"Atatürk'e dua edin!" demek inanç hürriyetine müdahale ve suçtur..

17/10/2016'da estirilen Atatürk furyasında kaleme aldığımız aşağıdaki yazıyı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Diyanet ve Diyanet üzerinden Müslümanlara mahalle baskısı yapan CHP ve medyasına ithafen tekrar güncelliyoruz.

"Atatürk'e dua edin!" demek inanç hürriyetine müdahale ve suçtur..

17/10/2016'da estirilen Atatürk furyasında kaleme aldığımız aşağıdaki yazıyı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Diyanet ve Diyanet üzerinden Müslümanlara mahalle baskısı yapan CHP ve medyasına ithafen tekrar güncelliyoruz.

25 Ekim 2019 Cuma 13:25
"Atatürk'e dua edin!" demek inanç hürriyetine müdahale ve suçtur..
banner310

DİNİHABERLER.COM / ÖZEL İÇERİK

Atatürk'e minnet borçlu olduklarını söyleyip her mahfilde Atatürk'ün ardına saklanıp özellikle Müslümana sopa gösteren CHP ve medyasının "Atatürk'e dua edin" demesi inanç hürriyetine müdahale ve anayasal bir suçtur. 

Bu günlerde her zaman olduğundan fazla Diyanet'e ve görevlilerine baskı yapılarak dualarda Atatürk'e yer verilmesi dayatması yapılmaktadır. Bu talebin Ali Erbaş gibi toplumun tüm kesimlerince istenmeyen, geçmişi şaibeli birinin Diyanet'e atanmasından sonra daha bir arttığı da dikkate değer diğer bir nokta..

***

Müslümanlar Hristiyanlıktaki gibi Katolik anlayışa sahip değildir. Ve din papalık gibi kurumsal bir otoritece idare olunmaz.

CHP ve medyası Müslümanları Hristiyanlarla karıştırıyor olmalılar ki Diyanet dua emri verse aşağıda tüm cemaat buna amin diyecek...

CHP ve medyası bilsin ki, Diyanet anayasal olarak Müslümanların işini görmek/özelde kontrol etmek üzere kurulmuş bir kurumdur. Bu kurum Müslümanların hassasiyetlerine saygı duymadığında Müslümanlar o kurumu dinlemeyeceği gibi camilere de girmeksizin kapı önünde kendi aralarında bir imam tayin edip namaz kılmasını çok iyi bilir. 

Atatürk dini değil siyasi bir figürdür. Yaşamı askeri ve siyasi olaylarla yoğrulan Atatürk'ün yaşam tarzı ateist dünya görüşüne uygundu. Atatürk'ün ateist olduğunu en son Murat Bardakçı canlı yayında CHP'lilerin anlayacağı şekilde genişçe izah etmişti. Şimdi yaşam tarzı İslami olmayan, gayet seküler ve İslami ahlak kriterlerini hayatında düstur edinmeyen bir şahsiyete Müslümanların dua etmesini istemek ancak haddi aşmaktır, saygısızlıktır, ahlaksızlıktır.

Kim ne dua edecekse ve kime edecekse buyursun etsin ama kimse bir Müslümana kafasının estiği şekilde dua dayatmasında bulunamaz. Bu dinin sahibi Müslümanın kime dua edip etmeyeceğinin de kuralllarını açık açık va'z etmiştir.

Bir din müntesibine başkasına dua etmek ve başkasından dua istemekten önce kendinin duaya layık bir hayat tarzı koymasını salık verir ki bunun en güzel örneği Allah Resulü'nün kızı Fatıma'ya, "Kızım baban peygamber deyip güvenme! İbadet ederek bana yardımcı ol ki şefaat edebileyim..." şeklindeki öğüdüdür.

Birilerine göre vatan kurtarmak çok büyük marifet olabilir. Lakin dini disiplin açısından asıl marifet, Allah indinde kul olabilmek, yapılan her iş ve söylemi Allah'a adayabilmektir. Vatanın kurtarılması ve Müslümanlara belde edinilmesi kulluğun bir şekli olup Allah'a ulaşmada elbette en büyük bir vesiledir. Her vatan kurtaran Allah indinde makbul müdür? denilecek olursa kişinin kalbini Allah'ın bileceği lakin müslümanlar sathında kurtarılan vatanın Allah'a adanıp adanmadığının bilinmesi açısından kişinin hayatında Kur'an'a uygun kulluk modelinin olması gerektiği muhakkaktır. 

***

Camileri kapama, ahıra çevirme, bar veya pavyona dönüştürülmesine ön ayak olma, ezanı türkçeleştirme, Kur'an'ı ve Kur'an'a giden yolları yasaklama, "İrtica" kelimesinin ardına saklanıp İslam'a ve Müslümanlara sataşma gibi işler CHP’nin İslam ile ilgili yaklaşımını göstermesi bakımından sayılabilecek bazı örneklerden..Şu sözlerde CHP’lilerin İslam’dan ne kadar nefret ettiğinin göstergesi; 


“Allah’ı da padişahla birlikte tahtından indirdik”, 

“Gökten inen kanunlarla değil CHP’nin yasalarıyla idare olunacaksınız” 

“Cami deyince aklıma çorap kokuları geliyor”

“Allah ve Peygamber gibi boş laflardan milleti kurtaracağız”

“Din ve namusu olanlar aç kalmaya mahkumdurlar.”

***

Bir çok kez şehit törenlerinde "Atatürk'e neden dua etmedin hocaa!" türünden imam ve müftülere yapılan müdahalelerin yanında azınlık medyası olan Kemalist medyanın her milli bayram öncesi Cuma Hutbelerinde "Atatürk neden yok?!" türünden haberleri müslümanlara yapılan psikolojik baskıdan başka bir anlam ifade etmiyor. 
MÜSLÜMANLARI EMİR KULU GÖREN CHP


Emriniz olur beyer!

İsterseniz siparişiniz üzerine İslam ile mücadele ederken vefat eden “İsmet İnönü, Deniz Gezmiş…” gibi devrimci ne kadar elemanınız varsa hatta hayallerinizi süsleyen "Stalin, Engels, Che Guevera, Mao, Troçki..." gibi devrimcileri de liste halinde verin, hepsine estirdikleri terör ve Müslümanlara dar ettikleri dünya için bir bir dua edelim.

Ne de olsa Müslümanlar emir kulunuz...

Ne de olsa Müslümanlar Osmanlıda kapı kulu, tabea idi. Sağolsunlar... CHP sayesinde ümmetten ulusa geçip özgürleştiler. Dua etmekte ne.. CHP'nin kapısını öpseler hakkını ödeyemezler. 

Özgürleşmek de bir şey mi?

Maazallah Müslümanlar, CHP sayesinde babaları son anda Gorki olmaktan kurtulan zavallılar topluluğu ne de olsa...


 

DUA ŞAHSA ÖZELDİR, SAMİMİYET İSTER

CHP’lilerde maneviyat denen nesne çöpteki süprüntü kadar değer ifade etmediği için “din, iman” ile ilgili konularda çok rahat konuşuyorlar.

Ama inanan için duanın özel bir anlamı vardır. Dua inanan için vatan, namus, bayrak, şeref kadar önemlidir. Dua özel bir alandır... Dua kişi ile rabbi arasında bir gönül ilişkisidir. O ilişkiyi de CHP değil, o dini inzal eden ile inananın vicdanı belirler. 

Bu manevi ilişkiye ve insana saygısı olmayan CHP zihniyetinin milletin duasına dahi müdahale hakkını kendinde görmesi saygısızlığın ötesinde bir insanlık suçudur.

Çünkü manevi boyutu olanlar için zoraki yapılan dua belki edeni Allah katında mazur kılar lakin zorlayanı zalim kılar. Bir kimse hangi dinden olursa olsun onun ibadetine karışmak o kişiye yapılan en büyük saygısızlık ve insan hakkı ihlalidir.MÜSLÜMANLAR DIŞINDA DİĞER İNANÇ GRUPLARINDAN DA DUA İSTENİYOR MU? 

Bunlar çok izah götürür ama dikkat çeken bir diğer konu ise CHP’lilerin “okunan ezanlardan ve özgür yapılan ibadetlerden dolayı Müslümanların Atatürk'e olan borcu”ndan söz etmeleri.
 

Öyle bir hava estiriliyor ki bu ülkeyi Kurtuluş Savaşı'nda ve 15 Temmuz'da kurtaran Müslümanlar değil de Müslümanlardan dua bekleyen CHP'liler... 

Müslümanların yaptığı fedakarlık görmezden gelinirken estirilen rüzgara bakınca sanırsınız ki ülke de Hıristiyanlar, Yahudiler, Ermeniler, Süryaniler, Ulusalcılar, ülkeyi bölmek isteyen PKK yanlısı Kürtler Atatürk'e olan borçlarını ödemişler de sadece Müslümanlar borçlarını ödemeye yanaşmıyor. 

Veya arkadaşlar kendisini öyle bir kaptırmış ki sanırsınız CHP, Atatürk’ün borçlarını tahsil edilmeye memur kılınmış bir parti.

“Sokakları yakan-yıkan, devlete başkaldıran, ülkeyi bölmek isteyen, yapılan yatırımlara karşı çıkan, gezi parkında polis arabalarının üstünde poz veren, Atatürk heykellerini ateşe veren, ülkenin muasır medeniyet seviyesine çıkmasını engelleyen, Amerika'nın çakallığını-İsrail'in haklarını koruma adına basın anlaşmaları yapan…” güruhlar Atatürk’e nasıl ve ne şekilde borcunu ödemiş de Müslümanlar geride borcunu ödememiş gibi Atatürk'e borç ödeme konusunda CHP gözünü neden -kendisine oy vermeyen- Müslümanlara diker, anlaşılır gibi değil…


Haa! Bu arada camilere el atmışken CHP Cemevi, Sinagog, Havra ve Kiliselere de bir yazı göndersin ve yapılan ayinlerde Atatürk'ün kurtardığı vatanda yaşadıkları için minnet borçlarını bir dua ile de olsa ödemelerini istesin!

Hatta çıkarılacak bir kanunla tüm ibadethanelere CHP üyesi birilerini görevlendirip gerçekten dua ediyorlar mı etmiyorlar mı bir de kontrol etsinler. 

 

Bu arada CHP'liler destek verdikleri PKK kamplarını da ihmal etmesinler.


CAMİLER CHP'LİLERE DE AÇIK
ATATÜRK'E DUA ETMENİZE ENGEL OLAN YOK!

 

Sayın CHP’liler! Sizi tutan yok...

Kendini Atatürk’e vefa borcu içinde hisseden Muharrem İnce, İsa Gök, Akın Üstündağ, Mahmut Tanal, Hüseyin Aygün, Vural Savaş, Yekta Güngör Özden, Nur Serter, Ergenekon'un Atatürkçü subayları, Atatürkçü Düşünce Derneği mensupları, Kuvai Milliyeciler, Tabipler Odası, Çarşı Grubu, Mimar ve Mühendisler Odası, Doğan ve Koç Holding ile TÜSİAD hep birlikte buyrun, gidin  camiye ve Atatürk’e duanızı yapın.

Ne yalan söyleyelim bulundukları imtiyazlı ve kazançlı konumu elde etmede bu zevat gerçekten her şeyini Atatürk'e borçlu… 
Bu nedenle Atatürk'e en çok dua etmesi gerekenler bu zevat iken gelin görün ki en çok Atatürk'ü istismar eden de yine bunlar.

CHP, ATATÜRK HEYKELLERİNE SAYGISIZLIK EDENLERE NEDEN SESSİZ?
 

Müslümanlardan dua bekleyen CHP, Atatürk heykellerini yakan-yıkan, üzerine oturmuş sigara içer şekilde poz veren, Atatürk'e saygı göstermeyen, toplantılarında saygı duruşu yapmayan HDP'liler hakkında Atatürk'ü koruma kanunu kapsamında neden bir şikayette bulunmaz?

Dersimde katliam yapıldığını iddia ederek, dersim harekâtının emrini veren Atatürk'e “katliamcı” diyen Hüseyin Aygün hakkında CHP neden suç duyurusunda bulunmaz?
AİHM KARARLARI, İNSAN HAKLARI BİLDİRGESİ VE ANAYASAYA GÖRE KİMSENİN ATATÜRK'E VEYA BAŞKASINA İSTEMEDİĞİ BİR DUAYI DAYATMA; DİĞERİNİN DAYATILAN DUAYI YAPMA MECBURİYETİ BULUNMADIĞI GİBİ BU İNANÇ HÜRRİYETİNE MÜDAHALE OLUP SUÇTUR.

Atatürk'e dua etmesi istenilen Müslümanların özelde Diyanet ve Diyanet Personelinin bu tür baskılar karşısında bilmesi gereken en önemli konu ise; Atatürk'ü Koruma Kanununun “aşağılama ve hakaret etme” ile ilgili hususları düzenlemesidir. Atatürk'ü Koruma Kanunu dahil hiçbir kanun, “Atatürk'e dua etme veya ettirme hakkını" ne CHP'ye ve ne de başkasına vermemektedir.

Özellikle müftü ve imamların kendilerine bu tür dua dayatması yapanlara karşı açıkça, "Dua etmek istiyorsan buyur istediğin duayı et! Sipariş üzerine burada dua yapılmaz. Diyeceksin ki iyi de duanda Peygamberlerle birlikte bazı şahısları da andın da Atatürk'e gelince neden geri duruyorsun? O duada adını duyduğun şahıslar Türkiye'nin değil tüm dünya müslümanlarının üzerinde ittifak ettiği İslam kahramanlarıdır. Yemesiyle, içmesiyle, ailesiyle, kadın ve erkeklere karşı adabı muaşeret içinde örnek duruşlarıyla... tanınan bilinen insanlardı" deyin ve işinize bakın. 


Laik bir devlette bırakın Müslümanlara "Atatürk'e dua edin" demeyi; Hristiyan, Yahudi, Budist, Süryani veya Ezidi birine veya din adamına dahi bunu kimse diyemez ve dayatamaz. Bu konuda iğneli laflar edemez. Kınayamaz, yadırgayamaz. Mobbing yapamaz.

Aynı şekilde bir Atatürkçüye dahi kimse yapacağı duada "Atatürk'e veya Hz. Muhammed'e, Stalin'e, Yezid'e, Abdullah Öcalan'a, Deniz Gezmiş'e...
 dua et!" diye dayatma yapamaz.

Kimse CHP'nin çıkardığı mezhepsel, ideolojik, etnik temele dayalı kutuplaşmaları fırsat bilip kutupları birbirine çatıştıracak söz ve davranışlarda bulunamaz. 

Her devletin bir kurucusu, kahramanı, ata olarak kabul ettiği, saygı duyduğu bir şahsiyetin olması başkadır; o devlet içinde var olan insanların siyasi, etnik ve inançsal boyutu başkadır. Kurucu iradenin inanç boyutunun aksine o devlet içinde farklı inanç boyutunda olan insanların varlığı tercih değil kendi iradeleri dışında bir zorunluluktur.

Hal bu iken kurucu irade veya siyasi iktidarın inancını başka inanç gruplarına dayatmak insanlık suçudur.

Devlet, bireyin inanç hürriyetini sağlamakla mükelleftir. 

Meselemiz Atatürk veya başkası değil...

Meselemiz, MÜSLÜMANLARIN İSLAM DİNİ İLE İLGİLİ İŞ VE İŞLEMLERİNİ YÜRÜTMEK ÜZERE KURULAN BİR KURUM OLAN DİYANET'İN SİYASİ BİR FİGÜR OLAN ATATÜRK ÜZERİNDEN dualarına müdahale ile nizam verilmek istenmesidir.

Dinler, siyaset üstüdür. 

Dinler, vatan kurtaranlar üstüdür.

HER DEVLETİN BİR DİNE MENSUP KURTARICISI/KURUCUSU OLABİLİR. 

AYNI DEVLETİN FARKLI DİNLERDEN VATANDAŞLARI VARDIR VE KİMSE BU FARKLI DİNE MENSUP VATANDAŞLARDAN O DEVLETİN KURTARICISINA/KURUCUSUNA DUA ETMEK, MİNNET ETMEK, SEVMEK GİBİ BİR DAYATMADA BULUNAMAZ.

Kimse hiçbir devlette, hiçbir din mensubu ve dinle ilgili işleri yürüten kurum ve mabetlerinden o devletin kurucu/kurtarıcısına övgü/dua/minnet bekleyemez/dayatamaz. Bu en büyük insanlık suçudur.

Arabistan'da yaşayan Yahudi ve Hristiyanlara Müslüman Fahd ailesine dua etmesini istemek nasıl insanlık suçu ise Rusya'da yaşayan Müslümanlara da Lenin ve Stalin'e dua etmesini istemek aynı şekilde insanlık suçudur.

Zaten Atatürk'ü Korumu Kanunu da Atütürk'ü sevmeyi değil, "Atatürk'e ve değerlerine saygısızlığı ve hakareti suç saymaktadır" 

Ne hikmettir bilinmez...

Türkiye'de 72 millet yaşar, ilahi dinlerden ilkel dinlere varıncaya kadar 50'nin üzerinde DİN MENSUBU bulunurken nedense Atatürk'ü sevme ve sayma görevi sadece müslümanlardan beklenir.


Dünyanın dört bir tarafında bulunan Müslümanlar başlarında CHP ve medyasının olmaması nedeniyle Allah'a ne kadar hamd etseler azdır.

Bereket versin ki elin gavuru inanca ve insana CHP'den daha saygılı...

Düşününsene CHP mantığıyla Rusya harekete geçip Müslümanlara, “Modern Rusya’nın kurucusu ateist Stalin, Engels ve Troçki’ye dua edeceksiniz”; Amerika’da “Hristiyan Corc Washington”a; Myanmar, Doğu Türkistan ve Çin’de “Komünist Mao”ya; İsrail’de “Yahudi Theodor Herzl”e; Avrupa’da her devletin kurucusu Hristiyan devlet adamlarına dua falan edin demiyorlar. 

Son söz olarak şunu da belirtelim ki Atatürk'e dua veya rahmet okumak, laik devletin resmi protokolünde yer almayan bir ritüeldir. Herkesin bildiği gibi 10 Kasım'daki anma merasimlerinde resmî nitelikte bir "Fatihâ" veya dua faslı yer almaz. Hatta dua eden devlet büyükleri CHP medyasınca şiddetle tenkit edilmişlerdir.  

Kaynak: DiNiHABER.C0M / Özel İçerik

Son Güncelleme: 25.10.2019 13:34
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Muzaffer Alev 2016-06-10 02:36:06

dini haberler sitesini tebrik ediyorum... Allah razi olsun kardeslerim... muzaffer alev kopenhag www.islamvesulh.wordpress.com www.journeyislam.wordpress.com

Avatar
Kur'an Hocası 2016-10-17 22:17:11

Doğru.bir fatiha okumayı bilmezler ama bu güzide milletin güzide hocalarına emretmeyi bilir bu zihniyet.geçtiiii o günler.RTE var artık AK parti gibi milli ve manevi bir millet partisi var artık.devletimize milletimize zeval vermesin Allah!

Avatar
Ahmedi amedi 2016-10-17 23:04:03

Diyarbakırdan yayınlarinızı hergün takip edip paylaşıyorum. Gerçekten güzel gelişme Allah a Hamdolsun

Avatar
hamza 2016-05-28 15:51:21

dinihaberler.com u bu ve ufuk açıcı yaptığı her haber için tebrik ediyorum. diyanet işleri başkanlığı kendi alanında yayın yapan böyle bir siteye sahip olduğu için ne kadar şükretse azdır

Avatar
Yanlız imam 2016-10-18 14:18:21

Ben her dua ettiğimde bana gelip 3 4 kişi hocam neden yuce atsturkumuze dua etmiyorsunuz diyor bende hehe diyorim yinede etmiyorum edemem cunku

Avatar
M.baki 2016-05-28 15:44:57

Müslümanlar artık uyansın yıllardır yaptıkları Yüz kızartıcı inkılapları çağdaşlık ilericilik gibi sunmaları Müslümanları a**** yerine koymalarını Çok sevdikleri Atatürk'e bir Fatiha okumayı bile esirgeyen gafiller artık susun söz milletin

Misafir Avatar
Hurkan 2019-10-28 03:28:29

Yorumcularin icindeki beton mustafa sevicilerin bazilarinin imam olduklarini anlamaktayiz. Seriat yarin geliyor, hazir olun denilmis olsa diyanet camiasinin imamlarda dahil yarisi ne isimiz olur seriatla diyecektir. Hulasa sayin diyanet baskani biyat kompleksinden bir an once kendini kurtarip bu bahse konu olan sevicilere bir cozum bulmalidir.

Beğenmedim! (58)
Avatar
İnovasyon 2016-10-18 10:47:05

Camiler kapatıldı ayet hadis yazılı
Mezar taslari tuvalet taşı yapıldı camiler ahira pavyona meyhaneye cevrildi satiliga cikarildi ezanin ve kuranin arapca okunmasi yasaklandi arapca okuyanlar meczup diyerek tutuklandi o camini imamlari daragacinda sallandirildi hatta hatta ta taksime kadar uzayip gitti daragaclari ne kanlar akitilfi ne koc gibi alimler cagaloglundan oluk oluk slim kani akti bunlar belgrlerle ispatlamis gercekler şimdi cikmis yasakladigi ezanin kuranin caminin arapcanin minarenin muezzininden imamindan neyin duasini istiyorsun kufre riza küfur kafire dua dalalet ve sapikliktir ve asla kabul olmaz devrimler

Avatar
leyla berki 2019-08-31 23:36:13

çok güzel olmuş, elinize sağlık, cesaretinizden dolayı tebrik ederim

Misafir Avatar
Birisi 2019-10-27 23:26:39

Mesela yurdumuz Yunalıların eline geçerdi. Ve bu adi Greek Yunanlılar ne yapardı biliyor musun?

1– Derhal Islami harfleri kaldırıp yerine greek veya latin harfleri koyarlardı.
2– Diyaneti kurup Islamiyeti karantina altına alırlardı.
3– Kılık kıyafet devrimi yapıp, Islam’a ait ne görüntü varsa yok ederlerdi.
4– Camiileri ellerine geçirip oraya namaz kıldırma memurları koyup Islamı değilde istedikleri dini, Islam diye halka yuttururlardı (yutturmaya çalışırlardı)…
5– Dini devlet eliyle hutbelerden kullanıp, buna hayır diyenleri köktenci diye yaftalarlardı.
6– Hicri takvimi kaldırıp yerine gregoryan takvimini koyarlardı.
7– Islam şeriatine uygun ne varsa kaldırıp, hırıstıyanlığı empoze ederlerdi.
8– Ölçü ve tartılarımızı bile değiştirirlerdi.
9– Her en güzel köşeye faiz kurumu bankaları koyarlardı.
10– Içkiyi serbest edip halkı alkolik yaparladı.
11– Genelevleri açıp birileri kapatmasın diye direk içişleri bakanlığına bağlarlardı.
12– Kur’an kanunlarını kaldırıp Laikliği koyarlardı.
13– Kıraathanelerde kumar oynatırlardı.
14– Tekke, zaviye ve medreseleri kapatıp ‘lyce’ lise ve ‘echol” okulları açarlardı.
15– Islami atmosferi uzaklaştırıp kendi kafir atmosferlerini yerleştirirlerdi.
16– Yunanlılar Cuma tatilini bırakıp Cumartesi pazar tatil ettirirdi!!
17– Ayasofya camiini Müzeye çevirirlerdi…
18– Camiileri yıkarlardı, depo ve parti binası yaparlardı.
19– “Allah” ismini Ezandan çıkarırlardı.
20– Islam Alimlerini asarlardı, keserlerdi.

Beğenmedim! (59)