2018 Etkin Hutbe Sunumu Yarışması

Diyanet İşleri Başkanlığı 2018 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası "Etkin Hutbe Sunumu Yarışması" takvimini açıkladı.

2018 Etkin Hutbe Sunumu Yarışması

Diyanet İşleri Başkanlığı 2018 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası "Etkin Hutbe Sunumu Yarışması" takvimini açıkladı.

28 Şubat 2018 Çarşamba 14:33
2018 Etkin Hutbe Sunumu Yarışması
banner32

Nurullah Aydın / DiNiHABER.COM

2018 yılında kutlanacak olan Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle gerçekletirilecek olan "Etkin Hutbe Sunumu Yarışmasının" şartnameleri belli oldu. İşte Diyanet İşleri Başkanlığının o açıklaması:

2018 YILI CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI MÜNASEBETİYLE DÜZENLENECEK ETKİLİ HUTBE SUNUMU YARIŞMASI İLE İLGİLİ ŞARTNAME

Başkanlığımızca “Etkili Hutbe Sunumu Yarışması” düzenlenmektedir.

1. AMAÇ:

Etkili Hutbe Sunumu Yarışmasının düzenlenme amacı, personelimizin yeteneklerini geliştirmek, hutbe metinlerini doğru bir şekilde, fonetik ve diksiyon kurallarına uygun, beden dilini yerinde ve etkili kullanarak sunmalarına katkı sağlamaktır.

2. YARIŞMAYA KATILMA ŞARTLARI:

Etkili Hutbe Sunumu Yarışmasına Başkanlığımız taşra teşkilatında görevli asıl, vekil ve sözleşmeli imam-hatip, müezzin-kayyım ve Kur’an kursu öğreticisi unvanlarında görev yapan erkek personel katılabilecektir.

3. MÜRACAAT:

Şartları uygun olan personelimiz, 01–30 Mart 2018 tarihleri arasında bağlı bulundukları müftülüklere şahsen müracaat edebileceklerdir. Eğitim merkezlerindeki kısa süreli kursiyerlerin müracaatları eğitim merkezi müdürlüğünce kabul edilecek ve müracaat dilekçeleri kursiyerin bağlı bulunduğu müftülüğe gönderilecektir. İhtisas ve kıraat bölümü kursiyerlerinin müracaatları ise ilgili eğitim merkezi müdürlüğünce alınacaktır.

Etkili Hutbe Sunumu (Hutbe Okuma) Yarışmasının önceki yıllarda yapılan Türkiye finallerine katılarak birinci, ikinci ve üçüncü olan personelin müracaatı kabul edilmeyecektir.

4. UYGULAMA:

a) Etkili Hutbe Sunumu yarışmasında değerlendirme; metni doğru okuma, fonetik/diksiyon (ses tonu, vurgu), beden dili (jest, mimik), dinleyenleri etkileme ve göz teması ile minber kullanımı ve kendine güven kriterleri üzerinden yapılacaktır. Yarışmada Ek-4’te sunulan Arapça hutbe metni esas alınacaktır.

b) İl/ilçe/bölge ve final yarışmalarında okunacak hutbeler EK-5’te yer alan hutbeler arasından yarışmacı sayısınca seçici kurul tarafından belirlenecektir. Belirlenen hutbelerin her birinden altışar nüsha hazırlanarak zarflanacak ve zarflar numaralandırılacaktır. Yarışma öncesinde kura ile belirlenen sıra numarası aynı zamanda yarışmacının okuyacağı hutbeyi belirleyen zarf numarası olarak kabul edilecektir. Zarftan çıkan nüshalar yarışmacı ve seçici kurul üyelerine sırası geldiğinde verilecektir.

c) Etkili Hutbe Sunumu Yarışmasına il ve ilçe bazında başlanacak ve yarışmaya katılım şartlarına sahip istekli bütün personelin katılması sağlanacaktır. İl ve ilçe birincileri belirlenecek, bunlar arasında il merkezinde yapılacak yarışma sonucunda bölge dinihaber.com yarışmasında ili temsil edecek olan il birincisi tespit edilecektir. Bölgelerde düzenlenecek yarışmada Türkiye final yarışmasında bölgeyi temsil edecek bölge birincisi belirlenecektir.

ç) Kadrosu eğitim merkezlerinde bulunan ihtisas ve kıraat bölümü kursiyerleri arasından yarışmaya birden fazla müracaat olması halinde ilgili eğitim merkezi müdürlüğünce belirlenecek seçici kurul yarışma yapılacak, yarışmada birinci olan kursiyerin ismi il birincisinin belirleneceği yarışmaya katılması temin edilmek üzere il müftülüğüne bildirilecektir.

d) İl ve ilçe yarışmalarının yapılacağı tarih, yarışma tarihinden en az bir hafta önce katılımcılara duyurulacaktır.

e) İl, ilçe ve bölge merkezlerindeki yarışmalar halkın huzurunda ve daha çok katılımın sağlanması amacıyla cami içinde yapılacaktır. Yarışma yeri, tarihi ve saati çeşitli yollarla vatandaşlarımıza duyurulacaktır.

f) Yarışmalar için mümkün mertebe öğle ve/veya ikindi namazlarından sonraki saatler tercih edilecektir.

g) İl, ilçe ve bölge merkezlerindeki Etkili Hutbe Sunumu Yarışmalarına izleyici olarak özellikle din görevlilerinin tamamının katılımları sağlanacaktır. 5. SEÇİCİ KURULLAR:

5.1- Etkili Hutbe Sunumu Yarışması

a) İl/İlçe ve Eğitim Merkezi Seçici Kurulları:

İl ve ilçe merkezlerinde; il veya ilçe müftüsünün başkanlığında, bir müftü yardımcısı, bir ilçe müftüsü, ilahiyat fakültesinden bir öğretim üyesi/görevlisi, fen edebiyat/eğitim fakültesinin Türk dili ve edebiyatı/Türkçe öğretmenliği bölümlerinden bir öğretim üyesi/görevlisi, eğitim merkezinden bir eğitim görevlisi, bir şube müdürü, imam hatip lisesi meslek dersi öğretmenlerinden bir kişi, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmenlerinden bir kişi, Türk dili ve edebiyatı veya Türkçe öğretmenlerinden bir kişi, başvaiz/uzman vaiz/vaizlerden bir kişi olmak üzere en az beş kişiden oluşur.

Eğitim merkezlerinde; müdürün başkanlığında, bir müftü yardımcısı, bir ilçe müftüsü, ilahiyat fakültesinden bir öğretim üyesi/görevlisi, eğitim merkezinden iki eğitim görevlisi, bir şube müdürü, imam hatip lisesi meslek dersi öğretmenlerinden bir kişi, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmenlerinden bir kişi, başvaiz/uzman vaiz/vaizlerden bir kişi olmak üzere en az beş kişiden oluşur.

İlçede yarışmaya sadece bir personelin müracaat etmesi durumunda seçici kurul oluşturulmaz. Bu personel il birincisinin belirleneceği yarışmaya katılmak üzere ile bildirilir.

b) İl Seçici Kurulları:

İl genelindeki seçmelerin yapılmasında il seçici kurulu; il müftüsünün başkanlığında, bir müftü yardımcısı, bir ilçe müftüsü, ilahiyat fakültesinden bir öğretim üyesi/görevlisi, fen edebiyat/eğitim fakültesinin Türk dili ve edebiyatı/Türkçe öğretmenliği bölümlerinden bir öğretim üyesi/görevlisi, eğitim merkezinden bir eğitim görevlisi, imam hatip lisesi meslek dersi öğretmenlerinden bir kişi, Türk dili ve edebiyatı veya Türkçe öğretmenlerinden bir kişi, başvaiz/uzman vaiz/vaizlerden bir kişi olmak üzere en az beş kişiden oluşur.

c) Bölge Seçici Kurulları:

Bölge Seçici Kurul Başkanı Başkanlıkça, kurul üyeleri ise yarışmanın yapılacağı ilin müftülüğünce belirlenecektir. Kurul, -başkanla birlikte- il müftüsü veya bir müftü yardımcısı, bir ilçe müftüsü, ilahiyat fakültesi öğretim üyelerinden/görevlilerinden iki kişi, fen edebiyat/eğitim fakültesinin Türk dili ve edebiyatı/Türkçe öğretmenliği bölümlerinden bir öğretim üyesi/görevlisi, eğitim merkezinden iki eğitim görevlisi, imam hatip lisesinden bir meslek dersi öğretmeni, Türk dili ve edebiyatı veya Türkçe öğretmenlerinden bir kişi olmak üzere en az beş kişiden oluşur.

5.2- Yüksek Seçici Kurul:

Diyanet İşleri Başkanlığınca tespit edilecektir.

5.3- Seçici Kurullar İle İlgili Diğer Hususlar:

Etkili Hutbe Sunumu Yarışması seçici kurulunda dini hitabet ve diksiyon eğitimi almış olanlar tercih edilecektir.

6. DEĞERLENDİRME ESASLARI:

Etkili Hutbe Sunumu Yarışması Seçici Kurulları şu hususlara dikkat eder:

a) GENEL İLKELER:

1. Yarışma sırası ve okunacak hutbe, kura ile belirlenecek ve 15 dakikalık hazırlık süresi tanınacaktır.

2. Etkili Hutbe Sunumu yarışmasına basamak duaları ve ikinci Arapça hutbe kısmı dâhil değildir. Yarışmaya birinci Arapça hutbe duası ile başlanacak, Türkçe hutbe metni okunduktan sonra okunacak kısa Arapça bölümle yarışma tamamlanacaktır.

3. Yarışmacı minbere sarık ve cübbe giyerek çıkacaktır. Cübbenin/sarığın temiz, açık renkli, sade, ütülü, düzenli ve jelatinsiz olmasına dikkat edilecektir.

4. Hutbe duaları usulüne uygun olarak makamsız ve tegannisiz okunacaktır. 5. Yarışmacılara 15 dakikalık süre tanınacaktır.

6. Yarışmacının hatalarından dolayı müdahale edilmeyecektir.

b) NOT BAREMİ:

1. Metni doğru okuma 30 puan,

2. Fonetik/diksiyon (ses tonu, vurgu) 30 puan,

3. Beden dili (jest, mimik) ve göz teması 25 puan,

4. Minber kullanımı, kendine güven ve dinleyenleri etkileme 15 puandır.

c) DEĞERLENDİRME:

1. Her metin hatasından (kelimenin yanlış telaffuzu, kekeleme, takılma, gereksiz ve yersiz tekrar vs.) bir puan düşülecektir.

2. Her fonetik/diksiyon hatasından:

a. Vurguların yerli yerince yapılmaması durumunda bir puan,

b. Ses tonunun cami ve cemaatin durumuna göre kullanılmaması halinde bir puan düşülecektir.

3. Beden dili (jest, mimik) ve göz teması ile ilgili:

a. Abartılı jest ve mimikler kullanılması halinde iki puan,

b. Cemaatle göz teması; yeterli ölçüde kurulamadığında üç puan, hiç kurulamadığında altı puan düşülecektir.

4. Minber kullanımı, kendine güven ve dinleyenleri etkileme hususlarının değerlendirmesi Seçici Kurul üyesinin takdirine bırakılmıştır.

Yarışmacıların puanı, yarışma Seçici Kurul Üyeleri tarafından verilen puanların aritmetik ortalamasıdır. Eşitlik olması halinde sırasıyla (not baremindeki) değerlendirmeye esas olan hususlardaki puanlara bakılacak, eşitlik bozulmadığı takdirde kura çekimine gidilecektir.

7. YARIŞMA TAKVİMİ, BÖLGE MERKEZLERİ VE BU MERKEZLERE DÂHİL

İLLER:

Yarışma takvimi, bölge merkezleri ve bu bölgelere dâhil iller (Ek-1 ve 2)’de, duyuru metni ise (Ek-3)’te belirtilmiştir.

ETKİLİ HUTBE SUNUMU YARIŞMASI BÖLGE MERKEZLERİ VE BU BÖLGELERDE YARIŞMAYA KATILACAK İLLER
 (Bölge Yarışma Tarihi 27 Mayıs 2018) @DiNiHABER.COM / 2018 Etkin Hutbe Sunumu Yarışması

ETKİLİ HUTBE SUNUMU YARIŞMASI TAKVİMİ

Müracaat tarihi : 01–30 Mart 2018

İl ve ilçelerdeki yarışmaların son tarihi: 17 Nisan 2018

İl birincilerinin belirlenmesinin son tarihi: 08 Mayıs 2018

Bölge yarışmalarının yapılacağı tarih: 27 Mayıs 2018

Türkiye finalinin yapılacağı tarih : 12 Ağustos 2018

8. ÖDÜLLER:

Yarışmalarda başarılı olan personele il müftülüklerince teşvik ödülleri verilebilir. Türkiye 1. 2. ve 3.’lerine Başkanlıkça Camiler ve Din Görevlileri Haftası resmi açılış merasiminde aşağıdaki ödüller verilecektir.

Etkili Hutbe Sunumu Yarışmasında dereceye girenlerden:

Birinciye 5.000 ₺

İkinciye 4.000 ₺

Üçüncüye 3.000 ₺

Ayrıca, Türkiye Final Yarışmasına katıldığı halde dereceye giremeyen bölge birincilerine 500 ₺ ödül verilecektir.

9. DİĞER ŞARTLAR:

a) İlgili kurullarca yapılan değerlendirme sonuçları ve kararları bir tutanakla tespit edilerek özel dosyasında saklanır.

b) İl ve bölge yarışmalarının yapılacağı il müftülükleri, yarışmalarla ilgili koordineyi sağlayacak, ayrıca yarışmacı personelle Seçici Kurul Üyelerinin iaşe ve ibatelerini de karşılayacaktır.

c) Yarışmaların sonuçları, yarışmaları takip eden hafta içinde il müftülüğüne, bölge final yarışma merkezine, bölge yarışmalarının sonuçları ise aynı süre içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığı’na bildirilecektir.

ç) Yarışma sonuçları, tutanakların Seçici Kurulda görevli bütün üyelerce imzalanmasından sonra ilan edilecektir. Dereceye giren personele mahallince hazırlanan ödüller protokol sırasına göre yetkililerce verilecektir.

d) İlden bölge merkezlerine yarışmacı olarak gidecek personele ve bölge birincisi olarak Türkiye finallerine katılacak personele görevlendirme onayı alınacak ve mahalli saymanlıkça yol hariç bir gün süreyle yolluk ve yevmiyeleri ödenecektir.

e) Türkiye finalleri Diyanet İşleri Başkanlığı’nca görüntülü olarak kayda alınacak, Başkanlık bunları yayınlama, çoğaltma ve satma hakkına sahip olacaktır. Final yarışmalarına katılanlara verilen ödüller, “telif hakkı ödemesi” yerine sayılacaktır. f) Yarışmalara katılan personel, bu şartname hükümlerini ve seçici kurul kararlarını kabul etmiş sayılacaktır. Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kararları geçerlidir.

g) İl/İlçe ve bölge seçici kurullarında,

1) Üye olarak görevlendirilenlerden kurumlarınca yolluk ve yevmiye ödenmeyenlere azami net 100-(Yüz) ₺ ile iaşe, ibate ve yol masrafları,

2) Yüksek Seçici Kurullarda başkan ve üye olarak dinihaber.com görevlendirilenlerden kurumlarınca yolluk ve yevmiye ödenmeyenlere azami net 150-(Yüzelli) ₺ ile iaşe, ibate ve yol masrafları, Türkiye Diyanet Vakfınca/Şubelerce karşılanır.

ETKİLİ HUTBE SUNUMU YARIŞMASI TAKVİMİ

ETKİLİ HUTBE SUNUMU YARIŞMASI:

a) İl ve ilçelerdeki yarışmalar ve bunların değerlendirilmesi, seçici kurullar tarafından aşağıda belirtilen tarihte çalışma saati bitimine kadar sonuçlandırılacaktır. Yarışmalarda birinci olan personelin isimleri aynı tarihte İl Seçici Kurullarına bildirilecektir. İlçe sayısı beş ve beşten az olan illerde İlçe Seçici Kurulları ikinci ve üçüncü olanları da bildirecektir.

b) İl Seçici Kurulları, il birincilerinin seçimi ile ilgili bütün işlemleri aşağıda belirtilen tarihte çalışma saati bitimine kadar sonuçlandıracaktır. Yarışmalarda birinci olan personelin isimlerini aynı tarihte Bölge final yarışması merkezi, il müftülüğüne (Bölge Seçici Kurullarına) bildirecektir.

c) Bölge Seçici Kurulları, bölge yarışmalarını aşağıda belirtilen tarihte (Ek-2)’de belirtilen bölge merkezlerinde yapacak, yarışmalarda birinci olanların isimlerini aynı tarihte Başkanlığa bildirecektir.

d) Yüksek Seçici Kurul IV. Türkiye Etkili Hutbe Sunumu Final Yarışmasını 12 Ağustos 2018 Pazar günü Bursa’da yapacaktır.

ETKİLİ HUTBE SUNUMU YARIŞMASINDA OKUNABİLECEK STANDART HUTBE DUALARI @DiNiHABER.COM / STANDART HUTBE DUALARI 

Fikriyat / Dinihaber.com

Son Güncelleme: 28.02.2018 15:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.