Diyanet'ten 2018 Ramazan Ayı Talimatı

Diyanet İşleri Başkanlığı 2018 yılı Ramazan ayı taliamtını yayımladı. İşte ayrıntılar...

Diyanet'ten 2018 Ramazan Ayı Talimatı

Diyanet İşleri Başkanlığı 2018 yılı Ramazan ayı taliamtını yayımladı. İşte ayrıntılar...

07 Mayıs 2018 Pazartesi 08:18
Diyanet'ten 2018 Ramazan Ayı Talimatı
banner310

Rahmet, bereket ve mağfiret iklimi olan Ramazan ayına erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşamaktayız. 15 Mayıs Salı günü kılacağımız ilk teravih namazının ardından 16 Mayıs Çarşamba günü tutacağımız ilk oruç ile bu mübarek aya girmiş olacağız.

Diyanet İşleri Başkanlığı, her yıl Ramazan ayında bireysel ve toplumsal hayatımıza ışık tutan önemli bir değeri kamuoyunun gündemine taşımaktadır. Belirlenen konu çerçevesinde, Ramazan ayı boyunca etraflı bir şekilde ele alınarak toplumumuzda bir duyarlılık ve farkındalık oluşması hedeflenmektedir.

Bu bağlamda bu yılın Ramazan teması “İsraf” olarak belirlenmiştir.

“İsraf” herhangi bir konuda aşırı gitmek, doğru ve gerçek olandan sapma, meşru sınırların ötesine geçme; imkanları ve sahip olunan değerleri, gerekli görülen yerler dışında veya gereğinden fazla harcama anlamına gelmektedir. İsraf konusunun seçilmesindeki öncelikli hususlar şunlardır: 1. Can, mal, çevre, ömür, zaman, vb. maddi ve manevi değerlerin kontrolsüz kullanılarak israfının önlenmesine yönelik bilgilendirme ve farkındalık oluşturmak.

2. Sıfır atıklı sofralar, sahip olduğumuz nimetleri ihtiyacımız ölçüsünde kullanıp, arta kalanları fakir, yoksul vb. kişilerle paylaşma üzerine bilinçlenmeyi sağlamak. İslam’da israf, ayet ve hadislerle yasaklanmıştır.

"...Yiyiniz, içiniz, fakat israf etmeyiniz; çünkü Allah israf edenleri sevmez." (A'râf, 7/31). “Bir de akrabaya, yoksula, yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere saçıp savurma. Zira böyle saçıp savuranlar şeytanların dostlarıdır. Şeytan ise, Rabbine karşı çok nankördür." (İsrâ, 17/26-27) Hz. Peygamber (s.a.s.) de; "Kibirsiz ve israf etmeden yiyiniz, içiniz, giyiniz ve sadaka veriniz." (Buhârî, Libas, 1; Nesâî, Zekât, 66.) sözü ile israfın yasaklığını ifade buyurmuştur.

Yeme-içmede; giyim-kuşamda, zamanın ve kaynakların kullanımında ülkemizde ve dünyada çokça israf yapılmaktadır. Söz gelimi ülkemizde yıllık 214 milyar Türk Lirası gıda israfı yapılmaktadır. İnsanlar günün 8 saatini uykuda, 2 saatini TV başında geçirmekte mesai saatleri ve diğer zaman dilimlerinden kendine ve ailesine vakit ayıramamaktadır.

- Yüce Allah, insanla birlikte yeryüzü ve çevresinde, bütün canlılara yetebilecek ölçüde rızık ve nimet de yaratmıştır. Kâinattaki her canlının rızkı, Yaratan tarafından lütfedilmiştir. Ayrıca yeryüzü ve çevresi yaratılanların geçimini temin etmeye elverişli bir biçimde yaratılmıştır. İnsanlar, Allah'ın kendileri için yarattığı rızık ve nimetleri, meşru yollarla elde etmek suretiyle yararlanabilirler.

- Meşru yollarla elde edilen mal ve servetin harcanması veya tüketiminde de meşru ölçüler çerçevesinde hareket etme zorunluluğu vardır.

- İslâm'da, harcama ve tüketim israf değil iktisat, diğer bir ifadeyle verim ekonomisi temeline oturtulmuştur.

- İsraf sadece fertlerin değil, toplumların çöküşünde de en önde gelen etkenlerden birisidir. Bu bağlamda İslâm, mensuplarını kendilerine gerek fert, gerekse toplumsal bazda verilen değerlerin israf edilmemesi konusunda uyarmıştır.

- İslâm'da mal yığmayı düşünen ve servetlerini tembelce ellerinde tutanlar da tasvip edilmemişlerdir. Zira böyle bir tutum, malların âtıl durumda kalmasına ve dolayısıyla da kaynak israfına sebep teşkil etmektedir. İslâm, israfın önlenmesi için kişileri manevî yönden de motive etmiştir. Verilen her nimetten sorguya çekilme yaptırımı, israfın önlenmesinde önemli bir etkenir. Ramazan ayında israfın bireysel ve toplumsal olarak zararlarına dikkat çekmek, yerel ve global anlamda farkındalık oluşturmak amacıyla “İsraf” teması çerçevesinde bir dizi kampanya yürütülmektedir. Bu bağlamda Başkanlık olarak afiş tasarımı, kamu spotu ve kısa film, konuyla ilgili 40 ayet ve 40 hadis kartelası hazırlanmış olup ayrıca Diyanet Aylık Dergisinin Haziran sayısı "İsraf" olarak belirlenmiştir.

Tüm bu çalışmalar yanında kampanyanın icrası sadedinde ve genel Ramazan hizmetlerimiz çerçevesinde Müftülüklerimiz ve dış temsilciliklerimizce aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi önem arz etmektedir.

A- İRŞAT HİZMETLERİ

1. Hazırlanacak olan Ramazan Ayı Vaaz ve İrşat Programında, “Tüketim Ahlakı ve İsraf” konusu kapsamlı bir şekilde işlenecektir.

2. Müftülüklerce turizm bölgelerinde; yayla turizminin, mevsimlik işçi ve mültecilerin yoğun olduğu yerlerde vaaz ve irşat hizmetleri sunulması hususunda gerekli tedbirler alınacaktır.

3. İlahiyat/İslami İlimler Fakültesi öğretim üyeleri, eğitim görevlileri, imam-hatip lisesi meslek dersleri öğretmenleri, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmenleri, emekli müftü, vaiz ve din görevlilerinin müftülüklerce uygun görülecek camilerde; cami görevlilerinin de kendi camilerinde vaaz etmeleri sağlanacaktır.

4. Vaazlar zamanında başlatılacak ve ezanla bitirilecektir.

5. İl müftüleri belirleyecekleri “Kardeş İl”de, ilçe müftüleri ise görev yaptıkları ilin ilçeleri arasından tespit edecekleri bir “Kardeş İlçe”de karşılıklı olarak vaaz ve irşat hizmetinde bulunacaklardır.

6. Yerel durum ve özel şartlar dikkate alınarak dini danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sürdürülecektir.

7. Mahalli TV ve radyolarda irşat ve mukabele programları gerçekleştirilecek, personelin yerel basında dinî/ahlakî konularda yazı yazması teşvik edilecektir.

8. Bayram mesajları sadece Diyanet İşleri Başkanı veya vekili tarafından verileceğinden ayrıca mesaj yayımlanmayacaktır. Mevcut mesaj müftülükler tarafından paylaşılacaktır.

9. İl ve ilçe müftülükleri ile yurtdışı temsilcilikleri tarafından hazırlanan “Ramazan Özel Vaaz ve İrşat Programı” 11 Mayıs 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar DHYS’ye girilecektir.

10. ADRB vaizleri dini rehberlik programlarında “İsraf Olmasın” temasının aileye yönelik boyutunu ayrıntılı bir şekilde işleneyectir.

B- CAMİLERLE İLGİLİ ALINACAK TEDBİRLER

1. Ramazan ayı öncesinde tüm camiler ile müştemilatlarının genel temizliği, bahçe ve çevre düzenlemesi, onarımı ve bakımı yapılacak, ibadetin huzur ve huşu içinde yapılabilmesi için her türlü tedbir alınacaktır.

2. Camilerdeki ses sistemi ve kullanımı, rahatsız edici ve ibadet huşuunu bozucu mahiyette olmayacaktır.

3. Ramazan ayında kadınların Camilerde rahatça ibadet edeceği mekanlar uygun hale getirilerek camiye devam etmeleri teşvik edilecektir.

4. Cami içi ve dışı aydınlatmalar kontrol edilecek, minarelerdeki kandiller Ramazan ayı boyunca iftar vaktinde yakılacak, imsak vaktinde söndürülecektir.

5. Camilerdeki mahyalarla ilgili olarak “Camilerin Bakım Onarım ve Çevre Tanzimi Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ile 11.06.2010 tarihli ve 934 sayılı Başkanlık talimatına riayet edilecektir.

6. Camilerdeki vaaz, irşat ve mukabele gibi programlar cami panosuna asılarak ilan edilecek, toplumun her kesimine çeşitli yollarla duyurulacaktır.

7. Çeşitli sebeplerle görevlisi bulunmayan camilere personel görevlendirilecektir.

8. Ramazan ayını tatil yörelerinde, sahil sitelerinde ve yaylalarda geçiren vatandaşlarımız ile mevsimlik işçilerin ibadetlerini rahat bir şekilde yerine getirebilmeleri için gerekli prefabrik/çadır mescit kurulumu vb. gerekli tedbirler alınacaktır.

9. Gerekli güvenlik tedbirleri alınmak suretiyle il ve ilçelerde en az bir cami Kadir Gecesi’nde sabah namazına kadar açık bulundurulacaktır.

10. Başkanlığımızca il ve ilçe müftülüklerine gönderilen 05.03.2013 tarihli ve 514 sayılı “Camilerin Açık Tutulması Genelgesi” ile ilgili gerekli hassasiyet gösterilecektir.

C- İBADETLERLE İLGİLİ ALINACAK TEDBİRLER

1. Namazlarda ta'dil-i erkâna riayet edilecek ve teravih namazları, “iki ya da dört rekâtta bir selam vermek suretiyle” kıldırılacaktır.

2. Sabah ezanları Diyanet Takvimine göre her camide aynı anda imsak vaktinde okunacaktır.

3. Akşam ezanlarının vaktinde okunmasına özen gösterilecek ve camilerde akşam namazında açık bulundurulacaktır.

4. Her il ve ilçede imkânlar ölçüsünde en az bir camide hatimle teravih namazı kıldırılması sağlanacak ve bu camiler önceden cemaate duyurulacaktır.

5. İtikâfa girmek isteyenler için müftülüklerce belirlenecek camiler itikâf için hazırlanacaktır. İtikâf süresince ilgili kişiler temizlik ve cami adabıyla ilgili gerekli hassasiyetlere dikkat etmeleri konusunda bilgilendirilecektir.

6. Camilerde mukabele programları hazırlanacak ve icrası takip edilecektir. dinihaber.com Mukabele programlarında okunacak cüzlerin ihtiva ettiği önemli mesajlar mealen cemaate aktarılacaktır. 7. Müftülüklerce Kur’an ziyafeti programları düzenlenebilecektir. Bu programlar tertip edilirken bölgede görev yapan din görevlileri tercih edilecek ve görevlilerin kendi camilerindeki hizmetlerini aksatmamalarına özen gösterilecektir.

Kaynak: DiNiHABER.C0M / Özel İçerik

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.