Ali Bozkurt
Ali Bozkurt
Yazarın Makaleleri
Mü’minler Emanetlerine Riayet Ederler
Emanet, korunacağına güvenerek ve geri alınmak üzere, birine bırakılan şey  demektir. Dini ıstılah olarak emanet, sorumluluğumuz çerçevesinde bulunan her husus ve bu hususlarda güvenilir olma hali anlamında kullanılır. Korunmak ve geri...
Doğru Söz Söylemek, Allah’ın Emridir
Doğruluk, bir başka ifadeyle sıdk; söz ve davranışlarında gerçeğe uygun olarak, yalansız, temiz kalpli, eğriliklerden uzak, dürüst, hilesiz, hata ve yanlıştan uzak bulunma hali demektir. Peygamberler hakkında vacip olan, yani peygamberlerin...
Mü’minler, İşlerini Birbirlerine Danışarak Yaparlar
Konuya başlarken bu husustaki üç terimin anlamını görelim: İstişare nedir? Birinin veya bir heyetin, bir konuda fikirlerine önem verip, onların o konudaki görüşlerini almak için danışmaya istişare denir. Meşveret nedir? İhtiyaç duyulan...
Şirkten, Küfürden, Günahtan, Necasetten ve Hadesten Temizlenmek
Temizlik; pak, temiz, arınmış olmak yani kirli, lekeli, bulaşık, hatalı ve kusurlu olmamak demektir. Temiz olmak için, en başta şirkten ve küfürden uzak bulunmak; ardından da görünen, görünmeyen, ahlaki ve manevi kirlerden arınmak icap eder....
Allah İyilik Edenleri Sever
İyilik Nedir? Genel anlamda iyilik: Karşılık beklemeden yardım etmek, bağışlamak ve yaptığı işi güzel yapmak demektir. Dini anlamda iyilik: Yaptığı işleri ve ibadetleri Allah'a derin bir bağlılık içinde ve ihlasla yapmaktır. Bunun...
Allah Sabredenlerle Beraberdir
Sabır kelimesi sözlükte; güçlü ve dirençli olmak anlamına gelir. Ahlaki ve dini bir terim olarak sabır; çeşitli zorluk, sıkıntı ve musibetlere karşı dirençli davranarak, yanlış tepkilerde bulunmamak ve yaşanan olumsuzlukları olumluya...
İstiğfar Etmek Allah’ın Emridir
Kulun, Allah'tan kusurlarının örtülüp günahlarının bağışlanmasını istemesine istiğfar denir. Bunun için, kısaca ‘Estağfurullah' denir. Günahlarının bağışlanmasını istemeye muhtaç olmayan hiç kimse yoktur. Günah işlememe...
Nazar Hakkında Merak Edilenler
Sözlükte Nazar: Bakmak, görmek, düşünmek anlamlarına gelir. Terim Olarak Nazar: Beğenilen ve imrenilen bir şeye kıskançlık ve haset hisleriyle bakarak, onu olumsuz şekilde etkilemektir. Buna, göz değmesi de denir. Beğenilen ve imrenilen şeylere,...
Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Çocukları
1.Kasım: Kasım, Hz. Muhammed (s.a.v)'in ilk çocuğudur; bu nedenle Hz. Muhammed (s.a.v)'in künyesi, Ebu'l-Kasım'dır. Kasım'ın annesi, Hz. Hatice'dir. Nübüvvetten önce Mekke'de dünyaya gelmiştir. Ne kadar yaşadığı...
Namazla İlgili Olarak Dikkatten Kaçabilen Bazı Ayrıntılar
Bu bölümde namazla ilgili olarak gözden kaçma ihtimali bulunan otuz üç husus değerlendirilecektir. 1-Zamanında Eda Edemediğimiz Farz Bir Namazı Kaza Edeceğimiz Zaman Niçin Ezan Okumalıyız? Zamanında eda edemediğimiz vakit namazlarından birini...
Salih Amel İşleyenler Salihler Zümresine Katılırlar
Konuyu doğru anlamaya yardımcı olması için, önce amel ve Salih amel konusundaki tanımları bilmek faydalı olacaktır. Sözlükte Amel: İş, çaba, davranış. Terim Olarak Amel: İnsanın bir gayeye yönelik olarak yaptığı iş. Dini emir ve yasaklara...
Cemaatle Namaz
Cemaatle namaz konusunda, aşağıdaki beş sorunun cevabını bilmek gerekir: 1-Cemaatle Namaz Kılmanın Dini Hükmü Nedir? Erkeklerin cemaate giderek beş vakit namaza katılmaları hususunda mezheplerin görüşleri şöyledir: *Hanbelîlere göre farz-ı...
Gaybı Bilmek Mümkün müdür?
Gayb nedir? Gayb Kelimesinin sözlük anlamı: Göz önünde olmayan, gizli olan, göz ile görülemeyen. Gayb Kelimesinin Terim Anlamı: İnsanın duyuları ile öğrenmesi mümkün olmayan, ancak Allah'ın peygamberleri aracılığıyla bildirmesi...
Kadınların Karşılaştıkları Sorunlar
Kadınlar, tarih boyunca, çeşitli sorunlar yaşamış ve haksızlıklara uğramışlardır. Fakat biz bu yazıda, kadınların asrımızda karşılaştıkları sorunları ve belli bir ölçüde bu sorunların çözüm yollarını anlatmaya çalışacağız....
Süslenmeye Dair Dört Soru
Süslenme kapsamında aşağıdaki dört soruyu cevaplandırmak yerinde olacaktır: 1.Vücutta kalıcı izler bırakan tasarruflar ve estetik ameliyat caiz midir? 2.Altın ve gümüş takılar kullanmak caiz midir? 3.Saç boyatmak caiz midir? 4.Makyaj yapmak...
Allah’ın Rızasını Gözetmeden Kurtuluşa Ermek Mümkün Değildir
Rıza; Hoşnutluk, memnuniyet, kabul ve muvafakat anlamlarına gelir. Yaptığımız işleri, Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yapmalıyız. Bir işi Allah rızası için yapmak, o iş için kimseden hiçbir dünyevi karşılık beklemeden sadece...
Cuma Namazı Hakkında Sorular ve Cevapları
Cuma suresinde geçen şu iki ayetten cuma namazının farz olduğunu ve o saatte alışveriş yapmanın yasaklandığını anlıyoruz: 'Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağırıldığı (ezan okunduğu) zaman, hemen Allah'ı anmaya koşun...
Cihad Bütün Hayatı Kapsar
Cehd, bir hususta başarılı olmak için elden gelen bütün gayreti sarf etmektir. Cehd kökünden gelen cihad, genel anlamda şöyle tarif edilir: Cihad; dini emirleri öğrenmek, dini emirlere göre yaşamak, dini emirleri başkasına öğretmek, iyiliği...
Allah’a ve Resulüne İtaat Etmek Allah’ın Emridir
Sözlükte; baş eğmek, emredileni yerine getirmek ve söz dinlemek anlamlarına gelen itaat kelimesi, dini bir terim olarak; Allah'ın emirlerine uyup yasaklarından kaçınmak demektir. Allah'ın tekvini iradesinin tabii bir sonucu olarak, bütün...
Allah’ı Zikretmek En Büyük İbadettir
Zikir sözlükte; anma, düşünme, hatırlama ve söz konusu etme anlamlarına gelir. Terim olarak zikir; Allah'ı dil veya kalp ile anmak, Allah'ı unutmamak, Allah'tan gafil olmamak anlamlarına gelir.  (Resimde görülen bu tür zikir...
Kurban Hakkında Merak Edilenler
Hac ve umre sebebiyle kesilen kurbanlar ile Kurban Bayramı nedeniyle kesilen kurbanlar arasında mahiyetleri, kesme yerleri ve kesecek kişilerin sorumlulukları açısından farklar vardır.  Hac ve umre sebebiyle kesilen kurbanlara 'Hedy” denir....
Şeytan İhlaslı Kimseler Üzerinde Etkili Olamaz
İhlas nedir? Sözlük anlamı: Arınmak, kurtulmak, bir şeyi değerini düşürecek şeylerden temizlemek. doğru ve samimi olmak. Terim anlamı: İbadet ve iyilikleri, her türlü riya ve menfaat beklentisinden arındırarak sadece Allah rızası için...
Bilenle Bilmeyen Bir Olmaz
Sözlükte; bilmek, bir şeyin hakikat ve mahiyetini kavrayıp idrak etmek anlamına gelen İlim, terim olarak; kâinattaki olayları, aklın ölçüleri kapsamında sebep ve sonuç açısından değerlendirerek, tecrübe ve tahsil neticesinde ulaşılan...
Niçin Yeryüzünde Gezmeliyiz?
Belli bir plan ve gaye dahilinde yapılan uzun yolculuğa seyahat; sırf gezmek için yapılan yolculuğa ise turizm denir.  Seyahat yapan kişiye gezgin, Turizm çerçevesinde gezen kişiye ise, turist denir. Gezgin, daha çok bir şeyler öğrenmeyi...