Ramazan Yaman
Ramazan Yaman
Yazarın Makaleleri
Hadis savunucusu görünenlerin asıl amacı...
Kur'an'ın anlattığı dine karşılık atarına ve dini istismar eden liderlerine yaslanan, üzerine kendi heva ve vehimlerini katarak bir din şekillendiren, adına da 'islam” diyerek sunan, bu atalar dini üzerinden kendilerine itaat...
O kader başka kader
       Kader konusu insanın yaradılışından bugüne kadar en esaslı tartışma konularının başında gelir. Kaderi ilk tartışan varlık iblistir. Hem de Allah'a karşı kendi yaptığı isyanın faturasını Allah'a...
Güncellenmek Müslümanlara zaten farz olan bir vecibedir
Sayın cumhurbaşkanımız İslam'ın güncellenmesinden bahsetti. Çok doğru söyledi. Daha ötesini söylemeliydi. Bu güncellemeden dinin sabitelerinden bahsedilmediğini ortalama her müslüman anlar. Mesela "güncelleme" denildiğinde kimsenin...
Her Çağa Aynı Şeyi Söyleyen Yeni Sözler ve Dil Gerek
Ben, geleneksel, rivayetçi, mezheb ve tarikat Liderlerinin dizayn ettiği islam algısına tepki olarak doğmuş Kur'an merkezli söylem sahiplerinin geliştirdikleri bazen depresif, bazen eğilip bükülen, bazen bağıran, bazen mıymıy eden, sıradan...
Sünnetin Katlinin Nedeni "Ehli Sünnetçilerin" Varlık Sebebidir
Sünnetin birinci  ve olmazsa olmaz şartı Kur'an'a uymaktır. "Ehl-i sünnetçiliğin" birinci ve olmazsa olmaz şartı çıkarına ve hevana uygun bir "peygamber" imal edip Kur'an'ı ona uydurmaktır! Sünnet, Kur'an'da...

banner312