Süleymancıların hatalı dua etme şekli!

Süleymancıların en çok eleştiri aldığı konuların başında elleri birleştirerek dua etmeleri gelir. Bu adeti, Peygamberimizin sünnetine dayandırsalar da uygulamada Peygamberimizin böyle bir adeti bulunmamaktadır

Süleymancıların hatalı dua etme şekli!

Süleymancıların en çok eleştiri aldığı konuların başında elleri birleştirerek dua etmeleri gelir. Bu adeti, Peygamberimizin sünnetine dayandırsalar da uygulamada Peygamberimizin böyle bir adeti bulunmamaktadır

01 Ekim 2016 Cumartesi 01:51
Süleymancıların hatalı dua etme şekli!
banner310

DiNiHABERLER.COM / ANALiZ

Kur'an ve Kur'an merkezli sünnetten uzak İslam Kültürü içinde var olan bazı Müslüman düşünürlerin yorumları ve sayısı beşi geçmeyen kaynaklar ile örülen dünyalarıyla ümmetten kopacak derecede farklı bir din algısı içinde bulunan Süleymancılar ile ilgili yaptığımız yayınlara devam ediyoruz.

Türkiye ve İslam ülkelerine cemaatler ile giren İngilizlerin müslümanları kutuplaştırma oyununu bozmanın tek yolu ümmet ile birlikte olmak ve hareket etmekten geçtiğini FETÖ belasından kurtulduğumuz şu günlerde tüm cemaatlerin farkına varması gerekiyor.

Cemaatlerin sektörleştiği ve İslam'a hizmet adı altında cemaatte bulduğu iş ile hayatını devam ettiren ama asla İslam'ın kaynaklarına hakim olmayan bu insanların cemaatlerini revize etme imkanı maalesef bulunmuyor.

BİR HATA EDEN İNSANI SİLEN MÜSLÜMAN YÜZLERCE HATASI OLAN CEMAATLERE TESLİM OLUYOR


İş, FETÖ'ye haddini bildiren millete düşüyor. Müslümanların kendilerine benzemeyen, kendileriyle birlikte olmayan, bid'at ve hurafelere boğulmuş, yönetimi kimlerden oluştuğu ve ne şekilde belirlendiği belli olmayan bu cemaatlere kaşrı tavır alması, maddi yardımda bulunmaması ve çocuklarını göndermemesi gerekiyor. 

Maalesef Müslümanlar bir doktorun, oto tamircisinin, mühendisin, müteahhitin, avukatın, öğretmenin... hatasını gördüğünde anında cezayı kesiyor ve bir daha o meslek sahibine iş vermiyor. Tanıdıklarını olabildiğince o meslek sahibinden kaçırırken dünya ve ahiretini imar ettiği dini, kendisine anlatan kişi ve cemaatlerin bir değil yüzlerce hatasına rağmen kendisini geri çekmiyor ve çevresini de uzak durması için uyarmıyor.

Konuyu fazla uzatmadan bu günde Süleymancıların ümmetten ayrı düştüğü dua etme şeklini gündeme getirelim istedik. Bilindiği gibi Süleymancılar dua ederken ellerini birleştirerek dua ederler. 

SÜLEYMANCILARIN DAYANDIĞI HADİS SAHİH DEĞİL


Sorduğunuz da ise cevap hazırdır. “Ümmetimin bozulduğu bir sırada kim sünnetime sarılırsa ona yüz şehit sevabı vardır” deyip kendilerini haklı çıkarmaya uğraşırlar.

Oysa bırakın elleri birleştirerek dua etme şeklini bu sözün kendisi sahih bir hadis değildir. Bu söz, sahih hadis kaynaklarında yer almamaktadır. İbn Abbas ve EbûHureyre gibi sahabilereisnad edildiği şekliyle iki kaynakta şu şekilde geçmektedir.

"Kim ümmetimin fesadı zamanında sünnetime sarılırsa ona yüz şehit sevabı vardır.”

“Ümmetimin fesadı zamanında sünnetime sarılana bir şehit sevabı vardır.” (Taberanî, el-Mu’cemu’l-Evsat, c: 5, s: 315, hadis no: 5414; Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, c: 6, s: 339, hadis no: 9171)

Bu rivayetler, hadis âlimlerince senet açısından “zayıf” ve râvileri de “mechûl” (tanınmaz) bulunmuştur. (İbnAdiy, el-Kâmil fî Duafâi’r-Ricâl, Beyrut: Dârü’l-Fikr, 1998/1409, c. 2, s. 327; İbn Hacer el-Askalânî, Lisânü’l-Mîzan, Beyrut: Müessesetü’l-İlmiyyeli’l-Matbûât, 1986/1406, c. 2, s. 246)PEYGAMBERİMİZ DUADA ELİNİ AÇARDI

Ellerin yukarıdaki resimde görüldüğü şekilde tutulmasıyla ilgili olarak Süleymancıların sıralayacağı 4 kaynak ve bazı İslam ülkelerinde ellerin birleştirilerek dua edilmesi örneklerini getireceklerine şüphe yok. İlgili kaynaklardaki hiçbir hadisin sahih olmadığını başta belirtelim. Mesele elin açık veya kapalı bir şekilde dua edilmesinden ziyade milletin gözüne sokarcasına cemaat olarak ellerin serçe parmakları birbirine geçirilmiş bir şekilde dua edilmesinin teşvik edilmesi ve yapılmasıdır. Yoksa ayette buyurulduğu gibi Müslümanlar otururken, yatarken ve ayakta iken her hülükarda eller açık veya kapalı, eller cepte veya semaya kalkmış halde dua etmesi mümkündür. Süleymancıların bu dua şekli bir sünnetin ihyası değil ayrışma ve tanınma amacıyla uygulanan bir ritüel olduğu bilinirken piyasadaki algı da bu şekilde...


Şimdi gelelim peygamberimizin dua ediş şekline:

Peygamber Efendimiz’in (s.a.s) duada ellerini tutuş şekliyle ilgili birbirinden farklı rivayetler varid olmuştur. Bu da bize gösteriyor ki, Allah Resulü (s.a.s) bütün dualarında ellerini aynı şekilde tutmuyordu. Bununla birlikte duada sünnet olan elleri yukarı kaldırarak dua etmek ve duayı bitirdikten sonrada elleri yüze sürmektir. 

Bununla ilgili İbn Abbas’ın (r.a) rivayet ettiği bir hadis-i şerif şu şekildedir: “Allah’a dua edince avuçlarının içini açarak dua et, ellerinin sırtlarıyla dua etme. Duayı bitirince avuçlarını yüzüne sür.” (EbûDâvud, Salât 358) 

Tirmizi’de geçen bir diğer hadis-i şerifte de Efendimiz (s.a.s) şöyle buyurur: “Rabbiniz haydir, kerimdir. Kulu dua ederek kendisine elini kaldırdığı zaman, O, ellerini boş çevirmekten hayâ eder.” (Tirmizî, Daavât 118) 

Konuyla ilgili rivayet edilen hadis-i şeriflere ve bu konudaki fıkıh alimlerimizin mütalaalarına baktığımızda, şekil açısından duada asıl olanın elleri az da olsa birbirinden ayırmak, elleri avuç içleri yukarıya gelecek şekilde tutmak ve onları göğüs hizasına kadar kaldırmak olduğunu görüyoruz. Nitekim Fetâvây-ı Hindiye’de dua şekli anlatılırken şu ifadelere yer verilir: “Duada en efdâl olan, avuç içlerini açıp, aralarını az da olsa ayırmaktır. Elin birisi diğerinin üzerine konulmaz… Dua ederken, elleri göğüs hizasına kadar kaldırmak müstehaptır.”

Buhari’de geçen Enes b. Malik’in rivayeti de, Allah Resulü’nün (s.a.s) her zaman duada ellerini aynı şekilde tutmadığını gösteriyor. Hadis-i şerif şu şekildedir: “Resûlullah (aleyhissalatu vesselâm) dua ederken ellerini öyle kaldırdı ki, koltuk altlarının beyazlığını gördüm.” (Buhârî, İstiska 21)

Hz. Ebu Bekir’in anlattığına göre, Efendimiz (s.a.s) Bedir savaşına çıkmadan önce de, duada ellerini öyle kaldırıp Allah’a dua dua yalvarıyordu ki, sırtından cübbesi yere düşüyor ve Hz. Ebu Bekir onu alıp tekrar Efendimizin (s.a.s) sırtına koyuyordu. Aynı şekilde Efendimiz (s.a.s) Veda haccını eda ederken Arafat’ta yaptığı duada da ihramı düşecek şekilde ellerini yukarı kaldırıyordu.


Sehl b. Sa’d’ın Ebu Davud’da geçen bir rivayetinde ise Efendimiz’in (s.a.s) baş ve orta parmaklarını kapayıp şahadet parmağını açarak dua ettiği yer almaktadır.  (EbûDâvud, Salât 230) Bu rivayetten yola çıkan Hanefiler şöyle demişlerdir: “Şayet özür vakti ise veya şiddetli soğuk varsa, dua eden şahıs şehâdet parmağını kaldırır. İşte bu da el açma yerine geçer.”

Demek ki Süleymancıların elleri birleştirme şeklinde yaptığı dua Peygamberi bir sünnet değil. Hatta amaç Peygamberimizin sünnetini taklit etmekse yapılması gereken farklı farklı şekillerde dua etmenin sünnete en uygun olduğu anlaşılıyor.

Azerbaycan ve Ortaasya'da Müslümanların elleri birleşik olarak dua etmesini kimse sünnetle izah etmesin. Çünkü bu tür adetler o bölgeye ilk giren Müslümanların veya orada etkili olan dini liderlerin davranışlarını taklit etmek kaynaklanmaktadır. 

PEYGAMBERİMİZ YATARKEN YAPTIĞI DUADA ELİNİ KAPARDI


Süleymancıların elleri birleştirmesine benzer yatma esnasında yaptığı dua ile ilgili şöyle bir rivayet var:

Allah Resulü (s.a.s), yatmadan önce ellerini birleştiriyor, ihlâs ve muavvizeteyn surelerini okuduktan sonra ellerine üflüyor ve sonra da elleriyle ulaşabildiği bütün vücudunu sıvazlıyordu. Bu hareketi üç defa tekrarlıyordu. (Buhari, Tıb 29)

Dikkat edilirse bu rivayette de Allah Resulü yatarken elleri birleştirme şeklinde yatma anına mahsus bir dua şekli var. 

HER CEMAAT KENDİNE GÖRE BİR UYGULAMA GELİŞTİRİRSE...

Şimdi Süleymancılara ve Süleymancılara çocuğunu emanet eden Müslümanlara soruyoruz: Bu kadar basit bir meselede dahi yanlış yapan, ümmetten ayrılan bir cemaat acaba İslam'ın diğer emir ve nehiylerinde ne derece Kur'an ve Sünnet üzere hareket etmektedir?

Tabi şu gerçeği de dile getirmekte fayda var. İnhirafçı cemaatler kendi müntesipleri arasında bir tür işaretleşme ve birbirini tanıma babından ibadet şekilleri ve gündelik hayatta mavi takke takmak gibi davranış kalıpları ortaya koymaktadırlar. 

Süleymancıların elleri birleştirme şeklinde yaptığı dua da Peygamberimizin sünnetinden ziyade cemaat içi tanınma ve tanıma davranışından kaynaklanmaktadır. 
 

Kaynak: DiNiHABER.C0M / Özel İçerik

Son Güncelleme: 17.10.2017 20:55
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Mehmet 2017-08-04 20:59:38

Bu haberi hazırlayan arkadaş acaba hiç Mekke'de Medine'de bulunmuş mu ? Acaba oradaki 1001 çeşit müslümanın nasıl farklı şekilde dua ettiğini gözlemlemiş mi ? Sağa sola saldıracağız diye boş boş yazılar yazmayın !

Avatar
SEMİH 2017-08-02 00:37:17

ne alaka bütün i̇slam ülkeleri̇ne bi̇r bak nasil dua edi̇yorlar mi̇lleti̇n kafasini bulandirmayin

Avatar
Arif Alihan 2017-12-12 03:12:34

sarf ve nahiv ilmine vakıf olmadığınız aşikar,hadislerde '' avuç içlerini açıp'' ibaresi geçiyor arap lisanında bu birleştirip açma anlamına gelir araştırınız,üstelik bütün dünya süleymancılar gibi dura ediyor bi̇z neden farkli yapiyoruz sorusunun cevabıda hoca ahmet yesevi tarafından anadoluya gidecek olan her obaya verilen öğrencileri,onun görevlendirdiği önderlere talimatı ''rum diyarına gidiyorlar dualar birbirine benziyor biz müslümanlar zamanla onlara benzer ellerinizi ayırıp dua ediniz''diye tembihlemiştir buradanda tarihle uzaktan yakından alakanızın olmadığını anlıyoruz.araştırın farazi konuşmuyorum.süleymancılar ahmet yesevinin bu sözünü niye çiğnedi derseniz ise artık anadolu tamamen müslüman yani ruma benzeme tehdidi kalmadı,unutulan sünneti icra ediyorlar.süleymancıları aşağılayabilirsin umrumda değil ama gerçekleri dinin gerçeklerini böyle çarpıtıp insanların yanlış yapmalarına vesile olma umulur ki merhamet olunasın kardeşim...

Avatar
İbrahim Kiraz 2017-08-31 01:00:32

Hadisi şerifleri nasıl yorumladığınızı merak ediyorum,mantık okumanızı tavsiye ederim. Avuçlarınızı azıcıkta olsa aralayın tabiri (fetvayı hindiye) hırıstiyanlara benzememek için iki birleştirmemeyi kastediyor.avuçlar yine açık serçe parmakları kaynaştiğinda.. Allah iftiradan muhafaza eylesin ,niçin misal verdiğiniz kaynakların şerhlerini yazmıyorsunuz
Vebaldan kurtulamazsınız,ne yani elleri birleştirerek dua ediyorlar diye vatan haini ,bölücü damgası mı vurulması gerekiyor.

ADMİNİN YORUMU: BAK AKILLI BIDIK! BEYAZ RENK CAİZ MİDİR? CAİZDİR. BUNU TUTARDA DİĞER İNSANLARDAN AYIRDEDİCİ RENK OLARAK CEMAATİNE BEYAZ GİYDİRİRSEN BU FİTNE OLUR ÇIKAR. MAVİ TAKKE CAİZ MİDİR? CAİZDİR. SEN BUNU TUTAR DA TÜM CEMAATE GİYDİRİRSEN BU FİTNE OLUR. ELİN AÇIK YA DA KAPALI DUA ET. ORTADOĞU, AZARBAYCAN VE HANBELİLERİN BİR ÇOĞU SÜLOCULAR GİBİ DUA EDER. LAKİN ORADA KİMSE DİĞER MÜSLÜMANDAN AYIRDEDİLMEK NİYETİYLE BUNU YAPMADIĞI İÇİN ORADA FİTNE OLMAZ AMA AYIRDEDİCİ ÖZELLİK OLARAK BUNU İNAT VE ISRARLA YAPARSAN BU FİTNEDİR. HAA DİYECEKSİN SÜNNETİ DİRİLTMEK. DİRİLTİLECEK AYNI MESCİDDE NAMAZ KILMAK GİBİ SÜNNETLERDE VAR. BİZAHMET BAŞKA SÜNNETLERİ DE YAPIN...

Avatar
Hak 2017-11-03 19:14:54

İbrahim kiraz eyvAllah

Avatar
Kataade 2018-02-12 08:48:00

"konuyla ilgili rivayet edilen hadis-i şeriflere baktığımızda, şekil açısından duada asıl olanın elleri az da olsa birbirinden ayırmak" ancak o hadisi şeriflerde ellerinizi aralayın demiyor ki?? yorumu neye göre yaptınız merak ettim ?

Avatar
Safa 2020-02-28 09:59:47

Ülkesine ihanet etmesinlerde isterse amuda kalkarak dua etsinler. O bizi ilgilendirmez.

Misafir Avatar
pirifani 2020-02-28 11:37:06 @Safa

ben bir musluman olarak oncelikle insanlarin hidayetiyle ilgilenirim.gayri muslum olsun islam icindeki sapkinlardan olsun insanlari elimden geldigince uyaramk bilgilendirmek birinci hedefimdir.bu isterse feto gibi suleymancilar ve benzerleri gibi devlet icin tehlike olusturabiecek kapasitedeki cemaat mensublari olsun isterse simdilik devlet icin tehlike olusturmayan kucucuk gurub ve cemaatler olsun farketmez.devletin vazifesi ise herkese istedigi kadar sapik olsun ozgurluk saglamak ve bunlardan bazisindan gelebilecek tehlikelere karsi devleti ve vatandaslarini korumaktir.hangi cemaatin hangi gizli planlarla hareket ettgini tesbit edip onlem alamk devletin guvenlik birimlerinin isidir.biz de konuyla ilgilenen kisiler olarak bu yapilarin tarih boyunca icinde yasadiklari devletle cesitli sekilde surtustukleri bazen de isbirligi yaptiklarini biliyoruz.asl olan kandirilmis kisilere gercekleri anlatmamizdir.

Beğenmedim! (0)
Avatar
Ahmet şahin 2019-03-22 07:20:34

أولاً : روى البخاري (5018) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

Halbuki bu hadis şerif ye efendimizin ellerini birleştirdiği aşikardır inkar edenlere duyurulur

Misafir Avatar
Bekir 2020-02-15 11:58:50

Hacca ,umreye gidin bakalım dünyanın her yerinden insanlar var orada nasıl dua yapıyor lar bir bakın aynı Süleyman lılar gibi yapıyor lar dünyanın tamamı Süleymanlı mı ? Demekki rast gele yapılan birşey değil sünneti seniyye yi uyguluyor lar.Delil mi istiyorsunuz? ‎أولاً : روى البخاري (5018) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

Hadisi şerifleri ayetleri kabül etmeyen veya kendilerine göre yorumlayan din bozgunculara kanmayın ilahiyat fakültelerinde bazı profesör ler maalesef böyle kabül etmiyorlar.

Beğenmedim! (1)

banner312

banner298