusunda yedi gün yedi gece devam eden bir “ahret yolculuğuna” çıktı. Dinin kutsal kişisi Surûş ile tanrı Âzer, yolculuğu sırasında Ardâ Vîrâf‘a refakat ettiler; cenneti, cehennemi ve Zerdüşt dinindeki ölümden sonraki hayatın diğer mekânlarını gösterdiler ve büyük tanrı Âhura Mazda’nın huzuruna çıkarttılar. Ardâ Vîrâf, öteki dünyada gördüklerini ve öğrendiklerini dönüşünde kâtiplere yazdırdı ve “Ardâvîrâfnâme” denen eseri sayesinde Zerdüşt inanışının önemli bilgileri unutulmaktan kurtuldu. Ardâvîrâfnâme’nin bir diğer özelliği de, yazdıklarının kendisinden bin küsur sene sonra kaleme alınan bir başka esere, Dante’nin meşhur “İlâhî Komedya”sına ilham vermiş olduğu söylentisi idi... Bu sayfadaki kutularda Ardâvîrâfnâme’den bazı bölümler ve İlâhî Komedya ile benzerliği konusundaki tartışmalardan örnekler yeralıyor. Binlerce sene öncesinden kalmış bu son derece ilginç metni ve Ardâ Vîrâf‘ın gidip geldiği öteki dünyanın nasıl bir yer olduğunu merak edenler, Prof. Dr. Nimet Yıldırım’ın Türkçe’ye çevirdiği ve geçtiğimiz günlerde yayınlanan Ardâvîrâfnâme’yi okuyabilirler.

Dante, Mirâcnâmeler’i acaba makasladı mı?

ARDÂ Vîrâf‘ın eseri, asırlar boyunca hem İslam, hem de batı dünyasında tartışma konusu oldu. Zerdüşt inancının yüksek rütbeli din adamı Ardâ Vîrâf, öteki âleme yaptığı yolculuğa Çekâ Dâitî dağından ve Çinvâd köprüsünden başlıyordu. Zerdüştlük’te önemli yeri olan Çinvâd ile İslamiyet’teki Sırat Köprüsü arasındaki benzerlik hakkında asırlar boyunca çok sayıda eser yazıldı. Ama, asıl tartışma Ardâvîrâfnâme ile 1265 ile 1321 seneleri arasında yaşamış olan Dante’nin İlâhi Komedya’sının mukayesesi konusunda çıktı, zira her iki eserde de birbirine çok yakın ifadeler vardı. Meselâ, Ardâ Vîrâf‘ın sözünü ettiği “ârâf” yani günahları ile sevapları eşit olanların bekletildiği mekân ile Dante’nin aynı anlama gelen “purgatorio”su, kurulu oldukları yerler ve sâkinleri bakımından birbirlerine çok benziyorlardı. Dante, Ardâvîrâfnâme’de anlatılan her üç mekânı yani ârâfı, cenneti ve cehennemi çok daha geniş ve teferruatlı bir şekilde ele alıyordu ama cennetin bazı bölümleri ile tanrıya mahsus katın aydınlığından sözeden cümleler her iki eserde de neredeyse aynı gibi idi. Bugün, İlâhî Komedya ile Hazreti Muhammed’in mirâcını anlatan “Mirâcnâme”ler arasında da benzerlik kuruluyor ve Mirâcnâmelerden yeni haberdar olan Batılı edebiyat tarihçileri, Dante’nin bu eserleri ve Ardâvîrâfnâme’yi çok büyük bir ihtimalle bildiğini söylüyorlar.

Ardâ Vîrâf’ın ahıret günlüğünden rengârenk ve kanlı canlı cehennem enstantaneleri

“...O ilk gece kutsal Sûruş ve tanrı Âzer beni karşılamaya geldiler. Bana selâm verdiler, benim için dua ettiler, ...elimden tuttular. İlk adımı güzel düşünceyle, ikinci adımı güzel sözle ve üçüncü adımı da güzel işle yüce makamlara atarak çok geniş ve sağlam Çinvâd Köprüsü’ne vardım... ...Orada ölülerin ruhlarını gördüm. İlk üç gecede ruhlar bedenlerinin yanıbaşına oturmuş, “İyilikleriyle herkesin iyiliklere kavuştuğu kişilere ne mutlu” ...duasını okuyorlardı. ...Bir yere vardık. Yanyana ayakta durmakta olan birkaç kişinin ruhunu gördüm. Kutsal Sûruş ve tanrı Âzer’e “Bunlar kim ve neden ayakta duruyorlar?” diye sordum. Kutsal Sûruş ve tanrı Âzer cevapladılar: “Buraya ‘Hemistekân’ derler ve bu ruhlar kıyamet gününe dek burada ayakta durarak beklerler. Bunlar sevaplarıyla günahları birbirine denk olan insanların ruhlarıdır. ...Kıyamet gününe dek burada ayakta bekleyecekler”. ...Dördüncü adımı aydınlıklar yurdu, mutluluk ve huzur diyarı yüce Arş’a doğru attım. Ölülerin ruhları aydınlıklar içerisinde bizi karşılamaya geldiler. Bizi selâmlıyorlar, bize dua ediyorlardı. ...İlginç bir yere götürdüler. Orada bir ırmak vardı. Çok tehlikeli, alabildiğine derin, zor geçit veren ve cehennem gibi karanlıklara gömülmüş bir ırmaktı. Ruhların çoğu bu ırmağın içerisinde bulunuyordu.

Bazı kişilerin ruhları bütün gayretlerine rağmen o ırmaktan asla geçemiyorlardı. Bazı ruhlar da büyük zorluklar ve eziyetlerle düşe kalka karşı kıyıya ulaşabiliyor, bazıları da hızla ve rahatlıkla geçiyorlardı... ...Başaşağı asılmış bir erkeğin ruhunu gördüm. Dev iriliğinde elli tane yaratık, ellerinde engerek yılanları ile onun bütün vücudunu durmadan kamçılıyorlardı. “Bu beden ruhuna böyle cezalar çektirecek ne günah işledi?” diye sordum. Kutsal Sûruş ve tanrı Âzer Şöyle cevap verdiler: “Bu, dünyada kötü idarecilik yapan, insanlara karşı bağışlayıcı davranmayan, onları azarlayan, hatalarını affetmeyen, onlara türlü türlü zararları dokunan, şiddetli işkenceler yapan, suçlarından kat kat fazla cezayla onlara eziyet eden günahkâr bir adamın ruhudur”. ...Bir kadının ruhunu gördüm. Sürekli ağlayıp inliyor, şaşkın bir şekilde aşağı-yukarı gidip geliyordu. Başından aşağı kar ve dolu yağıyordu. Ayaklarının altında eritilmiş çok kızgın çinkodan bir ırmak akmaktaydı. Kafasını ve yüzünü bıçakla parçalıyordu. “Bu beden nasıl ağır bir günah işledi de karşılığında böyle ağır bir cezaya çarptırıldı?” diye sordum. Kutsal Sûruş ve tanrı Âzer şöyle cevap verdiler: Bu, dünya hayatında yabancı erkeklerle gayrımeşru yollardan gizli ilişkiler kurarak hamile kalmış, çocuğunu da kimsesiz ve sahipsiz bırakmış bir kadının ruhudur. O kötü kadın, işlediği günahların karşılığında çarptırıldığı cezaları çekerken, azabın şiddetinden çocuğunun sesini işittiğini zanneder ve sesin geldiği yöne doğru koşar. Ancak koşması da son derece zor ve eziyet vericidir, çünki erimiş çinkonun üzerinde koşmaktadır. Ama, çocuğuna kavuşacağını hayâl ederek ona gitmek zorundadır. Başını ve yüzünü elindeki bıçakla paramparça etmekte, bunlara rağmen çocuğunu bir türlü görememektedir. Yaptıklarının karşılığı olarak kıyamete dek bu cezayı çekmesi gerekir”.

Murat Bardakçı / Habertürk

Son Güncelleme: 21.03.2020 10:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Safa 2019-10-13 12:02:06

Kabirde azab isteyenlere Allah dilediklerini kendilerine versin o zaman ne diyelim. Ayetlerde dünya ve ahiret hayatından bahsedilir. Olaydı şayet kabirdende bilgi verirdi. Çokmu zor Allah için. Siz rabbena dualarını namazın sonunda okuyorsunuz az okuduğunuzun manasına bakın. Bize dünyada da ahirettede iyilik ver rabbimiz . Siz araya kabride sıkıştırın o zaman. Ama unutmayın bu dua aynı zamanda ayettir.

Avatar
Safa 2019-10-13 10:20:07

kızıyorduk ama demek ki i̇slamoğlu ve okuyam doğru söylemişler. miracın tıpa tıp zerdüşlükten alındığını anlatmışlardı. zerdüşlükten hırıstiyanlığa oradan da islama geçmiş bir hurafeymiş anlaşılan. biz ne zaman dinimizi kurandan öğreneceğiz ve bu hurafelerden ve özellikle uydurma rivayetlerden kendimizi uzak tutacağız..

Avatar
pirifani 2019-04-04 21:12:53

yeri gelmisken hatirlatalim.mikail bayramin youtubedeki tasavvufla ilgili videolarini firsat bulursaniz izleyin ayrica kitablari da var.kitabyurdundan bakabilirsiniz.

Misafir Avatar
Pirifan 2019-10-14 08:12:00

Admin işine gelmeyen yorumları ayınlamasdın tabi.
ADMİNİN YORUMU: 1) DEVİR DEĞİŞTİ. ARTIK HERKES MAHKEMENİN YOLUNU TUTUYOR. KÜFÜR VE HAKARET İÇERİKLİ YORUMLARDA ADLİYEDE SİZ VE BİZ ZOR DURUMDA KALMAYALIM. 2) İNCİL REKLAMI GOOGLENİN AKILLI REKLAM UYGULAMASI, BİZİMLE ALAKASI YOK.

Beğenmedim! (0)
Avatar
pirifani 2019-04-05 15:30:55 @pirifani

ne ibrahimi? o da kim? dini haberle bir olmak mi? o da nereden cikti?

Beğenmedim! (0)
Misafir Avatar
PİRİ FANİ ye 2019-04-05 09:42:13

İbrahim sende mi değiştin.
Allah hidayet versin.
Yazıklar olsun dini haber ile bir mi oldun

Beğenmedim! (6)
Avatar
Türkoğlu 2019-04-05 14:33:34

kuran da kabir suali ,münker, nekir diye uyduruk masallar yoktur. hesap vardır lakin mehşer günüdür, bu dini maalesef hadis diye uydurulmuş sözlerle, ruhban sınıfı kabir dini haline getirmiş bu da müslümanların perişan olmasına ezik bir toplum olmasına, ahlakın ,akıl temelli duygu, düşünce ve eylem dünyasının geri plana itilmesine sebep olmuştur

Avatar
adl 2019-04-05 11:10:06

sormak lazım sünnete karşı bu düşmanlığı dini haber hangi dinden etkilenerek yapıyor. islamdan etkilenmediği kesin

Avatar
pirifani 2019-04-05 15:55:31 @adl

adl kardesim birileri tarafindan gudulmekten ne zaman kurtulacaksiniz.sizin hesabinizi onlar mi verecek?yada seffatlerine mazhar olacaginizi mi zannediyorsiniz?sunnet nedir hadis nedir rivayet nedir bir arastirin? kuranin fonksiyonu nedir?resul nedir nebi nedir?gayb nedir?arastirin hakikatleri soyleyenlere bilir bilmez sunnet dusmani hadis dusmani demekle cok mi rahatliyorsiniz?resul ve muslumanlar itikadi da ameli de ahlaki da kurandan alirlar.kuran disi vahiy yoktir.eger oldigini zannediyorsaniz ya arastirmiyorsiniz ya da gerektigi gibi arastirmiyorsiniz demektir.artik insanlar uyanmaya baslarken uyumakta inad etmenin bir manasi yok.rahmetli dedenizi birakin kendinizi kurtarin. siz once kendinizden mesulsunuz.Allahin kitabini ne arkaya atin ne de rivayetlerin altinda birakmayin.inanin gelenegin ustunuze boca ettigi pisliklerden kurtulmadikca Allaha kul olamazsiniz.islam Allahin dinidir ne onun ne de bunun dini degildir.

Beğenmedim! (2)
Misafir Avatar
imameyn 2019-04-05 11:40:28 @adl

kör müsün birader habertürk kaynaklı bir haber. hem miraç, kabir azabı ve sırat köprüsü ile ilgili hadislerin sahih olduğunu nereden çıkardın. bu site hiçbir şeyi araştırmadan delilleri olmadan sunmaz. bu konuda daha önce yazıları çıktı bir bakıver

Beğenmedim! (1)
Avatar
Mustafa 2019-04-05 01:30:01

Allah katında din İslamdır. Daha önceki peygamberlerde insanlığı tevhidi davet etmiş.ahiret hayatını belirtmiştir. Zamanla bu dinler kimi tahrif edilmiş Yahudi Hristiyanlık gibi bazılarıda bu dinlerden etkilenerek putperest dinler oluşmuş yezidilik gibi kimilerine kendilerine gönderilen peygamberleri kabul etmemiş Hud ad semad gibi illaki bu peygamberlerin davetleri zamanla tahrif olmuş efsaneleşmiş yerel dinler oluşmuştur.putperest dinlerde kabir hayatı cennet cehennem kavramlarının olması bunlarin insanların kendi düşünceleri olduğu anlamına gelmez .

Avatar
pirifani 2019-04-05 15:46:03 @Mustafa

yaniliyorsin mustafa. kabir azabi kuranda olmadigi gibi tahrif edilmis tevrat ve incilde de yoktur.bu topluluklar kitabin tahrifiyle yetinmemis ve inanclarini da tahrif edilmis kitablarinin sinirlarini zorlayarak olusturmuslar ve maalesef muslumanlar da bunlardan bir cok kavrami zaman icinde almislar.resim ve heykel kutsal kitablarinda yasak oldugu halde kiliseleri ve evleri bunlarla doludur.agac susleme adeti yasak oldugu halde agac suslemekte birbirleriyle yarisirlar.dogru bir kuran anlayisi ile eski kitablarin tahrif olanini ve olmayanini daha iyi tesbit edebiliriz. onlarin da bir zamanlar vahiy mahsulu dinler olmalari ile islamla olan bazi benzerliklerin dogal karsilanmasi gerektigi yonundeki kiyasiniz fasittir.israiliyat dedigimiz uydurmalar maalesef rivayet tefsirleri ve tasavvuf kitablari yoluyla islam toplumlarina bunlar sanki islamiymis gibi sirayet etmistir.devamli surette kitab isimleri veriyorum ihmal etmeyin alin okuyun ve okutun.imanin itikadin kazasi olmaz.

Beğenmedim! (0)
Avatar
diyarbakırlı 2019-04-04 20:53:53

ulan advin şimdide miracı kabri ve sıratı mı inkar etmeye başladınız? Allah hidayet etsin hepinizi

Avatar
pirifani 2019-04-05 00:28:48 @diyarbakırlı

sayin diyarbakirli bilmemek ayip degildir ogrenmemek hele ki ogrenmemekte diretmek ise oyle degildir.hele ki baskalrini yargilamya kalktiginiz konularda biraz arastirmis olmaniz gerekmez miydi? bilmediginiz, bilmediginizi de bilmediginiz konular dinle ilgili meseleler olunca insani sirk ve kufre goturdugunu ise bilmiyor olamazsiniz.ogrenmeniz icin okuyacaginiz zanniyla birkac kitab tavsiye edeyim: 1-isra ve mirac gercegi israfil balci ankara okulu yay 2-rivayet ve yorumlarla akaid olusturmak kabir azabi ibrahim sarmis dusun yay. 3-kurana gore kabir azabi mehmet okuyan dusun yay 4-yedi asamada ahiret mehmet okuyan dusun yay. tavsiye ettigim bu eserleri okursaniz simdiye kadar kurandan habersiz olarak hal diliyle kuran munkiri olarak yasadiginiz halde kendiniz haksiz olarak musluman tesmiye edenlerden oldugunuz anlayabilirsiniz.peygamber gaybi bilmez kendisine bildirilen gayb kurandan ibarettir.rivayetlere kuranin bu ilkesini esas alarak yaklasirsaniz meseleleri kavramaya baslayabilirsin

Beğenmedim! (3)
Avatar
el hak 2019-04-05 22:23:33

Dinsiz haber siTesi yine is basinda.

Misafir Avatar
abdülmelik 2019-04-06 00:21:43 @el hak

oğlum yazıyı yazan murat bardakçı, haber kaynağı habertürk. görmüyor musun. hiç mi aklınız yok sizin. az düşünün de bu ne tevafuk zerdüştlükten aynen nasıl alınır bu kavramlar diye sorgulayın

Beğenmedim! (4)

banner312

banner298