Diyanet'teki "Rotasyon Yönetmeliği İç Barışı Bozar"

Bayraktutar: Rotasyon Yönetmeliği İş Barışını Bozar

Diyanet'teki "Rotasyon Yönetmeliği İç Barışı Bozar"

Bayraktutar: Rotasyon Yönetmeliği İş Barışını Bozar

18 Haziran 2014 Çarşamba 14:41
Diyanet'teki
banner310
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "İmam ve Müezzinlere Rotasyon Yapılmasına" işin başından bu tarafa karşı çıkan Diyanet-Sen, bütün sıkıntıları Diyanet'ten sorumlu ve Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler’e iletti.

Diyanet-Sen, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin kurum personelini mağdur edebilecek uygulamalara neden olacağını ifade ederek özellikle rotasyon ile ilgili maddelerin değiştirilmesini istediler.

Dün saat 11.00'da gerçekleşen göüşmenin ayrıntıları...

Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, Başbakan Yardımcısı Emrullah İşleri ziyaret ederek yeni çıkarılan Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin kurum personelini mağdur edebilecek uygulamalara neden olacağını ifade ederek özellikle rotasyon ile ilgili maddelerin değiştirilmesini istediler.
 
Gündoğdu ve Bayraktutar , Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler’i Başbakanlıktaki makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Gündoğdu, İşler'e, ülke ve milletin menfaati için yapacağı çalışmalarda başarılar diledi.


 
Ziyarette konuşan Memur-Sen Başkan Yardımcısı ve Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar ise Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair çıkarılan yönetmeliğin kurum personelini mağdur edebilecek bir çok değişikliği içerdiğini belirterek “Özellikle rotasyon konusu kurum iç barışı açısından sıkıntılı bir konu. Uygulamaya geçtiği takdirde kurum çalışanları arasında huzursuzluklara sebebiyet vereceği endişelerini taşıyoruz. Bu nedenle rotasyonla ilgili maddenin kurum personelini mağdur etmeyecek şekilde yeniden düzenlenmesinin daha uygun olacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu. Bayraktutar ayrıca Diyanet-Sen’in taleplerini içeren bir dosyayı da Başbakan Yardımcısı İşler’e sundu.
 
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ülkemizin en köklü kurumlarından birisi olduğunu ifade eden Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler kurumun sıkıntılarının farkında olduklarını belirterek Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Yasası’nda kurum çalışanlarının sıkıntılarını gidermeye ve özlük haklarını düzeltmeye yönetmelik bir değişiklik üzerinde çalıştıklarını söyledi. İşler imkanlar ölçüsünde talepleri karşılamaya çalışacakları kaydetti.
 
Ziyarette Gündoğdu ve Bayratutar’ın yanı sıra Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Ali Güldemir, Mehmet Ali Omurca ve Cebrail Yakışır da hazır bulundu.
 
Diyanet-Sen’in Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler’e sunduğu dosya şöyle:
 
TALEPLERİMİZ

Talep 1: Murakıpların Statüsü

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki murakıplık kadrosu unvanının müftülük müfettişi veya müftülük denetmeni olarak değiştirilmesi. Genel İdare Sınıfında bulunan Şube Müdürlerine eşdeğer kadro olarak değerlendirilmesi.

Gerekçe 1:

Bilindiği üzere, Başkanlığımızın taşra teşkilatında verdiği din hizmetlerinin denetimi, il ve ilçe müftülüklerine bağlı olarak görev yapan murakıplarla yerine getirilirken, 13.07.2010 tarihinde yürürlüğe giren 6002 Sayılı Kanunla murakıplık görevinin kademeli olarak iptal edilmesi ve bu görevin, aynı kanunun 12. maddesine göre vaizlere yaptırılması düşünülmüş ancak, takriben bir yıllık süre içerisinde bu uygulamanın doğru olmayacağı değerlendirilerek, 653 Sayılı KHK.’nin 10’uncu maddesiyle 400 yeni kadro ile beraber murakıplık görevi yeniden ihdas edilmiştir.

Yeni teşkilat kanunu ile, müezzin kayyımlık, imam-hatiplik, Kuran kursu öğreticiliği ve vaizlik kariyer meslek haline getirilmiş ancak, murakıplık kademeli olarak iptal edileceği düşünüldüğü için bu kanunda herhangi bir düzenlemeye gidilmemiş ve başkanlık personelinin tamamının özlük hakları ve mali durumlarında iyileştirmeler yapılırken, murakıplar için herhangi bir iyileştirme yapılmamıştır. (Örnek olarak İl Müftü Yardımcısı, İlçe Müftüsü, Eğitim Görevlisi ve mesleği ile ilgili yüksek öğrenim mezunu olup Vaiz kadrosuna atananların tazminatları %175’ine yükseltilmiş, şube müdürleri ve vaizlerle eşdeğer kadro olan murakıpların tazminatları ise din hizmetleri sınıfına dâhil kadrolarda bulunan imam-hatip ve müezzin kayyımlarla aynı tutularak % 95 kapsamında değerlendirilmiştir.)

Yeni Teşkilat Kanunu çerçevesinde yayımlanan, D.İ.B. Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 18’inci maddesinin 1/ç bendine göre murakıpların atama usulü, Diyanet merkez ve taşra teşkilatında üst düzey görevlerde bulunan personelle birlikte, İnsan Kaynakları Genel Müdürünün teklifi üzerine Başkan onayı ile yapılacağı hükme bağlanmış, aynı yönetmeliğin 32/1-b maddesine göre de murakıp, İşletme müdür yardımcısı, şube müdürü, yayınevi satış müdürü, vaiz ve cezaevi vaizi ile eşdeğer kadro olarak kabul edilerek 2. Kademede yer almıştır.

Sayıları yüz bini aşan Diyanet taşra teşkilatındaki hizmetlerinin denetiminin artık bir ihtiyaç olduğu ve murakıplığın yeniden ihdasını sağlayan son 653 Sayılı KHK. ile, şimdiye kadar sadece cami hizmetlerini denetleyen bir murakıp anlayışından, “.. İl ve ilçe müftülüklerine bağlı olarak taşra teşkilatında Başkanlıkça yürütülen hizmetlerin denetimiyle görevli..” murakıp anlayışına geçildiği anlaşılmaktadır.

Ancak, bütün Devlet kurumları yaptıkları mevzuat değişiklikleri ile, çalıştırdığı personelin çalışma şartları, idari, mali ve özlük haklarının iyileştirilmesini amaçladığı gibi, Başkanlığımızda taşra teşkilatında yürüttüğü hizmetleri en iyi şekilde denetleyebilmesi için çalıştırdığı denetim elemanlarının çalışma şartları, idari, mali ve özlük haklarında gerekli iyileştirmeleri yapması haklı bir beklenti oluşturmaktadır. M.E.B.lığı ve Maliye Bakanlığı gibi diğer Devlet kurumlarının örneklerinden de hareket edilerek (İlköğretim Müfettişi/Eğitim Müfettişi/Denetmeni ile Vergi Denetmeni/Müfettişliği düzenlemeleri), yıllarca bir müfettiş gibi hizmet ettiği halde, denetlediği memurların çoğundan daha az bir ücret alan murakıpların hak ettikleri statü ve unvana kavuşturulmaları, denetim, inceleme, soruşturma ve ön inceleme gibi belli bir uzmanlık gerektiren Başkanlık hizmetlerinin zamanında, yerinde etkin ve verimli bir şekilde yapılmasını da sağlayacaktır.

Başkanlığımızın, İl Milli Eğitim Müdürlüklerindeki Eğitim Müfettişliği veya Eğitim Denetmenliği örneklerini de değerlendirerek, İl Müftülüklerine bağlı İl Teftiş Kurulu veya İl Denetim Başkanlığı oluşturulması ve mevcut murakıpların Müftülük Müfettişi veya Müftülük Denetmeni unvanı verilmek suretiyle statü, özlük ve mali haklarında iyileştirmeler yapılmalıdır.

 

Talep 2: Ek Ödeme Artışı

1.Vaiz ve murakıp kadrolarında bulunanlar için % 170 ve Eğitim Görevlisi kadrosunda bulunanlar için %180 oranında DİB Teşkilat Kanunu’ndaki duruma göre ek ödeme yapılması.

2.Eğitim görevlisi ve vaizlerin din hizmetleri tazminatının %170 oranında düzenlenmesi.

3.Teknik Hizmetler, Genel İdari Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında Yer Alan Personel için mevcut ek ödeme oranlarının 25 puan artırılması için gerekli düzenleme yapılması

Gerekçe:

666 Sayılı KHK ile memurların çoğunluğunun ek ödeme oranları tatmin edici olarak düzenlendiği halde Kadroları Din Hizmetleri Sınıfında yer alan personelden Vaiz ve eğitim görevlisi kadrolarında bulunanlar için 66 puan ve diğer kadrolarda bulunanlar için ise 65 puan olarak düzenlenmiştir. Bu durumda Diyanet İşleri Başkanlığı’nın %95’ ini oluşturan İmam-Hatip, Müezzin Kayyım, Kuran Kursu Öğreticisi, Vaiz Ve Murakıp kadrosunda yer alanlar 666 sayılı KHK ile getirilen avantajlardan yararlanamamış olmaktadırlar. Bu nedenle ek ödeme oranları hiç değilse 25 puan arttırılarak diğer personele sağlanan ek ödeme oranına yaklaşılmış olacaktır.

Diyanet İşleri Başkanlığı merkezinde çalışan personele Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Kanunu’nda ön görülen zam ve tazminatlar genelde tavan rakamdan ödeme yapılacak şekilde düzenlendiği halde, Din hizmetleri tazminat bölümünde bu uygulama aşağı çekilerek İl Müftü Yardımcıları için yüzde 170, Eğitim Görevlileri için (ihtisas) yüzde 145, Vaizler ve diğer personel için yüzde 125 olarak uygulanmaktadır.

Bu kategoride yer alan bütün sınıflar için Din Hizmetleri Tazminatı’ nın kanunun imkan tanıdığı yüzde 175 üzerinden ödenmesi konusunda düzenleme yapılmalıdır.

Bilindiği üzere, 666 sayılı "Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname" 02/11/2011 tarihinde resmi gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu KHK kamu görevlileri arasındaki ücret dengesizliğinin giderilmesi maksadıyla çıkarılmış olmasına rağmen; aşağıda arz ve izah edilen sebeplerle, Diyanet İşleri Başkanlığı personelinden, Kararnameye ekli (I) SAYILI CETVEL'in 6. sırasının (a) bendinde yer alan "vaiz ve eğitim görevlileri" ile (b) bendinin kapsamına giren murakıpların mali haklarında emsallerine uygun olarak gerekli düzenleme yapılmadığı anlaşılmıştır.

Diyanet İşleri Başkanlığı mevzuatında "il müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, eğitim görevlisi, vaiz, murakıp ve müdürler birbirine yakın ve eşdeğer kadrolar olarak düzenlenmiştir. Bu kadrolarda istihdam edilecek personelin mesleğe girme şartları konusunda da birbirine yakın düzenlemeler söz konusudur. Eğitim görevlileri ve vaizlerin mesleğe girebilmeleri için ilçe müftülüğünde olduğu gibi dört yıllık dini yüksek öğrenimin yanında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan ihtisas kursunu (30 ay süreli) bitirmeleri ya da ilahiyat alanında doktora yapmaları gerekmektedir.

Diğer taraftan eğitim görevlileri ve vaizler, 657 sayılı Kanunun "Din Hizmetleri Tazminatı" bölümünde diğer din hizmetleri personelinden ayrılarak "a) İl müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, eğitim görevlisi ve mesleğiyle ilgili yüksek öğrenim mezunu olup "vaiz" kadrosunda bulunanlar" şeklinde il müftü yardımcıları ve ilçe müftüleriyle aynı kategoride yer almaktadır.

Öte yandan eğitim görevlileri, müftü ve vaiz yetiştirmek üzere açılmış olan eğitim merkezlerinde görev yapmakta, murakıplar taşrada il müfettişliği görevini ifa etmektedirler. Ancak ek ödeme oranları vaiz ve eğitim görevlisi kadrolarında bulunanlar için % 66, murakıplar için % 65 (bu oran imam-hatip ve müezzin kayyım gibi diğer personel için de aynıdır) olarak belirlenmiştir. Ek ödeme oranı ilçe müftüsü ve şube müdürleri için ise %170 olarak belirlenmiştir.

Halen yürürlükte bulunan "Din Hizmetleri Tazminatı" da il müftü yardımcısı ve ilçe müftüleriyle aynı grupta yer almalarına rağmen eğitim görevlisi ve vaizler için % 125 olarak düzenlenmiştir. Kanuni üst sınırı % 175 olan din hizmetleri tazminatı, il müftü yardımcıları ve ilçe müftüleri için ise yüzde 170 olarak uygulanmaktadır.

Eğitim görevlisi, vaiz ve murakıp kadrolarında istihdam edilen personelin mağduriyetlerinin önlenmesi, mali haklarının korunması ve nitelikli elamanların istihdamında sıkıntı yaşanmaması maksadıyla tazminat ve ek ödemelere ilişkin iyileştirici düzenleme yapılmalıdır.

 

 

 

Talep 3: Sınavsız Lisans ve Yüksek Lisans Tamamlama

İlahiyat ön lisans programını bitiren Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanlarına sınavsız lisans tamamlama hakkı tanınması ve İLİTAM programı kontenjanlarının tüm talepleri karşılayacak ölçüde artırılması.

Gerekçe:

İlahiyat ön lisans programını bitiren Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanlarına sınavsız lisans tamamlama hakkı tanınmalıdır. Bu hak verilemiyorsa kontenjanın artırılması sağlanmalıdır.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde yaklaşık 25 bin ilahiyat ön lisans programı mezunu çalışan mevcuttur. Kurumumuz çalışanlarının eğitim seviyesinin yükseltilmesi açısından ön lisans mezunu çalışanlara Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve İç İşleri Bakanlığı’nda olduğu gibi sınavsız lisans tamamlama hakkının tanıması ve İLİTAM programı kontenjanının yükseltilmesi sağlanmalıdır.

Talep 4: Diyanet Akademisi

Din görevlisi olmak zor ve sorumluluğu ağır bir görev olduğu için göreve yeni başlayan din görevlileri Diyanet Akademisinde verilecek eğitimle bu göreve hazırlanmalıdır. Bunun için Diyanet Akademisi veya benzer şekilde eğitim kurslarının düzenlenmesi

Gerekçe:

Diyanet İşleri Başkanlığı halen boş kadrolarını doldurmak için din hizmetini sunan personel alımı gerçekleştirmekte, görevin önemine binaen lise, ön lisans ve lisans düzeyinde personel alınmaktadır. Göreve başlayan personele verilen eğitim yetersiz kalmaktadır. Ülke genelinde din hizmetinin kaliteli personelle etkin bir şekilde sağlanması için Diyanet Akademisi kurulmalı ve bilgi seviyesi yüksek kaliteli personel ihtiyacının karşılanması için eğitim hizmeti sağlanmalıdır.


Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
alperen 2014-06-18 15:17:36

sayın sendika yetkilileri başlık güzel ciddi manada barış ve huzuru bozar.imam hatipler olarak tedirgin ve huzursuz olduk.bu konuya ciddi manada ilgilenmenizi bekliyoruz.bu iş başlamadan düzeltilmesi umudundayız.

Avatar
İmam 2014-06-18 16:15:58

Rotasyon hiç bir zaman barışı bozmaz aksine uygun olanların layık oldukları yerlere gelmesini sağlar tek bildiğim bir şey varsa bu yönetmelik Diyanet-Senin oyununu bozar. Sevgili sendika bir gün Ankara ve İstanbul'dan çıkında taşranın susuz ve yolsuz köylerine bir gelin bakalım oturduğunuz yerden ahkam kesmeyin bu rotasyonu destekleyin ve sürenin daha kışı tutulmasına katkıda bulunun

Avatar
imam 2014-06-18 16:57:46

ADALET YERİNİ BULUR...

Avatar
Bjkli 2014-06-18 17:32:42

Sendika Temsilcilerini yöneticilerinin iç barışını barışını bozar. Örnek: İşhanı veya iş merkezi gibi yerlerde 2 vakitlik mecid ve camilerde görev yapar. cumartesi pazar tatil, hafta içi 1 gün sendika izni daha ....
Rotasyan Müftülere, Vaizlere, müdürlere ve şeflere olunca iç barışı bozmaz ama sendikaya gelince bozar...

Avatar
TOROS 07 2014-06-18 17:43:42

diyanete ilk rotasyon teklifini yapan sizlersiniz. şimdi kalkmış rotasyona karşıyız diyorsunuz. bu zamana kadar rotasyona karşı olan diğer sendikalara ve üyelerine saldırdınız ve tehdit ettiniz(örneğin beni tehdit ettiniz) şimdi ucu sizlere dokununca karşıyız diyorsunuz, inşallah DİB görevlileri bu numarayı yutmayacaktır. biraz olsun sendikanın geçmişi incelenirse daha iyi anlaşılacağını ümit ediyorum.
HERKEZ İÇİN ADALET

Avatar
hoca 2014-06-18 17:44:31

Yer yerinden oynayacak filan degil yonetmenlik çıkmiş bakan bey ziyaret ediliyor ne var boş butun sendilalara birbirinizi eleştireceginize bir olup ağırlıgınızı ortaya koyamadınız atı alan uskudarı gecti

Avatar
mehmet 2014-06-18 18:40:54

bu sendikalar neden rotasyona karşı anlamış değilim .galiba o güzelim yerlerinden olacaklar rahatları bozulacak rotasyona karşı çıktığınız için sizleri kınıyorum diyanet sen

Avatar
din görevlisi dertli 2014-06-18 20:33:38

şu anda camilerin önünde konuşulanlar bizleri çok derinden üzüyor diyanet aklını başına derhalal subhanekeyi okuyamıyan cemaat diyanetin laçkalaştığını veşuanda birimlerden en sorumsuz olduğunu söylüyorlar ben camide 4 senedir görev yabıyorum amahemen tayinimi çıkarın dünyanın bir uçuna gideyim bir ilçedeyim ama 15 hanelik köyede razıyım hiç olmazise kafamı dinlerim