İslam’da çalgı çalmak ve dinlemenin hükmü nedir ?

Şanlıurfalı İmam Necat Şimşek hocamızın kaleminden ''İslam’da çalgı çalmak ve dinlemenin hükmü nedir ?'' isimli makalesi.

İslam’da çalgı çalmak ve dinlemenin hükmü nedir ?

Şanlıurfalı İmam Necat Şimşek hocamızın kaleminden ''İslam’da çalgı çalmak ve dinlemenin hükmü nedir ?'' isimli makalesi.

03 Nisan 2014 Perşembe 20:36
İslam’da çalgı çalmak ve dinlemenin hükmü nedir ?
banner307
Zamanımızda işlenen masiyetler o derece yaygın bir durumda ki, çoğu müslümanlar bu masiyetleri mubah olarak algılıyor. Hakikaten müslüman bir diyarda yaşamamıza rağmen isyanlar her kuruma o derece sızmış durumda ki insanlar, bu yasakları hayatlarının birer parçası edinmiş durumdadır.
            Müslümanlara hakkı anlatmak ve batıldan alıkoymak niyetiyle, kendimizde bu yazıyı yazmak mecburiyeti hissettik. Zira ,Rabbimiz (C.C) ;
وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
İçinizden bir  cemaat bulunsun ki; ( dini ve dünyevi) hayr (ve faydalar)adavet edeler,( kitap ve Sünnete uygun olup, şeriat ve akıl tarafından güzel bilinen ) marufu emredeler, ( Kitap ve Sünnet’e uygun olmayıp, şeriat ve akıl tarafından da reddedilen ) münkerlerden nehyedeler! İştesana! Ancak onlara felaha eren ( ve umduklarına nail olup korktuklarından emniyete erişen) lerin ta kendileridir ! (Al-i İmran 104.)
            Evet Rabbimiz bizden İyiliği emretmemimizi ve kötülüklerden alıkoymamızı emretmektedir. Bizde burada çalgı, şarkı, piyes ve benzeri şeyleri ve dinimizde yasaklanan bu hükümleri ayetler ve hadisler ile izah etmeye çalışacağız . Evvela konu ile ilgili ayetleri inceleyelim ;
            وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ
Ama insanlar içerisinden öylesi vardır ki; bir bilgi (ye sahip) olmaksızın Allah’ın yolundan ( ve Kitabını dinlemekten insanları) saptırsın ve o( Allah’ın yolu)nu bir eğlence (malzemesi) edinsin diye eğlendirici sözler saıtın almaktadır. İşte sana! Onlar, alçaltıcı pek büyük bir azap sadece onlar içindir.
   Bu ayeti celile Nadr İbni Haris hakkında inmiştir. Şöyle ki; o, Acem masallarıyla dolu bir takım kitapları satın alıp Kureyş’e okuyarak onlara:
‘’ Muhammed size Ad ve Semud haberlerini okuyorsa, ben de size Rüstem ve İsfendiyar hikayelerini anlatıyorum! ‘’ diyor ve çalgıcı cariyeleri satın alarak, İslam’a girmek isteyenleri Kuran dinlemekten meşgul etmek için onlara şarkı  söyletiyor ve İslam’a ısınanlara cariyelerini gönderip cinsel tahrikte bulunarak, onları dinden engellemeye çalışıyordu.
Bu sebebi nuzulu esas alan Müfessirlerin beyanına göre; eski medeniyetlere ait yalanlarla dolu masal, roman ve efsane kitapları, güldürü içerikli gösteriler, İslam’a aykırı şehvet uyarıcı, dini ilimleri tahsil gibi lüzumlu vazifelerden meşgul edici şarkı, türkü, piyes, film ve diziler kabilinden her türlü oyun ve eğlence, bu ayet-i celilede kötülenen ‘’ Lehve’l Hadis’’ mefhumuna dahildir.
            Nitekim Ebu Ümame (Radıyallahu anh)dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasulullah ( S.A.V):
  ‘’ Şarkıcı kadınları satmayın, onları satın almayın ve onlara ( şarkı söylemeyi) öğretmeyin! Onlarla ilgili yapılan ticarette hayır yoktur! (Kazandıkları) paraları da haramdır! İşte ‘’ Allah’ın yolundan saptırmak için eğlenceli sözler satın alan insanlar vardır… ayeti bunlar hakkında indirildi. (Tirmizi,Tefsir:32, No 3195, 5 / 345-346) buyurmuştur.
            Bu yüzden İbni Me’sud, İbni Abbas, Hasen, İkrime ve Sa’id ibni cübeyr (Radıyallahu anhum) gibi sahabe ve tabiin alimleri ;
  ‘’ Ayeti kerimede geçen ( Lokman 6.)  Lehvel hadisi Çalgı ile, onu satın alanları da, Çalgı aletlerini Kurana tercih edenler’’ diye tefsir etmişlerdir.
Hatta  İbni Mesud ve İbni Abbas ( Radıyallahu anhum) bu görüşü, üç kere Allah’a yemin ederek tekrarlamışlardır. ( Hazin, Nesefi, Beyzavi, Alusi)
 
 
 
وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ
Onlardan gücün yetmiş olduğu kimseyi ( kötülüklere çağırmak üzere vesvese veren ) sesinle ( çalgı aletleriyle, oyun ve eğlencelerle) kaydır.
                                                                                                          (İsra 64.)
Mücahid (R.A) bu sesi teganni ve çalgı ile tefsir etmiştir.
وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا
(Rahmanın seçkin kulları) yine öyle kimselerdir ki; yalan ( konuşulan mekan)a şahit olmazlar( bilakis şerre bulaşmamak için yalancıların ve günahkarların meclislerinden, özellikle de çalgılı yerlerden son derece uzak dururlar) Yalan (yere) şahitlik yapmazlar.
  Terk edilmesi gereken hayırsız şeylere (rastgele) uğradıklarında, ise ( oralardan yüz çevirerek) şereflerini koruyan kimseler olarak geçip giderler. (Bu meyanda fuhşi ve müstehcen konuları kinayeli olarak konuşurlar)  ( Furkan 72.)
                                               İZAHAT ve TEFSİRİ
Muhammed İbni Hanefiyye ve Mucahid ( Radıyallahu anhuma) bu ayeti tefsir ederlerken : ‘’ Onlar eğlence ve çalgı meclislerine katılmazlar!’’ buyurmuştur. İbni Mesud (Radıyallahu anh) ise ‘’ Su ekini yetiştirdiği gibi, çalgı da kalpte munafıklık büyütür.’’ Buyurmuştur.
  Bu ayetten anlaşıldığı üzere ; yalan konuşulan, gayrı meşru eğlenceler ( çalgı-şarkı gibi )bulunan ve ağıt yakılan meclislerde bulunmak, Allah’ın methettiği kulların vasıflarında değildir. Çünkü batılı seyretmek, ona ortak olmak demektir. Ayrıca böyle meclislerde bulunmak ve onlara bakmak, bir hoşnutluk göstergesi olduğundan, böyle yerlerde bulunanlar o günahı işleyenlere ortak olurlar.
            Bu yüzden İsa (Aleyhisselam): ‘’ Günahkarlar oturup kalkmaktan son derece sakının!’’ buyurmuştur. ( Nesefi-Hazin-Alusi)
             وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ                         وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ
(Alay edip) gülmektesiniz de, (ağlanacak halinize) ağlamamaktasınız!
Üstelik bir de siz, eğlenen (kibrinden) kafa kaldıran/ şarkı söyleyen kimselersiniz!  ( Necm 60-61 )
Müfessirlerin ekser beyanıyla bu ayeti kerimelerde şarkı-türkü-çalgı aletlerini dinlemekten öem ettiği Müfessirlerce beyan edilmektedir.
(Nesefi- Hazin-Alusi-Taberi ilgili ayetlere bakınız )
 
 Konu ile ilgili Hadis-i Şerifleri ele alırsak ;
 
  •  Ümmetimden bir takım kavimler (insanlar) olacak, zinayı, ipeği (giymeyi), şarabı,çalgıyı helal sayacaklar.( Sahih-i Buhari- Eşribe 6)
  •  Ümmetimden bir takımları muhakkak ki şarabı içip ona adından başka isim takacaklar. Baş ucunda çalgılar çalınıp, şarkıcı kadınlar şarkılar söyleyecekler, Allah’u Teala onları yere batıracak ve onlardan domuzlar ve maymunlar yapacaktır. (İbni Mace, Fiten:22 no : 4020, 2/1333, Beyhaki Süneni Kübra )
  • Bir adam şarkı, türkü ile sesini yükseltmez, illa yükseltiğinde yüce Allah ona iki şeytan gönderir biri omuzuna diğeri öbür omuzuna otururlar ve iki ayaklarıyla göğsüne vurmaya devam ederler, susana kadar böyle devam eder.’’ ( Kurtubi Tefsiri Cilt 14 s:53 )
  • Nerede şeytanın çalgılarını dinlemekten kaçınan kullarım ! Ben onlara cennet bahçelerini ve rızamı helal eyledim. (Kurtubi C. 14 s:53-54)
 
 
Konu ile ilgili Ayet-i Celileleri ve Hadisi Şerifleri inceledikten sonra şimdide Mezheb Alimlerin görüşlerine baktığımız da ;
 
  • Hanefi mezhebinin muteber kitaplarından  Mecme’ul Enhur (Damat) kitabında zikrolunduğuna göre ;
‘’Oyun, çalgı aletlerini seslerini isteyerek dinlemek haramdır.
  • Fetavayı Hindiyyede ise ; İslam beldesinde bulunan zimmilerden ( Müslüman olmayanlardan ) birisi düğün yapmak ve düğünde davul, zurna çaldırmak için hakime müracat etse, hakim davul, zurna çalmak için izin veremez. Müslüman olmayanlara verilmeyen çalgı izni şimdi müslümanlara nasıl verilebilir !
  • İbni Hacer ve Kurtubi: ‘’ Tanbur ve kemençe gibi fasık ve ayyaş, sefihlerin kullandığı çalgı aletlerini kullanmanın ve dinlemenin icma ile haramdır, buyurmuşlardır.( Kef-el Rüaa, s:306 )
 
Genel olarak Hanefi mezhebinin Ekser Uleması enstürman,çalgı aletlerininin dinlenilmesini ve çalınmasının caiz olmadığı görüşünü savunmuşlardır.
Bize düşen sahabe-i kiramın gösterdiği teslimiyet ile Hakkı öğrendikten sonra ‘’Hz. Ömer (R.a) gibi sakındık ve terk ettik Ya Rabbi’’ demek düşer. Ayeti Kerimeler, Hadisi Şerifler ve Alimlerin racih görüşleri açıktır. Kesinlikle farklı yönlere te’vil edip mubah göstermek asla ve asla akla ve mantığa uymayıp, imanı noktada tehlike arz edebilir. Ves-selam
                                                                    
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Bulent a 2014-04-04 08:21:51

Allah islah etsin hoca seni... Biraz kitap, makale okusaydin. Ya da Baskanligimizin fetvasini bilseydin keske...

Avatar
hocamız güzel yazmış 2014-04-04 15:50:54

Allah razı olsun hacamdan. bulent kardeş her kitap doğru olmaz. başkanlığın her fetvasıda incelemeden(ehli sünnet alimlerinin 1400 yıllık eser birikimine uyması lazım) alınmaz.

Avatar
musab 2014-04-04 23:39:28

kalbi marazlilar hemen bu yaziya tepki vereceklerdir ama suana kadar gordugum samimi muslumanlarin muzikten uzak duduklaridir. muzik dinleyerek insan Allaha yaklasmaz muzik dinleyerek kisi Allahin rizasini kazanmaz.
unutmayalim ki seytanin her kotuluge bir kilifi vardir

Avatar
Şevki Şaban HACIİMAMOĞLU 2014-04-07 20:28:33

EN ÇOK BÜYÜK TEHLİKE!
Benim en çok korktuğum tehlike dinimizin iki temel kaynağını hiç okumayan veya kendi görüşüne ve düşüncesine destek için sayfa karıştıranlardır!Zamanın ve şartların değişmesiyle asıl kaynağa bağlı kalarak yeni yorumlar yapılmamasına ve insan aklının zincire vurulmasına şaşarım.Bütün Müctehidler kendi yaşadıkları zamana göre ictihad etmişlerdir.Hatta,bunlardan biri olan Fahreddin Razi,30 ciltlik Tefsir'ul Kebir'in mukaddemesinde Kur'ân'ın her çağa göre yorumlanması gerektiğini,kendisinin de kendi çağına göre yorumladığını belirtmiştir.Hz. Ali,çocukları onların yaşayacağı çağa göre yetiştirilmesi gerektiğini söylemiştir.
Bir konu hakkında açık olmasa bile işaret ve îmâ yoluyla Kur'ân'da mutlaka bilgi vardır ve en sağlam tefsir de Kur'ân'nın kendini tefsir etmesidir.Sahih Hadisler de o tefsire yardımcı olur.Öncekilerin kendi çağlarına göre yazmış ve vermiş fetvalarıyla günümüz insan sorunları çözülmez. EN BÜYÜK TEHLİKE KENDİNİ YENİLEMEYEN HOCALARDIR.

Avatar
Haberci 2014-04-08 10:35:30

Bu yazıyı makale diye buraya koyan site'nin kapasitesinin ve ufkunun darlığının belgesi olarak değerlendiriyorum... Yoksa yazar kendi çapında bir şeyler yazmış... Bu da hakkıdır.

Avatar
alper bulut 2014-04-17 22:44:09

çok güzel açıklamışsınız.ALLAHÜ TEALA razı olsun...acı olan kutlu doğum proğramlarında çalğıcı takımının bulunması dahada acısı din görevlilerinin çalıp söylemesi..birde erkek oryantel guya sema yapıyor...bunları izleyen körpe beyinler dini kilise gibi çalıp söylemeden ibaret zannedecek..emri marufa devam edin... cenabı HAKK gayretinizi artırsın..