Süleymancılar kendi imamlarını böyle aforoz etti!

İsveç, Gävle (Gevle) yerleşim yerinde bulunan Süleymancılara ait mescidin görevlisi imam Ali isimli şahıs, cemaatin üst düzey yöneticilerinin aldığı karar gereği görevden alındı. İmam diğer aforoz edilen cemaat mensupları gibi susmak yerine hakkını aradı ve bu durum yapılan ses kaydıyla medyaya yansıdı. İşte Süleymancıların Kur'an ve sünnetten hızla uzaklaşan ibretlik hali...

Süleymancılar kendi imamlarını böyle aforoz etti!

İsveç, Gävle (Gevle) yerleşim yerinde bulunan Süleymancılara ait mescidin görevlisi imam Ali isimli şahıs, cemaatin üst düzey yöneticilerinin aldığı karar gereği görevden alındı. İmam diğer aforoz edilen cemaat mensupları gibi susmak yerine hakkını aradı ve bu durum yapılan ses kaydıyla medyaya yansıdı. İşte Süleymancıların Kur'an ve sünnetten hızla uzaklaşan ibretlik hali...

30 Ağustos 2018 Perşembe 12:38
Süleymancılar kendi imamlarını böyle aforoz etti!
banner310

Bu haberlerimizi yapmaktaki gayemiz ne cemaat düşmanlığı ne de var olan cemaatleri bitirmektir. Amacımız yılların emek ürünü bu hizmet abidelerinin kendilerini ifade ettikleri şekliyle Kur'an ve sünnet çizgisine gelmeleri, cemaat içi istişareden ümmet istişaresine geçmeleri, cemaate değil ümmete adam yetiştirmeleri, endüstrileşen cemaatten hizmet merkezli cemaatlere dönüşmeleri, cemaatten geçinen münafık sözde hocalardan kurtulup dünya alimlerinin kabul ettiği standartlarda Kur'an ve sünnete vakıf gerçek alimlerin ve o alimlerin uygun gördüğü hocalarla eğitim ve öğretimlerine devam etmeleridir.

Hak ve hakikatten uzaklaşan bir cemaatin, Kur'an ve Sünnet standartlarını bir kenara bırakıp kendi standartlarını geliştirmelerine isyan eden bir imam ve hak arayışını okurlarımızın dikkatine sunuyoruz:

Ali hoca görevden alınmayı sorgularken konuyu cemaate de açarak görevden alınma nedeninin açıklanmasını ister. Ali hoca görevden alınması yetmezmiş gibi  başka bir Avrupa ülkesinde görevli oğlu Ahmet’te benzer gerekçelerle görevden alınmıştır.

İş görevden alınmakla da kalmaz. Adeta Ali hoca ve oğlu Ahmet hoca Hrıstiyanlarda olduğu gibi afaroza uğrar ve cemaatten kovulur. 

Görevden alınma gerekçesini sorgulayan Ali hoca bayram namazında İsveç’te üst düzey bir görevlinin de hazır olmasını değerlendirip gerekçenin açıklanmasını ister lakin ilgili görevli gerekçeyi açıklamaya yanaşmayınca sözü alan Ali hoca görevden alınma gerekçelerini sıralar.

Ali hocanın sıraladığı gerekçelerin ilgili görevlice itiraz edilmemesi, hatta yer yer teyit etmesi kendisinin haklılığını ortaya koyuyor.

Ali hocanın sıraladığı gerekçelere bakıldığında şu an Süleymancılık Kur’an ve sünnetin ötesinde kendi doğrularını din haline getirmiş farklı bir oluşuma dönüşmüş durumda. ASLINDA BU GERÇEKLER BİR ŞABLON OLARAK İMAMI RABBANİ TEMELLİ TÜM TARİKATLARIN SORUNU...

İslam’a hizmet adıyla çıkılan yolda Süleymancıların geldiği noktada artık Kur’an ve sünnet hakem değil.

Hakkı haykıran bir imam “Bizim cemaatin adamı değil” denilerek aforoz edilirken gerekçeler Ali hocanın dediği gibi tamamen nefsi…

Kendilerini mezhepli ve ehlisünnet gören Süleymancılar en basit sakal meselesinde bile Resulüllah’a muhalefetle hem de peşinde saf tuttukları imamı dahi görevden alacak kadar sünnetten uzaklaşmış durumdalar.

ALİHAN KURİŞ EMİRA'L-MÜ'MİNİN İMİŞ

Süleymancılar Alihan Kuriş’i Emira’l-Mü’minin olarak görmektedirler. Ali hoca ise hakkı teslim ederek “Alihan Kuriş emir olabilir ama ümmetin kabul etmediği bir kimse Emira’l-Mü’minin olamaz” deyip gerçeği haykırmaktadır.

SÜLEYMAN HİLMİ TUNAHAN MEHDİ OLARAK GÖRÜLÜYOR

Süleymancılar, Süleyman Hilmi Tunahan’ı mehdi görmektedir. Ali hoca cemaatin mehdi konusundaki bilgiye hazır olmadığını görerek uydurma hadislerin çelişkilerinden yola çıkarak Süleyman Hilmi Tunahan’ın mehdi olmayacağını anlatıyor. Ölmüş olan Tunahan’ın mehdi olmasının imkansız olduğunu, mehdi’nin 8-9 yıl hüküm süreceğini aksine Tunahan’ın daha uzun bir ömür yaşadığı, mehdi’nin geldiği dönemde adalet ve huzurun hüküm süreceğini aksine Tunahan’ın kendisinin bile adalet ve kaos ortamında kaldığından hareketle mehdi olamayacağını açıklıyor.

FAZİLETİN ÖLÇÜSÜ TAKVA OLMAKTAN ÇIKMIŞ

Ali hoca’nın diğer atılma gerekçelerinden biri de Peygamberimizden sonra Süleyman Hilmi Tunahan’ın en faziletli kişi olarak kabul edilmesi dayatması. Ali hoca tüm cemaatlerin bu dayatmasına nispetle bu anlayışın yanlış olduğunu, ehli sünnet ve’l-cemaat itikadınca dört halife, ehli beyt ve Allah’ın kitabına en güzel şekilde uyanların, uyduğu kadarıyla Peygamberden sonra fazilet sırasının şekilleneceğini belirtiyor ki zaten fazilet konusunda Allah ayette, “Sizin üstününüz en takva sahibi olanınızdır” buyurarak bu konuda yapılan tartışmaları kesip atıyor.

HAŞA ALLAH BENZERİ HER ŞEYİ GÖREN VE BİLEN BİR İLAH; SÜLEYMAN HİLMİ TUNAHAN

Süleyman Hilmi Tunahan’ın her zaman, her yerde müntesiplerini gördüğüne dair hurafeleri de Ali hoca şirk olarak değerlendirip bunun kerametle izah edilmesinin imkansız olduğunu açıklıyor.

TAPINMA ARACI HALİNE GELEN RABITA

Aynı şekilde rabıtanın da ahlakın güzelleşmesinden öte artık tapınma aracı haline geldiğini anlatan Ali hoca maalesef tüm ikazlarına rağmen cemaatten atılmaktan kurtulamaz. İlgili görevlinin, “Bu bizim kurallarımız. İşte sen bu kurallara uymadığın için bizim cemaatten değilsin” demesi Süleymancılar ve tüm cemaatlerin içine düştüğü küfür ve şirk bataklığını izah etmeye yeter de artar bile.

Kendileri Allah ve Resulüne davet edildiği halde bu daveti reddedip kendi veya zamanla alışkanlık haline getirdikleri cemaat prensipleri, Kur’an’ın reddettiği atalar dininden başka ne olabilir ki…

Süleymancıların yaptığı yanlışa dur deyip, kendilerini hak ve hakikate davetle cemaatinin içinde bir Musa olan imamın cemaat huzurunda gerçekleri açıkladığı o ilginç diyalog:

Ali hoca, “Ben cami görevlisi olarak görevime son verildi. Cemaat, imamdan İslam’a uymayan aykırı bir sebep görmüş mü? Hizmeti savsaklamış mı?”

Cemaat, “Hayır, kendisinden memnunuz...”

Cemaatin görevli olan sorumluları, “Arkadaşı imam olarak merkez gönderdi. Şu an alınmasını uygun gördü” diyor.

Cemaatten birileri, “İlgili merkez birini gönderdi ortalığı karıştırdı gitti. Biz hocamızdan memnunuz.”

Ali hoca, “Hocamız yüz kızartıcı bir şey mi yaptı? Görevini mi aksattı? Cemaati burada kargaşa ve kaosa sevkedecek bir şey mi olmuş. Para  mı yemişim? Çocuklarla mı ilgilenmemişim? Ben gidince bu insanlar bu hoca niye görevden alındı diye fitneye sebep olacak işlere mahal vermemek lazım...”

Cemaatin yönetim tabakasından görevlendirilen şahıs, “Bana ne görev verilirse onu yaparım. Balkanlardaydım bu gün de buradayım.”

İlgili görevli Ali hoca'nın sorusuna cevaben, “Dediğiz noktada tek bir şikayetimiz yok. Prensiplerimize uymadın. Ali Hocam iki haftada bir yapılan toplantılara katılmadı. Bizim cemaatin adamı değil. Sebebi budur. Ali hocamız İslam Kültür Merkezlerinin hocası. Bizim işimiz Ali hoca, sizin değil. Biz seninle diğer tarafta konuşmadık mı? Niye buraya getiriyorsun konuyu..”

Ali hoca, “Ben izah edeyim. Sadece ben değil. Benim oğlum. Tekamül bitirdi ve hoca oldu. Çocuğum memnun olduklarından yaz talebesi hizmetine çağrıldı. Ve gitti çocuğum. Şu sebeplerde dolayı Ahmet hoca orada arkadaşlarıyla tartışmış. Orada ses kaydı yapmışlar. Yukarıya göndermişler. Yukarının verdiği karar: 15 dakika içinde kursu terketsin. Çocuğum pırıl pırıl bir talebelik hayatı geçirdi. Ehli Sünnet kaynaklar okudu. Osmanlı medreslerinde Süleyman Hilmi Tunahan hocamızın aldığı eserleri aynen okudu. … Çocuğum yanıma geldi. Görüştüğümüz meseleler şunlardı. Sen sakal bırakıyorsun. Yani bize uymuyorsun. Kılık kıyafet olarak. Elhamdülillah Müslümanım. Sakal bırakmak dinimin vecibesi ve bundan dolayı herhangi bir sakınca görmüyorum. Sizin gösterdiğiniz irfanı gösteremediğim için kimse kusura bakmasın, dedim. Ben dinimin ölçüleriyle hareket ediyorum.

İlgili görevli, “Ya sen çok ileri gidiyorsun ama…”

Ali hoca, “Ben size konuşma fırsatı verdim anlatmadınız.”

Cemaat, “Allah, Allah... Böyle misafir mi olur yaa... Dur karışma…”

Ali hoca, “Bizim teşkilatın prensipleri Allah ve Resulünün prensipleri önüne geçmemiştir, geçmez geçemez. Geçiyorsa böyle bir prensip varsa çöpe atacaksınız. Allah’ın resulü benden sonra takip edeceğiniz yol Kur’an ve sünnetimdir, buyurmuş. O Kur’an ve sünneti belki tam anlayamayabiliriz ama o yol müçtehit imamlarımız sahabei kiram yoluyla bu güne kadar bu din gelmiştir. Ve biz bu dini ehli sünnet vel cemaat çerçevesinde bu dini anlatıyoruz.”

Ali hoca devamla, “İkinci husus, ben başımdaki emire, emir Alihan Kuriş beydir. Ben emir olarak kabul ettim. Onda bir sıkıntı yok… Ben emir olarak kabul ediyorum. Ama Ahmet, arkadaşlarıyla tartışırken ‘Abimiz, Alihan Kuriş bey abimiz emira’l mü’minindir, bu doğru mu?’ Ahmet bana da telefon etti. Oğlum, emirimiz emirdir. Bir Müslüman, Resulullah (as) 3 kişi bile olsanız içinizden birini başkan seçiniz, diyor. Müslümanlar emirsiz olmaz. Ama emira’l-Mü’minin mefhumu halifelik makamıdır. Velayeti kübra makamıdır. Bütün Müslümanların biat etmesi gereken bir makamdır. Emira'l-Mü’mininde olması gereken şartların olması gereken şartları olması lazım. Alihan bey abi de emirdir ama Emira’l-Mü’minin değildir.

Diğer bir husus, Süleyman Hilmi Tunahan efendi hazretlerinin mehdi olduğu, meselesidir. Benim de üstadım. Veli nimetim. Süleyman Hilmi Tunahan efendi Hazretleri en zor zamanlarda Allah demenin yasak olduğu zamanlarda dine hizmet etmiş alim bir zattır. Ama kalkıp mehdidir demek onu kendiside söylememiş ben bunları söyledim kendisi söylemediği halde halde mehdidir demek ne demek. Bir defa hayatta değil. Bir defa mehdi sahih hadisler var ki yaşayacağı gün 8, 9 gündür en fazla.. onun geldiği zamanda hadislerde onun geldiği zaman dünyadaki kaos adaletsizlik son bulacak, herkes ona boyun eğecek.

Dolayısıyla Süleyman Hilmi Tunahan efendi hazretlerini mehdi kabul etmediğim için üçüncü husus.

Sakal, emiral mü’minin ve mehdilik...

Dördüncü husus, Süleyman peygamberimizden sonra en üstün kişi ehli sünnet itikadına göre Hz. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Alidir, aşeri mübeşşeredir, ehli beyttir, sahabei kiramdır. Onlara en güzel şekilde onlara uyanlardır. Peygamberimizden sonra en üstün kişi Süleyman Hilmi Tunahan efendi hazretleridir dediler. Ben de buna karşı çıktım. Ehli sünnet vel cemaat hizmeti yapıyorum. Dördüncü husus bu.

Diğer husus, neymiş efendim Süleyman bizi her yerde her zaman her anımızı görürmüş müttali olurmuş. Bunun da Allah’ın bir vasfı olduğunu, keramet haktır amenna ama bunu kerametle izah etmek mümkün değil.  Bu durumun Allah’ın bir vasfı olduğunu söyledim. Böyle bir şeyin şirk olduğunu insanı şirke götürdüğünü söyledim. 

Tarikatta terbiye usulü olan rabıta meselesinin adeta tapınma aracı haline getirildiğini söyledim. Bu rapor İstanbul’a gitti. Bu rapor en büyüğe başta emira’l-Mü’minin olarak itibar edilen zata verildiğinde “Bu hoca işine baksın” talimatı verilmiş. Önceki gün 4’te benim çağırıp bu talimatı bana ilettiler. Bu talimatı Alihan Kuriş vermemiştir. Olsa olsa bu raporu orada bir komisyon tarafından rapor tetkik edildi ve bu karar verildi şeklinde söyledim. Danimarka idaresinde olan İlyas Güçlü de bunu teyit etti.

Ben bu bildiğim gerçekleri her ortamda her yerde Allah rızası için İslam namına ehli sünnet ve'l-cemaat müntesibi olarak Allah’ın dininin hadimi olarak yapacağım. Allah’ın dinine hizmet sadece sizin çizdiğiniz şu kendi din anlayışınız içinde çizdiğiniz ortam ve şartta yoktur. Allah müsaade ederse bu can bu tende olduğu müddetçe rabbim ihlastan ayırmasın hizmet bir şekilde devam eder, dedim.

İlgili görevli, “Bu arkadaşlar bu şekilde inanıyor siz inanmıyorsanız zaten bizim cemaatten değilsiniz. Bizim cemaatimizden olmak zorunda mısınız?”

Kaynak: DiNiHABER.C0M / Özel İçerik

Son Güncelleme: 30.08.2018 13:47
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Enes 2019-07-16 00:25:06

ismail güclü frankfurt bölgesini eritti kac tane degerli hocalarimizi egosunu tatmin icin harcadi oruc hoca sakir hoca mustafa hoca ali hoca sayisiz bekar hoca efendi bunun eliyle harcandi hepside merkeze ölümüne bagli hoca efendilerdi umarim abimiz okur ve bizzat arastirir,cünkü komisyonlarida bunlar ayartiyor malesef

Avatar
ismail Güclü 2019-09-04 01:36:46

ismail güclü denen pislik onlarca genc hocamizi üniversiteye göndermedi ve hizmetten ayrilmalarina Sebep oldu Frankfurt bölgesinde idareci gecinirken ama daha aci olan sey bacanaginin oglu esat Öztürk ü Bölgenin en güzel subelerinden biri olan limburga vererek hem üniversite hem Amann genc hocamiz zayii olmasin diyerek maasli olarak tagyin etmis ve esat hocada konumunun farkinda oldugundan kral gibi istedigini yapip beytülmalden gecinip gidiyor ihvan geri cekilmis sessiz isyanda ama duyan bilen kim birader hey yavrum hey

Avatar
Würzburglu biri 2019-07-16 00:15:22

Cemal yavuz ve ismail güclü denen iki melun komisyon ayagina gelip Würzburg subesini perisan ettiler keske Alihan bey okusada bu yazilanlari su herifleri bir arastirsa taskilat resmen capsiz idareciler tarafindan harcaniyor

Avatar
Abimizin dikkatine 2019-11-10 01:47:35

ismail güclü hoca bölge toplantilarinda mesül oldugu avrupa bölgesinde talebe adedinin 100/60 azaldigini kendi agziyla itiraf ederken,hizmetten müsaade isteyen hoca adedinin ise kendi zamaninda 100/30 azaldigini söylüyor,zarardan kâr payi cikartiyor kendine ama 100/70 hoca zayiaati devam ediyor. Ayrica komisyonlara müdahale ederek baski yaparken sizin gözünüzü boyuyor. Lütfen ümmeti bu illetten kurtarin efendim

Avatar
Flas haber Abimizin dikkatine : 2019-12-20 02:07:45

Frankfurt da bir 07.12.2019 tarihindeki bir dügünde ayni ortamda davadan uzaklastirilan ömer ala ile El an mevcud mümessilllerimiz cemal Yavuz ismail güclü ve — müsvette Mehmet duran gayet samimi bir havada birbirlerini hosnut ederken musafaha girgir Samata esnasinda masamizda arkadaslardan bir kismi merhum ahmet bey abimizmi yanlis yapmista bunlari uzaklastirmisti?? Yoksa sizin haberinizmi yok diye sasirdik kaldik ,ömer ala abimize Ana avrat ffm camiinde küfreden bir cingene sabanci hocaya sorun anlatsin size hepside bunlari gayet iyi biliyorlar, bu it sürüsü cete sizi bitirecek haberiniz olsun.

Avatar
Köln ihvanindan bir garib 2020-01-06 00:28:35

ismail güclü hoca milleti uyutuyor ilim yok amel yok ihlas zaten sifir vaazlarinda bile millet birbirine bakiyor ne diyor bu hoca diye hayirlisiyla özü sözü bir idareci gelsede üstümüzdeki ölü topragi gitse diyorum usandik vAllahi

Misafir Avatar
pirifani 2020-01-06 08:29:30 @Köln ihvanindan bir garib

cok heveslenme!cemaatin gercek yuzu ortaya cikiyor.suleymancilik islam maskesi giydirilmis gizli batini bir dindir.islami kavramlar sadece isin maskesidir.zaten diger muslumanlari kardes olarak degerlendirmemeleri,onlarin arkasinda namaz kilmamalari,onlarin hic bir dini faaaliyetlerine katilmamalari gibi bircok husus bu ayriligi aykiriligi apacik belli etmektedir.asil farkliliklari ise sadece mensublarina yavas yavas kivamina gore ogrettikleri islam disi ve islamin kabul etmeyecegi inanclaridir.kitapci dukkanlarina gittiginizde islam diniyle ilgili dogru durust ciddi bir calisma bulamamaniz sebesiz degildir.islam peygamberinin ikinci abdulhamid kadar degeri yok midir?muslumanlarin peygamberi abdulhamit kadar tanimasini bile cemaatlerine cok ve gereksiz goren islam cahili insanlari hoca diye piyasaya suren bu cemaatten kendinizi ve ailenizi kurtarmaya bakin.yoksa ahiretiniz husrandir.

Beğenmedim! (1)
Avatar
Alihan abinin dikkatine: 2020-01-08 02:03:25

İlk okul mezunu çarpım tablosunu bile bilmeyen ismail güçlünün özellikle frankfurt merkez başta olmak üzere alımına onay verdiği yerleri, direkt size bağlı bir komisyon ile araştırmanızı teşkilatın istikbali açısından istirham ederiz. Bu herif i nââ şerif sizin şahsınızada adınızı öne sürerek zarar veriyor. Gidişat berbat uyanın hocalar bile kaçacak yer aramaya başladı müsebbibi o bozguncudur.

Misafir Avatar
pirifani 2020-01-12 05:26:16 @Alihan abinin dikkatine:

hala meseleyi anlamamakta Israr ediyorsiniz.asil mesele sadece bazi yoneticilerin ve hocalarin kotulugu degldir.sistem ta basindan beri aynidir ve kuslar da gordukleri yuvayi yapiyor.sizin gibi saflar da kabahati asagi dercedeki yoneticilerden zannedip kendinizi avutuyor ve cemaatinizi temiz birsey zannediyorsiniz.esas mesele tasavvufun ta kendisidir gazaliden rabbaniye naqsibendiden geylaniye kusadalidan bistamiye bunlarin hepsi birdir ancak yaldizli laflariyla ve kendileri hakkinda uydurulmus menkibelerle bu masallara inanmak icin can atan cahilleri kandirirlar.yukardaki bahsettigim zatlarin ve digerlerinin eserlerini okuyun bakalim dogru durust bir ilim ve fikir var mi? sadece ayetler ve hadisler kullanilarak yapilan ir hokkabazlik.

Beğenmedim! (0)
Avatar
Öz elestiri ( ismail abinin dikkatine 2020-01-18 01:55:43

Avrupada cemaat eriyor hatimlere istirak 4/1 civarinda diyoruz,kölnde ismail abi nasibi olanlar gelir,günahlari gelmelerine mani diyor peki bu dogru diyelim,ulan serefsiz Herif sen Kölne geldin günahsiz Talebeler 100/60 yüzde yetmis azaldi cenabetmisin nesin gittigin yeri kurutuyorsun,millet hakli oraya memmed duran gibi baska bir tane daha bozkirdan dört ayakli essekte koysan ayni mãlî hizmetleri yapar,millet Hz.üstazimizin hatirina veriyor.

Misafir Avatar
pirifani 2020-01-18 09:04:21 @Öz elestiri ( ismail abinin dikkatine

bulmussunuz bir gunah kecisi butun sucu onun uzerine atip sirketi ve kurucularini kurtarmaya calisiyorsiniz.uyuyun bakalim ne daha ne kadar uyuyacaksiniz.bu cezayi elektrik sitketine muteahide kesip devleti hukumeti kurtaramaya benziyor. yahu system bozuk balik bastan kokmus ama bazilari isi daha iyi becerdigi icin ismail abiniz kadar tepki cekmiyorlar.uyanmaniz icin dusunmeniz lazim dusunmeniz icin depoyu doldurmaniz lazim yani okumaniz lazim,okumak arastirmak hatta dusunmek bu tip cemaatlerde kucumsendigi icin dusunup gercekelri anlamaniz cok zor.buyuklerin buyuklerden duuyduklarini ilim zannedip omur tuketmekten baska bir sey yapmazsiniz ha bir de yeni alimler yetistiremediginiz icin eskileriyle ovunup durursiniz.sizden olmayanlari da iftira ve yalanlarla karalamaya calsirsiniz.iste siz boylesiniz.

Beğenmedim! (2)