Musab SEYİTHAN
Musab SEYİTHAN
1957 yılında Yozgat, Boğazlıyan, Uzunlu kasabasında doğdu. 1976 yılında Kayseri İmam-Hatip Lisesini, 1981 yılında Kayseri Yüksek İslam Enstitüsünü bitirdi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tefsir ana bilim dalında yüksek lisans yaptı. 25 yıl aylık Ribat dergisinde yazarlık yaptı.
Yazarın Makaleleri
İslam Birliği Mümkün mü?
Müslümanların dünya üzerindeki dağınıklığı ve başsızlığı, onların perişanlığının birinci sebebidir. Osmanlının parçalanmasından sonra, emperyalist batı dünyası, cetvelle sınırlar çizerek İslam coğrafyasını parçaladı,...
Toplumun ihya ve inşasında gönül faktörü
Toplumun ihya ve inşasında vahyin süzgecinden geçmiş bir eğitim modeline ihtiyaç vardır. Zaten eğitimin en önemli hedeflerinden birisi de, kişiyi 'ham insandan,” 'zarif ve olgun insan” mertebesine yükseltmektir. Bu, ancak insanın...
Eleştiri Ahlakı
Her konunun ahlakı olduğu gibi, eleştirinin de ahlakı vardır. Eleştiride, madara etme ve rövanşı kazanma varsa, bunun adı eleştiri olmaz, düşmanca tavırlarla intikam almak olur. Dolayısıyla eleştirinin amacını, sonucu belirler. Eğer sonuçta...
Eleştirdiğimiz kadar eleştirilmeye de hazır mıyız?
Kaybettiğimiz değerlerin başında, eleştiri kültürü ve eleştiri ahlakımız gelmektedir. Başkalarını cesurca eleştirirken, iş kendimize geldiği zaman eleştirilere tahammül edip ders çıkaracağımıza, küplere binmekteyiz. Öyleyse önce...
İslam, Konsil Dini Değildir
At izinin it izine karıştığı, her kafadan bir sesin çıktığı, hiziplerin kendi zaviyesinden bakıp 'ancak doğru din budur” şeklindeki İslam anlayışlarının ortalıkta uçuştuğu son günlerde, Diyanet İşleri Başkanlığı işaret...
Necasetten terazinin tezekten gramı olur
Sayın Cumhurbaşkanımızın, 'ictihadî görüşlerin güncellenmesi” ile ilgili çağrısı ve bu konuda makaslanarak medyaya yansıyan Nureddin Yıldız hocanın fetvaları üzerine yaptığı konuşmadan sonra, Kur'an ve Sünnetin damıtılmasından...
Nureddin Yıldız Hoca üzerinden yapılmak istenenler
Nureddin hoca, yeni piyasaya çıkmış türedi birisi değildir. Ömrünü İslam'a hizmete adamış hasbî bir insandır. Onun bütün söylemleri ortadadır. Gizli kapaklı bir iş çevirmemiştir. Her insan gibi onun da hataları olacaktır. Hatadan...
"İslam'ın güncellenmesi" söylemi üzerine
İslam'ın değişmeyen sabiteleri olduğu gibi, değişime açık hükümleri de vardır. Özellikle ictihadî konular değişime açıktır. Hukukun bazı alanlarında değişiklik; gerek aklen, gerekse dînen zarûrî gözükmektedir. Zaman ve çevre...
Adanmışların Beş İlkesi
Kutsal değerleri uğruna, and niteliğinde söz vererek zamanını ve kendini feda edercesine tahsis eden kişiye 'adanmış” denir. Sahip olduğu şeyleri, ideallerini gerçekleştirmek için veren insanlardır bunlar… Çünkü kişi verdiği şeyin...
"Cemaatler Kapatılmalıdır" diyenlere
Bir fikri veya inancı; baskı, yıldırma ve kapatmalarla yok edemezsiniz. Cumhuriyetin ilk yıllarından beri yok edilmeye çalışılan İslamî değerler ve mensupları, yok olma yerine artarak günümüze kadar gelmiştir. Bir dönem Büyük Doğu hareketi...
Cemaatler ve otoriterleşme
Cemaat; belli bir duygu, düşünce ve inancın etrafında şuurluca toplanmış insanların meydana getirdiği bütündür. Bugün müslümanlar, yaşadıkları gayri İslamî rejimlere ya teslim olacaklar, ya da kendilerini onlara karşı koruyacak olan...
İslam'da barış esas, savaş arızîdir
İslâm'da savaş; kan dökmek, toprak kazanmak, ganimet elde etmek, petrol kuyularını ele geçirmek için yapılmaz. İslâm'da savaş, genelde müdafaa eksenlidir. Cihad, Allah ile insanlar arasındaki engelleri kaldırarak, onların Allah ile...
Şehadet, ölümlerin en güzelidir
Müslüman'ın hayatında vatan, din, namus gibi değerlerin önemli bir yeri vardır. İnsana sayısız nimet bahşeden Allah, bu değerleri, rızasını gözeterek korumayı emretmiş, uğrunda ölmeyi ise şehitlik makamı ile ödüllendirmiştir....
Beklenen nesil nasıl olmalı?
İçinde bulunduğumuz dünyada, bütün şer odakları ve müstekbir güçler -her çeşidi ve şekliyle- İslâm'ı yok etmek için güç birliği oluşturmuşlardır. İslam'ı ve müslümanları karalamak için gerçekleri tersyüz etmek ve...
Peşinden Gittiklerimizle Ahiret Yüzleşmesi
İnsan, toplumsal bir varlıktır. Tek başına yaşayamaz. Mektebine, meşrebine, karakterine ve inandığı değerlere uygun kişilerle birliktelikler oluşturur. Bir sosyal grubun, ya üyesidir veya sevk ve idarecisidir yahut da hocasıdır. İnsanlar,...
Trump'tan önce ona destek veren Trump'lar var
Küresel terör devleti ABD'nin provakötör kovboy başkanı Trump, Kudüs'ü, gayri meşru çocuğu İsrail'in başkenti ilan etti. Ondan beklenen de bundan başkası olamazdı. 13.12.2017 Çarşamba günü İstanbul'da olağanüstü...
Üzerimizde Dolaşan Küresel Oyunlar
Tebük savaşı, Bizans'a karşı hicretin yedinci senesinde, Medine'deki meyvelerin olgunlaştığı ve sıcaklığın en yüksek derecede olduğu yaz mevsiminde yapıldı. Rasûlullah (s.a.v), daha önceki savaşları gizli tutarken, şiddetli...
Resulullah nasıl bir peygamberdi?
Rasûlullah'ın (s.a.v), doğumuyla dünyayı şereflendirdiği şu günlerde elimize bir mikrofon, yanımıza da bir kameraman alarak farklı İslamî gurupların yoğunlukta olduğu yerlere gidelim. 'Hz. Muhammed (s.a.v) sizin dünyanızda ne...
Maymunlar üzerinden Buhari'ye saldırı
Maksat, üzüm yemek değil de bağcı dövmek olunca, her türlü çarpıtmayı kendilerine meslek edinen Sünnet cellatları, Rasûlullah'ın söz, fiil ve takrirlerinin, sahihini sakiminden ayırt etme mücadelesi vermiş olan muhaddislere, ahlaksızca...
Alimler çıldırırsa toplum da çıldırır
Âlimler, toplumun ıslahında en önemli dinamik güçtür. İlim adamlığı vasfının gereğini ortaya koydukları zaman, ıslah kaynağı olurlar. İlmin ilkeleri doğrultusunda hareket etmeyip bu vasıfları ile bağdaşmayan tavır ve davranışlar...
Harici Mantığı
Hâricî mantığı, toplumla iletişim kurmanın önümüzde en büyük engeldir. Bu mantık dün Hz Ali'yi; 'Kur'an, ‘hüküm Allah'ındır' dediği halde Ali, hakeme başvurmuştur. Bundan dolayı kâfir olmuştur” diyerek...
İhsan Şenocak Olayı ve Düşündürdükleri
            Bir kardeşim watshaptan bana şöyle bir not göndermişti: 'Türkiye'de, Mehmet Emin Akın, Ahmet Kalkan, Ercüment Özkan ve Ebu Hanzala gibi hocaların anlattığı İslam; Cübbeli,...
İhsan Şenocak görevden alınsa din mi çöker?
İhsan Şenocak görevden açığa alınınca, sanki dinin çökeceğini zanneden bir taraftar kitlesi var gibi. Onlar da Şenocak bağımlısı. Eroin ve kokain bağımlılığı gibi körükörüne kişi bağımlılığı da çok çirkindir. Mahkeme kadıya...
Sünnet'i İtibarsızlaştıranların Yalan ve Utanmazlığı
Sosyal medya öyle bir curcuna ki, herkes ipliğini pazara döküyor. Hadisten anlayanlar sahnede yerini alırken, Buhari'nin bir hadisini bile harekesiz okumaktan aciz olanlar da sahne alıyor. Bildiğinden değil, bağımlısı olduğu dâl ve mudıl/sapan...