Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ
Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ
Konya’nın Kadınhanı ilçesinde doğdu. İlköğrenimini burada tamamladı. Hafızlığını Kadınhanı Kur’an Kursu’nda tamamladıktan sonra, 1981 yılında Konya İmam-Hatip Lisesi’ni; 1984 yılında ise Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’ni bitirdi. 1981–1995 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde çeşitli görevlerde bulundu.1995 yılında Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atandı. 1998 yılında Doçent oldu. 2004 yılında Profesör oldu. 26.05.2011-05.10.2015 tarihlerinde DİB, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliği yaptı. Halen Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı olan Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, evli ve üç çocuk babasıdır. Fransızca ve Arapça bilmektedir.
Yazarın Makaleleri
Kadir Gecesini Anlamak ve İhya Etmek
Ramazan ayına anlam katan hususlardan birisi, bu ayda insanlara doğru yolu gösteren,  doğruluğun belgelerini içinde taşıyan ve hakla batılı birbirinden ayıran Kur'an-ı Kerim'in inmeye başlamasıdır. Onun için Ramazan ayı ile...
Eşya ile tutsaklık
Yaşadığımız çağda vahşi kapitalizmin pençesine düşen mü'minlerin çoğu, seküler bir zihniyetle donanmanın sonucu infak ve bunun doğurduğu sosyal yardımlaşma ve dayanışma eylemini zayıflatmışlardır. Bu yeni durum, 'Mutfak,...
Yeni Bir Dini Söylem Üzerine...
Dinimiz akıl ve mantığı kalple yoğuran bir dindir.  Okumayı, öğrenmeyi, öğüt almayı, düşünmeyi, değer üretme ve aklı kullanmayı emreder. Bütün bu emirler insanın iradeli bir varlık olduğu, ilahi sorumluluğun temelinin ise irade...
Darbe Girişimi ve Allah'ın Yardımı
Türkiye, İslam âleminin imamesi.. Türkiye, İslam âleminin son hisarı, kalesi.. Türkiye kaybedilirse, bütün bir İslam âlemi kaybedilir. Eğer Türkiye ayakta ise, diğer Müslüman ülkeler kaybetse de Türkiye'nin yardımı ve hamiliği ile...
15 Temmuz diriliş süreci ve görevlerimiz
Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle 15 Temmuz darbe girişiminde şer odakların tuzaklarını bozan Rabbimize hamd ediyor, bu hain saldırıyı göğsünde eriten yiğit milletimizi kutluyoruz. Bu vesileyle, katil darbecilere direnirken şehid düşen kardeşlerimize...
Alenilik ve İslam'ın şiarları
Her inanç sisteminin, ona kimliğini ve kişiliğini veren, onu diğerinden ayıran, belirgin kılan şiarları, sembolleri ve alametleri vardır. Çünkü dini semboller, salt bir uygulamaya değil, aynı zamanda dini yaşantıya da çağırırlar. Dinin...
Üniversiteler Şehri: "Konya"
  İslam dini, ilim öğrenme ve öğretmeye büyük önem ve değer vermiştir. Eğer dini hayat ilim, fen ve irfanla desteklenirse, bağnazlık ortadan kalkar. Bu sebeple Selçuklu Türkleri ilmî kurumların teşekkülüne ağırlık vermişlerdir....
Cemaatin Kur’an kültürü arttırmak
İslam literatüründe imam, hem namazda ve hem de namaz dışında topluma din-dünya işlerinde yol gösteren,  mürşid ve önder demektir. Geleneğimizde bu işleri yürüten kimselere iyiliklerin hizmetkârları anlamına 'hademe-i hayrat”...
Ehl-i Beyt Kavramı Üzerine
Arapça'da ehl sözcüğü,  bir yere, bir düşünceye, bir inanç ve görüşe ait olan insan topluluğunu ifade eder.[1] Kur'an-ı Kerim'de geçen bu tabir, karye halkı[2], Medine halkı[3], senin ailen[4], zikir ehli[5], sizin aileniz[6],...
İslam’da İtaatin Ölçüsü
İslam her türlü aşırılık ve gerilikten uzak; itikattan ibadete, insani ilişkilerden komşuluk ilişkilerine, giyimden mutfak kültürüne varıncaya kadar her şeyde itidali/dengeyi ölçü alan bir dindir. Bir rivayette: 'İşlerin en hayırlısı...
Konya Âlimleri Sempozyumunun Ardından
İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından 2015 yılında Kudüs'ümüz İslam dünyası turizm başkenti seçilmişti.  2016 yılında ise Kudüs'ten sonra, Konya'mız turizm başkenti seçildi. Seneye emanet Medine-i Münevvere'ye...
Şahıslara Hürmette Aşırılıklar
Muhakkak ki her insanın hayatında, sevdiği ve saygı gösterdiği kişiler vardır. İnsan sadece hemcinslerini değil, tüm varlık âlemindeki nesneleri de sever. Ancak Müslüman'ın, Allah'tan başka varlıklara karşı duyacağı sevgi ve...
Bir Değer Olarak Adalet Erdemi
Adâlet mastar olarak, her türlü sapmanın ve haksızlığın karşıtı olup,  bir şeyi ait olduğu yere koymak, hakkını vermek, eşit ve denk yapmak anlamlarına gelir. Bu anlamda adalet kelimesi; insaf, haklılık, ölçülülük, söz ve eylemde...
İslam İtidal Dinidir
İslam'da aşırılık, ölçüsüzlük ve zorluğun yeri yoktur. Kur'an-ı Kerim'de Müslümanlar  'denge toplumu” (Bakara 143)  olarak nitelendirilmiştir. Her Müslüman bu 'ölçülü” duruşu itikattan ibadete,...
Haberlerin Ağında İslam
Başlığı Filistinli entelektüel, Edward Said'den aldık. Onun bir kitabının adı. Dil ve düşünce arasında çık yakın bir ilişki vardır. Çünkü düşünce, kullanılan dil üzerine kurulur. Onun için yazılan, çizilen ve konuşulan kelimeler...
Mülteciler
Arapça'da 'iltica” fiilinden türeyen 'mülteci”; dini, milliyeti, siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm gören ve can emniyeti ortadan kalkan insanların ülkelerinden ayrılarak başka ülkelere sığınmalarına denir. Bugün çağdaş...
Zihinlerin Sömürgeleştirilmesi ve Çare
İslam Dünyası, yaklaşık 2 milyara yakın genç bir nüfusa sahip. Bu coğrafyada 10'dan fazla dil kullanılıyor. 25 farklı ırk/millet yaşıyor. Petrol, madenler, uranyum, altın, tarım ürünleri, gaz, orman ürünleri bakımından zengin....
Sosyal Bir Günah: “İftira”
İslam, 'kul hakkı” dediğimiz insan hakkı üzerinde ısrarla durur.  Müslümandan da bir başkasının meşrep, mezhep ya da felsefi inancına bakmadan kul haklarına saygılı olmasını ister. İslam'ın kul haklarına tecavüz olarak...
Evlilik Programları
İzdivaç… Bir erkekle bir kadının meşru bir çerçevede hayatını birleştirmesi olayıdır. Kur'an'da; 'kendileriyle huzura kavuşacağınız eşler yaratıp, aranızda sevgi ve rahmeti varetmesi Allah'ın varlığının belgelerindendir”...
Ah İdlib, Ah Hama, Ah Dera!
Türkiye, Osmanlı hinterlandında olup bitenlerden tarihsel anlamda sorumludur. Kerkük, Musul, Sincar da buna dâhil. Tabiat boşluk kabul etmez. Eğer bu coğrafyalarda biz yoksak, başkaları mutlaka gelip bu boşluğu dolduracaktır ve doldurmaktadır...
Gösterişçi ve Samimi Dindarlık
Şahsiyet krizi yaşayan ve dini hayatlarında gösterişçi dindarlığı temel gaye edinen kimselerin asıl amacı,  Allah'ın hoşnutluğunu değil, dünyevi ikballere ulaşmak için, insanların beğeni ve hoşnutluğunu kazanmaktır. ...
İnanç, İman ve Akıl
İnanç, bir düşünceye gönülden bağlanmak, birine duyulan güven duygusu, bir kimseyi ya da herhangi bir şeyin doğruluğunu sarsılmaz bir duygu ile benimsemek anlamlarına gelir. Felsefî anlamda inanç; zan, kanaat ve tahmin olarak da kullanılır....
Gökkubbe Altında Ramazan Geceleri
 Hicrî 1438… Altı yıldır olduğu gibi bu yıl da Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi bahçesinde  'Gökkubbe Altında Ramazan Geceleri”ni ihya programları yapıyoruz. Artık burada hatimle açık...
Allah'ın yardımı, kime ne zaman gelir?
Arapça'daemn kökünden gelen iman, korkunun zıddı olup, güven anlamına gelir. Mü'min ise, kendisine güvenilen kimse demektir.  Yüce Allah'ın en güzel isimlerinden birisi, el-Mü'min'dir. Yani, kendisine güvenilen,...