İmamı Rabbani 393. mektup: "Muhammed eşittir Allah"

Bu günkü yazımızda İmamı Rabbani'nin 393. mektubunda şirkin zirvesi olan "Muhammed eşittir Allah" açıklamasını konu edineceğiz.

İmamı Rabbani 393. mektup: "Muhammed eşittir Allah"

Bu günkü yazımızda İmamı Rabbani'nin 393. mektubunda şirkin zirvesi olan "Muhammed eşittir Allah" açıklamasını konu edineceğiz.

02 Ekim 2019 Çarşamba 22:30
İmamı Rabbani 393. mektup: "Muhammed eşittir Allah"
banner310

Yazıyı okuyan tasavvuf / tarikat ehline bir hatırlatma babından sahip olduğunuz dini kutsallaştırma adına Allah'ı inkara kalkıştığınızın farkına varın! Biz Müslümanlar Allah'ı anmak, birlemek ve yüceltmekle mükellefiz. Allah'ın dışındaki varlıkları değil... Apaçık ayetler ortada iken umarız birileri yine İmamı Rabbani'nin itibarını kurtarma adına Allah'ı araya vermez. Bu arada "Müceddidi elfi sani" denilip yüceltilen ve "Dini bidat ve hurafelerden koruduğu" iddiasıyla pazarlanan İmamı Rabbani'nin dini bidat ve hurafeden korumanın ötesinde şirke buladığının görülmesi  gerekiyor.

Bu yazıyı okuyan tasavvuf erbabı, aşağıda Cübbeli Ahmet'in "Tasavvuf'un inceliğini anlayamayanlar bu sözü anlamıyor" gibi söze başlayıp "Tasavvuf yaşanır anlaşılmaz" deyip kendilerini aldatmasınlar. Allah indirdiği Kitabı anlaşılır kılmışken bir Müslümanın tasavvufu anlamak zorunluluğu yoktur. Bu mantıkla yola çıkıldıktan sonra kumar oynayan da, zina yapan da, yalan söyleyen de kendini bir şekilde meşrulaştırır. Bizim birilerinin laflarını anlamak için kırk takla atma mecburiyetimiz ve mükellefiyetimiz yoktur. Aynı şekilde din bir akitleşmedir. Akit (alışveriş) yaparken alınacak malın evsafının bilinmesi zorunluluğu vardır. Talib olduğunuz dinin evsafını bilemiyor, ayrıntılarına nüfuz edemiyor, kabul ettikten sonra anlaşılacağı inancıyla bir din kendini sunuyorsa zaten o dinde o dine girişte batıldır. Din de öncelik anlaşılır olmasıdır. 

***

Şirk sözleriyle hatıralarda yer edinen Bayram Ali Öztürk'ün İmamı Rabbani'den naklettiği o küfür sözler:

İmamı Rabbani'nin 393. mektubu şu şekilde:

"Aynü'l-kuzat'ın Temhidat aldı eserinde söylediği:

"O ki, siz İlâh olarak bilirsiniz, bize göre Muhammed (sav) olmaktadır. O ki, siz Muhammed (sav) olarak bilirsiniz, bize göre yüce Sultan İlâh'tır" cümlesinin açıklanması.

AYNÜ'L-KUZAT'ın TEMHİDAT'ında geçen, şu ibareden sormuşsun:

"O ki, ilâh olarak bilirsiniz, bize göre Muhammed (sav) olmaktadır. O ki, Muhammed (sav) olarak bilirsiniz, bize göre yüce Sultan İlâh'tır."

Ey oğul! Bu tür ibareler, tevhidden haber verip sekrin(sarhoşluğun) galebesi hallinde şeyhlerde sudur etmektedir. O sekrin gerçekleşmesi cem mertebesi olup ondan:

— Tarikat küfrü... diye anlatılır.

Zira ikilik ve imtiyaz onların nazarında kalkmış olduğundan, yaratılanı Vacib Teala’nın aynı olarak bulmaktadırlar. Hatta yaratılanı asla bulamazlar. Baktıklarında, Vacib Teala’nın gayrı kalmaz.

Bu takdirde, üstte anlatılan ibarenin manası şöyledir:

Allahu Teala ile Muhammed (sav) arasında sizce var olan farklılık, bize göre sabit değildir ve ikisi arasında bir farklılık yoktur. O kadar ki, teklikten uzak olan Tek (Allah), diğerinin (Yaratılmışın) aynıdır. Zira diğer yaratılmışlara göre, farklılık kalktığına göre; Muhammed Resulullah (sav) için ayrı bir varlık olma durumu nasıl sabit olur? Kaldı ki o yüce Hakkın kemalâtına en tamam olan bir mazhardır.

Ne var ki, üstte anlatılan görüş, cem mertebesine mahsustur. Salik bu makamdan terakki edip sekrin ifratından gözünü açar ise, o zaman, Muhammedi Allahu Teala'nın kulu ve Resulü olarak görür. Tıpkı, iptidada bulduğu gibi..." 

***

MUHAMMED (AS) KUR'AN'DA BİR BEŞERDİR

Yazının başlığından da anlaşılacağı gibi bu ibare Mekke Müşriklerinin şirkini solda sıfır bırakan bir ifade... Mekke Müşrikleri "Allah ile aramızda aracı olsunlar diye onlara tapıyoruz" derlerdi. Aracı kılınan puta dahi tahammülü olmayan Allah'ın karşısında İmamı Rabbani ve tasavvufçular kainatı Muhammed'e, Muhammed'i de Allah'a eşitlemekle şirkin alasını işlemektedirler.

Kainat = Muhammed = Allah

Her zaman belirttiğimiz gibi tasavvuf, Kur'an'dan nefret eder. Kur'an'sız bir şekilde yol alır. Ve Kur'an'a rağmen hükümler ortaya koyar. Tasavvuf ilk çıktığı günden itibaren fakihlerce herşeyi mübah görmeleri, işi kılıfına uydurmaları nedeniyle fırka-i dalle (sapık yolun yolcuları) olarak tasvir olunmuştur.

Kur'an'a baktığımızda ne Aynü'l-Kudat'ın ne de İmamı Rabbani'nin iddia ettiği şekilde peygamberimizin önce insanlığın sonra yaratıldığı veya peygamberimizin diğer varlıklardan ayrı tutularak yaratıldığına dair tek bir rivayet bulunmamaktadır:

“Ben cinleri ve insanları sırf beni tanıyıp yalnız bana ibadet / kulluk etsinler diye yarattım.” (Zariyat, 50/56)

"Ey insanlar, şüphe yok ki biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve sizi, aşiretler ve kabileler haline getirdik tanışın diye; şüphe yok ki Allah katında sevabı en çok ve derecesi en yüce olanınız, en fazla çekineninizdir; şüphe yok ki Allah, her şeyi bilir, her şeyden haberdardır." (Hucurat, 13.ayet)

Allah Resulü'nün diğer insanlardan farkının olmayıp ilahlaştırılmaması adına Kur'an şu gerçeği dile getirir:

“Muhammed sadece bir resûldür/elçidir. Ondan önce de nice elçiler gelip geçmiştir…” (Âl-i İmrân, 3/144)

“… De ki: Fesubhânallâh! Ben beşer bir resûlden başka bir şey miyim?” (İsrâ, 17/93)

 “De ki: Ben de tıpkı sizin gibi bir beşerim. Bana ilâhınızın bir tek ilâh olduğu bildiriliyor. Artık kim Rabbine kavuş­mayı umuyorsa hemen iyi bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak etmesin.”  (Kehf, 18/110)

 “Biz seni şahit, müjdeci, uyarıcı; Allah’ın izniyle O’na çağıran, etrafını aydınlatan bir kandil olarak gönderdik.” (Ahzâb, 33/45–46)

 “De ki: Ben resûllerin ilki değilim. Benim ve sizin başınıza gelecekleri bilmem. Ben ancak bana vahyolunana uyarım. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım.” (Ahkâf, 46/9)

“De ki: Doğrusu ben size ne zarar verme ne de fayda sağlama gücüne sahibim.

De ki: Gerçekten (bana bir kötülük dilerse) Allah’a karşı beni kimse himaye edemez, O’ndan başka sığınacak kimse de bulamam.

Benimkisi yalnız Allah’tan olanı, onun gön­derdiklerini tebliğdir o kadar.” (Cinn, 72/21–23)

 “De ki: Ben size, Allah’ın hazineleri benim yanımdadır, demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size, ben bir meleğim de demiyorum. Ben, sadece bana vahyolunana uyarım. De ki: Kör ile gören hiç bir olur mu? Hiç düşünmez misiniz?” (En’âm, 6/50)

 “De ki: Ben kendim için bile Allah dilemedikçe hiçbir şeye kadir değilim: Ne fayda sağlayabilirim ne de gelecek bir zararı uzaklaştırabilirim. Şayet gaybı bilseydim elbette çok mal mülk elde ederdim ve bana hiç fenalık da dokunmazdı. Ama ben iman edecek kimseler için sadece bir uyarıcı ve bir müjdeleyiciyim.” (A’râf, 7/188)

“Biz seni ancak âlemlere bir rahmet olmak için elçi gönderdik.”(Enbiyâ, 21/107)

"Ey Muhammed! de ki: “Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Bana gerçek ilahınızın tek olduğu vahyedilmiştir. Öyleyse O'na yönelin ve O'ndan bağışlanma dileyin.” O'ndan başkasına ilahlık yakıştıranların vay haline." (Fussilet, 41/6)

Peygamberimiz istisna edilmeden tüm insanlığın yaratılış şekli için Kur'an şu açıklamayı yapar:

" Biz insanı en güzel biçimde yaratmışızdır." (Tin, 4.ayet)

Müşriklerin iman etmesine engel olan şey peygamberlerin ve peygamberimizin insan olarak görülmesi, peygamberin bir melek veya ilah olarak görülmek istenmesidir. Müşriklerin bu emelini İmamı Rabbani Muhammed eşittir Allah diyerek gerçekleştirmektedir:

“İnsanlara doğru yolu gösteren bir elçi geldiği zaman inanmalarına tek engel, hep onların şu sözleri olmuştur: Allah bir beşeri mi elçi olarak göndermiş!” (İsrâ, 17–94)

“Onlar «Allah hiçbir beşere bir şey indirmemiştir» demekle Allah’ı gereği gibi tanıyamamışlardır…” (En’âm, 6/91)

“Bu (Nûh), sadece sizin gibi bir beşerdir. Size üstün ve hâkim olmak istiyor. Eğer Allah elçi gönderecek olsaydı melekleri gönderirdi. Biz en eski atalarımızdan bile böyle bir şey duymadık!”(Mu’minûn, 23/24)

***

Bakmayın siz bu gün tasavvufçuların önüne gelene mezhepsiz demelerine.. Hayatlarına bakacak olursanız kendileri hiçbir mezhepe dahil değildirler. Çünkü tasavvufçular ibahiyye mezhebindendir. (Herşeyi mübah gören anlayış)

İmamı Rabbani, tasavvuf adı altında uydurulan bu saçmalığı, ayetlerle reddetmek yerine Aynü'l-Kuzat'ın uydurduğu hayalleri millete ne yapar da bunu yediririm dercesine izah ettiğini görüyoruz. Bu yönüyle tasavvuf ayrıntılara dalmada bir yahudileşme temayülüdür.

KUR'AN, "ALLAH ASLA GÖRÜLMEZ" DERKEN İMAMI RABBANİ, "KUR'AN YALAN SÖYLÜYOR ALLAH GÖRÜLÜR"

Allah'ın görülmeyeceğine dair ayet ve hadisler: 

Gözler O'nu göremez, O gözleri görür… Artık Rabbiniz'den size Hakk'ın delilleri gelmiştir.” (En'âm 6/103-104).

“Bir de hatırlayın o zamanı ki: “Ey Musa! Biz Allah'ı kendi gözümüzle görmedikçe sana asla inanmayacağız” dediğinizde sizi hemen bir yıldırım yakalamıştı da siz de hiçbir şeye gücü yetmez ölü gibi bakıp kalmıştınız.” (Bakara 2/55)

“Onlar, Musa'dan bunun daha büyüğünü istemişler ve Allah'ı açıkça bize göster demişlerdi de, bu çarpıklıkları yüzünden onları bir ceza yıldırımı çarpmıştı.”( Nisâ 4/153)

Fakat bizim huzurumuza çıkarılacaklarını hiç beklemeyen kimseler: “Bize melekler indirilmeliydi, yahut Rabbimizi görmeliydik değil mi?” dediler. Andolsun ki onlar, kendi kendilerine ululandılar ve büyük bir azgınlıkla haddi aştılar.”( Furkān 25/21)

“ Yahut -iddia ettiğin gibi- göğü üzerimize parçalar yağdırmalısın veya Allah’ı ve melekleri şöyle karşımıza getirmelisin. Veya altından bir evin olmalı; ya da göğe çıkmalısın. Bize okuyacağımız bir kitap indirmediğin sürece oraya çıktığına da asla inanmayacağız." De ki: "Rabbimi tenzih ederim! Ben sadece bir beşer-peygamberim." (İsrâ 17/92-93)

Mûsâ, tayin ettiğimiz vakitte (Tûr’a) gelip de rabbi onunla konuştuğunda o, "Rabbim! Bana görün; sana bakayım" dedi. Rabbi, "Sen beni asla göremezsin. Fakat şu dağa bak; eğer o yerinde durabilirse sen de beni görebilirsin" buyurdu. Rabbi o dağa tecelli edince onu paramparça etti; Mûsâ da bayılıp düştü. Kendine gelince dedi ki: "Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim, sana tövbe ettim; ben inananların ilkiyim." (A‘râf 7/143)

“Peygamberimizin Allah'ı görüp görmediği meselesi Hz. Aişe'ye sorulduğunda o: “Suphanallah, Tüylerim diken diken oldu. Bunu kim söylerse yalan söyler. Siz “gözler onu göremez” ayetini hiç okumadınız mı?” der.

***

İmamı Rabbani'nin 393. mektubunu irdeleme noktasında şu sorular tasavvuf erbabınca cevaplanmayı beklemektedir?

1- Sekr halinde Allah'ı gören kim?

2- Sufinin sekr halinde olduğunun işareti nedir?

3- Sufinin sekr halini kim ve kimler tespit etti? Yalan söyleyip söylemediğine kim karar vermektedir?

4- Madem Allah'ı görecek kadar bu işte mahir olanlar var ise tasavvufta isimleri neden zikredilmez? İmamı Rabbani, Şahı Nakşıbend, Abdülkadir Geylani neden seyrü sülukte Muhammedi sonra da Allah'ı göremedi? 

5- Hiçbir peygamberde sadır olmayan Muhammed'in görülmesi sonra onun da yok olup Allah'ın görülmesi meselesi, peygamberimiz ve sahabede ve sonraki hiçbir dönemde gündeme gelmemişken bu durum, peygamberimizden 500-600 sene sonra nasıl ve neden ortaya çıktı?

6- Allah’ı görmek için neden Hz. Muhammed önde perde oluyor da sonra yok oluyor?

7- Doğrudan Allah’ı görmek varken neden Muhammed?

8- Diyelim sekr halinde sufi bir şeyler gördü. İyi de o gördüğü şeyin iddia ettiği şey (Allah) olduğuna garantisi ne?

9- Bir şeyi gördüğünü iddia edenin o şeyin aslını uyanıkken görmesi gerekir ki hayal ya da rüya anında gördüğünün o olduğunu iddia edebilsin.

Bu da yetmez…

Bu olayı duyanların da o iddia edilen şeyi görmesi lazım ki o şeyin gerçekte iddia edilen şey olduğu anlaşılsın.

***

Sarhoşluk yasaklanmışken neden sekr hali..

Uyanık, aklı başında adama verilecek cevap, sunulacak epey bir delil getirilir. Sekr (sarhoşluk hali) halindeki adama ne deseniz boş.

Kendi uydurdukları ve ispat etme imkanları olmayan tasavvuf ehli yaptıkları şirk ve küfrü sekr, seyrü sülük, nefis terbiyesi gibi yollarla meşrulaştırmaktadır.

Her şeyden önce Kur’an yapısı gereği aklı başında insanlar oluşturur. Aklı uçan insanlar değil…

Kur’an’da Allah’ı görmeyi bırakın görmeyi istemek dahi yasaklanmışken sekr halinde Allah’ı görmek nasıl bir şey?

Yani bu iddiada olanlar Allah’ı görmek isteyen ama görmesine izin verilmeyen Hz. Musa’dan yola çıkarak adeta demek istemektedirler ki;

  1. Allah görülmem derken tasavvufçular, Allah’ın görülebileceği iddiasıyla O’nu yalancı duruma düşürmekte,
  2. Kendilerinin, Hz. Musa’dan dahi üstün olduklarını iddia etmiş olmaktadırlar.

***

İmamı Rabbani'nin mektubu içindeki cem'i de izah etmeden geçmeyelim:

Cem', "Ruh ilâhî güzelliği seyre dalınca zât-ı ilâhî nurunun galebesi karşısında eşyayı birbirinden ayıran aklın nuru söner; böylece hakkın ortaya çıkması ve bâtılın kaybolması sebebiyle Kadîm (Allah) ile hâdis (mahlûk) arasındaki fark ortadan kalkar ki bu hale cem‘ denir." imiş. 

Cem' konusunda da pek çok soru cevaplanmayı beklemektedir:

1- Allah'ın kitabı gayet açık ve insanlardan cem' yapmasını isteme gibi bir beklentisi ve emri de yokken cem' etme emrini bu tarikatçılar kimden aldı?

2- Allah kimseyi cem' dedikleri ve ne olduğu da belli olmayan şeyden hesaba da çekmeyecekken bunlar kendi kendine neden gelin güvey oldu?

3- Ruhun ilahi güzelliği seyre dalması nasıl oluyor? Ruh hakkında Allah size pek az bilgi verildi, deyip o bilginin de ne olduğunu açıklamamışken eşya ortadan kalkıp nasıl Allah görülebiliyor?

4- Allah'ın görülmeyeceğine dair vahyettiği yukarıda zikredilen onlarca ayeti nereye koyacağız?

Şimdi "Ben görülmem... Görülmemi beklemeyin ve istemeyin.. Bunu istemek bile kafirliktir.." derken Allah'ın görüldüğünü iddia eden ALLAH'A YALANCI demiş olmuyor mu?

Allah yalancı olamayacağına göre ASIL YALANCI İMAMI RABBANİ ile TASAVVUF ERBABI olmuyor mu?

AYNÜ'L-KUDAT KİMDİR?

Bu kadar açık ayetler varken Tasavvuf düşüncesinde "hakîkat-i muhammediyye" İbnü’l-Arabî (v. 638) ve Abdülkerîm el-Cîlî (v. 826) ile kendine yer bulmuştur. Istılâh hakkında en fazla söz söyleyenlerden birisi de 19 yaşında iken mahkemece verilen ceza sonucu idam edilen Hemedân Kādısı Aynü’l-Kudât Abdullah el-Hemedânî’dir (v. 525). Hemadan, masal ve efsaneleriyle ünlü İran'ın bir şehridir. Hemedâni eserlerinde “hakîkat-i muhammediyye” ve “nûr-i muhammedî” tabîrlerini kullanmış ve sonraki dönemlerde aynı manâya mutâbık bir şekilde pek çok yazı kaleme almıştır. Varlığın Birliği düşüncesini pekiştiren hakîkat-i muhammediyye mertebesi Hemedânî tarafından âyet ve hadîsler ile delillendirilmeye çalışılmıştır. (TDV İslam Ansiklopedisi, Aynü’l-Kudat)

***

Tasavvuf Batıl Dininde Nurudu Muhammedi ve Hakikati Muhammedi nasıl ortaya çıktığını öğrenmek için aşağıdaki resmi TIKLAYINIZ...

t

Aşağıda sıralanan videolarda İmamı Rabbani'nin şirk sözlerinin hata olduğunu söylemek yerine "O ne derse doğrudur" mantığıyla hareket edip İmamı Rabbani'ye YANILMAZLIK muamelesi yapan tarikat erbabının halini okurlarımızın takdirine bırakıyoruz:

Son Güncelleme: 05.10.2019 10:09
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
merkezefendi 2019-10-03 10:56:27

gerçekten güzel tahlil edilmiş, yazı süper

Avatar
ahmet ok 2019-10-03 12:56:31

Allah sizden razı olsun. inşAllah bu insanların peşinden gidenler gerçekleri görür de tez zamanda yanlıştan dönerler.

Avatar
çetin 2019-10-03 12:58:15

aynen katılıyorum. tasavvufu bilmeli imiş de cart curt. ne bilecem lan tasavvufu. valla doğru söylüyorsunuz. Allahın dini gayet açık ve net iken sizin tasavvuf neden anlaşılmıyor da anlamak için kendimizi yoruyoruz onu anlamış değilim. aşk yaşanır anlatılmaz der gibi. hadi lan oradan. küfrünüz şirkiniz ortada işte

Avatar
kaya can 2019-10-03 12:59:38

imamı rabbani hakkında yazılan tüm yazılarınız birbirinden güzel. kimse cesaret edememişti bunlara dokunmaya. millet sustukça bunlar kendini kral görmeye başlamışlardı. tasavvufa en büyük eleştiriyi medyadan yapma cesaretinizi tebrik ediyorum. Allah gücünüze güç katsın.

Avatar
imamı rabbani kimdir 2019-10-03 13:00:32

imamı rabbani şirkin, şeytanlığın kitabnı yazan bir papazdır. başka söze gerek yok. eserini okuyun incil ile uyumlu olduğunu göreceksiniz.

Misafir Avatar
pirifani 2019-10-04 17:10:40 @imamı rabbani kimdir

baron ferhat!!! yukardaki yazilanlar yetmediyse herhangi bir mealialip birkac kez oku ondan sonra da mektubati veya tasavvuf kulturunde one cikan meshur olmus herhangi bir eseri oku.eger farki gormezsen sadece gormek istemedigin icin gormeyeceksin.yani gozun kulagin ve kalbinbozuk oldugu icin gercekelri gormeyeceksin.islam bir dindir ki kaynagi kurandir tasavvuf da ap ayri bir dindir ki kaynagi coktur.nur tek oldugu gibi karanliklar da pek coktur.islam birdir ama mezhebler tarikatlar pek coktur.imami rabbaninin musluman olmadigini anlamak icin ne gerekiyor?sahih bir islam anlayisi gerekiyor.bozacinin siraciya yaptigi sehadetle rabbaniyi veya mevalanayi millete musluman diye qaqalarasniz da artik foyaniz ortaya cikmaya basladi.artik sizi o karanlik yerlerde ogrendiginiz klise laflar bile ustun cikarmaya yetmiyor zira millet tartismanin kural ve adabini en iyi musluman biziz diyen sizin sahtekarlardan sahtekarlardan cok daha iyi biliyor.

Beğenmedim! (1)
Misafir Avatar
ferhat 2019-10-04 13:54:50 @imamı rabbani kimdir

hadi ordan madrabaz. aynaya bakarak mı konuşuyorsun. ölülerin arkasından sallıyorsunuz . sizin gibi tipler hep aynı konuşamayanların arkasından istediğinizi sallar , edep ne ,seviye ne , kulluk ne , insanlıktan zerre nasibiniz yok. taharet almayı bilmeyen haysiyet yoksunları imamı rabbaniye laf söylüyor. sen değil sülalen gelse büyük imamın muradını anlayamazsınız. kendinizi fazla önemsemeyin hiç bile değilsiniz. cidden sizin gibi insanları görünce midem kalkıyor kusmamak için kendimi zor tutuyorum

Beğenmedim! (0)
Misafir Avatar
nagehan 2019-10-03 16:06:41 @imamı rabbani kimdir

hala imamı rabbaniyi adamlar savunuyor. yok efendim imamı rabbani burada aynül kudatı eleştirmiş miş. eleştiri dinihaberin yaptığı gibi olur. buyur sıkıyorsa hepiniz dinihaberin yaptığı gibi eleştirin de gerçek yüzünüzü görelim. imamı rabbani eleştirse aşağıda linki verilen ismailağacılar imamı rabbaniyi temize çıkarmak için kırk takla atmazdı. hepsi aynı mokk.

Beğenmedim! (0)
Avatar
Xxss 2019-10-03 13:36:09

Bu ne İftiradır? Bu kadar mı alçaldınız hadi sıkıysa on mektubun Arapçasını yayınlayın da görelim bakalım dediğiniz gibi mi yoksa yalancısiz misiniz
‏لا تحسبونا يكذب ويفترون على أمام رباني ونحن أحياء

Misafir Avatar
pirifani 2019-10-04 17:20:25 @Xxss

ne bu arapca sevdasi? millet arabca mi biliyor? meal okumamak icin arabca bilmemeyi bahane etmeniz sizi kesmedi simdi de rabbaninin mektubati da tercume edilemez mi demeye basladiniz?iyi mektubatin tercumesi olmaz olsa olsa sadece meali olabilir mi diye kafa mi sisirmeye baslayqacaksiniz? arkadas hic bir dil basit konusmalar dahi diger dillere tam olarak problemsiz olarak cevrilemez,once bunu ogrenin.bir dilde manasi olan bir ifade diger dile en iyi sekilde aktarilmaya calisilir siz buna ister meal deyin ister tercume hiiiic farketmez.ayak yolu nu aynen tercume edemezsiniz ama gerektigi gibi tercume edebilirsiniz.gok kusagi ingilizcede yagmur egrisi olarak ifade edilir.turkler hosuma gitmedi der azeriler hosuma gelmedi der.bu tip ifadeler edebi eserlerde ve kutsal kitablarda ne kadar cok da olsa mana ortalama olarak aktarilabilir.mektubati tasavuf karsitlari mi cevirdi ki guvenemiyorsiniz?guzel cevrilmis ki itiraz edebilecegimiz hersey hali altina gitmemis.tebrikler

Beğenmedim! (0)
Misafir Avatar
ÇETİN 2019-10-04 14:22:52 @Xxss

ahlaksız.. arapçasını verse sanki anlayacak mısın . aşağılıklaşma, madem o kadar arapça biliyon. arapçasından bak ve deki şurası arapçasında öyle değil. bir defa mektubatın orjinali hinducadır. oradan farsçaya, farsçadan da arapçaya çevrilmiştir. türkiyedeki türkçe tercümeler fars çevrisidir. arapçada nihayetinde hinducadan çevridir.

Beğenmedim! (0)
Avatar
pirifani 2019-10-03 13:55:11

benzer arastimalar imam gazali icin de yapilmali.zira gazalinin islam alemindeki etkisi brahmaninikinden cok daha fazladir.tasavvuf taraftarlari simdi gelecekler ve siz Allah dostlarina kufrediyorsiniz.siz onlarin ayaginin altindaki toz kadar bile olamazsiniz, ahirette ve de dunyada perisan olacaksiniz,ey admin sen kime calisiyorsun gibi ve kendi klublerinde ogretilen ezberletilen klise laflarla burada cevab yaziyormis gibi yapacaklar.bu gun bu sitenin varliginin ne buyuk nimet oldugunun idrakinde degiller.olmus babalarinin analarinin dedelerinin boyle tasavvufun ne oldugunu ifsa eden kitablar okuma siteleri takib etme gibi firsatlari hic olmamisti.sadece bozulmamis fitratlari ile hakikati el yordamiyla bulmalari gerekiyordu ancak tasavvuf insanda bozulmais fitrat mi birakir

Misafir Avatar
pirifani 2019-10-08 09:03:25 @pirifani

devam edelim sayin ferhat siz ve farkli niklerle yazip sizinle benzer fikirlere sahib olan yorumcular tarikatlarin hepsinin bozuk olmadigi iddasinda bulunuyorsiniz. o halde bahsettginiz sapik olan bozulmus olan tarikatlarla ilgili fikirleriniz okuyucularla paylasin ki insanlar en azindan sizin gorebildiginiz kadarini gorebilsin.en azindan bahsettiginiz sahtekarlar hakkinda birseyler soyleyin ki iddanizda samimi oldugunuzu zannedelim.bu sitede bazen tarikat buyuklerinin kellerini beraberce gosteren resimlerle baslik yapiliyor,bazi yorumcular kendi buyuklerinin digerleriyle beraber olmasindan rahatsiz olduklarini belirten yorumlarla aslinda birbirlerine takiyye yaptiklari da anlasiliyor.her ne kadar disarda sarmas dolas gozukenleri varsa da aslen iceride birbirlerine dis bilediklerini biliyoruz.hadi sizin de bir tuzunuz olsun.siz de su sahtekarlari biraz elestirin de uzerinizden borc kalksin.dilsiz seytan olmayin.

Beğenmedim! (0)
Misafir Avatar
pirifani 2019-10-08 08:54:18 @pirifani

sayin ferhat asiriliktan bahsedip bazilarini istisna etmeniz bile basli basina bir asirilikltir.her sey ortada adamlar islamla muslumanlarla dalga geciyor sen bizim tepkimizi yok asirilik yok edepsizlik yok su yok bu diyerek kirmaya calisiyorsin.laf yukarida baba gibi duruyor.nedemek muhammed esittir Allah?ne demek ete kemige burundum mahmut olarak gorundum??ne demek mursidi kamil,sahibuzzzaman,bediuzzaman ,bana yazdiriliyor? ne demektir cubbemin altinda Allahtan baskasi yoktur?ne demketir sizin taptiginiz ayaklarimin altindadir?tarikatlarin icinde bidat olmayan bir tanesi var mi?tasavvufun ilk olusum donemindeki hasan basri rabia gibileri tenzih ediyorum ama sonraki donemler icin ayni husnuzanni tasimak mumkun degil.hele ki tarikatlar icin felsefi tasavvuf icin. burada klavyemin belki saldirgan gozukmesi insanlari uyarmak gayretinden baska bir sebebden degildir.insanlara cubbe giydirip kuran ezberleterek kafir eden sapik hareketlere karsi uyarmak hepimizin vazifesi olmali.sizin de.

Beğenmedim! (0)
Misafir Avatar
ferhat 2019-10-07 13:39:40 @pirifani

pirifani zaten muhatap değilim,seninle muhatap olmam için insanlara hakaret etmemeyi,insanlığı,hayayı öğrenmen lazım.ben tasavvuf ehlide değilim herhangi bir tarikata da mensup değilim.benim bu savunumların sadece haddimi bildiğim içindir. biraz zekan varsa şu şekilde düşün.bu iftira attığın,küfrettiğin kişiler hakkında söylediklerinde yanılıyor isen halin nice olur. attığın iftiraları nereye koyacaksın,o insanların yüzüne nasıl bakacaksın. sana git o büyüklere tabi ol demiyorum o senin tercihin ama en azından edepli ol ihtiyatlı ol.boyundan büyük laflar etme.ben herhangi bir tarikata mensup olmasam bile en azından haddimi biliyorum.sen nasıl inanıyorsun bilmiyorum ama ebedi cehennem var orda pişmanlık fayda etmez. aşırılığa kaçanlar her zaman ziyan etti.ben ne seni ,nede ehil olmayan kişilere mensup olup aşırılık yapan tarikatları tasvip etmiyorum.onlarda aşırılıkta ahmaklıkta ,sende aşırılıkta ahmaklıkta farkınız yok. yazıklar olsun sizin gibi haddi aşıp aşırılığa kaçanlara.

Beğenmedim! (0)
Misafir Avatar
pirifani 2019-10-07 09:36:26 @pirifani

sayin ferhat oncelikle sozunde durmadigin icin tesekkur ediyorum.zira beni muhattab almayacagini idda etmistin.neyse konumuza donelim: aaaa ne konusu var ki? senin gibilerin yazilarinda konu mi olur?iftira asagilama hakarek kufur zan yalan ne ararsan bulunur da findik kabugunu dolduracak bir bilgi kirintisi bulunmaz.zira yetistirildiginiz yerlerde cicek degil osuruk agacindan baska birsey yetiismez.sen daha iyi biliyorsan rabbaninin sapikliklarini sen anlat da senden ogrenelim.bilmiyorsan mektubati ve mektubatla ilgili yazilanlari oku ogren ondan sonra gel buraya yaz.tasavufcularin istisnasiz hepsi yazdiklariyla sozleriyle kufurlerini ortaya cikarmisken ve bunu dini bilen herkes rahatca gorebilecekken sizin hala inad edip ayak diretmeniz mekke musriklerinin putlarina bagliliginin aynisidir.sakin bu bagliligini takva filan zannetme.kufurde inad ediyorsiniz.

Beğenmedim! (0)
Misafir Avatar
ferhat 2019-10-06 22:48:47 @pirifani

konuştu bal kabağı . laf ola beri gele. bir lafa bakacaksın laf mı diye ,birde söyleyene bakacaksın adam mı diye. benzer çalışmalar imamı gazali içinde yapılmalıymış . asrın dahisi gene konuşmuş. aman aman kimsenin tespit edemediği şeyleri tespit etmiş.amanın bu ne gayret bu ne azim bu ne zeka.yahu bu değerli şahsiyet nerelerdeydi bu güne kadar. niye bu cevheri kimse görmedi .adamın tespitlerine bak bee. sinyor pirifani senin filmin çekilse aşağıdakilerden hangisi seni daha iyi anlatır.ben karar veremedim ,lütfen yardımcı ol.hangisi cuk oturur sana.hadi lütfennn.
1-Hadsizden inciler.
2-Hadsizden iftiralar
3-Profesör pirifaninin kaleminden İFTİRA ATMA TEKNİKLERİ.
4-Pirifani yalanların efendisi 1
5-Pirifaninin çöküşü
6-Görevimiz iftira 5
YARDIMINI ESİRGEME LÜTFENNN!!!!

Beğenmedim! (0)
Avatar
Misafir 2019-10-03 16:39:52

Sizi ilgiyle takip ediyorum Sayın admin. İmam-ı Rabbani muhibbi müdafi olmamakla beraber Fakat yazınızda imam-ı rabbani " bu makam sekr makamıdır. Bu makamdan yükselince not al görmeye başlar." Diyor. Esasen tenkitle yaklaşıyor.