2017 Yılı Hilal Gözlem Raporu

Diyanet İşleri Başkanlığı , Yurt içinde coğrafi konumlarına göre tespit edilen 41 İl Müftülüğü ile yurt dışında 37 Din Hizmetleri Müşavirliği, Ataşeliği ve Koordinatörlüğü tarafından yapılan 2017 yılı Ramazan, Şevval ve Zilhicce hilal gözlemlerine ait genel rapor yayımladı.

2017 Yılı Hilal Gözlem Raporu

Diyanet İşleri Başkanlığı , Yurt içinde coğrafi konumlarına göre tespit edilen 41 İl Müftülüğü ile yurt dışında 37 Din Hizmetleri Müşavirliği, Ataşeliği ve Koordinatörlüğü tarafından yapılan 2017 yılı Ramazan, Şevval ve Zilhicce hilal gözlemlerine ait genel rapor yayımladı.

04 Aralık 2017 Pazartesi 13:15
2017 Yılı Hilal Gözlem Raporu
banner32

I-GİRİŞ

A. AMAÇ

Kameri ayların ve dini günlerin başlangıç ve bitişlerini doğru belirleyebilmek için, Ay’ın gökyüzünde görünür hareketlerini çok hassas bir şekilde hesaplamak gerekmektedir. Hesaplama sonuçlarına göre de kameri ayın başlaması veya bitmesine karar verilmelidir. Bu çalışmalar ise gözlemler ile desteklenmelidir.

Ay, Dünya etrafında belirli bir yörünge üzerinde dolanmakta ve bunu yaklaşık 29,5 günde tamamlamaktadır. Ay, yörünge üzerinde her dolanmasında bir kez güneş ve dünyanın arasına girerek aynı hizada bulunmaktadır. Güneş, Ay ve Dünya üçlüsünün aynı doğrultuya geldiği bu ana içtima veya kavuşum denilmektedir.

Dinimizde kameri ayların başlangıcı Peygamberimizin hadisi şerifi gereğince, hilalin bizzat insan gözü tarafından görülebilmesi ile belirlenmektedir. İçtima anında ayın karanlık yüzü dünyaya dönük olduğu için dünyanın hiçbir yerinden ay kesinlikle görülememektedir. Nitekim 1978 yılında İstanbul’da yapılan Ru’yet-i Hilal konferansında alınan kararlar gereği, Ay’ın hilal olarak görülebilmesi için; içtima pozisyonundan en az 8º ayrılması, güneş battığı anda en az 5º ufkun üstünde olmasının gerekli olduğu görüşü benimsenmiştir. Bu kriterlerden bir tanesi gerçekleşmez ise çıplak gözle ilk gün hilalini görebilmek imkânsız olur. Kameri ayın başlaması için hilalin Dünya’nın herhangi bir yerinden görülmesi yeterlidir. Bütün bu kriterler göz önüne alınarak yapılan hesapların da gözlemler ile teyit edilmesi gerekmektedir.

Bu sebeple Miladi 2017 / Hicri 1438 yılı Ramazan, Şevval ve Zilhicce hilallerinin yurt içinde 41 ilde yurt dışında 37 şehirde gözlenmesi için İl Müftülükleri, Koordinatörlük, Ataşelik ve Müşavirliklerle gerekli koordine sağlanmıştır. Toplam 78 yerleşim yerinde gözlem yapılmasının istenmesinin sebebi bir yerde hava şartları uygun olmama durumunda, diğer yerde uygun olmasıdır. Önemli olan Ru’yet-i Hilal kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığının kontrol edilmesidir.

B. KAPSAM

Bu rapor;

Miladi 2017 / Hicri 1438 yılı Ramazan, Şevval ve Zilhicce ayları için,

* Din İşleri Yüksek Kurulu ile

* 41 İl ve ilçe Müftülüğü

* 37 Koordinatörlük, Ataşelik ve Müşavirlik

tarafından yapılan hilal gözlem çalışmalarının sonuçlarını kapsamaktadır.

C. YÖNTEM

* Hesaplama,

* Eğitim,

* Yazışma,

* Veri toplama,

* Derleme,

* Analiz

* Verilerin değerlendirilmesi.

D. İLİŞKİLİ BİRİMLER

Gözlem faaliyetleri yurt içi ve yurt dışı teşkilatı tarafından gerçekleştirilmiştir. Taşra teşkilatı olarak coğrafi konumlarına göre yurt içinde 41, yurt dışında 37 ise şehir tespit edilmiştir.

Yurt içindeki şehirler sırasıyla:


2017 Yılı Hilal Gözlem Raporu

II- HİLAL GÖZLEM FAALİYETLERİ

A. GÖZLEMLER ÖNCESİ EĞİTİM

Ramazan ayının başlangıcı ve Bayram günlerinin tespiti konusunda kamuoyunun aydınlatılması açısından Kameri aybaşları hesaplarının gözlem yolu ile tespit edilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple 2014 yılında 23 ilden müftülüklerin uygun gördüğü 23 kişiye, 2016 yılında 41 ilden 41 kişiye daha kapsamlı bir eğitim daha verilmiştir. Yapılan gözlem çalışmalarında yurt içinde olduğu kadar yurt dışındaki görevlilerimize de eğitim verilmesinin gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu sebeple 2018 yılında mümkün olduğu taktirde Ateşe ve müşavir toplantısına Hilal Gözlem eğitiminin eklenmesi planlanmaktadır.

B. HİLAL GÖZLEMLERİNDE KULLANILACAK HESAPLAR

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yurt içinde 41 il ve ilçelerine, yurt dışında 37 şehre ait güneş ve ay doğuş-batış zamanları ile güneşe göre ayın aldığı pozisyonları gösteren açı değerleri 1978 yılı Ru’yet-i Hilal Konferansı kriterlerine göre hesaplanıp açıklamalı çizelgeler halinde hazırlanarak 41 İl Müftülüğüne ve 37 Koordinatörlük, Ataşelik ve Müşavirliğe gönderilmiştir. Aşağıda Resim-1’de Ankara örneği gösterilmiş ve 424 yerleşim yeri için tek tek Ramazan, Şevval ve Zilhicce ayları hilal gözlem değerleri hesaplanmıştır.


HİLAL GÖZLEMLERİNDE KULLANILACAK HESAPLAR

Kameri ayın başlangıcını belirleyecek olan hilalin görülmesi için gözlem çalışmalarının güneş batış vaktinden yarım saat önce başlayıp gönderilen çizelgelerdeki ay batış vaktine kadar yapılması gerekmektedir. Ufukta gözlem yapılacak yön güneşin battığı noktanın çevresi olmalıdır.

Bu bilgilerden yararlanılarak Müftülükler, Koordinatörlükler, Ataşelik ve Müşavirlikler tarafından şehrin en uygun yerlerinden (mümkünse yüksek dağlarda) veya en uygun herhangi bir ilçesinden heyetlerle ru’yet yapılması, ru’yet çalışmalarının ise kameri aybaşından iki gün önce başlanarak hilal görülene kadar devam etmesi istenmiştir. Bu konuyla ilgilenen meslektaşlarımızın ve halkın iştirakine imkân sağlanması sonucu detaylı raporların tutulması talep edilmiştir.

İl Müftülükleri, Koordinatörlük, Ataşelik ve Müşavirlikler tarafından gerçekleştirilen Ramazan, Şevval ve Zilhicce hilal gözlem faaliyetleri neticesinde hazırlanan raporlar email veya faks yoluyla Din İşleri Yüksek Kurulu’na iletilmiştir.

C. RAMAZAN HİLALİ GÖZLEM FAALİYETLERİ

Ru'yet-i Hilal Konferansı Kararları gereği yapılan hesaplara göre hilalin ilk defa görüleceği yeri gösteren haritalar çizilerek kameri ayların ilk günlerinin tarihleri ilan edilmektedir. Haritaların üzerindeki tarih ve saatler Greenwich'e göre hesaplanmıştır. Kırmızı çizgilerin dışında kalan yerlerde hilali görmek o gün için mümkün değildir. Buralarda hilal ancak ertesi gün görülebilir. Hilalin ilk defa görülebileceği yerler iki kırmızı eğri çizginin arasında sarı renk ile gösterilmiştir

RAMAZAN HİLALİ GÖZLEM FAALİYETLERİ

2017 yılı Ramazan ayı için hazırlanmış olan haritaya göre (Harita-1) Ramazan hilali ilk defa 26.05.2017 tarihinde Greenwich saatiyle 06:22’de Büyük Okyanusun ortasından itibaren görülmeye başlanmıştır.

Harita-1’de görüleceği üzere hilal görülme hattının altında ve üstünde kalan şehirlerden hilal gözlemi yapılması istenmiştir. Kurulan hilal gözlem komisyonlarının verdiği bilgiler hilal gözlem kriterleri üzerinde oldukça belirleyici olmaktadır.

Ramazan hilali ile ilgili İl Müftülüklerimiz, Koordinatörlükler, Ataşelik ve Müşavirliklerimizden gelen raporlar doğrultusunda aşağıdaki tablo hazırlanmıştır:


RAMAZAN HİLALİ GÖZLEM FAALİYETLERİ -1


RAMAZAN HİLALİ GÖZLEM FAALİYETLERİ -2

RAMAZAN HİLALİ GÖZLEM FAALİYETLERİ -3

Tablo-1’deki verilere göre;

* 25.05.2017 tarihinde beklendiği gibi hiçbir şehrimizde Ramazan Hilali görülememiştir.

* 26.05.2017 tarihinde Ramazan hilalini gören yurt içi şehirler: Bartın.

* 26.05.2017 tarihinde Ramazan hilalini gören yurt dışı şehirler: Abuja (Gombe), Mekke, Nouachott (Ticik Macik köyü ve Butilimitte) ve Washington.

* Ramazan Hilal gözlemi ile ilgili bilgi vermeyen yurt içi şehir: Çanakkale, Siirt ve Şırnak.

* Ramazan Hilal gözlemi ile ilgili bilgi vermeyen yurt dışı şehirler: Adisababa, Bialystok, Bregenz, Bükreş, Darusselam, Filibe, Kampala, Kopenhag, Londra, Mogadishu, Moskova, Nairobi, Newyork, Paris, Riyad, Sidney, Sokhumi, Stockholm, Tallinn, Taşkent, Tiflis, Toronto ve Viyana.

Ramazan ayının hilal gözlem haritasından görüleceği üzere hilal Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın epey bir kısmından Avustralya kıtasının doğusundan itibaren hilal görülecekti. Hilal görülme kriterleri oldukça güzel bir şekilde sağlanmaktaydı. Fakat Ru’yet günü olan 26 Mayıs 2017’de hava şartları oldukça sıkıntılıydı. Türkiye’de Bartın hariç tüm şehirlerde yağmurlu ve bulutlu olması sebebiyle ya gözlem yapılamamıştır, ya da gözleme çıkılmış ama yoğun bulut sebebiyle gözlem imkanı olmamıştır. Fotoğraf – 1’de 26.05.2017 tarihinde Erzurum’da gökyüzü görülmektedir.

KAYNAK: DİNİHABER.COM

RAMAZAN HİLALİ GÖZLEM FAALİYETLERİ

Fotoğraf – 2’den görüleceği üzere Avrupa bölgesinde de hava oldukça kapalıydı. Abuja (Nijerya) ve Nouakchott (Moritanya)’da ise bizim gözlem değerlerini hesaplayıp gönderdiğimiz şehirler hilal gözlemi için uygun hava şartlarına sahip olmamıştır. Fakat iki ülkede de farklı şehirlerde hilal görüldü haberleri bizim hilal gözlem ekiplerimize ulaşmıştır.

Bunlar:

- Nijerya – Abuja’nın 457 km doğusunda Gombe’de 26.05.2017 tarihinde, 19:10’da “Moonsighting Commitee” tarafından hilal görüldü haberi gelmiştir. Gombe için Başkanlığımız kriterlerine göre Ramazan hilalinin güneş battığında 11 derece 11 dakika ufkun üstünde olduğunu ve güneş battıktan 53 dakika sonra da battığını hesaplıyoruz. Bu değerler hilalin görülmesi için fazlasıyla yeterli değerlerdir. Hava şartları da uygun olunca görülmüştür.

- Moritanya –Nouakchott’un 130 km uzaklıkta Ticik Macik köyünde ve 250 km uzaklıktaki Butilimitte çıplak gözle görüldü haberi gelmiştir. Butilimitte için Başkanlığımız kriterlerine göre Ramazan hilalinin güneş battığında 11 derece 10 dakika ufkun üstünde olduğunu ve güneş battıktan 56 dakika sonra da battığını hesaplıyoruz. Bu değerler hilalin görülmesi için fazlasıyla yeterli değerlerdir. Hava şartları da uygun olunca görülmüştür.

şeklindedir.

27 Mayıs 2017 Cumartesi günü tüm dünya genelinde Ramazan ayı başlamıştır. Sadece Bangladeş, Hindistan ve Pakistan 28 Mayıs 2017 Pazar günü Ramazan ayını başlatmıştır.

D. ŞEVVAL HİLALİ GÖZLEM FAALİYETLERİ

ŞEVVAL HİLALİ GÖZLEM FAALİYETLERİ

ŞEVVAL HİLALİ GÖZLEM FAALİYETLERİ


ŞEVVAL HİLALİ GÖZLEM FAALİYETLERİ

Tablo-2

Tablo-2’deki verilere göre;

* 24.06.2017 tarihinde beklendiği gibi hiçbir şehrimizde Şevval Hilali görülememiştir.

* 24.06.2017 tarihinde Şevval hilalini gören yurt dışı şehirler: Abuja (Borno) ve Nouachott (Ticik Macik köyü ve Butilimitte).

Yurt dışında ise hilal gözlem sınırları içinde kalan Abuja (Nijerya) ve Nouakchott (Moritanya)’da ise bizim gözlem değerlerini hesaplayıp gönderdiğimiz şehirler hilal gözlemi için uygun hava şartlarına sahip olmamıştır. Fakat iki ülkede de farklı şehirlerde hilal görüldü haberleri bizim hilal gözlem ekiplerimize ulaşmıştır. Bunlar:

- Nijerya – Abuja’nın 600 km civarında doğusunda Borno’da 24.06.2017 tarihinde, 19:10’da “Moonsighting Commitee” tarafından hilal görüldü haberi gelmiştir. Borno için Başkanlığımız kriterlerine göre Şevval hilalinin güneş battığında 6 derece 17 dakika ufkun üstünde olduğunu ve güneş battıktan 31 dakika sonra da battığını hesaplıyoruz. Bu değerler hilalin görülmesi için fazlasıyla yeterli değerlerdir. Hava şartları da uygun olunca görülmüştür.

- Moritanya –Nouakchott’un 500 km kuzeyde Nuadibu’da, 100 km doğudaki Tigint’de ve 150 km doğudaki Butilimitte çıplak gözle görüldü haberi gelmiştir.

Butilimitte için Başkanlığımız kriterlerine göre Şevval hilalinin güneş battığında 6 derece 27 dakika ufkun üstünde olduğunu ve güneş battıktan 33 dakika sonra da battığını hesaplıyoruz. Aynı şekilde Nuadibu için Şevval hilalinin güneş battığında 6 derece 08 dakika ufkun üstünde olduğunu ve güneş battıktan 32 dakika sonra da battığını hesaplıyoruz. Bu değerler hilalin görülmesi için fazlasıyla yeterli değerlerdir. Hava şartları da uygun olunca görülmüştür.

şeklindedir.

25 Haziran 2017 Pazar günü çoğunluk islam ülkelerinde Şevval ayı başlamıştır. Sadece Bangladeş, Brunei Darusselam, Hindistan, İran, Fas, Umman, Pakistan, Güney Afrika ve Sri Lanka 26 Haziran 2017 Pazartesi günü Şevval ayını başlatmıştır.


ZİLHİCCE HİLALİ GÖZLEM FAALİYETLERİ


ZİLHİCCE HİLALİ GÖZLEM FAALİYETLERİ


Tablo-3 / 
ZİLHİCCE HİLALİ GÖZLEM FAALİYETLERİ

Tablo-3’deki verilere göre;

* 21.08.2017 tarihinde beklendiği gibi hiçbir şehrimizde Zilhicce Hilali görülmemiştir.

* 22.08.2017 tarihinde Zilhicce hilalini gören yurt içi şehirler: İzmir.

Diğer iller havanın kapalı, bulutlu, puslu ve yağışlı olması sebebiyle Zilhicce hilali görülememiştir.

* Şevval Hilal gözlemi ile ilgili bilgi vermeyen yurt içi şehir: Ağrı, Balıkesir, Bartın, Batman, Erzurum, Gümüşhane, Kilis, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak.

* Yurt dışı için ise maalesef Ramazan ve Şevval hilal gözlemlerindeki performansı Zilhicce hilal gözleminde elde edemedik.

- ABD ve Avustralya özellikle Zilhicce hilal gözleminin de yapılması gerektiğini fark etmeyip bu gözleme çıkmadıklarını bildirmişlerdir.

- Türkmenistan hilal gözlem çalışmasına giden görevlisinin hacca gittiği için hilal gözleminin yapılmadığını belirtmiştir.

Zilhicce ayının hilal gözlem haritasından görüleceği üzere hilal Türkiye de dahil olmak üzere dünyada epey yerden görülecekti. Fakat hava şartlarının elverişsiz olması sebebiyle hilal görüldü bilgisi sadece İzmir’den gelmiştir.

Bununla birlikte Türkiye ile birlikte Suudi Arabistan ve bir çok İslam ülkesi Zilhicce ayına 23 Ağustos 2017 Çarşamba günü başlarken, sadece Sri Lanka 24 Ağustos 2017 Perşembe günü Zilhicce ayına başlamıştır. 1 Eylül 2017 Cuma günü de Kurban Bayramının birinci günü olmuştur.

Çünkü Başkanlığımızın hilal gözlem ekiplerinden olumlu haber alınamazken Endonezya, İran, Umman gibi ülkelerdeki yerel hilal gözlem ekiplerinden hilal görüldü haberleri gelmiştir.

F. DİĞER HİLAL GÖZLEM FAALİYETLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu olarak 2017 yılında yurt içinde 41 ilden yurt dışında da 37 şehirden Ramazan, Şevval ve Zilhicce hilal gözlemlerinin yapılıp Başkanlığa raporlarının gönderilmesi 18.04.2017 tarih ve 69942030-240.02-E. 28163 sayılı yazı ile talep edilmiştir. Fakat bazı Müftülük, Koordinatörlük, Ataşelik ve Müşavirlikler farklı tarihler için hilal gözlem çalışmalar yapıp göndermişlerdir.

Bunlar:

- Erzurum Recep Ayı için hilal gözlemi yapıp göndermiştir.

- Siirt 28-29 Mart 2017 tarihinde Tillo ilçesi Kale Mevkiinde Recep Ayı için hilal gözlemi yapıp göndermiştir.

- Siirt 26-27 Nisan 2017 tarihinde Nevbahar Sitesinin damında Şaban Ayı için hilal gözlemi yapıp göndermiştir.

- Belçika ise 19-20 Eylül (28-29 Zilhicce) tarihinde Muharrem Ayı için hilal gözlemi yapıp raporunu göndermiştir. Kendilerine gönderdiğimiz tarih ve değerlerle uyuşmamaktadır. Sebebi anlaşılmamıştır.

III- SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Başkanlığımız 1978 yılında yapılan Ru’yet-i Hilal Konferansında alınan kararlar gereği kameri aybaşlarını tespit etmektedir. Kameri ayların ilk günü hilalin dünyanın herhangi bir yerinden ilk defa görülmesiyle başlamaktadır.

Bu kriterlere göre 2017 yılının Ramazan, Şevval ve Zilhicce ayları için yurt içinde 41 il ve ilçelerine, yurt dışında 37 şehre ait değerleri hesaplanarak bu değerler çerçevesinde gözlem yapılması istenmiştir.

Hilal gözlemleri ile ilgili olarak yurt içindeki gözlem yapılacak illerden birer kişiye 2014 Şaban hilalinin gözlemi yapılarak önce teorik sonra da pratik eğitim verilmiştir. Bu eğitim çerçevesinde katılımcılardan kendi Müftülüklerinde gözlem ekibi oluşturup aynı eğitimi ekip arkadaşlarına anlatmaları istenmiştir. Yurt dışından 2017 yılı için eklenen 37 şehirde oluşturulan gözlem ekiplerine ise eğitim verilememiş, fakat bilgi notuyla izah edilmeye çalışılmıştır.

Başkanlığımıza gönderilen raporlar incelendiğinde bazı illerimizin mevsime bağlı olarak hava şartları sebebiyle, bazılarının güvenlik sebebiyle gözlem yapamadığı, bazılarının ise gözlem yerlerini uygun seçemedikleri anlaşılmıştır.

Bazı gözlem ekiplerimizin birkaç defa hatırlatma yapılması sonucunda rapor göndermeleri sağlanmıştır. Bazıları ise hatırlatmalara rağmen hiçbir bilgi göndermemiştir. Hilal gözlem çalışmalarını ciddi bir şekilde yürüten İl Müftülüklerinin oluşturduğu gözlem ekipleri Başkanlığımızın yapmış olduğu hesapların doğruluğunu teyit etmiştir. Yurt dışı hilal gözlemleri beklenilen performansı göstermemiştir. Almanya (Berlin), Danimarka(Kopenhag), Kırgızistan(Bişkek), KKTC(Lefkoşa), Moritanya(Nouakchott) ve Nijerya(Abuja) üç aya ait hilal raporunu aksatmadan gönderdikleri gibi gözlem yaptıkları şehirlerinde kendileri hilali göremeseler bile başka şehirlerde yapılan yerel gözlem sonuçlarını raporla bildirmişlerdir. Kriterler tutsa bile hava şartlarının olumsuz olması gözlem de olumsuz etkilemektedir. Kopenhag ise bulunduğu bölgedeki Astronomi kaynaklarını kullanarak hesaplamalarımızın doğruluğunun sağlamasını da yapmış ve Başkanlığımıza bildirmiştir.

Avustralya (Merlbourne) ve ABD(Washington) ise Başkanlığımızın yazısındaki ayrıntı gözden kaçtığı için Şevval ve Zilhicce hilal gözlemlerini yapmamıştır. Belarus(Minsk) ise gözlem yapacak uzman bulunmadığı için (nasıl gözlem yapılacağı bilgi notunda ve ayriyeten mail ile anlatıldığı halde) uzman talep edip gözlemleri yapmamıştır.

Bazı müftülüklerimiz maalesef sabah güneş doğuş zamanında da gözlem yapmaktadırlar. Hilal gözlemi güneş battıktan sonra yapılmalıdır. (Bu bilgi 2016 raporumuzda da yazılarak yurt içi ve yurt dışı tüm teşkilata gönderildiği halde, bu sene tekrarlanmıştır.)

IV. ÖNERİLER

Ramazan, Şevval ve Zilhicce hilalinin gözetlenmesi çalışması ile ilgili olarak bazı gözlem ekiplerimizin konunun önemini tam olarak kavrayamadıkları gelen raporlardan anlaşılmaktadır. Aslen bu konu özellikle halkımızın iç huzurunu ve Başkanlığımıza olan güvenini sağlamak açısından oldukça önemli bir konudur.

Hilal gözlem eğitimine gelen katılımcıların ortak olarak belirttikleri sıkıntı Müftülüklerinin konuya gereken önemi göstermeyip gerekli kolaylığı sağlamamalarıdır. Birimimizin gözlem ile ilgili yazacağı görevlendirme yazısında bu konuya özellikle değinilmesini talep etmişlerdir.

Bu sebeple bundan sonraki çalışmalarda;

Yurt içi teşkilatı tarafından gözlemlerin öneminin farkına varılarak Başkanlığımıza gönderilen hilal gözlem raporlarının daha titiz ve daha dikkatli bir şekilde hazırlanması,

Ataşe ve müşavirler için yapılan toplantılarda hilal gözlem eğitimine de yer verilmeli, Astronomların bu konuda teorik ve pratik eğitim yapması sağlanmalı, Hilal gözlem eğitimi alan personelin koordinatör gibi çalışarak kendi il ve ilçesinde ekip oluşturması,

Hilal gözlem ekibinin en az bir hafta öncesinden hava durumunu takip ederek bu doğrultuda gözlem yeri belirlemesi,

Hazırlanan genel raporun taşra ve yurt dışı teşkilatımıza geri bildiriminin yapılıp, sayısal verilerinin Başkanlığın web sitesine yüklenmesi,

Yapılacak olan gözlem çalışmalarına vatandaşların da katılımının sağlanması,

Mahalli radyo ve TV programlarında özellikle Diyanet TV’de konunun yetkililer ve Astronomlar tarafından açıklanması,

Yurt içi ve yurt dışı teşkilatlarımızın bünyesinde uygun görülen Din Görevlilerimizin de gözlem çalışmalarına katılımlarının sağlanması, Gelen raporların daha iyi hazırlanıp işin ciddiyetinin farkına varılması amacıyla hilal gözlem seminerlerinin verilmesi,

Hilal gözlemi yapılacak iller belirlendikten sonra ihtiyaç duyulması halinde Başkanlık astronomlarının gözlem yapılacak yerlerin belirlenmesinde Müftülüklere yardımcı olmaları,

Yurt içinde ve Yurt dışından gelen bazı raporlarda Zilhicce Hilal gözleminin görevli hacca gittiği için yapılamadığı bildirilmektedir. Bu sebeple en az gözlem sonucu Zilhicce Hilal’inde gelmektedir. Hacca gitmeyecek görevlilerce bu çalışmanın yapılması sağlanmalı gibi hususların dikkate alınması, gelecek yıllardaki hizmet ve faaliyetleri doğrudan etkileyeceği gibi kamuoyunu ikna sürecine de önemli katkı sağlayacaktır.

Son Güncelleme: 06.12.2017 11:42
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.