Dr. Hamdi Kalyoncu
Dr. Hamdi Kalyoncu
Psikiyatri Uzmanı Dr. Hamdi Kalyoncu, 1951 Trabzon doğumlu. 1975 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Halen özel bir hastanede hizmet verirken, psikiyatri eksenli araştırma, inceleme ve yorum kitapları üzerine çalışmalarını sürdürüyor.
Yazarın Makaleleri
Peygamberi itibarsızlaştırmak
Tarikatların kaynakları, her ne kadar 'çok mübarek zatlar” tarafın­dan yazılan ve 'bize yazdırıldı, indirildi, verildi” dedikleri kitaplarsa da kendilerini savundukları dinî kaynak olarak hadis kültüründen istifade ederler. Bu,...
İnsan-ı Kamil ve Gavs İnancı
İnsan ve din..! İnsan ve tasavvuf..! Ve akliye..Akıl sağlığı… Psikiyatri.! Din akla hitap ediyor, Psikiyatri akılla meşgul.. Din ve Psikiyatri 'akıl” üzerinde ortak. Aklı olmayanın dini yok, sorumluluktan uzak.  Psikiyatri aklı...
Veliler Örgütü
Veliler Örgütü ve 'Kainatın Hükümeti”  En üstte insanı kamil olarak gavs hazretlerinin bulunduğu yapılanma bir örgüt yapısı arz eder. Ricâlu'l-gayb diye isimlendirilen bu örgüt 'Gayb adamları” ya da 'Gayb erenleri”...
Tasavvuf Nasıl Oluştu?
Dinin farklı bir algılaması olan Tasavvuf sadece İslam alemine has bir gelişme değil. Genel adıyla 'mistisizm” tarzı yönelişlerin pek çok toplumda mevcut. 'Görünmeyen alem ile ruhsal temas” olarak tanımlaman tasavvuf yada genel...
Büyük Mutasavvıf Beyazidi Bistami Hazretleri'nden...
Tasavvufun Kur'an ve sünnetin dışında bambaşka bir yol olduğuna en büyük delil o yolu takip eden ve o yolda kendine müntesip bulan sözde keramet ehli mürşit ve velilerin kendi sözleridir. Buyrun millete büyük mutasavvıf diye pazarladıkları,...
Tasavvuf Nasıl Doğdu?
İlkel toplumların büyü, sihir, afsunları, Yunan'ın felsefesi, Hint ve Fars'ın mistisizmi ve İslâm'ın bazı unsurlarını bir potada eriterek orjinal bir inanç haline gelen tasavvuf 6. yüzyılda en büyük Üstad'ını buldu....
Tasavvufun Temeli, "Büyük Sır"
Tasavvufta hep bir 'büyük sır” söz konusudur. Bu sırrın Adem'den beri var olduğuna inanılır. Hatta Adem yaratılmadan önce var olan Şeytan bu sırra vakıftır. İlk olarak tasavvufun bu büyük sırrının verilmiş olduğu kabul edilir....
Sufi inancında "Nur-i Muhammedi" ihtiyacı
Sufi inanışın vazgeçilmezlerinden biri de 'Nur-i Muhammedi” ya da 'Hakikati Muhammedi” diye isimlendirilen bir iman esasıdır. Bu bir 'iman esası” sayılır, çünkü böyle bir inanış 'mutlak gayb” konusudur. Mutlak gayb...
Sufi Tevhidi ve Vahdeti Vücud
'Vahdeti vücut” Yaratıcı ile yaratılmış olanlarının birliği inancı.. Bu inanca göre Allah ile Allah'ın yarattıkları ayrı ayrı şeyler değildir. Yaratıcı ile yarattıkları 'tek vücut”tur. Gördüğümüz ve görmediğimiz...
Sufi Tevhidi
'VAHDETİ VÜCUT” İNANCININ GETİRDİKLERİ 'Vahdeti vücut” Yaratıcı ile yaratılmış olanlarının birliği inancı.. Bu inanca göre Allah ile Allah'ın yarattıkları ayrı ayrı şeyler değildir. Yaratıcı ile yarattıkları...
"Gavs" Hazretlerinin İşleri
Kendisini dinleyenlere 'vahdeti vücut” inancını telkin eden, yani yaratılmış her şeyin Allah'ın bir parçası olduğuna inandıran ve kendilerinde 'Nuri Muhammedi” bulunduğuna inanılan bu zatlar nasıl işler yaparlar? İnsan...
Gavsların Bilgi Kaynakları
Gavslar kendilerine verildiğini söyledikleri akıl almaz işlerin dayanağı nedir? Ve de bu işlerin alt yapısını teşkil eden 'Vahdeti Vücut” ve 'Nuri Muhammedi” tasavvurlarını neye dayandırıyorlar? Tasavvuf kültürünün sufi inancına...
Gavsların Bilgi Kaynakları
Sufilerin temel kitapları kendi şeyhlerinin yazdığı kitaplardır. Bu kitaplar birinci kaynaktır ve tartışılmazdır. Bu kiatpların en önemli özelliği, kitabı kendileri yazmış olmalarına rağmen onlara yazdırıldığı, ‘Allah katından'...
Mevlana'ya Allah katından "indirilen" kitap
Bir önceki yazımızda Gavsların Bilgi Kaynaklarına kısmen değinmiştik. Bu yazımızda da benzer bazı örneklerle konuyu genişleteceğiz. Celaleddini Rumi kendi kitabını takdim ederken Kur'an ile kıyaslar. Mesnevinin mukaddimesini, Kur'an'a...
Gavs Hazretlerinin İkinci Bilgi Kaynağı
PEYGAMBERLE GÖRÜŞMELERİ Sufizmin önderleri gavsların kitapları kendilerine özel olduğu gibi, peygamber algıları da farklıdır. Kur'an'ı diğer inananlar gibi zahiri manası ile kabul etmez, her biri kendine göre batını anlamlar çıkarır...
Gavsların Bilgi Kaynaklarından, "Rüya, Keşf ve İlham"
Tasavvufçular inandıkları zatların rüyalarını itibar edilecek bilgi kaynaklarından biri olarak görürler. Dilden dile anlatılan çoğu menkıbelerde de rüyaların önemli bir yeri vardır. 'Beyazıd el-Bistami güya rüyasında Allah'ı...
Cifr ve Ebced Yöntemi İle Elde Edilen Bilgiler
(Said Nursi'nin ebced ve cifre dair yaptığı açıklamaları okuyunca insanın "Allah, Hz. Muhammed'i yanlışlık gönderdiği aslında Said Nursi'yi göndermesi gerektiği" gibi bir anlam çıkıyor. Said Nursi'nin aşağıda alıntılanan...
Cifir ve Ebced Konusunda İtirazlar 
(Adminin Yorumu: Okuyucularımız İbni Abbas (ra)'ın sahabe olup 1400 sene sonra yaşayan Said Nursi'den için nasıl şeytan diyebileceği gibi bir itirazda bulunabileceklerini tahmin ediyoruz. İbni Abbas keramet(!) ehliydi. Said Nursi kendinden...