Ebu Hüreyre'den İnciler -1-

Ebu Hüreyre rivayetlerinin pek çoğunun Kur'an ile taban tabana zıt olduğu görülür. Ama buna rağmen müthiş bir hadis savunuculuğunun yapıldığı dikkat çeker. Öyle bir savunuculuk ki doğru yanlış demeden tüm hadisler Kur'an'a denk edilir ve kutsanır. Hadis savunucularına şöyle biraz dikkatle baksanız bunların hadislerden ziyade kendi süfli emellerini gerçekleştirme ve örümcek ağı benzeri ördükleri saraylarının yıkılmaması gayreti içinde oldukları görülür. Kim bunlar az düşünelim: Nurcular, Süleymancılar, Tasavvuf tarikat erbabı ve Fetullahçılar... Al birini vur ötekine...

Ebu Hüreyre'den İnciler -1-

Ebu Hüreyre rivayetlerinin pek çoğunun Kur'an ile taban tabana zıt olduğu görülür. Ama buna rağmen müthiş bir hadis savunuculuğunun yapıldığı dikkat çeker. Öyle bir savunuculuk ki doğru yanlış demeden tüm hadisler Kur'an'a denk edilir ve kutsanır. Hadis savunucularına şöyle biraz dikkatle baksanız bunların hadislerden ziyade kendi süfli emellerini gerçekleştirme ve örümcek ağı benzeri ördükleri saraylarının yıkılmaması gayreti içinde oldukları görülür. Kim bunlar az düşünelim: Nurcular, Süleymancılar, Tasavvuf tarikat erbabı ve Fetullahçılar... Al birini vur ötekine...

19 Mayıs 2020 Salı 02:34
Ebu Hüreyre'den İnciler -1-
banner310

Allah Resulü'nün Kur'an'a aykırı söz etmesi imkansız iken Ebu Hüreyre'nin peygambere izafe ettiği bu hadisler olsa olsa Allah Resulü'ne iftira atmaktan başka bir anlamı olamaz. Lakin ravileri, kendi inandıkları dinin merkezine koyanlara göre haşa Allah yalan söyler ama Raviler yalan söylemez babından akla, mantığa ve Kur'an'a aykırı her ne hadis varsa tevil etmekle meşrulaştırmak derdine düşerler.

Aşağıdaki yazıda Kur'an'a aykırı hadis örneklerinden bir kaçını alıntı yapılan ilgili sitenin değerlendirdiğine şahit olacaksınız. İlim sahibi olanlar yazarın ne demek istediğini anlarken Kur'an'ı bir kez bile anlamıyla okumayanların "hadis düşmanları" deyip vicdanlarını rahatlatacaklarını da biliyoruz.

Bunun dışında kendi batıl dinlerini muhafaza etmek derdinde olan tarikat erbabının dünyanın tüm delillerini getirseniz, mevzuda olsa bir hadise laf ettirmediğini ve bunu da  "Peygamber aşıklığı" pozuyla gerçekleştirdiğini biliyoruz. Zaten tarikat erbabından farklı bir tavır beklememiz yanlış olur. Tarikat gruplarının diyasporanın uzantıları olarak İslam ve müslümanlara karşı olan kinleri o kadar büyük ki gerçeği kabul etmeleri kendilerini inkar etmeleri demektir. Çünkü bu teşkilatlar Kur'an'ı ortadan kaldırmak, müslümanın hayatından silmek üzere kuruldu.  

İşte Kur'an'a ve akla aykırı hadislere örnekler:

Ebu Hureyre’den İnciler. Kafamda tasarladığım yazı sitedeki diğer yazılara nazaran biraz uzun olacağı için, bölümler halinde eklemeyi uygun gördüm. Yazı dizisi dediğim bu yani. Kedicik Babası’nı yâd edelim.

Gerçek üstü unsurlar ihtiva eden, benimse gerçek dışı bulduğum, Ebu Hureyre kanalıyla bize ulaşan bazı rivayetleri sıralayacağım burada. Alim olduğumu her yazıda yinelememe lüzum yok. Belirteyim: Bu sözleri buraya alırken, gayem Hadis inkarcılığı filan değil. Sadece birtakım garipliklere dikkat çekmek istiyorum.

Bazı bakışlar insanı şereflendirir. Peygamber yüzü görmek de kimileri için böyledir, şeref verir. Tabii bunun aksi de mümkündür. Teşerrüf sadece veçhe görmekle vuku bulmaz. Süreç aslında görmek işteşlik kazandığında başlar. Yani mesele yüz görmek değil yüzleşmektir.

Bugün eldeki -oldukça sınırlı- malumata dayanarak Ebû Hureyre’yi mahkum etmek beni zalim yapabilir. “Muaviye’nin valisi olan birinden her şey beklenir.” diyemeyişim de bu yüzden işte.

Ondan nakledilen hadislerin tamamını incelemedim. Ama bu ismi duyunca aklıma gelen atasözünü saklamama da gerek yok: Çok mal haramsız, çok laf yalansız olmaz. Ne yani Ebû Hureyre’nin Rasulullah’tan aldığı ilim kaplarının sayısına itibar mı edecektik?

El Elin Eşeğini Türkü Çığırarak Arar

Ebû Hureyre’den. Rasulullah: “Horozların ötmesini işittiğinizde Allah’ın lütfundan isteyiniz. Çünkü onlar bu sırada melek görmüştür. Eşek anırması işittiğinizde ise şeytandan Allah’a sığınınız. Çünkü o, şeytanı görmüştür.” (Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi)

Suretâ deli saçması olan bu rivayeti yorumlamaya çalışayım. Zannedilenin aksine horozlar yalnızca sabaha yakın vakitlerde ötmez. Günün ve gecenin farklı saatlerinde ötmek gibi bir huyları vardır. Hatta bilirsiniz, bundan ötürü nice horoz kellesini yitirmiştir.

Yine de biz bu seferlik horozların sadece sabahleyin öttüklerini varsayalım.

Rivayette gördüğümüz metafizik varlıkların birer sembol olduğunu kabul etmediğimiz takdirde işin içinden çıkmamız zorlaşıyor. Sözgelimi horozların melek görmesini vaktin bolluk ve bereketine işaret olarak anlarsak metnin ilk kısmı biraz daha anlaşılır hale geliyor sanki: Horozun öttüğü vakitte yani sabahın erken vakitlerinde Allah’ın lütfundan isteyiniz. Yani o bereketli zaman dilimini dua ederek ya da işte dükkanı erkenden açarak değerlendirin.

Farz-ı muhal eşekler de yalnız güneş battıktan sonra yahut ekseriya tehlike sezdiklerinde anırsınlar. Yorum bu ya. Böylelikle burada da hayvancağızın şeytanı görmesinden maksat gecenin şerri veya olası bir tehlike durumu (misal: bir yırtıcı görme) olur. Bu tip vaziyetlerde de Allah’a sığınmak iktiza eder.

İşin içinden çıkmak gibi bir kaygınız yoksa size bir şey diyemem ama bakın bana, birazcık zorlamayla nasıl da anlayıverdim hadisi.


Ebû Hureyre’den. Rasulullah: “Benim sadece şu önümdeki kıblemi gördüğümü mü zannediyorsunuz? Allah’a yemin olsun ki sizin ne rükûnuz ne de huşûnuz bana kapalı değildir. Şüphesiz ben sizi arkamdan da görürüm.” (Buhari, Müslim)

Rasulullah ne bir melek ne de mabud. Ona böyle fevkalade vasıflar yüklemek onu yüceltmez, sizi alçaltır. Hıristiyanların İsa’yı, Yahudilerin Üzeyr’i ilah bellemesine itiraz eden kimdi hatırlayın.

Endüstriyel mucizeler, Peygamberin bütün bir yaşantısının ve taşıdığı mesajın mucizevi olduğu gerçeğiyle aranıza kalın bir perde gerer. Rasulullah’a mucize verilmediğine ve onun gaybı kesinlikle bilmediğine dair ayetleri buraya yazmak bana zül geliyor artık. Hayır, sadece o önündeki kıbleyi gördüğünü zannetmiyoruz. Bir beşer olduğuna şahidiz.

Kork Aprilin Beşinden, Kara Öküzü Ayırır Eşinden

Ebû Hureyre’den. Rasulullah: “Bir kimse öküze binmişti ki bu sırada öküz adama dönüp: ‘Ben bu iş için yaratılmadım, tarla sürmek için yaratıldım.'” dedi. Ben bu şekilde konuşmanın olduğuna iman ettim, Ebu Bekir ve Ömer de iman etmiştir. “Yine bir keresinde kurt bir koyun kapmıştı. Çoban da hemen peşine düştü, neticede kurt çobana: ‘Benden başka çobanın olmadığı günde, canavarlar gününde bakalım onu kim koruyacak.'” dedi. Ben bu şekilde konuşmanın olduğuna iman ettim, Ebu Bekir ve Ömer de iman etmiştir. (Buhari)

Burada belki Ebû Hureyre’nin belki de bu lafı uydurup ona yakıştıran kimsenin intak sanatına başvurduğunu görüyoruz. Anlatımı etkili kılmak açısından gerçekten faydalıdır bu teknik. Kur’an’da dahi mebzul miktarda örneği mevcuttur.

Bu hadisten 2 ders çıkarılabilir. İlki; bize müsahhar kılınmış doğadan ve canlılardan fıtrata aykırı olarak yararlanmanın abesliği… Öküzün binek hayvanı olmadığını bir insandansa bizzat öküzden öğrenmek takdir edersiniz ki muhatap açısından çok daha etkili ve kalıcı bir aydınlanma sağlayacaktır.

İkinci derse gelince; kim derdi ki dünya malının dünyada kalacağını, kefenlere cep dikilmediğini, dünya hayatının oyun ve oyalanmadan ibaret olduğunu vs. bir kurt bize hatırlatacak. Ama böylesi daha tesirli, değil mi?

Buraya kadar her şey güzel, bir mesele yok gibi. Öyleyse bu haberi buraya niçin aldım? Çünkü Ebû Hureyre ya da işte her kimse Ebu Bekir ve Ömer’i ikişer kez şahit gösteriyor ve metinde görüldüğü üzere anlatılanın hakikaten vuku bulduğuna inanıyor. Tek soru: Buna gerek var mıydı?


Ebû Hureyre’den. Rasulullah: “Dün gece cinlerden bir ifrit namazımı kesmek için ansızın karşıma çıktı. Ama Allah hemen ona karşı bana güç verdi. Ben de onu mescidin direklerinden birine bağlayıp sabaha çıktığınızda hepinizin onu seyretmesini istedim ancak kardeşim Süleyman’ın ‘Rabbim beni bağışla ve bana, benden sonra hiç kimseye nasip olmayan hükümranlık ver.’ (Sad 35) sözünü hatırlayıp (bıraktım).” (Buhari, Müslim)

Kur’an’da aksi mükerreren beyan edilmesine rağmen, nedendir bilinmez, millet cinleri Peygamber’in başına sarma ısrarında…

Hadi bunu bi tarafa bırakalım. Şu hikâyede Allah, elçisine ifrite karşı bir tür güç veriyor o da bu sayede ifriti ertesi gün teşhir etmek için bağlıyor ama sonra “Süleyman’a ayıp olur şimdi ya” diyerekten salıyor. İyi de iş işten geçti. Kudret verildi Muhammed’e??

Bu da bir imtihan olabilir mi yoksa? Vakıaya bakarsak Allah, Muhammed’e güç vererek Süleyman’ın duasını reddetmiş oluyor ama Muhammed Süleyman’a kıyamadığı için ifriti serbest bırakıyor. Tuhaf.

Yazın Başı Pişenin Kışın Aşı Pişer

Ebû Hureyre’den. Rasulullah: “Sıcak şiddetlendiğinde namazı serinliğe bırakın. Çünkü sıcağın şiddetlenmesi cehennemin kaynamasından dolayıdır. Cehennem Rabb’ine: ‘Ey Rabb’im bir kısmım bir kısmımı yedi’ diye şikâyette bulunmuş, bunun üzerine cehenneme, bir nefes kış ayında, bir nefes de yaz ayında olmak üzere iki nefese izin verilmiştir. Duyduğunuz sıcağın en şiddetlisi ile soğuğun en şiddetlisi işte budur.” (Buhari)

Kur’an’ın bize öğrettiğine göre Cehennem çok sıcaktır. Mukaddir’inin Allah olduğuna inandığımız tabiat kanunlarından anladığımız kadarıyla da hava sıcaklığının, henüz yaratılmış olup olmadığı bile bilgimiz dışında olan Cehennem’in kaynamasıyla falan bir alakası yoktur.

Ben olsa olsa şöyle anlayabilirim bu sözü: Beyler öğlenin sıcağında namaz kılmaya kalkıp kendinize eziyet etmeyin. Bu sizin takvanızı değil hararetinizi arttırır. Bi de hani o sizi yakıp kavuran yaz sıcakları var ya. Hah onun en sıcağını düşünün. Üstüne kış geceleri iliklerinize işleyen soğuğun en şiddetlisini hatrınıza getirin. İşte cehennemdeki azap en sıcak günden daha kavurucu en soğuk geceden daha ürperticidir. Ayağınızı denk alın!


Ebû Hureyre’den. Rasulullah: “Hızır, bembeyaz çorak toprağa oturur, kalktığında hemen dalgalanan yeşillikler çıkardı, işte bundan dolayı kendisi Hızır (Yeşil) diye isimlendirilmiştir.” (Buhari, Tirmizi)

Hızır mitosu hakkında malumat içeren bir rivayet. Sünni ve Şii mistiklerin böyle bir malzemeyi istismar etmekten geri durmalarını beklemek ahmaklık olurdu. Kur’an’daki hikayenin bize kazandırmayı hedeflediği tavrı küçümseyip bu hususta Arap sözlü kültürünün taşıyıcılığından öteye gidemeyen rivayetlere sarılmak size yakışır zaten Allah’ın delileri.

Ders almak kimsenin işine gelmiyor. Herkes uçup kaçmak peşinde. Onların yeri dünya değil söyleyeyim.

İlk gençliğinde Hızır ile karşılaşmış biri olarak size şunu tavsiye edebilirim, Hızır olduğunu iddia edip sizden para veya yardım talep eden kimselere itibar etmeyiniz. Bu ve bunun gibi durumlarda derhal emniyet güçleriyle irtibata geçiniz.

makuliyye.wordpress.com

Son Güncelleme: 23.05.2020 21:14
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Isimsiz 2020-05-19 05:17:12

Allahim sana hamdolsunki Ebu Hureyreyi bize tanittin sevdirdin her sozunu dogruladim su mubarek ayda sefaatinden beni ve ehli sunneti mahrum eyleme...

Misafir Avatar
pirifani 2020-05-19 15:08:39 @Isimsiz

ebu hanife de seviyormıydı.

Beğenmedim! (1)
Misafir Avatar
hasta mısın isimsiz 2020-05-19 13:11:25 @Isimsiz

ebu hureyrenin sana sevdirilmesi onun doğru olduğunu göstermez. senin zihniyetinin bozuk olduğunu gösterir. doğru olsaydın ebu hureyrenin yanlışlarını görürdün. sen öyle serseri bir hayat yaşıyorsun ki vur patlasın çal oynasın gidiyorsun. g...tnü bile veriyorsun. sonra çıkıp istanbulun ibnelerinin ne güzel insanlar. Allahım bu ibneleri bana sevdirdiğin için hamdolsun diyorsun. şimdi ibneleri mi Allah sana sevdirdi. yoksa sen ibne olduğun için onlar sana mı sevimli geldi. yavşak herif, kendi ibneleğinin faturasını bir de Allaha hesme. gerizekalı sen ne isen o şekildeki yavşaklar sana senin gibi yavşak görünür.

Beğenmedim! (5)
Avatar
Kahrından olecen 2020-05-19 14:24:30

Admin Allahın seni kahr ve kininden dolayı helak etmesi senin için bir lütuf olur

Misafir Avatar
pirifani 2020-05-19 15:14:07 @Kahrından olecen

herkesi kendiniz gibi zannediyorsınız.bundanda anlaşılıyor ki kahrınızdan öleceksiniz.cevab ver açıklama yap yanlış yorumluyorsınız de o hadisler kitaplarda yok iftira atıyorsınız de.ama yok ya kime calısıldıgı hangi gizl gaye ile hareket edildiği kimden emir alındığı butun malzemeniz ruh hastalıg derecesinde komploculuktan ibaret.

Beğenmedim! (2)
Avatar
mehmet sivrioğlu 2020-05-19 23:55:20

benim merak ettiğim, peygamber efendimize ne zaman sövmeye başlayacaksınız? çok merak ediyorum inanın. gidişat oraya doğru.
وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا el-i̇sra/16

Misafir Avatar
Kerem 2020-05-20 22:41:09

Mehmet sivrioglu katılıyorum size. Acaba peygambere ne zaman sıra gelecek. Hadsizce hakaret ederek başkasını düzeltmeye çalışan zavallılar da var.

Beğenmedim! (0)
Avatar
EHLİ SÜNNET 2020-05-20 23:40:43

rabbi̇m bi̇zi̇ ehli̇ sünnet i̇ti̇kadindan ayirmasin.peygamber efendi̇mi̇zi̇n en yakin sahabi̇leri̇nden olan ebu hureyre hazretleri̇ne di̇l uzatanlarin di̇lleri̇ kurusun.

Misafir Avatar
müslüman 2020-05-21 01:02:45 @EHLİ SÜNNET

elhamdülillah en ehli sünnetiz ne şia ne de vahhabi. rabbimizin bize sunduğu isim olan müslüman isminden memnunuz. önüne ardına sağına soluna altına üstüne hiçbirşey katmak niyetinde değiliz. peygamberimizin ebu hureyreyi sevdiğini sana kim dedi. rivayetler. yanlarında mıydın hıyarto. hayır. gerizekalı şu hadisleri birkez okuyun da masabaşında yazıldığını ve kur'an2ın hükmünü geçersiz kılmak için yazıldığını görün artık. ama önce bir kez anlayarak kur'an oku

Beğenmedim! (0)
Avatar
hastamısın ismsiz diyen zata cevap 2020-05-21 01:59:53

sen kimsin ki sahabi ile ibneleri bir tutuyorsun.sahabiyi sevmeye bilirsin.ama dil uzatamassın.git ağzını yıka sahabi efendilerimizide ağzına alma.

Avatar
Isimsiz 2020-05-19 15:18:21

Allahim Ebu Hureyre kedilerin babasi ismini Peygamberim takmis Allahim kedilerin bile cok sevdigi Ebu Hureyreyi bizden razi eyle gokteki yildizlar gibi kiyamete kadar hic sonmeden parlamasini ve sevilmesini nasip eyle ve ben ehli sunnettten olanlarin isigi nuru eyle

Avatar
mustafa 2020-05-19 23:50:25

dini haber tövbe et sonrada bu hadisi şeriflere birde iman gözüyle bak

Avatar
kkö selver 2020-05-19 03:44:46

yazınızı gruplarda paylaştım. aynen girişte dediğiniz gibi cevap "sünnetsizler". bunlar gerçekten mekkke müşriklerinden de beter. kör mü bunlar görmüyorlar mı. ebu hureyrenin ne annesi ne babası ne kendi adı belli. birileri uydurmuş ortalığa bu ismi ve biz bu ne idüğü belirsiz adamın hadislerini var mı yok mu tartışıyoruz. bir piç'e bile şüpheyle bakan bu millet ne olduğ u belli olmayan adamın uydurduğu hadisleri eleştirmeden ayet gibi kabul ediyoruz.

banner312

banner298