Fereç Hüdür
Fereç Hüdür
Fereç Hüdür, Araştırma - İnceleme, İslam, Kuran ve Kuran Üzerine kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır. Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Kütüb-i Sitte Eleştirisi ve Kur’an’a Arzı, Tasavvuf'un Kur'an'a Arzı olarak sayılabilir. Fereç Hüdür kitapları; Anti Tasavvuf Yayınları, Düşün Yayıncılık aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur. Fereç Hüdür tarafından yazılan son kitap "Kütüb-i Sitte Eleştirisi ve Kur’an’a Arzı", Düşün Yayıncılık tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.
Yazarın Makaleleri
Hadis Ravileriyle İlgili Sümen Altı Edilen Gerçekler!
Kuran'ın İslam öğretisine rıza göstermeyen çeşitli fert ve topluluklar, Allah'ın koruması nedeniyle Kur'an'ı değiştiremeyince İslam'a saldırmak için başka yollara başvurdular. Bu yolları başlıca şöyle sıralıya...
Hadislerle Allah'a yapılan saygısızlık ve atılan iftiralar
1- Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor: 'Resûlullah a.s.v. buyurdular ki: "Cehennem içerisine âsiler atıldıkça: "Daha var mı?"demekten geri durmaz. Bu hal, Rabbu'l-İzze'nin cehennemin içine ayağını koyup, iki yakasını dürüp...
Kur'an hakkında şüpheye düşürmek için uydurulan hadislere örnekler
I- KUR'AN TAHRİF EDİLMİŞTİR İDDİALARI: 11- Aişe (r.anha)nın azatlısı Ebu Yunus şöyle demiştir: -Aişe (r. anha) kendisi için bir Mushaf yazmamı emretti ve, "Namazlara ve orta namazına devam edin" ayetine gelince bana haber ver dedi....
Kur'an'ın Peygamberimizin Vefatından Sonra Yazıldığını İddia Ettiler
II- KUR'AN'IN PEYGAMBERDEN SONRA TOPLANMIŞ OLDUĞUNU İDDİA ETMELERİ: 15- ............ Zeyd İbn Sabit el-Ensâri ye atfen yaptıkları rivayette: Ebu Bekir ve Ömer'in görevlendirmesiyle Zeyd diyor ki, 'Ben kalktım, Kur'an'ın...
Kur'an yedi kıraat üzere indi, harekeleri sonra konuldu deyip ümmeti böyle aldattılar...
III - KUR'AN'IN OKUNUŞUNU TAHRİF İÇİN UYDURDUKLARI HADİS ÖRNEKLERİ 19- .......Ben Abdullah İbni Mes'ûd'dan işittim, şöyle diyordu: Ben bir kimsenin bir ayeti, benim peygamberden işittiğim okuyuşun hilâfına okuduğunu...
"Resullullah vasiyet etti" deyip Resulün ağzından kendi siyasi görüşlerini böyle dikte ettiler
IV - VAHYİN İNİŞ SIRASIYLA İLGİLİ OLARAK UYDURDUKLARI ÇELİŞKİLİ HADİSLER 24- Hz Âişe'den naklen ...............”(Peygambere ilk gelen Vahiy âlak suresi 1-5 tir)"(Kütüb-i Sitte, 5563 C 15 S. 389 - b 1992, alıntıları Buhari,...
Oruç konusunda uydurulan hadislerle Allah Resulüne atılan iftiralar!
ORUÇ KONUSUNDA UYDURMUŞ OLDUKLARI RİVAYET ÖRNEKLERİ 824- Ebu Sa'id (radıyallahu anh) anlatıyor: 'Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: 'Üç şey vardır orucu bozmaz: Hacamat olmak (kan aldırmak), kusmak, ihtilam olmak."...
Peygamberimize okunan Kur'an ve yapılan muska üzerinden atılan iftiralar
VI- KUR'AN'IN ÜCRETLE OKUNUP-OKUNAMIYACAĞI KONUSUNDA VE RÜKYE İLE İLGİLİ UYDURDUKLARI RİVAYET ÖRNEKLERİ 30- İmrân İbnu Husyen (r.a.)'ın anlattığına göre; İmrân, Kur'an okuyan, arkasından da buna mukabil halktan...
Peygamberimizin cinlerle görüştüğünü söyleyip iftira attılar
VII- CİN'LERİN KUR'AN DİNLEMELERİYLE İLGİLİ OLARAK UYDURDUKLARI HADİS ÖRNEKLERİ: 35- Alkame anlatıyor: 'İbni Mes'ud (r.a.)'a dedim ki -Sizden kimse, cin gecesinde Hz. Peygamber (a.s.v.)'e refâkat etti mi?" '-Hayır,...
Kur'an'ı anlamlandırma adına uydurulan hadisler
VIII- KUR'AN'I ANLAMA ANLAYIŞLARI VE KUR'AN'IN NASIL OKUNMASI GEREKTİĞİ KONUSUNDAKİ RİVAYET ÖRNEKLERİ 38- Ebû Hureyre şöyle diyordu: Resûlullah (S): 'Allah, Peygambere Kur'an'ı teganni etmesi karşılığı...
Uydurdukları hadislerle sahabeyi böyle aşağıladılar
41- Yine İbn'u Âbbâs (r.a)'nın anlattığına göre, kendisine Cenâbı Hâkkın şu mealdeki kelamından sorulmuştur: "Bilin ki onlar, Kur'an okunurken gizlenmek için iki büklüm olurlar. Bilin ki elbiselerine büründüklerinde bile...
Hadislerle Peygamberi putlara böyle taptırdılar!
Hadisleri incelediğinizde görülen şu ki hadis rivayet edenlerin sağlam bir Kur'an bilgisi yok. Hadis savunanların ise ne Kur'an'dan haberi var ne de hadislerden... Kulaklarına üflenen "Peygamber inkarcısı, mealci, Peygamber olmadan...
İsmi Azam duası deyip Allah'a iftira atmakla milleti oyaladılar
Aslında bu güne kadar İslam adına doğru bildiğimiz pek çok konunun Kur'an'a arz edildiğinde ele avuca gelecek tarafının olmadığı anlaşılmaktadır. Maalesef İslam ümmeti Allah ve Resulü söylemişçesine aktarılan sözlerle...
Kur'an'a olan güveni sarsmak için Peygamberimizin kitap yazacağını iddia ettiler
Adminin Yorumu: İhsan Şenocak denen tarikat alimi "Buhari olmadan İslam olmaz" diyordu. Yayınladığımız bu yazı dizisinde  Buhari'nin ne olduğunu gayet güzel gördük. Hadis toplamak için yola çıkan ravilerin ya Kur'an'dan...
Kur'an'ın tebliğ edilmesini engellemek için uydurulan hadisler
(Adminin Notu: dinihaber olarak hadisler konusuna girmeyi pek düşünmüyorduk. Ama peygamberimizden 210-230 sene sonra hem de görülmemiş fitne döneminde, hadis uydurmanın marifet bilindiği bir süreçte kaleme alınan hadisleri sünnet yapıp bunu...
Cenaze ve Kabirler konusunda uydurulan hadisler
DİRİLİŞİN ELBİSE İLE OLMASI KONUSUNDA ZIT RİVAYETLER 541-... Ebû Said el-Hudri'den rivayet edildiğine göre kendisine ölüm yaklaşınca yani elbiseler isteyip onları giymiş, sonra (şöyle) demiştir: 'Ben Rasûlullah (s.a.)'i,...
Hz. Aişe annemize gusul abdesti üzerinden atılan iğrenç iftira
(Adminin Notu: Okurlarımızdan hassaten empati yapmalarını istiyoruz. Hz. Aişe'nin böyle bir şey yapmayacağını bile bile böyle hadisleri uyduranların ve kitaplarına alanların geriye kalan hadislerine de şüphe ile bakmak gerekir. Düşününsenize...
Buhari ve diğer hadisçilerden Peygamberimize atılan iftiralar
Aşağıdaki yazıyı okurken birileri yine Buhari'yi kurtarma adına "Yok efendim! O dönemin şartlarını iyi bilmek gerek. Onların evinin kapısı bacası yoktu. Ortalık zifiri karanlıktı. Elektrik, yağ, lamba falan yoktu da o nedenle böyle...
Buhari'den Peygamberimize ve Müslümanlara iftiralar
Aşağıdaki hadis diye kaleme alınan iftiraları okuyunca Fereç Hüdür'ün hadis ravilerinin zerdüşt olduğuna ve müslümanlardan intikam aldıklarına dair kanaat bir kat daha pekişiyor. Piyasada görülen hadis savunucularının "geleneksel...
Buhari, Müslim ve kankaları hadisçilerden Peygamberimizin eşlerine atılan iftiralar
62- Bize Müsedded Yahyâ ibn Said'den: o da Humeyd'den; o da Enes'ten tahdis etti: Enes ibn Mâlik (R) şöyle demiştir: Umer (R): - Üç şey hakkındaki dileğim Allah'ın vahyine uygun geldi, yâhut Rabb'im bana muvafakat etti....

banner312