Cumhurbaşkanlığı Seçiminde nerede oy kullanacaksın? TIKLA ÖĞREN!

YSK Yurt içi seçmen sorgulama 2014 Nerede oy kullanacağım? (YSK Cumhurbaşkanlığı seçimleri Sandık liste Bilgisi

Cumhurbaşkanlığı Seçiminde nerede oy kullanacaksın? TIKLA ÖĞREN!

YSK Yurt içi seçmen sorgulama 2014 Nerede oy kullanacağım? (YSK Cumhurbaşkanlığı seçimleri Sandık liste Bilgisi

01 Temmuz 2014 Salı 23:16
Cumhurbaşkanlığı Seçiminde nerede oy kullanacaksın? TIKLA ÖĞREN!
banner310
YSK - Yüksek Seçim Kurulu (YSK Yurt içi Seçmen Sorgulama) Cumhurbaşkanlığı seçimleri Yurt içi sandık bilgisi sorgulama işlemi YSK'nin sitesinden yapılıyor. Nerede oy kullanacağım? Cumhurbaşkanlığı seçimleri Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçmenlerin oy kullanacağı sandıkları ne zaman açıklayacak. seçmen listesi açıklandı mı? Yurt içi seçmen listesi nasıl öğrenilir? Yurt içi seçmen listesi belli oldu mu? nerede oy kullanacağımı öğrenmek istiyorum, nerede oy kullanacağım 2014 Yurt içi, Cumhurbaşkanlığı seçimleri nerede oy kullanacağım?
 
2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 101 ve 102. maddeleri ile 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 3. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıl olup, (6271 sayılı Kanun'un geçici 1. maddesi gereğince, Onbirinci Cumhurbaşkanının görev süresi yedi yıldır.)
 
Cumhurbaşkanı seçiminin, Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından önceki altmış gün içinde tamamlanacağı hüküm altına alınmıştır.
 
Hâlen görev yapmakta olan Cumhurbaşkanının görev süresinin 28 Ağustos 2014 tarihinde dolacak olması nedeniyle, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 5678 sayılı Kanun'un 4. maddesiyle değişik 101. maddesi ve 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 2. maddesi uyarınca halk tarafından seçilecek olan Cumhurbaşkanının seçim tarihi, Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilk oylama 10 Ağustos 2014 Pazar günü, seçimin ikinci oylamaya kalması durumunda ise ikinci oylama 24 Ağustos 2014 Pazar günü olarak belirlenmiştir.
 
Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları ülkede oy kullanma tarihleri ve gün sayısı farklılık göstermekle birlikte ilk oylama 31 Temmuz - 3 Ağustos 2014, seçimin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 17 - 20 Ağustos 2014 tarihleri olarak belirlenmiştir.
 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 79. maddesindeki düzenlemeyle seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma görevi Yüksek Seçim Kuruluna verilmiştir.
 
 
 
YURT İÇİ SEÇMEN SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
 
Cumhurbaşkanı Seçimi Nasıl Yapılır?
 
1-Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.
 
2- İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin ölümü veya seçilme yeterliğini kaybetmesi hâlinde, ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. Bunların dışındaki sebeplerle boşalma olması hâlinde ikame yoluna gidilemez.
 
3- Oylamalara tek adayla gidilmesi hâlinde, oylama referandum şeklinde yapılır. Aday geçerli oyların çoğunluğunu alması hâlinde Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. Oylamada, adayın geçerli oyların çoğunluğunu alamaması hâlinde seçim yenilenir.
 
4- Yeni seçilen Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar görev süresi dolan Cumhurbaşkanının görevi devam eder.
 
g) Birinci oylamanın yapılacağı 10 Ağustos 2014, seçimin ikinci oylamaya kalabileceği ihtimali dikkate alındığında ise 24 Ağustos 2014 tarihi itibariyle askerlikten terhis olan ya da asteğmenliğe nasbedilen ancak silahaltında bulunmaları nedeniyle askı listesinde kaydı bulunmayan ve yine aynı nedenle kayıtları dondurulmuş bulunan (Terhis belgesi veya askerlik şubesince verilen belgenin veya görev belgesinin ibrazı gereklidir.),
h) Kasıtlı suç nedeniyle haklarında verilen mahkûmiyet kararları kesinleşmekle birlikte henüz ceza infaz kurumuna alınmayan, koşullu ya da denetimli serbestlikten yararlanarak salıverilen ancak hak ederek tahliye olacağı süreyi doldurmayanlar ile uzun süreli cezası ertelenen (Cumhuriyet başsavcılıklarından alınacak belgeyi ibraz etmek zorundadırlar.)
 
ı) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 408. maddesinde belirtilen ve ayırt etme gücü olan ilgilinin yaşlılığı, engelliliği, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği gibi yönetememesi sebeplerine bağlı olarak kendi istekleri üzerine verilen kısıtlama kararı kesinleşen (Kararı veren mahkemeden alınacak onaylı karar örneğinin ibrazı gereklidir.), Türk vatandaşları, listelere yazılmak veya seçmenlik durumunu oy kullanabilir (aktif) duruma getirebilmek için ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına,
 
i) Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listesinde kendisine ait kimlik bilgilerinde yanlışlık veya eksiklik bulunan,
 
j) Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü bulunduğu halde askıya çıkartılan tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listesinde yazılmamış bulunan, Türk vatandaşları ise, ceza infaz kurumları ve tutukevleri idaresi aracılığı ile yazılı olarak ilçe seçim kurulu başkanlığına başvurabilir.
 
Kimler Oy Kullanabilir?
 
18 yaşını doldurmuş ve Yurt İçi Seçmen Kütüğünde kaydı bulunan her Türk vatandaşı oy kullanabilir. Yurt içi seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığınızı,
 
- "Yurt İçi Seçmen Sorgulama" bölümünde gerekli bilgileri ve 7 karakterden oluşan şifreyi resim doğrulama alanına girerek veya;
 
- Android, IOS ve Windows cihazlar için hazırlanan "Seçmen Sorgulama" mobil uygulamaları aracılığıyla öğrenebilirsiniz.
 
Askı başlangıç ve bitiş tarihleri nedir?
 
Yurt içinde yaşayan ve seçmen niteliğini taşıyan Türk vatandaşlarının yurt içi seçmen kütüğündeki kayıtları;
 
Muhtarlık bölgeleri esas alınarak ait oldukları mahalle veya köylerde halkın kolaylıkla görüp okuyabileceği yerlerde askıya çıkartılır. Bu durum, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca Türkiye Radyo Televizyon Kurumu aracılığıyla ilân edilir.
 
Askı Başlangıç Tarihi: 2 Temmuz 2014 Çarşamba günü saat 08.00
 
Askı Bitiş Tarihi: 9 Temmuz 2014 Çarşamba günü saat 17.00
 
Seçmen Kütüğünün Kesinleşme Tarihi: 20 Temmuz 2014 Pazar günü Ceza infaz kurumlarında ve tutukevlerinde bulunan tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlü olanların askı listelerinin
 
2 Temmuz 2014 Çarşamba günü saat 08.00'de
 

YURT İÇİ SEÇMEN SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
 
bulundukları koğuşlara veya yönetimce ilân edilmek şartıyla belirlenecek uygun yerlere asılması Cumhuriyet başsavcılığına yazılacak bir yazı ile istenir ve listelerin korunması ile görevli ceza infaz kurumu memurlarının sorumlu olacağı bildirilir.
 
Listeler 9 Temmuz 2014 Çarşamba günü saat 17.00'de askıdan indirilir.
 
Kaydımı bulamadım, nereye başvurmalıyım?
 
Seçmen niteliğine sahip ve yerleşim yeri yurt içi olmasına rağmen,
 
- Yurt içi seçmen kütüğünde ismi bulunmayanlar,
 
- Kayıtlarında düzeltme yapmak isteyenler veya
 
- Yerleşim yeri değişikliği yapmak isteyen Türk vatandaşları;
 
29 Haziran 2014 tarihine kadar bizzat adres kayıt sistemine kayıt olmaları ve yukarıda belirtilen işlemleri yapabilmeleri için ilgili nüfus müdürlüğüne, başvuruda bulunmalıdır.
 
29 Haziran - 9 Temmuz 2014 tarihleri arasında
 
Askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listelerine yazılmak veya bu listelerde düzeltme yapmak ve eksikliği gidermek için;
 
a) Seçmen niteliğine sahip olduğu halde, muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayan,
 
b) Birinci oylama için 10/08/1996, seçimin ikinci oylamaya kalması halinde 24/08/1996 tarihinde ve daha önce doğan (Yıl, ay ve günü gösteren, nüfus müdürlüğünce verilen, T.C. Kimlik numarası bulunan ve kimlik bilgilerini içeren belgenin ibrazı gereklidir.),
 
c) Başka bir muhtarlık bölgesi askı listesinde yazılı olup da sürekli olarak oturmak amacı ile listenin askıya çıkarıldığı muhtarlık bölgesine gelen (Nüfus idaresince yerleşim yerleri değişikliği kontrol edilir.),
 
d) Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen,
 
e) Muhtarlık bölgesi askı listesinde kendisine ait kimlik veya adres bilgilerinde yanlışlık yahut eksiklik bulunan,
 
f) Nüfus olay bilgisi değişen (Vatandaşlığın kazanılması, gaipliğin iptali gibi)
 
Türk vatandaşları bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 50. maddesinde sayılanlar, adres kayıt sistemine kayıt olmaları ve yukarıda belirtilen işlemleri yapabilmeleri için ilgili nüfus müdürlüğüne,
 
- Adres Beyan Formu (Form A) ile birlikte
 
- Elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noterden tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvururlar ve nüfus müdürlüğünden alacakları adres değişikliğinin uygunluğuna ilişkin belge ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler. Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 50. maddesinin üçüncü fıkrası gereği özel vekâletname ile başvuranlar sadece vekâlet veren adına adres beyanında bulunabileceklerdir.
 
g) Birinci oylamanın yapılacağı 10 Ağustos 2014, seçimin ikinci oylamaya kalabileceği ihtimali dikkate alındığında ise 24 Ağustos 2014 tarihi itibariyle askerlikten terhis olan ya da asteğmenliğe nasbedilen ancak silahaltında bulunmaları nedeniyle askı listesinde kaydı bulunmayan ve yine aynı nedenle kayıtları dondurulmuş bulunan (Terhis belgesi veya askerlik şubesince verilen belgenin veya görev belgesinin ibrazı gereklidir.),
 
h) Kasıtlı suç nedeniyle haklarında verilen mahkûmiyet kararları kesinleşmekle birlikte henüz ceza infaz kurumuna alınmayan, koşullu ya da denetimli serbestlikten yararlanarak salıverilen ancak hak ederek tahliye olacağı süreyi doldurmayanlar ile uzun süreli cezası ertelenen (Cumhuriyet başsavcılıklarından alınacak belgeyi ibraz etmek zorundadırlar.),
 
ı) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 408. maddesinde belirtilen ve ayırt etme gücü olan ilgilinin yaşlılığı, engelliliği, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği gibi yönetememesi sebeplerine bağlı olarak kendi istekleri üzerine verilen kısıtlama kararı kesinleşen (Kararı veren mahkemeden alınacak onaylı karar örneğinin ibrazı gereklidir.),
 
Türk vatandaşları, listelere yazılmak veya seçmenlik durumunu oy kullanabilir (aktif) duruma getirebilmek için ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına,
 
i) Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listesinde kendisine ait kimlik bilgilerinde yanlışlık veya eksiklik bulunan,
 
j) Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü bulunduğu halde askıya çıkartılan tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listesinde yazılmamış bulunan,
 
Türk vatandaşları ise, ceza infaz kurumları ve tutukevleri idaresi aracılığı ile yazılı olarak ilçe seçim kurulu başkanlığına başvurabilir.
 
Engelli Seçmenler
 
Engelli seçmenlerin oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri için sandık ataması yapılırken göz önünde bulundurulmak üzere,
 
- Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünden görme veya ortopedik engellilerin listesi Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlandığı 29 Haziran 2014 Pazar gününden önce istenir.
 
- Alınan bilgiler topluca seçmen kütüğüne işlenir ve muhtarlık bölgesi askı listelerinde (E) harfi ile gösterilir.
 
- Ancak, 29 Haziran 2014 - 9 Temmuz 2014 tarihleri arasında görme veya ortopedik engelli seçmenlerin Engellilik Durumu Beyan Formu ile bizzat veya bir yakını tarafından ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurulması gerekmektedir.
 
Üniversite öğrencileri
 
Üniversite öğrencileri okudukları şehirde seçmen kütüğüne nasıl kayıt yaptırabilirler?
 
Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen öğrenciler (askeri öğrenciler hariç), öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve yurt müdürlüklerinden, yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları belgeler ile kaldıkları yurtların bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvurmak suretiyle nüfus müdürlüğünden alacakları adres değişikliğinin asıl adres olarak tescilinin uygunluğuna ilişkin belge ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.
 
Seçmen kütüğüne yazılamayacaklar
 
a) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 405, 406 ve 407. maddelerindeki sebeplerle haklarında kısıtlama kararı kesinleşenler (4721 sayılı Kanun'un yukarıda belirtilen maddeleri uyarınca, haklarında kısıtlılık kararı verilenlere ilişkin listenin, vesayet ad defterleri ve UYAP kayıtları esas alınmak suretiyle hazırlanıp gönderilmesinin ilçe seçim kurullarınca vesayet makamı olan sulh hukuk mahkemelerinden istenmesi ve SEÇSİS'e girilmesi gerekmektedir.),
 
b) Seçmen niteliğine sahip Türk vatandaşlarından MERNİS Adres Kayıt Sistemi'nde yer almayanlar 5490 sayılı Kanun'un 50. maddesi hükmü gereği askı süresi içinde "Adres Beyan Formu"nu (Form A) doldurmadıkları sürece,
 
c) İzinli olsalar bile silahaltında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler (yedek subay öğrencileri dâhil),
 
d) Taksirli suçlar dışında, kasıtlı suçlardan cezaevinde bulunan hükümlüler, listelere yazılamazlar.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.