Musab SEYİTHAN
Musab SEYİTHAN
1957 yılında Yozgat, Boğazlıyan, Uzunlu kasabasında doğdu. 1976 yılında Kayseri İmam-Hatip Lisesini, 1981 yılında Kayseri Yüksek İslam Enstitüsünü bitirdi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tefsir ana bilim dalında yüksek lisans yaptı. 25 yıl aylık Ribat dergisinde yazarlık yaptı.
Yazarın Makaleleri
Hezeyanlarla Dolu Paralel Bir Dine Sapmamak İçin...
İnsanı insan yapan hasletlerin başında, inandığı değerleri tahrif etmeden taşımak ve onlar üzerinden menfaat devşirmemek gelir. Kim inançları üzerinden menfaat devşiriyorsa, bunun adı din sömürüsüdür ve sömürülerin en adisidir, en...
Paralel Yapı Çökertilirken Birilerince Paralel Din Yeniden Hortlatılıyor
Efendiler! Allah'ın Kitabından ve Rasûlullah (s.a.v)'in sahih sünnetinden onay almayan hiçbir görüşün arkasına takılmayın. Aklınızı birilerinin cebine koymayın. Hiçbir hoca ve liderin kör ve sağır haşhâşîsi durumuna düşmeyin....
Mustafa İslamoğlu Nereye Koşuyor?
Mustafa İslamoğlu, eskiden iyi takip ettiğim ve çoğunlukla görüşlerine katıldığım biri idi. Kendisi hep "Birilerini körü körüne takip etmeyin, sorgulayın, eleştirel yaklaşın" der, dururdu. Türkiye olarak Fetö'nün haşhâşîlerinden...
FETÖ olayından sonra örselenen kavramlarımızdan: Cemaat
Müslüman'ın, ferdî sorumlulukları olduğu gibi toplumsal ve siyasî sorumlulukları da vardır. Müslüman, ya bir cemaat ferdidir ya da İslâm devletinin vatandaşı. Tek başına olamaz. Rasûlullah'ın hayatı buna şahittir.   Gaye...
Sünnetin vahiyle ilişkisi
 Sünnetin vahiyle ilişkisi konusunda; biri akla daha fazla yer veren rey ehli âlimlere, diğeri de nakli esas alan âlimlere ait olmak üzere iki görüş vardır.   Rey ehli âlimler şöyle der: 'Kur'ân'ın dışında Peygamber...
Sünnet inkarcılığı ve tarihi arka planı
Günümüzde sünnetin işlevini inkâr ve reddedenler, geçmişteki yoldaşlarının pek çok düşünce ve görüşlerini taşımaktadırlar. Bu eskilerin, yeni neslin türemesinde büyük etkileri vardır. Bundan dolayı eskileri de, bugünü daha iyi...
"Kur'an İslamı" Ekolu ve Tarihi Arka Planı
Hz. Peygamber (s.a.v.), Sünnetsiz İslam'a çağrı yapacak olan bu sapıklara karşı dikkatli olmamızı onbeş asır öncesinden haber vermiştir: 'Benim emrettiğim veya nehyettiğim bir konu kendisine iletildiğinde sakın sizden birinizi,...
Alınteri ücreti ve abdestli kapitalistler
Biz Müslümanlar, eşyayı yorumlamadaki dünya görüşlerimizle cahiliyyeden ayrıldığımız gibi en küçük amelimizden, hakkaniyet ölçüleriyle tespit edilen adil ücret uygulamamıza varıncaya kadar cahiliyyeden soyutlanmamız gerekir. Aksi halde...
İnsan Teröristleşince En Yırtıcı Hayvandan Daha Vahşidir
İnsan, ruh ve cesedden harmanlanmış bir varlıktır. Biyolojik ihtiyaçlarının karşılanmasının yanında ruhî/manevî ihtiyaçlarının da tatmin edilmesi gerekir. Dünyevileşen insanımız, ruhî /manevî ihtiyaçlarını karşılamadığının...
Çözümün Bir Parçası Olabilmek
 Günümüzün toplumu karmaşık bir toplum, problemleri de çetrefillidir. Ferdin ve ferdiyetçiliğin öne çıkarıldığı günümüzde, ego'nun ve egoizmin hâkimiyeti kaçınılmazdır. Bizim dışımızdaki, kapitalizm, liberalizm, materyalizm,...
Anayasa Değişikliğine Neden 'EVET' Diyoruz?
Eski Türkiye'yi bilenler bilir. Cumhuriyetin ilanından sonra geçen yıllara bir bakılsın. Ondört yıl öncesinden geriye gidildiğinde net olarak şunları görüyoruz:  1. Meclisin duvarında 'Hâkimiyet, kayıtsız şartsız milletindir”...
İslam'da kadının iş ve sosyal hayatı
Rasûlüllah (sav)'in 23 yıllık peygamberlik hayatını iki maddede özetler misiniz diye sorulacak olsa, şu cevabı veririz: 1-Bedevî bir toplumdan medeni bir toplum çıkarmıştır. 2-İnsan yerine bile konulmayan, bir mal gibi alınıp satılan...
Kabe'de yatır mı var?
Her yıl milyonlarca Müslüman, hac ve umre sebebiyle kutsal şehir Mekke'ye gider ve Beytullah'ı/Kâbe'yi ziyaret eder. Geçtiğimiz Şubat ayında, Rabbim nasip etti de umre ziyaretinde bulundum. Orası dünya Müslümanlarının harmanlandığı...
Kandil Gecelerinin tarihi arka planı
İslam, tarihi süreç içerisinde Rasûlullah ve Sahabe dönemindeki duruluğu ile yaşanmamıştır. İslam'a giren değişik din ve ırklar, önceki inançlarından bazılarını İslam'a taşımışlardır. Daha doğrusu yaşamaya başladıkları...
İmamı Azam Allah'ı mı görmüş? Allah Allah...
Müslüman, inançlarını ve iddialarını Kur'an'a ve sahih Sünnete dayandırmak zorundadır. Bütün görüşler bu ölçüye vurularak değerlendirilir. Bu ana ilke ile ilgili İmam Şafi şöyle der:  'Bir söz söylediğimiz vakit...
Avrupa'daki Müslüman Gençlerin Sorunları
Gençlik, bir toplumun dinamiğidir. Bu dinamik unsurun maddi ve manevi donanımlı olması, hayati bir öneme haizdir. Gençliği olmayanın geleceği de olmaz. Çılgın, zinâkâr, hayatı umursamayan, gayesiz, geleceğe ait tasarımları olmayan, ufuksuz,...
İnsanlar nasıl haşhaşileştirilirler?
İslam, akleden bir toplum inşa eder. Körü körüne birilerine ya da atalarına uyanları yerer. Kur'an, bu konuda şöyle buyurur:  'Ne zaman onlara: "Allah'ın indirdiklerine uyun" denilse, onlar: "Hayır, biz, atalarımızı üzerinde...
Kur'an'ı Sadece Elitler ya da Hocalar mı Anlar?
23 seneye yakın bir zaman diliminde inişi tamamlanan K.Kerim, kıyamete kadar çeşitli kavim ve milletlere mensup insanların dînî, hukûki ve ahlâkî ihtiyaçlarına cevap verecek ilâhî bir kitaptır. İlim ve teknikte derecesi ne olursa olsun her...
Ümmetin vahdetini parçalamak toplumsal şirktir
Ümmet, renk, ırk, bölge ve cinsiyet farkı gözetilmeksizin, aynı peygambere ve onun getirdiği dine inananlar topluluğu demektir. Dolayısıyla son peygambere ve onun getirdiklerine inanan bütün Müslümanlar, İslam ümmetini oluştururlar.  ...
Kur'an'ın anlaşılması ile ilgili yaklaşımlar
Hayat kitabımız Kur'an, hem lafız, hem de manadan meydana gelir. Anlaşılıp içindekileri ile amel edilsin diye gönderilmiştir. Yüce Allah 'Biz, Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o, mü'minler için şifa ve rahmettir;...
Bid'at ve Hurafecilerin Diyanet Operasyonu
 Son günlerde bidat ve hurafeci tayfası, Bremen mızıkacıları gibi hep bir ağızdan Diyanet İşleri Başkanlığından kafa koparma operasyonu peşinde. Çünkü başta sayın başkan Mehmet Görmez olmak üzere, üst düzey yöneticiler ve Din...
Ramazan Mektebinden Rıza Diploması Alabilmek
                                       Ramazan ayı "Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden âzâd" (Buhârî, Îmân 28, Savm 6) ayıdır....
TRT1'deki "Güzel Kur'an Okuma Yarışması" üzerine
Kur'an söz konusu olduğu zaman, aklı eren de konuşuyor ermeyen de… Bunun eğitimini alan da bir şeyler yazıyor-çiziyor almayan da… Her alanda uzmanı konuşturulur ve o, otorite kabul edilir, ona saygı duyulması gerektiği ve dediklerine...
Kur'an ayında Kur'an ile ilişkimiz
Ramazan ayı, Kur'an ayıdır. Bu ayda en çok okunan kitap da Kur'an'dır. Ama ne üzüntü verici bir haldir ki, en az anlaşılan kitap da yine Kur'an'dır. Hâlbuki Kur'an, Allah kelamıdır. O'nun katından Hz. Peygamber'e...